ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Elbląski 22559
Podstawy prawne 4435
Status prawny 4245
Strategia Rozwoju 4221
Strategia Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1300
strategie branżowe 1127
materiały analityczne 1349
Programy 1927
Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2442
Program Ochrony Środowiska 2643
Plan Gospodarki Odpadami 2411
Program Przeciwdziałaniua Bezrobociu Oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Na Lata 2002-2006 2139
Program Współpracy z Organizacjami Samorządowymi 2006 1925
Program Bezpieczny Powiat Elbląski 2987
Porozumienia zawierane przez powiat z gminami i innymi jednostkami 2210
Jednostki organizacyjne Powiatu 8607
Statut Powiatu 5565
Rada Powiatu 17048
Przewodnicząca 7344
Skład Rady Powiatu w Elblągu - VI Kadencja 301
Uchwały Rady Powiatu 8967
II Kadencja 482
2003 1760
Nr IV/27/03 2770
Nr IV/28/03 2723
Nr IV/29/03 3519
Nr IV/30/03 3016
Nr IV/31/03 2270
Nr IV/32/03 2836
Nr IV/33/03 2863
Nr IV/34/03 2867
Nr IV/35/03 2510
Nr IV/36/03 3187
Nr IV/37/03 2889
Nr IV/38/03 2952
Nr IV/39/03 6924
Nr V/40/03 2880
Nr V/41/03 2689
Nr V/42/03 2411
Nr V/43/03 2450
Nr V/44/03 2268
Nr V/45/03 3156
Nr V/46/03 2924
Nr V/47/03 2680
Nr V/48/03 2680
Nr V/49/03 6090
Nr VI/51/03 2622
Nr VI/52/03 2511
Nr VI/53/03 3198
Nr VI/54/04 2801
Nr VI/55/03 2798
Nr VI/56/03 2588
Nr VI/57/03 2725
Nr VI/58/03 5328
Nr VI/59/03 2228
Nr VII/60/03 2828
Nr VII/61/03 2917
Nr VII/62/03 3698
Nr VII/63/03 2527
Nr VII/64/03 2456
Nr VII/65/03 3269
Nr VII/66/03 3106
Nr VII/67/03 2292
Nr VII/68/03 2185
Nr VII/69/03 2099
Nr VII/70/03 2010
Nr VII/71/03 2067
Nr VIII/72/03 2457
Nr VIII/73/03 2366
Nr VIII/74/03 2097
Nr VIII/75/03 2389
Nr VIII/76/03 2642
Nr VIII/77/03 2551
Nr VIII/78/03 3005
Nr VIII/79/03 2367
Nr VIII/80/03 2513
Nr VIII/81/03 2430
Nr VIII/82/03 2682
Nr IX/83/03 2074
Nr IX/84/03 2031
Nr IX/85/03 2613
Nr IX/86/03 2638
Nr IX/87/03 2302
Nr IX/88/03 2353
Nr IX/89/03 3115
Nr IX/90/03 2060
Nr IX/91/03 2732
Nr IX/92/03 2491
Nr X/93/03 2036
Nr X/94/03 2449
Nr X/95/03 3914
Nr X/96/03 2312
Nr X/97/03 2076
Nr X/98/03 2705
Nr X/99/03 2037
Nr X/100/03 2325
Nr X/101/03 2077
Nr XI/102/03 2533
Nr XI/103/03 2585
Nr XI/104/03 2425
Nr XI/105/03 3799
Nr XI/106/03 2389
Nr XI/107/03 2285
Nr XI/108/03 2580
Nr XI/109/03 2272
Nr XI/110/03 2792
2004 1770
Nr XII/1/04 2284
Nr XII/2/04 2431
Nr XII/3/04 2888
Nr XII/4/04 2164
Nr XII/5/04 2051
Nr XII/6/04 2205
Nr XII/7/04 2316
Nr XII/8/04 3793
Nr XIII/9/04 2251
Nr XIII/10/04 2594
Nr XIII/11/04 1910
Nr XIII/12/04 1986
Nr XIII/13/04 1915
Nr XIV/14/04 2555
Nr XIV/15/04 2189
Nr XIV/16/04 2101
Nr XIV/17/04 2343
Nr XIV/18/04 4047
Nr XIV/19/04 2233
Nr XIV/20/04 2058
Nr XIV/21/04 2370
Nr XIV/22/04 2302
Nr XIV/23/04 2166
Nr XIV/24/04 2132
Nr XIV/25/04 2223
Nr XIV/26/04 2293
Nr XIV/27/04 1869
Nr XIV/28/04 2413
Nr XIV/29/04 1859
Nr XIV/30/04 1974
Nr XIV/31/04 1894
Nr XIV/32/04 2168
Nr XIV/33/04 1912
Nr XIV/34/04 2135
Nr XIV/35/04 2508
Nr XIV/36/04 2737
Nr XIV/37/04 2127
Nr XIV/38/04 2148
Nr XIV/39/04 2100
Nr XV/40/04 2205
Nr XV/41/04 3466
Nr XV/42/04 1894
Nr XV/43/04 2363
Nr XV/44/04 1985
Nr XV/45/04 1940
Nr XV/46/04 2154
Nr XV/47/04 2324
Nr XV/48/04 2173
Nr XV/49/04 2280
Nr XV/50/04 2024
Nr XV/51/04 2089
Nr XV/52/04 2378
Nr XV/53/04 2536
Nr XVI/54/04 2118
Nr XVI/55/04 3314
Nr XVI/56/04 2216
Nr XVI/57/04 2138
Nr XVI/58/04 2074
Nr XVI/59/04 3038
Nr XVI/60/04 1834
Nr XVI/61/04 3144
Nr XVI/62/04 2533
Nr XVII/63/04 2151
Nr XVIII/64/04 3354
Nr XVIII/65/04 2677
Nr XVIII/66/04 2239
Nr XVIII/67/04 2086
Nr XVIII/68/04 2605
Nr XVIII/69/04 2154
Nr XVIII/70/04 2391
Nr XVIII/71/04 1982
Nr XVIII/72/04 2139
Nr XVIII/73/04 3917
Nr XIX/74/04 2316
Nr XIX/75/04 2500
Nr XIX/76/04 5006
Nr XIX/77/04 5137
Nr XIX/78/04 2094
Nr XIX/79/04 2210
Nr XIX/80/04 2490
Nr XIX/81/04 2026
Nr XIX/82/04 2213
Nr XIX/83/04 2148
Nr XIX/84/04 2246
Nr XIX/85/04 2073
Nr XIX/86/04 2576
Nr XIX/87/04 2514
Nr XIX/88/04 2095
Nr XIX/89/04 2519
2002 1402
Nr I/1/02 2435
Nr I/2/02 2697
Nr I/3/02 2655
Nr II/4/02 2364
Nr II/5/02 2307
Nr II/6/02 2496
Nr II/7/02 2523
Nr II/8/02 2809
Nr II/9/02 1979
Nr II/10/02 2733
Nr II/11/02 2166
Nr II/12/02 2035
Nr II/13/02 1880
Nr II/14/02 2618
Nr II/15/02 1975
Nr II/16/02 2638
Nr II/17/02 2629
Nr II/18/02 2131
Nr II/19/02 2248
Nr II/20/02 2496
Nr II/21/02 2009
Nr III/22/02 2179
Nr III/23/02 2255
Nr III/24/02 2356
Nr III/25/02 5646
Nr III/26/02 2732
2005 1645
Nr XX/01/05 2405
Nr XX/02/05 3042
Nr XX/03/05 2449
Nr XX/04/05 2427
Nr XX/05/05 1781
Nr XX/06/05 2110
Załączniki 2164
Nr XX/07/05 2197
Nr XX/08/05 2069
Nr XX/09/05 2162
Nr XX/10/05 2306
Nr XX/11/05 1963
Nr XX/12/05 2572
Nr XX/13/05 2388
Nr XX/14/05 1919
Nr XXI/15/05 1856
Załączniki 2239
Nr XXI/16/05 2371
Nr XXI/17/05 2473
Nr XXI/18/05 2270
Nr XXI/19/05 2248
Nr XXI/20/05 1895
Nr XXI/21/05 1821
Nr XXI/22/05 2334
Nr XXI/23/05 1914
Nr XXI/24/05 2400
Nr XXII/25/05 2264
Nr XXII/26/05 1913
Nr XXII/27/05 2647
Nr XXII/28/05 2041
Nr XXII/29/05 2585
Nr XXII/30/05 2166
Nr XXII/31/05 2566
Nr XXII/32/05 1936
Nr XXII/33/05 2146
Nr XXII/34/05 2796
Nr XXII/35/05 2155
Nr XXII/36/05 2276
Nr XXIII/37/05 1905
Nr XXIII/38/05 1853
Nr XXIII/39/05 1944
Nr XXIII/40/05 1943
Nr XXIII/41/05 2185
Nr XXIII/42/05 1790
Nr XXIII/43/05 2067
Nr XXIII/44/05 2729
Nr XXIV/45/05 2082
Nr XXIV/46/05 2190
Nr XXIV/47/05 2358
Nr XXIV/48/05 1947
Nr XXIV/49/05 1762
Nr XXV/50/05 2380
Nr XXV/51/05 1978
Nr XXV/52/05 1840
Nr XXV/53/05 2534
Nr XXV/54/05 2255
Nr XXV/55/05 1760
Nr XXV/56/05 2292
Nr XXV/57/05 1976
Nr XXV/58/05 1827
Nr XXV/59/05 2097
Nr XXV/60/05 1781
Nr XXV-61-05 2048
Nr XXV/62/05 2827
Nr XXV/63/05 1812
Nr XXV/64/05 2069
2006 1823
Nr XXVI/1/06 2000
Nr XXVI/2/06 1961
Nr XXVI/3/06 2334
Nr XXVI/4/06 2155
Nr XXVI/5/06 2047
Nr XXVI/6/06 2445
Załączniki 2030
Nr XXVI/7/06 1924
Nr XXVI/8/06 2187
Nr XXVI/9/06 2091
Nr XXVI/10/06 2071
Nr XXVI/11/06 2192
Nr XXVI/12/06 2217
Nr XXVI/13/06 2109
Nr XXVI/14/06 2324
Nr XXVI/15/06 2051
Nr XXVII/16/06 2243
Nr XXVII/18/06 2013
Załączniki 2312
Nr XXVII/19/06 2740
Załączniki 2162
Nr XXVII/20/06 2240
Nr XXVII/21/06 1917
Nr XXVII/22/06 2414
Nr XXVII/23/06 2075
Nr XXVII/24/06 2421
Nr XXVII/25/06 2384
Nr XXVII/26/06 2061
Nr XXVII/27/06 1885
Nr XXVII/28/06 1809
Załączniki 2063
Nr XXVIII/29/06 1848
Załączniki 1927
Nr XXVIII/30/06 2318
Nr XXVIII/31/06 2019
Nr XXVIII/32/06 1893
Nr XXVIII/33/06 2178
Nr XXVIII/34/06 1903
Nr XXVIII/35/06 2224
Nr XXVIII/36/06 2099
Nr XXVIII/37/06 2050
Nr XXVIII/38/06 1894
Nr XXVIII/39/06 2074
Nr XXVIII/40/06 1867
Nr XXVIII/41/06 2179
Nr XXVIII/42/06 1635
Nr XXIX/43/06 1990
Nr XXIX/44/06 2068
Nr XXIX/45/06 2251
Nr XXIX/46/06 1856
Nr XXIX/47/06 2271
Nr XXIX/48/06 2552
Nr XXIX/49/06 1912
Nr XXIX/50/06 2779
Nr XXIX/51/06 2310
Załączniki 1887
Nr XXIX/52/06 2083
Załączniki 1731
Nr XXIX/53/06 2474
Nr XXIX/54/06 1998
Nr XXIX/55/06 2301
Załączniki 1825
Nr XXIX/56/06 2274
Załączniki 2051
Nr XXIX/57/06 2107
Nr XXX/58/06 2671
Nr XXX/59/06 3110
Nr XXX/60/06 2345
Nr XXX/61/06 1785
Nr XXX/62/06 2420
III kadencja 2356
Nr I/1/06 2874
Nr I/2/06 3023
Nr I/3/06 2507
Nr I/4/06 2484
Nr I/5/06 2391
Nr I/6/06 2689
Nr I/7/06 2424
Nr II/8/06 2406
Nr II/9/06 2434
Nr II/10/06 2355
Nr II/11/06 3153
Nr II/12/06 3148
Nr II/13/06 2503
Nr II/14/06 2684
Nr II/15/06 3013
Nr II/16/06 2531
Nr II/17/06 2205
Nr II/18/06 2800
Nr II/19/06 2528
Nr II/20/06 2753
Nr II/21/06 2654
Nr II/22/06 2289
Nr II/23/06 2215
Nr II/24/06 2147
Nr II/25/06 2276
Nr II/26/06 2182
Nr II/27/06 2384
Nr II/28/06 2208
Nr III/29/06 2653
Nr III/30/06 2952
Nr III/31/06 2437
Nr III/32/06 3611
Nr III/33/06 3533
Nr III/34/06 2517
Nr III/35/06 2851
Nr III/36/06 3138
Nr IV/37/07 3820
Nr IV/38/07 2762
Nr IV/39/07 2831
Nr IV/40/07 2719
Nr IV/41/07 2820
Nr IV/42/07 2944
Nr IV/43/07 2725
Nr IV/44/07 2540
Nr IV/45/07 3258
Nr IV/46/07 2470
Nr IV/47/07 2723
Nr IV/48/07 3598
Nr IV/49/07 2562
Nr IV/50/07 2852
Nr IV/51/07 2498
Nr IV/52/07 2667
Nr IV/53/07 3207
Nr IV/54/07 2841
Nr IV/55/07 2341
Nr IV/56/07 2506
Nr IV/57/07 2768
Nr V/58/07 1964
Nr V/59/07 2987
Nr VI/60/07 2659
Nr VI/61/07 2604
Nr VI/62/07 2326
Nr VI/63/07 2598
Nr VI/64/07 2195
Nr VI/65/07 2537
Nr VI/66/07 2200
Nr VI/67/07 2144
Nr VI/68/07 2067
Nr VI/69/07 2109
Nr VI/70/07 2204
Nr VI/71/07 2169
Nr VI/72/07 2461
Nr VI/73/07 2310
Nr VII/74/07 2166
Nr VII/75/07 2311
Nr VII/76/07 2127
Nr VII/77/07 2193
Nr VII/78/07 1730
Nr VII/79/07 2139
Nr VII/80/07 1901
Nr VIII/81/07 2589
Nr VIII/82/07 2591
Nr VIII/83/07 2126
Nr VIII/84/07 2209
Nr VIII/85/07 2442
Nr VIII/86/07 2420
Nr VIII/87/07 2036
Nr VIII/88/07 2190
Nr VIII/89/07 2437
Nr IX/90/07 3298
Nr IX/91/07 2162
Nr IX/93/07 2544
Nr IX/93/07 2395
Nr X/94/07 2185
Nr X/95/07 2266
Nr X/96/07 2607
Nr X/97/07 2454
Nr X/98/07 2331
Nr X/99/07 2079
Nr X/100/07 2503
Nr X/101/07 2627
Nr XI/102/07 1909
Nr XI/103/07 2401
Nr XI/104/07 2317
Nr XI/105/07 2850
Nr XI/106/07 2218
Nr XI/107/07 2261
Nr XI/108/07 1824
Nr XI/109/07 2188
Nr XI/110/07 2189
Nr XI/111/07 2101
Nr XI/112/07 1956
2008 1306
Nr XII/1/08 2155
Nr XII/2/08 2145
Nr XII/3/08 2004
Nr XII/4/08 2076
Nr XII/5/08 1872
Nr XII/6/08 2238
Nr XII/7/08 1746
Nr XII/8/08 2086
Nr XII/9/08 1898
Nr XII/10/08 2347
Nr XII/11/08 2277
Nr XII/12/08 2332
Nr XII/13/08 2245
Nr XII/14/08 2209
Nr XII/15/08 2276
Nr XIII/16/08 2300
Nr XIII/17/08 2784
Nr XIII/18/08 2334
Nr XIII/19/08 2107
Nr XIII/20/08 2213
Nr XIII/21/08 2382
Nr XIII/22/08 2645
Nr XIII/23/08 2117
Nr XIII/24/08 2211
Nr XIII/25/08 2039
Nr XIII/26/08 2506
Nr XIII/27/08 2371
Nr XIII/28/08 2337
Nr XIV/29/08 2172
Nr XIV/30/08 2029
Nr XIV/31/08 3208
Nr XIV/32/08 2401
Nr XIV/33/08 1898
Nr XIV/34/08 2358
Nr XIV/35/08 2310
Nr XIV/36/08 2288
Nr XIV/37/08 2106
Nr XIV/38/08 2136
Nr XIV/39/08 2090
Nr XIV/40/08 2171
Nr XIV/41/08 2059
Nr XV/42/08 2415
Nr XV/43/08 1999
Nr XV/44/08 1804
Nr XV/45/08 1768
Nr XV/46/08 1997
Nr XV/47/08 2042
Nr XV/48/08 1716
Nr XV/49/08 2049
Nr XV/50/08 1930
Nr XV/51/08 1952
Nr XV/52/08 1998
Nr XV/53/08 2102
Nr XV/54/08 1857
Nr XV/55/08 1849
Nr XVI/56/08 1995
Nr XVII/57/08 2317
Nr XVII/58/08 2579
Nr XVII/59/08 2445
Nr XVII/60/08 2762
Nr XVII/61/08 2324
Nr XVII/62/08 3137
Nr XVII/63/08 2721
Nr XVII/64/08 2835
Nr XVII/65/08 2575
Nr XVII/66/08 2355
Nr XVII/67/08 2278
Nr XVIII/68/08 3076
Nr XVIII/69/08 2254
Nr XVIII/70/08 4057
Nr XVIII/71/08 2691
Nr XVIII/72/08 2495
Nr XVIII/73/08 2526
Nr XVIII/74/08 2519
Nr XVIII/75/08 2749
2009 1923
Nr XIX/1/09 2581
Nr XIX/2/09 2597
Nr XX/3/09 1845
Nr XX/4/09 2197
Nr XX/5/09 1910
Nr XX/6/09 1889
Nr XX/7/09 2284
Nr XX/8/09 2460
Nr XX/9/09 2106
Nr XX/10/09 2076
Nr XX/11/09 2215
Nr XX/12/09 2079
Nr XX/13/09 2213
Nr XX/14/09 2383
Nr XX/15/09 1897
Nr XX/16/09 1960
Nr XX/17/09 2151
Nr XX/18/09 2416
Nr XX/19/09 1936
Nr XX/20/09 1846
Nr XX/21/09 1920
Nr XX/22/09 2121
Nr XX/23/09 2227
Nr XX/24/09 2341
Nr XX/25/09 2081
Nr XX/26/09 1840
Nr XXI/27/09 2076
Nr XXI/28/09 2409
Nr XXI/29/09 2953
Nr XXI/30/09 1824
Nr XXI/31/09 1877
Nr XXI/32/09 2343
Nr XXI/33/09 1973
Nr XXI/34/09 2102
Nr XXII/35/09 1996
Nr XXII/36/09 2014
Nr XXII/37/09 2026
Nr XXII/38/09 1884
Nr XXII/39/09 2075
Nr XXII/40/09 2154
Nr XXIII/41/09 1903
Nr XXIV/42/09 2092
Nr XXIV/43/09 2022
Nr XXIV/44/09 1912
Nr XXIV/45/09 2011
Nr XXIV/46/09 1821
Nr XXIV/47/09 1851
Nr XXIV/48/09 1963
Nr XXIV/49/09 2023
Nr XXIV/50/09 2204
Nr XXIV/51/09 2240
Nr XXV/52/09 1813
Nr XXV/53/09 2100
Nr XXV/54/09 1935
Nr XXV/55/09 1883
Nr XXV/56/09 2019
Nr XXV/57/09 2834
Nr XXV/58/09 2087
Nr XXV/59/09 2003
Nr XXV/60/09 2307
Nr XXV/61/09 2036
Nr XXV/62/09 2032
Nr XXVI/63/09 2032
Nr XXVI/64/09 1797
Nr XXVI/65/09 2131
Nr XXVI/66/09 2072
Nr XXVI/67/09 1963
Nr XXVII/68/09 2434
Nr XXVII/69/09 1870
Nr XXVII/70/09 1884
Nr XXVII/71/09 1867
Nr XXVII/72/09 1904
Nr XXVII/73/09 1665
Nr XXVII/74/09 1913
2010 1686
Nr XXVIII/1/10 2026
Nr XXVIII/2/10 2047
Nr XXVIII/3/10 1890
Nr XXVIII/4/10 1674
Nr XXVIII/5/10 1547
Nr XXVIII/6/10 2037
Nr XXVIII/7/10 2031
Nr XXVIII/8/10 1861
Nr XXVIII/9/10 1905
Nr XXVIII/10/10 2252
Nr XXVIII/11/10 2175
Nr XXVIII/12/10 1894
Nr XXVIII/13/10 2152
Nr XXVIII/14/10 2240
Nr XXVIII/15/10 2215
Nr XXIX/16/10 2043
Nr XXX/17/10 2166
Nr XXX/18/10 1943
Nr XXX/19/10 2137
Nr XXX/20/10 2130
Nr XXX/21/10 2286
Nr XXX/22/10 2008
Nr XXXII/23/10 1988
Nr XXXII/24/10 2307
Nr XXXII/25/10 1771
Nr XXXII/26/10 2338
Nr XXXII/27/10 2157
Nr XXXII/28/10 1953
Nr XXXII/29/10 1967
Nr XXXII/30/10 2026
Nr XXXII/31/10 2121
Nr XXXII/32/10 2059
Nr XXXIII/33/10 1863
Nr XXXIV/34/10 2034
Nr XXXIV/35/10 2004
Nr XXXIV/36/10 2139
Nr XXXIV/37/10 1929
Nr XXXIV/38/10 2177
Nr XXXV/39/10 1657
Nr XXXV/40/10 1888
Nr XXXV/41/10 1850
Nr XXXV/42/10 1879
Nr XXXV/43/10 1778
Nr XXXV/44/10 2477
Nr XXXV/45/10 1959
Nr XXXV/46/10 1943
Nr XXXV/47/10 2066
Nr XXXV/48/10 1575
Nr XXXV/49/10 1821
Nr XXXV/50/10 1812
Nr XXXV/51/10 1900
Nr XXXV/52/10 1904
Nr XXXV/53/10 1786
Nr XXXV/54/10 1954
Nr XXXV/55/10 1925
Nr XXXV/56/10 1934
Nr XXXV/57/10 1857
Nr XXXV/58/10 1944
Nr XXXVI/59/10 2061
Nr XXXVII/60/10 1899
Nr XXXVII/61/10 2722
Nr XXXVII/62/10 2451
Nr XXXVII/63/10 2115
Nr XXXVII/64/10 1975
IV kadencja 2855
2010 1592
Nr I/I/10 2055
Nr II/2/10 1807
Nr II/3/10 1757
Nr II/4/10 2181
Nr II/5/10 1826
Nr II/6/10 1589
Nr II/7/10 1634
Nr II/8/10 1705
Nr II/9/10 1786
Nr II/10/10 1714
Nr II/11/10 1666
Nr II/12/10 1704
Nr II/13/10 1670
Nr II/14/10 2014
Nr II/15/10 1737
Nr II/16/10 1527
Nr II/17/10 1994
Nr II/18/10 1775
Nr II/19/10 1859
Nr II/20/10 1690
Nr II/21/10 1717
Nr II/22/10 1751
Nr II/23/10 1680
Nr II/24/10 1721
Nr II/25/10 2338
Nr II/26/10 1779
Nr II/27/10 1758
Nr II/28/10 1849
Nr III/29/10 1700
Nr III/30/10 1762
Nr III/31/10 1639
Nr III/32/10 1946
Nr III/33/10 1518
Nr III/34/10 1748
Nr III/35/10 1890
Nr III/36/10 1952
Nr III/37/10 1831
2011 1534
Nr IV/1/2011 2346
Nr IV/2/2011 2517
Nr IV/3/2011 2340
Nr IV/4/2011 1940
Nr IV/5/2011 1960
Nr IV/6/2011 2024
Nr IV/7/2011 2032
Nr IV/8/2011 2182
Nr IV/9/2011 2376
Nr IV/10/2011 2165
Nr IV/11/2011 2478
Nr IV/12/2011 2388
Nr IV/13/2011 2324
Nr IV/14/2011 2526
Nr IV/15/2011 1951
Nr IV/16/2011 1989
Nr V/17/2011 1723
Nr V/18/2011 1685
Nr V/19/2011 2518
Nr V/20/2011 1898
Nr V/21/2011 1886
Nr V/22/2011 1933
Nr V/23/2011 1989
Nr VI/24/2011 1839
Nr VI/25/2011 1983
Nr VI/26/2011 1944
Nr VI/27/2011 1746
Nr VI/28/2011 1654
Nr VI/29/2011 1803
Nr VI/30/2011 1893
Nr VI/31/2011 1569
Nr VI/32/2011 2494
Nr VI/33/2011 1873
Nr VII/34/2011 1612
Nr VII/35/2011 1896
Nr VII/36/2011 1817
Nr VII/37/2011 2849
Nr VII/38/2011 1662
Nr VII/39/2011 1733
Nr VII/40/2011 1832
Nr VII/41/2011 1541
Nr VII/42/2011 1625
Nr VII/43/2011 2106
Nr VII/44/2011 2054
Nr VII/45/2011 1858
Nr VII/46/2011 1895
Nr VIII/47/2011 1660
Nr VIII/48/2011 1968
Nr VIII/49/2011 1745
Nr VIII/50/2011 1819
Nr VIII/51/2011 1883
Nr VIII/52/2011 1946
Nr IX/53/2011 1755
Nr IX/54/2011 1762
Nr IX/55/2011 1871
Nr X/56/2011 2465
Nr X/57/2011 1654
Nr X/58/2011 1885
Nr X/59/2011 1634
Nr X/60/2011 2081
Nr X/61/2011 1396
Nr X/62/2011 1593
Nr X/63/2011 1594
Nr X/64/2011 1682
Nr X/65/2011 1721
Nr X/66/2011 1700
Nr XI/67/2011 2290
Nr XI/68/2011 1716
Nr XI/69/2011 2171
Nr XI/70/2011 1903
Nr XI/71/2011 1864
Nr XI/72/2011 1559
Nr XI/73/2011 1506
Nr XI/74/2011 1513
Nr XII/75/2011 1582
Nr XII/76/2011 1621
Nr XII/77/2011 1465
Nr XII/78/2011 1411
Nr XII/79/2011 1687
Nr XII/80/2011 1694
Nr XII/81/2011 2059
Nr XII/82/2011 1724
Nr XII/83/2011 1572
Nr XII/84/2011 1570
Nr XII/85/2011 1605
2012 1474
Nr XIII/1/2012 1820
Nr XIII/2/2012 1787
Nr XIII/3/2012 1615
Nr XIII/4/2012 1505
Nr XIII/5/2012 1697
Nr XIII/6/2012 1675
Nr XIII/7/2012 1785
Nr XIII/8/2012 1693
Nr XIII/9/2012 1513
Nr XIII/10/2012 1599
Nr XIII/11/2012 1489
Nr XIII/12/2012 1725
Nr XIII/13/2012 1557
Nr XIII/14/2012 1562
Nr XIII/15/2012 1747
Nr XIII/16/2012 1741
Nr XIII/17/2012 1681
Nr XIV/18/2012 1518
Nr XIV/19/2012 1773
Nr XIV/20/2012 1521
Nr XIV/21/2012 1677
Nr XIV/22/2012 1820
Nr XIV/23/2012 1680
Nr XIV/24/2012 1685
Nr XIV/25/2012 1668
Nr XIV/26/2012 1794
Nr XIV/27/2012 1733
Nr XIV/28/2012 1528
Nr XIV/29/2012 1605
Nr XIV/30/2012 2128
Nr XV/31/2012 1695
Nr XV/32/2012 1641
Nr XV/33/2012 1449
Nr XV/34/2012 1575
Nr XV/35/2012 1549
Nr XV/36/2012 1730
Nr XV/37/2012 1616
Nr XV/38/2012 1631
Nr XV/39/2012 1805
Nr XV/40/2012 1426
Nr XV/41/2012 1944
Nr XV/42/2012 1768
Nr XV/43/2012 1555
Nr XV/44/2012 1438
Nr XV/45/2012 1637
Nr XV/46/2012 1871
Nr XV/47/2012 1492
Nr XV/48/2012 1592
Nr XVI/49/2012 1514
Nr XVI/50/2012 1767
Nr XVI/51/2012 1884
Nr XVI/52/2012 1473
Nr XVI/53/2012 1845
Nr XVI/54/2012 1653
Nr XVI/55/2012 1400
Nr XVI/56/2012 1603
Nr XVII/57/2012 1460
Nr XVII/58/2012 1487
Nr XVII/59/2012 1331
Nr XVII/60/2012 1457
Nr XVII/61/2012 1414
Nr XVII/62/2012 1720
Nr XVII/63/2012 1519
Nr XVII/64/2012 1547
Nr XVII/65/2012 1584
Nr XVII/66/2012 1319
Nr XVII/67/2012 1746
Nr XVII/68/2012 1413
Nr XVII/69/2012 1496
Nr XVII/70/2012 1799
Nr XVIII/71/2012 1662
Nr XVIII/72/2012 1459
Nr XVIII/73/2012 1816
Nr XVIII/74/2012 1761
Nr XVIII/75/2012 1525
Nr XVIII/76/2012 1673
Nr XVIII/77/2012 1555
Nr XVIII/78/2012 2072
Nr XVIII/79/2012 1569
Nr XVIII/80/2012 1748
Nr XVIII/81/2012 1446
Nr XIX/82/2012 1449
Nr XIX/83/2012 1540
Nr XIX/84/2012 1509
Nr XIX/85/2012 1211
Nr XIX/86/2012 1349
Nr XIX/87/2012 1335
Nr XIX/88/2012 1529
Nr XIX/89/2012 1679
Nr XIX/90/2012 1350
2013 1240
Nr XX/1/2013 1559
Nr XX/2/2013 1564
Nr XX/3/2013 1440
Nr XX/4/2013 1387
Nr XX/5/2013 1581
Nr XX/6/2013 1439
Nr XX/7/2013 1283
Nr XX/8/2013 1431
Nr XX/9/2013 1758
Nr XX/10/2013 1298
Nr XX/11/2013 1649
Nr XX/12/2013 1026
Nr XXI/13/2013 1212
Nr XXI/14/2013 1394
Nr XXI/15/2013 1217
Nr XXI/16/2013 1271
Nr XXI/17/2013 1519
Nr XXI/18/2013 1384
Nr XXI/19/2013 1272
Nr XXII/20/2013 1139
Nr XXII/21/2013 1162
Nr XXII/22/2013 1324
Nr XXII/23/2013 1450
Nr XXII/24/2013 1187
Nr XXIII/25/2013 1686
Nr XXIII/26/2013 1030
Nr XXIII/27/2013 1009
Nr XXIII/28/2013 1171
Nr XXIII/29/2013 1118
Nr XXIII/30/2013 1069
Nr XXIII/31/2013 1105
Nr XXIII/32/2013 999
Nr XXIII/33/2013 1303
Nr XXIII/34/2013 1031
Nr XXIV.35.2013 1086
Nr XXIV.36.2013 1142
Nr XXIV.37.2013 1050
Nr XXIV.38.2013 1085
Nr XXIV.39.2013 1119
Nr XXIV.40.2013 1070
Nr XXV/41/2013 1033
Nr XXV/42/2013 1184
Nr XXV/43/2013 1304
Nr XXV/44/2013 1138
Nr XXV/45/2013 966
Nr XXV/46/2013 1115
Nr XXV/47/2013 1074
Nr XXV/48/2013 1150
Nr XXVI/49/2013 1116
Nr XXVI/50/2013 1090
Nr XXVI/51/2013 1040
Nr XXVI/52/2013 1255
Nr XXVI/53/2013 1020
Nr XXVII/54/2013 1128
Nr XXVII/55/2013 962
Nr XXVII/56/2013 945
Nr XXVII/57/2013 1001
Nr XXVII/58/2013 997
Nr XXVII/59/2013 1248
Nr XXVII/60/2013 963
Nr XXVII/61/2013 1053
Nr XXVII/62/2013 1034
2014 950
Nr XXVIII/1/2014 1071
Nr XXVIII/2/2014 1012
Nr XXVIII/3/2014 965
Nr XXVIII/4/2014 999
Nr XXVIII/5/2014 1014
Nr XXVIII/6/2014 1024
Nr XXVIII/7/2014 1111
Nr XXVIII/8/2014 1000
Nr XXVIII/9/2014 981
Nr XXVIII/10/2014 999
Nr XXVIII/11/2014 974
Nr XXVIII/12/2014 1136
Nr XXVIII/13/2014 1039
Nr XXVIII/14/2014 1075
Nr XXVIII/15/2014 1007
Nr XXVIII/16/2014 975
Nr XXVIII/17/2014 975
Nr XXVIII/18/2014 968
Nr XXVIII/19/2014 987
Nr XXVIII/20/2014 1021
Nr XXVIII/21/2014 953
Nr XXVIII/22/2014 980
Nr XXIX/23/2014 1067
Nr XXIX/24/2014 1045
Nr XXIX/25/2014 1291
Nr XXIX/26/2014 1242
Nr XXIX/27/2014 1208
Nr XXIX/28/2014 1012
Nr XXIX/29/2014 1331
Nr XXIX/30/2014 1267
Nr XXIX/31/2014 1096
Nr XXX/32/2014 968
Nr XXX/33/2014 1109
Nr XXX/34/2014 1012
Nr XXX/35/2014 1067
Nr XXX/36/2014 906
Nr XXX/37/2014 998
Nr XXX/38/2014 1087
Nr XXX/39/2014 1424
Nr XXX/40/2014 1196
Nr XXX/41/2014 1383
Nr XXXI.42.2014 1053
Nr XXXI.43.2014 1039
Nr XXXI.44.2014 1157
Nr XXXI.45.2014 1368
Nr XXXI.46.2014 1294
Nr XXXI.47.2014 896
Nr XXXI.48.2014 909
Nr XXXII/49/2014 1035
Nr XXXII/50/2014 1150
Nr XXXII/51/2014 894
Nr XXXII/52/2014 880
Nr XXXII/53/2014 884
Nr XXXII/54/2014 791
Nr XXXII/55/2014 903
Nr XXXII/56/2014 926
Nr XXXII/57/2014 1053
Nr XXXII/58/2014 984
Nr XXXII/59/2014 967
Nr XXXII/60/2014 832
Nr XXXII/61/2014 858
Nr XXXII/62/2014 1088
Nr XXXII/63/2014 895
Nr XXXII/64/2014 825
Nr XXXII/65/2014 819
Nr XXXII/66/2014 913
Nr XXXII/67/2014 851
Nr XXXII/68/2014 933
Nr XXXII/69/2014 912
Nr XXXII/70/2014 859
Nr XXXII/71/2014 968
Nr XXXIII/72/2014 966
Nr XXXIII/73/2014 826
Nr XXXIII/74/2014 858
Nr XXXIII/75/2014 887
Nr XXXIII/76/2014 851
Nr XXXIII/77/2014 836
Nr XXXIII/78/2014 796
Nr XXXIII/79/2014 921
Nr XXXIII/80/2014 1005
Nr XXXIII/81/2014 886
Nr XXXIII/82/2014 851
Nr XXXIII/83/2014 958
V kadencja 2053
2014 804
Nr I/1/2014 1009
Nr I/2/2014 966
Nr II/3/2014 1004
Nr II/4/2014 1039
Nr II/5/2014 1023
Nr III/6/2014 1160
Nr III/7/2014 989
Nr III/8/2014 961
Nr III/9/2014 1061
Nr III/10/2014 957
Nr III/11/2014 1083
Nr III/12/2014 993
Nr III/13/2014 936
Nr III/14/2014 1141
Nr III/15/2014 1024
Nr III/16/2014 900
Nr IV/17/2014 990
Nr IV/18/2014 1140
Nr IV/19/2014 1479
Nr IV/20/2014 1272
Nr IV/21/2014 936
Nr IV/22/2014 954
Nr IV/23/2014 1022
Nr IV/24/2014 1130
Nr IV/25/2014 910
Nr IV/26/2014 847
Nr IV/27/2014 875
Nr IV/28/2014 1236
Nr IV/29/2014 916
2015 1043
Nr V/1/2015 1005
Nr V/2/2015 965
Nr V/3/2015 948
Nr V/4/2015 930
Nr V/5/2015 1032
Nr V/6/2015 1030
Nr V/7/2015 913
Nr V/8/2015 893
Nr V/9/2015 943
Nr V/10/2015 1147
Nr V/11/2015 1284
Nr V/12/2015 911
Nr V/13/2015 1032
Nr V/14/2015 908
Nr V/15/2015 985
Nr VI/16/2015 1048
Nr VI/17/2015 733
Nr VI/18/2015 904
Nr VI/19/2015 1063
Nr VI/20/2015 1096
Nr VI/21/2015 1004
Nr VI/22/2015 927
Nr VI/23/2015 984
Nr VI/24/2015 1040
Nr VII/25/2015 1133
Nr VII/26/2015 921
Nr VII/27/2015 921
Nr VII/28/2015 879
Nr VII/29/2015 993
Nr VII/30/2015 1035
Nr VII/31/2015 1073
Nr VII/32/2015 1218
Nr VII/33/2015 915
Nr VII/34/2015 848
Nr VII/35/2015 972
Nr VIII/36/2015 869
Nr VIII/37/2015 1034
Nr VIII/38/2015 840
Nr VIII/39/2015 896
Nr VIII/40/2015 1133
Nr VIII/41/2015 950
Nr VIII/42/2015 854
Nr VIII/43/2015 827
Nr VIII/44/2015 921
Nr VIII/45/2015 1189
Nr VIII/46/2015 826
Nr VIII/47/2015 1203
Nr VIII/48/2015 915
Nr VIII/49/2015 1053
Nr IX/50/2015 922
Nr IX/51/2015 1132
Nr IX/52/2015 1054
Nr IX/53/2015 833
Nr IX/54/2015 769
Nr IX/55/2015 965
Nr IX/56/2015 850
Nr IX/57/2015 777
Nr IX/58/2015 1168
Nr IX/59/2015 847
Nr IX/60/2015 815
Nr IX/61/2015 799
Nr IX/62/2015 792
Nr IX/63/2015 842
Nr IX/64/2015 777
Nr IX/65/2015 798
Nr IX/66/2015 1045
Nr IX/67/2015 875
Nr IX/68/2015 879
Nr IX/69/2015 781
Nr IX/70/2015 928
Nr X/71/2015 898
Nr X/72/2015 737
Nr X/73/2015 900
Nr X/74/2015 858
Nr X/75/2015 839
Nr X/76/2015 819
Nr X/77/2015 858
Nr X/78/2015 872
Nr X/79/2015 1080
Nr X/80/2015 861
Nr X/81/2015 948
Nr X/82/2015 882
Nr XI/83/2015 890
Nr XI/84/2015 779
Nr XI/85/2015 855
Nr XI/86/2015 952
Nr XI/87/2015 891
Nr XI/88/2015 830
Nr XI/89/2015 1042
Nr XI/90/2015 804
Nr XI/91/2015 848
Nr XI/92/2015 1315
Nr XI/93/2015 925
Nr XI/94/2015 810
Nr XI/95/2015 977
Nr XI/96/2015 919
Nr XI/97/2015 930
Nr XI/98/2015 952
2016 1551
XII/1/2016 1140
XII/2/2016 374
XII/3/2016 1035
XII/4/2016 1105
XII/5/2016 1032
XII/6/2016 1164
XII/7/2016 1114
XII/8/2016 1070
XII/9/2016 1149
XII/10/2016 1152
XIII/11/2016 1191
XIII/12/2016 1008
XIII/13/2016 1137
XIII/14/2016 1086
XIII/15/2016 1058
XIII/16/2016 1065
XIII/17/2016 995
XIII/18/2016 1091
XIII/19/2016 413
XIII/20/2016 1043
XIII/21/2016 1264
XIII/22/2016 1067
XIII/23/2016 1043
XIII/24/2016 1040
XIII/25/2016 1059
XIII/26/2016 1044
XIII/27/2016 1147
XIII/28/2016 918
XIII/29/2016 911
XIII/30/2016 1054
XIII/31/2016 941
XIII/32/2016 1087
XIII/33/2016 1018
XIII/34/2016 1033
XIV/35/2016 864
XIV/36/2016 901
XIV/37/2016 846
XIV/38/2016 968
XIV/39/2016 922
XIV/40/2016 934
XIV/41/2016 872
XIV/42/2016 1119
XIV/43/2016 1050
XIV/44/2016 1094
XIV/45/2016 769
XIV/46/2016 969
XIV/47/2016 852
XIV/48/2016 1138
XIV/49/2016 1133
XIV/50/2016 1136
XV/51/2016 1187
XV/52/2016 936
XV/53/2016 1175
XV/54/2016 961
XV/55/2016 1165
XV/56/2016 925
XV/57/2016 1161
XV/58/2016 967
XVI/59/2016 1065
XVI/60/2016 943
XVI/61/2016 898
XVI/62/2016 955
XVI/63/2016 997
XVI/64/2016 986
XVI/65/2016 965
XVI/66/2016 824
XVI/67/2016 897
XVI/68/2016 957
XVI/69/2016 962
XVI/70/2016 353
XVI/71/2016 1020
XVI/72/2016 956
XVI/73/2016 828
XVI/74/2016 918
XVI/75/2016 1015
XVI/76/2016 939
XVI/77/2016 944
XVI/78/2016 920
XVI/79/2016 1098
XVI/80/2016 990
XVI/81/2016 891
XVI/82/2016 950
XVI/83/2016 1210
XVI/84/2016 993
XVI/85/2016 1062
XVII/86/2016 931
XVII/87/2016 1246
XVII/88/2016 861
XVII/89/2016 1178
XVII/90/2016 1027
XVII/91/2016 996
XVII/92/2016 942
XVII/93/2016 891
XVIII/94/2016 959
XVIII/95/2016 790
XVIII/96/2016 909
XVIII/97/2016 1222
XVIII/98/2016 974
XIX/99/2016 906
XIX/100/2016 921
XIX/101/2016 855
XIX/102/2016 924
XIX/103/2016 857
XIX/104/2016 962
XIX/105/2016 1922
2017 906
XX/1/2017 898
XX/2/2017 801
XX/3/2017 940
XX/4/2017 1000
XX/5/2017 897
XX/6/2017 892
XX/7/2017 1078
XX/8/2017 1076
XX/9/2017 995
XX/10/2017 917
XX/11/2017 1061
XX/12/2017 902
XX/13/2017 1072
XX/14/2017 970
XX/15/2017 1021
XX/16/2017 935
XXI/17/2017 901
XXI/18/2017 1049
XXI/19/2017 720
XXI/20/2017 810
XXI/21/2017 875
XXI/22/2017 865
XXI/23/2017 755
XXI/24/2017 776
XXI/25/2017 319
XXI/26/2017 788
XXI/27/2017 936
XXI/28/2017 945
XXII/29/2017 846
XXII/30/2017 812
XXII/31/2017 1359
XXII/32/2017 1199
XXII/33/2017 768
XXII/34/2017 777
XXII/35/2017 831
XXII/36/2017 802
XXII/37/2017 819
XXIII/38/2017 913
XXIII/39/2017 769
XXIII/40/2017 419
XXIII/41/2017 782
XXIII/42/2017 915
XXIV/43/2017 836
XXIV/44/2017 869
XXV/45/2017 757
XXV/46/2017 827
XXV/47/2017 759
XXV/48/2017 963
XXV/49/2017 828
XXV/50/2017 786
XXV/51/2017 817
XXV/52/2017 877
XXV/53/2017 761
XXV/54/2017 672
XXV/55/2017 1070
XXV/56/2017 743
XXV/57/2017 757
XXV/58/2017 781
XXV/59/2017 790
XXV/60/2017 829
XXV/61/2017 849
XXV/62/2017 805
XXV/63/2017 758
XXV/64/2017 728
XXV/65/2017 767
XXVI/66/2017 948
XXVI/67/2017 789
XXVI/68/2017 753
XXVII/69/2017 646
XXVII/70/2017 840
XXVII/72/2017 659
XXVII/73/2017 649
XXVII/74/2017 939
XXVII/75/2017 861
XXVII/76/2017 744
XXVII/77/2017 706
XXVII/78/2017 649
XXVII/79/2017 625
XXVII/80/2017 692
XXVII/81/2017 1070
XXVII/83/2017 723
XXVII/71/2017 647
XXVII/82/2017 730
XXVIII/84/2017 801
XXVIII/85/2017 565
XXVIII/86/2017 569
XXVIII/87/2017 672
XXVIII/88/2017 710
XXVIII/89/2017 558
XXVIII/90/2017 576
XXVIII/91/2017 593
XXVIII/92/2017 576
XXIX/93/2017 515
XXIX/94/2017 539
XXIX/95/2017 714
XXIX/96/2017 721
XXIX/97/2017 555
XXIX/98/2017 536
XXIX/99/2017 510
2018 877
XXX/1/2018 634
XXX/3/2018 704
XXX/4/2018 578
XXX/5/2018 625
XXXI/6/2018 594
XXXI/7/2018 532
XXXI/8/2018 616
XXXI/9/2018 529
XXXI/10/2018 538
XXXI/11/2018 535
XXXI/12/2018 514
XXXI/13/2018 683
XXXI/14/2018 549
XXXI/15/2018 507
XXXI/16/2018 622
XXXI/17/2018 529
XXXI/18/2018 627
XXXI/19/2018 692
XXXI/20/2018 685
XXXI/21/2018 800
XXXI/22/2018 694
XXXI/23/2018 567
XXXI/24/2018 616
XXXI/25/2018 579
XXXII/26/2018 472
XXXII/27/2018 520
XXXII/28/2018 530
XXXIII/29/2018 447
XXXIII/30/2018 435
XXXIII/31/2018 429
XXXIII/32/2018 467
XXXIII/33/2018 536
XXXIII/34/2018 429
XXXIII/35/2018 416
XXXIII/36/2018 424
XXXIII/37/2018 162
XXXIII/38/2018 578
XXXIII/39/2018 493
XXXIII/40/2018 483
XXXIII/42/2018 398
XXXIII/41/2018 425
XXXIII/43/2018 420
XXXIII/44/2018 855
XXXIII/45/2018 428
XXXIII/47/2018 470
XXXIV/48/2018 594
XXXIII/46/2018 679
XXXIV/49/2018 485
XXXIV/50/2018 507
XXXIV/51/2018 469
XXXV/52/2018 418
XXXV/53/2018 382
XXXV/54/2018 374
XXXVI/55/2018 476
XXXVI/56/2018 367
XXXVI/57/2018 355
XXXVI/58/2018 343
XXXVI/59/2018 343
XXXVI/60/2018 343
XXXVI/61/2018 429
XXXVI/62/2018 468
XXXVI/63/2018 357
XXXVI/64/2018 328
XXXVI/65/2018 373
XXXVI/66/2018 335
XXXVI/67/2018 632
XXXVII/68/2018 331
XXXVII/69/2018 348
XXXVII/70/2018 543
XXXVII/71/2018 502
XXXVII/72/2018 378
XXXVII/73/2018 369
XXXVII/74/2018 404
XXXVII/75/2018 405
XXXVIII/76/2018 347
XXXVIII/77/2018 602
XXXVIII/78/2018 325
XXXVIII/79/2018 316
XXXVIII/80/2018 605
XXXVIII/81/2018 328
XXXVIII/82/2018 338
VI Kadencja - Nr Uchwał i protokoły z głosowań 5139
2018 245
I/1/2018 703
I/2/2018 791
I/3/2018 652
I/4/2018 912
I/5/2018 575
I/6/2018 496
I/7/2018 612
I/8/2018 521
I/9/2018 696
I/10/2018 518
I/11/2018 535
I/12/2018 629
I/13/2018 579
I/14/2018 702
II/15/2018 592
II/16/2018 564
II/17/2018 589
II/18/2018 661
II/19/2018 544
III/20/2018 562
III/21/2018 712
III/22/2018 573
III/23/2018 727
III/24/2018 568
III/25/2018 554
III/26/2018 635
III/27/2018 552
III/28/2018 590
III/29/2018 552
III/30/2018 629
III/31/2018 656
V/28/2019 256
2019 245
IV/1/2019 538
IV/2/2019 524
IV/3/2019 501
IV/4/2019 533
IV/5/2019 499
IV/6/2019 557
IV/7/2019 542
IV/8/2019 614
IV/9/2019 716
IV/10/2019 512
IV/11/2019 525
IV/12/2019 486
IV/13/2019 693
IV/14/2019 496
V/15/2019 473
V/16/2019 549
V/17/2019 504
V/18/2019 491
V/19/2019 533
V/20/2019 541
V/21/2019 498
V/22/2019 576
V/23/2019 649
V/24/2019 543
V/25/2019 550
V/26/2019 433
V/27/2019 693
V/28/2019 565
V/29/2019 432
V/30/2019 482
V/31/2019 482
V/32/2019 477
V/33/2019 473
VI/34/2019 521
VI/35/2019 509
VII/36/2019 629
VII/37/2019 521
VII/38/2019 481
VIII/39/2019 537
VIII/40/2019 443
VIII/41/2019 495
VIII/42/2019 614
VIII/43/2019 493
VIII/44/2019 518
VIII/45/2019 483
VIII/46/2019 666
VIII/47/2019 467
VIII/48/2019 462
VIII/49/2019 463
VIII/50/2019 482
VIII/51/2019 490
VIII/52/2019 506
VIII/53/2019 412
VIII/54/2019 446
VIII/55/2019 437
VIII/56/2019 428
VIII/57/2019 450
VIII/58/2019 423
VIII/59/2019 436
VIII/60/2019 473
IX/61/2019 419
IX/62/2019 395
IX/63/2019 410
IX/64/2019 391
IX/65/2019 579
IX/66/2019 427
IX/67/2019 417
IX/68/2019 550
IX/69/2019 399
IX/70/2019 408
IX/71/2019 467
X/72/2019 404
X/73/2019 540
X/74/2019 431
X/75/2019 473
XI/76/2019 399
XI/77/2019 444
XI/78/2019 413
XI/79/2019 405
XI/80/2019 395
XI/81/2019 408
XI/82/2019 587
XI/83/2019 397
XI/84/2019 405
XI/85/2019 403
XI/86/2019 408
XI/87/2019 435
XI/88/2019 419
XII/89/2019 390
XII/90/2019 442
XII/91/2019 483
XII/92/2019 423
XII/93/2019 462
XII/94/2019 465
XII/95/2019 551
XIII/96/2019 539
XIII/97/2019 389
XIII/98/2019 410
XIII/99/2019 400
XIII/100/2019 396
XIII/101/2019 398
XIII/102/2019 397
XIII/103/2019 408
XIII/104/2019 493
XIV/105/2019 399
XIV/106/2019 484
XIV/107/2019 396
XIV/108/2019 508
XV/109/2019 429
XV/110/2019 396
XV/111/2019 427
XV/112/2019 455
XV/113/2019 481
XV/114/2019 405
XV/115/2019 548
XV/116/2019 449
XV/117/2019 415
XV/118/2019 578
XV/119/2019 418
XV/120/2019 423
XVI/121/2019 475
XVII/122/2019 441
XVII/123/2019 394
XVII/124/2019 382
XVII/125/2019 403
XVII/126/2019 478
XVII/127/2019 507
2020 492
XVIII/1/2020 232
XVIII/2/2020 596
XVIII/3/2020 518
XVIII/4/2020 445
XVIII/5/2020 467
XVIII/6/2020 413
XVIII/7/2020 444
XVIII/8/2020 444
XIX/9/2020 500
XIX/10/2020 547
XIX/11/2020 491
XIX/12/2020 425
XIX/13/2020 636
XIX/14/2020 444
XIX/15/2020 444
XIX/16/2020 442
XX/17/2020 503
XX/18/2020 494
XX/19/2020 475
XX/20/2020 462
XXI/21/2020 462
XXI/22/2020 415
XXI/23/2020 444
XXI/24/2020 470
XXII/25/2020 235
XXII/26/2020 499
XXII/27/2020 453
XXIII/28/2020 431
XXIII/29/2020 449
XXIII/30/2020 448
XXIII/31/2020 437
XXIII/32/2020 507
XXIII/33/2020 428
XXIII/34/2020 486
XXIII/35/2020 507
XXIII/36/2020 526
XXIII/37/2020 420
XXIII/38/2020 455
XXIII/39/2020 425
XXIII/40/2020 413
XXIII/41/2020 457
XXIII/42/2020 470
XXIII/43/2020 532
XXIII/44/2020 413
XXIII/45/2020 496
XXIII/46/2020 621
XXIII/47/2020 438
XXIII/48/2020 412
XXIII/49/2020 461
XXIV/50/2020 421
XXIV/51/2020 420
XXIV/52/2020 401
XXIV/53/2020 422
XXIV/54/2020 408
XXV/55/2020 368
XXV/56/2020 491
XXV/57/2020 376
XXV/58/2020 507
XXV/59/2020 606
XXV/60/2020 397
XXV/61/2020 474
XXV/62/2020 430
XXV/63/2020 364
XXV/64/2020 388
XXV/65/2020 367
XXV/66/2020 363
XXV/67/2020 384
XXVI/68/2020 521
XXVI/69/2020 509
XXVII/70/2020 479
XXVII/71/2020 623
XXVII/72/2020 415
XXVII/73/2020 371
XXVII/74/2020 368
XXVII/75/2020 398
XXVIII/76/2020 414
XXVIII/77/2020 361
XXVIII/78/2020 422
XXVIII/79/2020 542
XXVIII/80/2020 358
XXVIII/81/2020 396
XXVIII/82/2020 380
XXVIII/83/2020 413
XXIX/84/2020 380
XXIX/85/2020 449
XXIX/86/2020 397
XXIX/87/2020 411
XXIX/88/2020 622
XXIX/89/2020 476
XXIX/90/2020 389
XXIX/91/2020 576
XXIX/92/2020 392
XXIX/93/2020 370
XXIX/94/2020 538
XXIX/95/2020 387
XXIX/96/2020 415
2021 560
XXX/1/2021 183
XXX/2/2021 661
XXX/3/2021 500
XXX/4/2021 437
XXX/5/2021 441
XXX/6/2021 476
XXX/7/2021 440
XXX/8/2021 409
XXX/9/2021 497
XXX/10/2021 409
XXX/11/2021 455
XXX/12/2021 426
XXX/13/2021 454
XXXI/14/2021 439
XXXI/15/2021 439
XXXII/16/2021 392
XXXII/17/2021 428
XXXII/18/2021 690
XXXII/19/2021 426
XXXII/20/2021 478
XXXII/21/2021 495
XXXII/22/2021 449
XXXII/23/2021 468
XXXII/24/2021 513
XXXII/25/2021 431
XXXII/26/2021 504
XXXII/27/2021 456
XXXII/28/2021 513
XXXIII/29/2021 434
XXXIII/30/2021 478
XXXIII/31/2021 457
XXXIII/32/2021 398
XXXIII/33/2021 454
XXXIII/34/2021 438
XXXIII/35/2021 468
XXXIII/36/2021 405
XXXIII/37/2021 410
XXXIV/38/2021 441
XXXIV/39/2021 488
XXXIV/40/2021 454
XXXIV/41/2021 410
XXXIV/42/2021 483
XXXIV/43/2021 463
XXXIV/44/2021 441
XXXIV/45/2021 397
XXXIV/46/2021 437
XXXIV/47/2021 436
XXXV/48/2021 435
XXXV/49/2021 410
XXXV/50/2021 593
XXXV/51/2021 436
XXXVI/52/2021 378
XXXVI/53/2021 368
XXXVI/54/2021 469
XXXVI/55/2021 377
XXXVI/56/2021 395
XXXVII/57/2021 378
XXXVII/58/2021 535
XXXVII/59/2021 394
XXXVII/60/2021 410
XXXVII/61/2021 389
XXXVII/62/2021 410
XXXVII/63/2021 527
XXXVIII/64/2021 484
XXXVIII/65/2021 362
XXXVIII/66/2021 515
XXXVIII/67/2021 604
XXXVIII/68/2021 403
XXXVIII/69/2021 363
XXXVIII/70/2021 368
XXXVIII/71/2021 532
XXXVIII/72/2021 385
XXXIX/73/2021 417
XXXIX/74/2021 376
XXXIX/75/2021 375
XXXIX/76/2021 408
XXXIX/77/2021 651
XXXIX/78/2021 383
XXXIX/79/2021 373
XXXIX/80/2021 453
XXXIX/81/2021 384
XXXIX/82/2021 386
XL/83/2021 582
XL/84/2021 446
XLI/85/2021 805
XLI/86/2021 413
XLI/87/2021 371
XLI/88/2021 608
XLI/89/2021 633
XLI/90/2021 413
XLI/91/2021 380
XLI/92/2021 660
XLI/93/2021 412
2022 349
XLII/1/2022 506
XLII/2/2022 531
XLII/3/2022 801
XLIII/4/2022 509
XLIII/5/2022 509
XLIII/6/2022 582
XLIII/7/2022 476
XLIII/8/2022 683
XLIII/9/2022 624
XLIII/10/2022 474
XLIII/11/2022 448
XLIII/12/2022 474
XLIII/13/2022 497
XLIII/14/2022 605
XLIII/15/2022 617
XLIV/16/2022 404
XLIV/17/2022 419
XLIV/18/2022 405
XLV/19/2022 428
XLV/20/2022 374
XLV/21/2022 428
XLV/22/2022 394
XLV/23/2022 375
XLV/24/2022 415
XLV/25/2022 450
XLVI/26/2022 363
XLVI/27/2022 396
XLVI/28/2022 434
XLVI/29/2022 369
XLVI/30/2022 380
XLVI/31/2022 378
XLVI/32/2022 338
XLVI/33/2022 370
XLVI/34/2022 378
XLVII/35/2022 408
XLVII/36/2022 373
XLVII/37/2022 364
XLVII/38/2022 351
XLVII/39/2022 372
XLVIII/40/2022 321
XLVIII/41/2022 295
XLVIII/42/2022 303
XLVIII/43/2022 364
XLVIII/44/2022 371
XLIX/45/2022 327
XLIX/46/2022 319
XLIX/47/2022 289
XLIX/48/2022 304
XLIX/49/2022 305
XLIX/50/2022 312
L/51/2022 227
L/52/2022 220
L/53/2022 210
L/54/2022 245
L/55/2022 499
L/56/2022 217
L/57/2022 208
L/58/2022 262
L/59/2022 217
L/60/2022 258
L/61/2022 228
L/62/2022 360
LI/63/2022 148
LI/64/2022 151
LI/65/2022 145
LI/66/2022 191
LI/67/2022 129
LI/68/2022 182
LI/69/2022 150
LI/70/2022 175
LI/71/2022 179
LI/72/2022 178
LI/73/2022 184
LI/74/2022 166
LI/75/2022 171
LI/76/2022 157
LI/77/2022 160
LI/78/2022 166
LI/79/2022 204
LI/80/2022 178
LI/81/2022 157
LII/82/2022 157
LII/83/2022 179
LII/84/2022 162
LII/85/2022 202
LII/86/2022 170
LII/87/2022 163
LII/88/2022 178
LII/89/2022 64
LII/90/2022 150
LII/91/2022 190
LII/92/2022 179
2023 83
LIII/1/2023 138
LIII/2/2023 127
LIII/3/2023 133
LIII/4/2023 118
LIII/5/2023 125
LIII/6/2023 142
LIII/7/2023 219
LIV/8/2023 62
LIV/9/2023 63
LIV/10/2023 68
LIV/11/2023 74
LIV/12/2023 88
LIV/13/2023 57
LIV/14/2023 64
LIV/15/2023 71
LIV/16/2023 59
LIV/17/2023 26
LIV/18/2023 56
LIV/19/2023 63
LIV/20/2023 68
LIV/21/2023 73
LIV/22/2023 66
LIV/23/2023 57
LIV/24/2023 65
LIV/25/2023 73
LIV/26/2023 73
LIV/27/2023 97
LIV/28/2023 75
LV/29/2023 55
LV/30/2023 38
LV/31/2023 145
LV/32/2023 42
LV/33/2023 55
LV/34/2023 40
LV/35/2023 47
LV/36/2023 50
LV/37/2023 41
LV/38/2023 83
LV/39/2023 48
LV/40/2023 63
LV/41/2023 50
LV/42/2023 66
LVI/43/2023 34
LVI/44/2023 39
LVI/45/2023 38
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2018 725
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2019 623
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2020 615
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za 2021 rok 472
Plany pracy Rady Powiatu 5995
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 703
2018 2695
2019 4964
2020 2060
2021 2131
2022 2159
2023 495
Interpelacje i zapytania radnych 3026
2018 rok 2707
2019 rok 5305
2020 rok 2690
2021 rok 2347
2022 rok 1806
2023 rok 805
Protokoły Sesyjne 2756
Protokół Nr XXIV/05 2136
Protokół Nr XXV/05 2192
Protokół Nr XXVI/06 2186
Protokół Nr XXVII-06 2275
Protokół Nr XXVIII/06 2131
Protokół Nr XXIX/06 1929
Protokół nr XXX/06 2014
III kadencja 1078
Protokół nr I/06 2340
Protokół nr II/06 1970
Protokół nr III/06 1964
Protokół nr IV/06 2008
Protokół nr V/07 1922
Protokół nr VI/07 1879
Protokół nr VII/07 1717
Protokół nr VIII/07 2228
Protokół nr IX/07 2001
Protokół nr X/07 1979
Protokół nr XI/07 1828
Protokół nr XII/08 1792
Protokół nr XIII/08 1672
Protokół nr XIV/08 1694
Protokół nr XV/08 1636
Protokół nr XVI/08 1749
Protokół nr XVII/08 2203
Protokół Nr XVIII/08 2209
Protokół nr XIX/09 1704
Protokół nr XX/09 1900
Protokół nr XXI/09 1781
Protokół nr XXII/09 1835
Protokół nr XXIII/09 1732
Protokół nr XXIV/09 1710
Protokół nr XXV/09 1786
Protokół nr XXVI/09 1777
Protokół nr XXVII/09 1670
Protokół nr XXVIII/10 1950
Protokół nr XXIX/10 1737
Protokół nr XXX/10 1702
Protokół nr XXXI/10 1738
Protokół nr XXXII/10 1557
Protokół nr XXXIII/10 1599
Protokół nr XXXIV/10 1582
Protokół nr XXXV/10 1726
Protokół nr XXXVI/10 1770
Protokół nr XXXVII/10 1963
IV kadencja 1976
Protokół nr I/10 1750
Protokół nr II/10 1638
Protokół nr III/10 1628
Protokół nr IV/11 1493
Protokół nr V/11 1671
Protokół nr VI/11 1654
Protokół nr VII/11 1164
Protokół nr VIII/11 1552
Protokół nr IX/11 1442
Protokół nr X/11 1457
Protokół nr XI/11 1393
Protokół nr XII/11 1300
Protokół nr XIII/12 1258
Protokół nr XIV/12 1269
Protokół nr XV/12 1616
Protokół nr XVI/12 1255
Protokół nr XVII/12 1267
Protokół nr XVIII/12 1265
Protokół nr XIX/13 1274
Protokół nr XX/13 1322
Protokół nr XXI/13 1031
Protokół nr XXII/13 1075
Protokół nr XXIII/13 1065
Protokół nr XXIV/13 942
Protokół nr XXV/13 969
Protokół Nr XXVI/13 1005
Protokół Nr XXVII/13 1109
Protokół Nr XXVIII/14 900
Protokół Nr XXIX/14 999
Protokół Nr XXX/14 880
Protokół nr XXXI/14 889
Protokół nr XXXII/14 964
V kadencja 996
Protokół nr I/14 906
Protokół nr II/14 855
Protokół nr III/14 941
Protokół nr IV/14 841
Protokół nr V/15 876
Protokół nr VI/15 1011
Protokół nr VII/15 755
Protokół nr VIII/15 921
Protokół nr IX/15 803
Protokół nr X/15 815
Protokół Nr XI/15 900
Protokół Nr XII/16 902
Protokół Nr XIII/16 817
Protokół nr XIV/16 483
Protokół Nr XV/2016 817
Protokół Nr XVI/2016 979
Protokół Nr XVII/2016 1073
Protokół Nr XVIII/2016 920
Protokół Nr XIX/2016 921
Protokół Nr XX/2017 709
Protokół Nr XXI/2017 701
Protokół Nr XXII/2017 707
Protokół Nr XXIII/2017 672
Protokół Nr XXIV/2017 1015
Protokół Nr XXV/2017 761
Protokół Nr XXVI/2017 671
Protokół Nr XXVII/2017 869
Protokół Nr XXVIII/2017 612
Protokół Nr XXIX/2017 486
Protokół Nr XXX/2018 503
Protokół Nr XXXI/2018 579
Protokół Nr XXXII/2018 812
Protokół Nr XXXIII/2018 514
Protokół Nr XXXIV/2018 410
Protokół Nr XXXV/2018 432
Protokół Nr XXXVI/2018 394
Protokół Nr XXXVII/2018 419
Protokół Nr XXXVIII/2018 414
Komisje Rady 4477
Porządki obrad Sesji Rady 2541
Porządek obrad XXV Sesji Rady 2442
Porządek obrad XXVI Sesji 1985
Porządek obrad XXVII Sesji Rady 1804
Porządek obrad XXVIII Sesji 1818
Porządek obrad XXIX Sesji 1910
Porządek obrad XXX Sesji 2097
III kadencja 1172
Porządek obrad I Sesji 1684
Porządek obrad II Sesji 2077
Porządek obrad III Sesji 1915
Porządek obrad IV Sesji 1932
Porządek obrad V Sesji 1536
Porządek obrad VI Sesji 1549
Porządek obrad VII Sesji 1621
Porządek obrad VIII Sesji 1580
Porządek obrad IX Sesji 1560
Porządek obrad X Sesji 1599
Porządek obrad XI Sesji 1788
Porządek obrad XII Sesji 1699
Porządek obrad XIII Sesji 1804
Porządek obrad XIV Sesji 1597
Porządek obrad XV Sesji 1611
Porządek obrad XVI Sesji 1637
Porządek obrad XVII Sesji 1781
Porządek obrad XVIII Sesji 2304
Porządek obrad XIX Sesji 1930
Porządek obrad XX Sesji 2446
Porządek obrad XXI Sesji 1734
Porządek obrad XXII Sesji 1925
Porządek obrad XXIII Sesji 1991
Porządek obrad XXIV Sesji 2302
Porządek obrad XXV Sesji 1893
Porządek obrad XXVI Sesji 1765
Porządek obrad XXVII Sesji 1950
Porządek obrad XXVIII Sesji 1767
Porządek obrad XXIX Sesji 1728
Porządek obrad XXX Sesji 1665
Porządek obrad XXXI Sesji 2032
Porządek obrad XXXII Sesji 1605
Porządek obrad XXXIII Sesji 1553
Porządek obrad XXXIV Sesji 1652
Porządek obrad XXXV Sesji 1697
Porządek obrad XXXVI Sesji 1613
Porządek obrad XXXVII Sesji 1916
IV kadencja 1226
Porządek obrad I Sesji 1665
Porządek obrad II Sesji 1579
Porządek obrad III Sesji 1967
Porządek obrad IV Sesji 1561
Porządek obrad V Sesji 1499
Porządek obrad VI Sesji 1402
Porządek obrad VII Sesji 784
Porządek obrad VIII Sesji 1419
Porządek obrad IX Sesji 1396
Porządek obrad X Sesji 1536
Porządek obrad XI Sesji 1234
Porządek obrad XII Sesji 1458
Porządek obrad XIII Sesji 1380
Porządek obrad XIV Sesji 1463
Porządek obrad XV Sesji 1451
Porządek obrad XVI Sesji 1149
Porządek obrad XVII Sesji 1342
Porządek obrad XVIII Sesji 1250
Porządek obrad XIX Sesji 1294
Porządek obrad XX Sesji 1334
Porządek obrad XXI Sesji 1237
Porządek obrad XXII Sesji 1129
Porządek obrad XXIII Sesji 1205
Porządek obrad XXIV Sesji 1043
Porządek obrad XXV Sesji 1292
Porządek obrad XXVI Sesji 986
Porządek obrad XXVII Sesji 985
Porządek obrad XXVIII Sesji 871
Porządek obrad XXIX Sesji 907
Porządek obrad XXX Sesji 1155
Porządek obrad XXXI Sesji 956
Porządek obrad XXXII Sesji 925
Porządek obrad XXXIII Sesji 887
V kadencja 633
Porządek obrad I Sesji 1686
Porządek obrad II Sesji 815
Porządek obrad III Sesji 774
Porządek obrad IV Sesji 1225
Porządek obrad V Sesji 1075
Porządek obrad VI Sesji 732
Porządek obrad VII Sesji 765
Porządek obrad VIII Sesji 770
Porządek obrad IX Sesji 792
Porządek obrad X Sesji 844
Porządek obrad XI Sesji 806
Porządek obrad XII Sesji 884
Porządek obrad XIII Sesji 848
Porządek obrad XIV Sesji 942
Porządek obrad XV Sesji 945
Porządek obrad XVI Sesji 885
Porządek obrad XVII Sesji 815
Porządek obrad XVIII Sesji 1077
Porządek obrad XIX Sesji 968
Porządek obrad XX Sesji 825
Porządek obrad XXI Sesji 729
Porządek obrad XXII Sesji 864
Porządek obrad XXIII Sesji 746
Porządek obrad XXIV Sesji 695
Porządek obrad XXV Sesji 755
Porządek obrad XXVI Sesji 701
Porządek obrad XXVII Sesji 695
Porządek obrad XXVIII Sesji 576
Porządek obrad XXIX Sesji 592
Prządek obrad XXX Sesji 211
Porządek obrad XXXI Sesji 772
Porządek obrad XXXII Sesji 490
Porządek obrad XXXIII Sesji 406
Porządek obrad XXXIV Sesji 513
Porządek obrad XXXV Sesji 460
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu 497
Porządek obrad XXXVII Sesji 341
Porządek obrad XXXVIII Sesji 386
VI Kadencja 998
Porządek obrad I Sesji 520
Porządek obrad II Sesji 537
Porządek obrad III Sesji 524
Porządek obrad IV Sesji 501
Porządek obrad V Sesji 376
Porządek obrad VI Sesji 375
Porządek obrad VII Sesji 380
Porządek obrad VIII Sesji 354
Porządek obrad IX Sesji 390
Porządek obrad X Sesji 383
Porządek obrad XI Sesji 418
Porządek obrad XII Sesji 599
Porządek obrad XIII Sesji 428
Porządek obrad XIV Sesji 403
Porządek obrad XV Sesji 378
Porządek obrad XVI Sesji 410
Porządek obrad XVII Sesji 377
Porządek obrad XVIII Sesji 340
Porządek obrad XIX Sesji 397
Porządek obrad XX Sesji 420
Porządek obrad XXI Sesji 378
Porządek obrad XXII Sesji 415
Porządek obrad XXIII Sesji 369
Porządek obrad XXIV Sesji 355
Porządek obrad XXV Sesji 566
Porządek obrad XXVI Sesji 554
Porządek obrad XXVII Sesji 380
Porządek obrad XXVIII Sesji 472
Porządek obrad XXIX Sesji 475
Porządek obrad XXX Sesji 443
Porządek obrad XXXI Sesji 384
Porządek obrad XXXII Sesji 479
Porządek obrad XXXIII Sesji 362
Porządek obrad XXXIV Sesji 542
Porządek obrad XXXV Sesji 593
Porządek obrad XXXVI Sesji 353
Porządek obrad XXXVII Sesji 355
Porządek obrad XXXVIII Sesji 401
Porządek obrad XXXIX Sesji 379
Porządek obrad XL Sesji 402
Porządek obrad XLI Sesji 509
Porządek obrad XLII Sesji 365
Porządek obrad XLIII Sesji 370
Porządek obrad XLIV Sesji 330
Porządek obrad XLV Sesji 303
Porządek obrad XLVI Sesji 307
Porządek obrad XLVII Sesji 295
Porządek obrad XLVIII Sesji 261
Porządek obrad XLIX Sesji 284
Porządek obrad L Sesji 194
Porządek obrad LI Sesji 209
Porządek obrad LII Sesji 118
Porządek obrad LIII Sesji 194
Porządek obrad LIV Sesji 110
Porządek obrad LV Sesji 62
Porządek obrad LVI Sesji 50
Porządek obrad LVII Sesji 33
Rejestry 2163
Rejestr uchwał w II kadencji 1977
Rejestr interpelacji w II kadencji 2397
Rejestr uchwał III kadencji 2750
Rejestr interpelacji III kadencji 2447
Rejestr uchwał w IV kadencji 4008
Rejestr interpelacji IV kadencji 4443
Rejestr uchwał w V Kadencji 1315
Rejestr interpelacji w V Kadencji 1139
Rejestr uchwał VI Kadencji 706
Rejestr interpelacji i zapytań Radnych VI Kadencji 689
Projekty Uchwał Rady Powiatu 3114
XXVI Sesja Rady Powiatu 3473
XXVII Sesja Rady Powiatu 2701
XXIX Sesja Rady Powiatu 4022
XXX Sesja Rady Powiatu 4011
III kadencja 1184
I Sesja Rady Powiatu 1703
II Sesja Rady Powiatu 3569
III Sesja Rady Powiatu 2638
IV Sesja Rady Powiatu 878
VI Sesja Rady Powiatu 4704
VII Sesja Rady Powiatu 2626
VIII Sesja Rady Powiatu 3484
IX Sesja Rady Powiatu 3042
X Sesja Rady Powiatu 3418
XI Sesja Rady Powiatu 2648
XII Sesja Rady Powiatu 2057
XIII Sesja Rady Powiatu 1683
XIV Sesja Rady Powiatu 1681
XV Sesja Rady Powiatu 1851
XVII Sesja Rady Powiatu 2545
XVIII Sesja Rady Powiatu 4081
XIX Sesja Rady Powiatu 2440
XX Sesja Rady Powiatu 2042
XXI Sesja Rady Powiatu 1720
XXII Sesja Rady Powiatu 1847
Projekt po zmianach 1599
XXIII Sesja Rady Powiatu 1749
XXIV Sesja Rady Powiatu 2333
XXV Sesja Rady Powiatu 2513
XXVI Sesja Rady Powiatu 2626
XXVII Sesja Rady Powiatu 1805
Dodatkowy Projekt 1712
XXVIII Sesja Rady Powiatu 1905
XXIX Sesja Rady Powiatu 1670
XXX Sesja Rady Powiatu 1612
Dodatkowy Projekt 1517
XXXII Sesja Rady Powiatu 1785
XXXIII Sesja Rady Powiatu 1615
XXXIV Sesja Rady Powiatu 1590
XXXV Sesja Rady Powiatu 2001
XXXVI Sesja Rady Powiatu 1732
XXXVII Sesja Rady Powiatu 2566
IV kadencja 1410
I Sesja Rady Powiatu 1717
II Sesja Rady Powiatu 1643
III Sesja Rady Powiatu 2020
IV Sesja Rady Powiatu 1920
V Sesja Rady Powiatu 1889
VI Sesja Rady Powiatu 1628
VII Sesja Rady Powiatu 1968
VIII Sesja Rady Powiatu 1352
X Sesja Rady Powiatu 1549
XI Sesja Rady Powiatu 1415
XII Sesja Rady Powiatu 1498
XIII Sesja Rady Powiatu 1436
XIV Sesja Rady Powiatu 1644
XV Sesja Rady Powiatu 1705
XVI Sesja Rady Powiatu 1492
XVII Sesja Rady Powiatu 1080
XVIII Sesja Rady Powiatu 1368
XIX Sesja Rady Powiatu 1303
XX Sesja Rady Powiatu 3075
XXI Sesja Rady Powiatu 2739
XXII Sesja Rady Powiatu 1420
XXIII Sesja Rady Powiatu 1570
XXIV Sesja Rady Powiatu 1140
XXV Sesja Rady Powiatu 1180
XXVI Sesja Rady Powiatu 988
XXVII Sesja Rady Powiatu 990
XXVIII Sesja Rady Powiatu 1207
XXIX Sesja Rady Powiatu 920
XXX Sesja Rady Powiatu 945
XXXI Sesja Rady Powiatu 923
XXXII Sesja Rady Powiatu 844
XXXIII Sesja Rady Powiatu 823
V kadencja 1093
I Sesja Rady Powiatu 995
II Sesja Rady Powiatu 1028
III Sesja Rady Powiatu 941
IV Sesja Rady Powiatu 1758
V Sesja Rady Powiatu 1022
VI Sesja Rady Powiatu 812
VII Sesja Rady Powiatu 815
VIII Sesja Rady Powiatu 1089
IX Sesja Rady Powiatu 1220
X Sesja Rady Powiatu 1021
XI Sesja Rady Powiatu 359
XII Sesja Rady Powiatu 339
XIII Sesja Rady Powiatu 2394
XIV Sesja Rady Powiatu 240
XV Sesja Rady Powiatu 1684
XVI Sesja Rady Powiatu 2399
XVII Sesja Rady Powiatu 1404
XVIII Sesja Rady Powiatu 1638
XIX Sesja Rady Powiatu 3145
XX Sesja Rady Powiatu 1955
XXI Sesja Rady Powiatu 651
XXII Sesja Rady Powiatu 2083
XXIII Sesja Rady Powiatu 779
XXIV Sesja Rady Powiatu 2041
XXV Sesja Rady Powiatu 2197
XXVI Sesja Rady Powiatu 1209
XXVII Sesja Rady Powiatu 1655
XXVIII Sesja Rady Powiatu 1159
XXIX Sesja Rady Powiatu 1034
XXX Sesja Rady Powiatu 654
XXXI Sesja Rady Powiatu 2225
XXXII Sesja Rady Powiatu 530
XXXIII Sesja Rady Powiatu 947
XXXIV Sesja Rady Powiatu 547
XXXV Sesja Rady Powiatu 524
XXXVI Sesja Rady Powiatu 810
XXXVII Sesja Rady Powiatu 1511
XXXVIII Sesja Rady Powiatu 351
VI Kadencja 792
I Sesja Rady Powiatu 342
II Sesja Rady Powiatu 426
III Sesja Rady Powiatu 468
IV Sesja Rady Powiatu 716
V Sesja Rady Powiatu 883
VI Sesja Rady Powiatu 362
VII Sesja Rady Powiatu 342
VIII Sesja Rady Powiatu 469
IX Sesja Rady Powiatu 557
X Sesja Rady Powiatu 404
XI Sesja Rady Powiatu 401
XII Sesja Rady Powiatu 351
XIII Sesja Rady Powiatu 550
XIV Sesja Rady Powiatu 465
XV Sesja Rady Powiatu 122
XVI Sesja Rady Powiatu 423
XVII Sesja Rady Powiatu 518
XVIII Sesja Rady Powiatu 334
XIX Sesja Rady Powiatu 455
XX Sesja Rady Powiatu w Elblągu 718
XXI Sesja Rady Powiatu 417
XXII Sesja Rady Powiatu 396
XXIII Sesja Rady Powiatu 543
XXIV Sesja Rady Powiatu 415
XXV Sesja Rady Powiatu 379
XXVI Sesja Rady Powiatu 314
XXVII Sesja Rady Powiatu 318
XXVIII Sesja Rady Powiatu 357
XXIX Sesja Rady Powiatu 614
XXX Sesja Rady Powiatu 380
XXXI Sesja Rady Powiatu 454
XXXII Sesja Rady Powiatu 429
XXXIII Sesja Rady Powiatu 559
XXXIV Sesja Rady Powiatu 617
XXXV Sesja Rady Powiatu 441
XXXVI Sesja Rady Powiatu 571
XXXVII Sesja Rady Powiatu 512
XXXVIII Sesja Rady Powiatu 539
XXXIX Sesja Rady Powiatu 582
XL Sesja Rady Powiatu 383
XLI Sesja Rady Powiatu 499
XLII Sesja Rady Powiatu 409
XLIII Sesja Rady Powiatu 759
XLIV Sesja Rady Powiatu 335
XLV Sesja Rady Powiatu 466
XLVI Sesja Rady Powiatu 467
XLVII Sesja Rady Powiatu 394
XLVIII Sesja Rady Powiatu 308
XLIX Sesja Rady Powiatu 343
L Sesja Rady Powiatu 330
LI Sesja Rady Powiatu 407
LII Sesja Rady Powiatu 213
LIII Sesja Rady Powiatu 171
LIV Sesja Rady Powiatu 343
LV Sesja Rady Powiatu 159
LVI Sesja Rady Powiatu 51
LVII Sesja Rady Powiatu 7
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa 1286
Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego 961
Uchwała w sprawie ustanowienia Odznaki 995
Wniosek o nadanie Odznaki 927
Rejestr odznaczonych Odznaką Honorową 573
Rok 2014 1072
Rok 2015 1133
Rok 2016 926
Rok 2017 715
Rok 2018 887
Rok 2019 390
Informacja o terminach Sesji Rady Powiatu 6377
Nagrania z obrad Sesji Rady Powiatu 151
Klauzula informacyjna dot. monitoringu Sesji 1146
Zarząd Powiatu 15569
Skład osobowy 6576
Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu 1853
Sprawozdania za rok 2006 958
Sprawozdanie 30.XII.05 - 16.II.06 1674
Sprawozdanie 17.II - 14.IV.2006 r. 1554
Sprawozdanie 15.IV - 30.VI.2006 1901
Sprawozdanie 30.VI - 08.IX.06 1672
Sprawozdanie 8.IX.- 20.X.06 1565
Sprawozdanie 21.X.-15.XII.06 1725
Sprawozdanie 16.XII-29.XII.06 1556
Sprawozdania za rok 2007 1007
Sprawozdanie 29.XII.06-16.II.07 1567
Sprawozdanie 16.II.07-27.IV.07 1518
Sprawozdanie 27.IV.07-29.VI.07 1749
Sprawozdanie 29.VI.07-31.VIII.07 1511
Sprawozdanie 31.VIII.07-28.IX.07 1513
Sprawozdanie 28 IX 07 -23 XI 07 1716
Sprawozdanie 23 XI 07 - 28 XII 07 1615
Sprawozdania za rok 2008 952
Sprawozdanie 28 XII 2007- 29 II 2008 1579
Sprawozdanie 29 II 2008 -18 IV 2008 1630
Sprawozdanie 18 IV 2008 - 27 VI 2008 1451
Sprawozdanie 27 VI 2008 - 12 IX 2008 1552
Sprawozdanie 12 IX 2008 - 28 XI 2008 810
Sprawozdania za rok 2009 1097
Sprawozdanie 30.XII.08-13.III.09 1175
Sprawozdanie 13.III.09-24.IV.09 1699
Sprawozdanie 24.IV.09-26.VI.09 1987
Sprawozdanie 26.VI.09-11.IX.09 1415
Sprawozdanie 12.IX.09-23.X.09 1385
Sprawozdanie 23.X.09-27.XI.09 1248
Sprawozdanie 27.XI.09-30.XII.09 1546
Sprawozdania za 2010 rok 1147
Sprawozdanie 30.XII.09 - 05.II.10 1723
Sprawozdanie 05.II.10 - 26.III.10 1476
Sprawozdanie 26.III.10 – 30.IV.10 1590
Sprawozdanie 30.IV.10 - 24.VI.10 1407
Sprawozdanie 24.VI.10 – 17.IX.10 1493
Sprawozdanie 17.IX.10 - 5.XI.10 1392
Sprawozdanie 10.XII.10 – 30.XII.10 1408
Sprawozdania za 2011 rok 968
sprawozdanie 30.XII.10 - 11.II.11 1528
Sprawozdanie 11.II.11 - 25.III.11 1430
sprawozdanie 25.III.11 - 13.V.2011 1516
Sprawozdanie 13.V.2011 - 30.VI.2011 1245
Sprawozdanie 30.VI.2011 - 12.VIII.2011 1514
Sprawozdanie 12.VIII.2011 - 30.IX.2011 1252
Sprawozdanie 30.IX.11 - 25.XI.2011 1181
Sprawozdanie 25.XI.2011 - 30.XII.2011 1220
Sprawozdania za 2012 rok 924
Sprawozdanie 30.12.2011 - 17.02.2012 1178
Sprawozdanie 17.02.2012 - 30.03.2012 1261
Sprawozdanie 30.03.2012 - 27.04.2012 1211
Sprawozdanie 27.04.2012 - 28.06.2012 1056
Sprawozdanie 28.06.2012 -21.09.2012 r 1172
Sprawozdanie 21.09.2012 - 23.11.2012 1167
Sprawozdanie 23.11.2012 - 28.12.2012 1085
Sprawozdania za 2013 rok 752
Sprawozdanie 28.12.2012 - 8.02.2013 1020
Sprawozdanie 8.02.13 - 22.03.13 1246
Sprawozdanie 22.03.2013 do 10.05.2013 962
sprawozdanie 10.05.2013 - 27.06.2013 844
sprawozdanie 27.06.2013 - 23.08.2013 865
sprawozdanie 23.08.2013 - 20.09.2013 871
Sprawozdanie 20.09.2013 - 29.11.2013 898
Sprawozdanie 29.11.2013 - 30.12.2013 r. 864
Sprawozdania za 2014 rok 630
Sprawozdanie 30.12.2013 - 14.03.2014 835
Sprawozdanie 14.03.2014 - 25.04.2014 881
Sprawozdanie 25.04.2014 - 26.06.2014 794
Sprawozdanie 26.06.2014 - 29.08.2014 795
Sprawozdanie 29.08.2014 - 26.09.2014 791
Sprawozdanie 26.09.2014 - 7.11.2014 803
Sprawozdanie 7.11.2014 - 12.12.2014 820
Sprawozdanie 12.12.2014 - 30.12.2014 808
Sprawozdania za 2015 rok 535
1/2015 857
2/2015 972
3/2015 977
4/2015 1033
5/2015 912
6/2015 929
7/2015 866
Sprawozdania za rok 2016 395
1/2016 934
2/2016 1035
3/2016 792
4/2016 816
5/2016 750
6/2016 807
7/2016 895
8/2016 790
Sprawozdania za rok 2017 342
1/2017 865
2/2017 722
3/2017 838
4/2017 694
5/2017 736
6/2017 686
7/2017 559
8/2017 520
Sprawozdania za rok 2018 220
1/2018 623
3/2018 451
4/2018 477
5/2018 466
7/2018 442
9/2018 449
10/2018 391
Rejestr uchwał Zarządu II kadencji 1545
Rok 2003 1990
Rok 2004 2013
Rok 2005 1798
Rok 2006 1924
Rejestr uchwał Zarządu III kadencji 1801
Rok 2006 1796
Rok 2007 1857
Rok 2008 2024
Rok 2009 2823
Rok 2010 2302
Rejestr uchwał Zarządu IV kadencji 1311
Rok 2010 1104
Rok 2011 1219
Rok 2012 1931
Rok 2013 1610
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu V kadencji 1708
Rok 2015 1458
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 959
Sprawozdania kwartalne 739
I Kwartał 1033
II Kwartał 1080
Starostwo Powiatowe 33381
Dane adresowe i kontakt 14104
Skargi i wnioski 3910
Kierownictwo Starostwa 6115
Rejestry i ewidencje 5514
Dni i godziny otwarcia i przyjmowania interesantów 32046
Regulamin Organizacyjny Starostwa 4677
Budżet Powiatu 8319
2013 1988
2014 1739
sprawozdania 1086
2015 UCHWAŁY/OPINIE RIO 2785
I kwartał 954
2016 UCHWAŁY/OPINIE RIO 4495
SPRAWOZDANIA I KWARTAŁ 297
2017 UCHWAŁY/OPINIE RIO 5031
XX Sesja Rady Powiatu z dnia 17 lutego 2017 r. 1386
XXI Sesja Rady Powiatu z dnia 31 marca 2017 r. 1324
XXII Sesja Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 r. 1125
XXIII Sesja Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2017 r. 1246
XXIV Sesja Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2017 r. 1684
XXVI/67/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 6 października 2017 r. 1051
XXVII/70/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 27 października 2017 r. 1033
XXVIII/85/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 01 grudnia 2017 r. 1318
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Powiatu Elbląskiego 2018r. 1458
XXIX/94/2017 Sesja Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. 619
OBLIGACJE 2991
2018 660
XXIX/97/2017 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. 720
XXX/1/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 2018 r. 834
XXX/3/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 2018 r. 710
XXXI/7/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 16 marca 2018 r. 675
XXXIII/31/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 czerwca 2018 r. 271
XXXII/27/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2018 r. 702
XXXIV/51/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. 577
Uchwała nr XXXIV/50/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029 419
Uchwała nr XXX/52/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 sierpnia 2018 r.- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 376
Uchwała nr XXX/53/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 sierpnia 2018 r.- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2018 360
Uchwała Nr XXXVI/55/2018 Rady Powiatu w Elblagu z dnai 31 sierpnia 2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029 363
Uchwała Nr XXXVI/56/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 351
Uchwała Nr XXXVII/68/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 363
Uchwała Nr XXXVII/69/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 359
Uchwała Nr XXXVIII/76/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2019. 365
Uchwała Nr XXXVIII/77/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 391
Uchwała Nr XXXIX/85/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 362
Uchwała Nr XXXIX/86/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 340
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 351
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 378
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 369
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 356
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 373
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 437
SPRAWOZDANIA 2017 2888
SPRAWOZDANIA 2018 3625
IV Kwartał 2018 1426
SPRAWOZDANIE 2016 2784
SPRAWOZDANIE 2015 2141
OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 2018 2489
2019 695
Opinie RIO 2019 198
Opinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego 573
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2018. 404
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblagu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2018 rok. 457
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I półrocze 2019 roku. 353
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzad Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2020 rok. 448
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 511
Uchwały 2019 215
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 382
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 227
Uchwała Nr IV/1/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 340
Uchwała Nr IV/2/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 lutego 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019 354
Uchwała Nr V/15/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 391
Uchwała Nr V/16/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 400
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 359
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 328
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 348
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 328
Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 r. oraz udzielenia obsolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 350
Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 329
Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30 maja 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 347
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 290
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 326
Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbąskiego na lata 2019-2029. 328
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 320
Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2018r. 298
Uchwała Nr 36/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30 lipca 2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2019r. 338
Uchwała nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 23 sierpnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 347
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 369
Uchwała nr 45/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. w sprawie przystąpienia do prac mad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 331
Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 457
Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 402
UCHWAŁA Nr XIII/96/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 4 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 466
Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 4 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 318
Uchwała r XIV/105/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 312
Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 337
Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 428
Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 299
Uchwała Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20 grudnia 2019r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 349
Uchwała Nr XVII/123/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019 370
Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 316
Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 390
Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 357
Sprawozdania 2019 186
I kwartał 2019 145
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 433
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 429
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 400
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 418
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 431
II kwartał 2019 160
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 431
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 583
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 526
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 411
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 566
III kwartał 2019 135
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst 419
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 436
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 486
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz z poręczeń i gwarancji 396
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst 424
IV kwartał 2019 157
Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 774
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 448
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności orazwybranych aktywów finansowych 536
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 421
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 623
Bilans za 2018r. 224
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 436
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 425
Rachunek zysków i strat jednostki 505
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 360
Informacja dodatkowa 506
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 419
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 395
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 rok 517
2020 783
Opinie RIO 2020 196
Uchwała RIO z dnia 17.01.2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego 599
Uchwała RIO z dnia 09.04.2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2019. 345
Uchwała RIO z dnia 05.05.2020r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2019 rok. 353
Uchwała RIO z dnia 21.05.2020r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł przez Powiat Elbląski. 363
Uchwała RIO z dnia 04.09.2020 w sprawie wydania opini o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblagu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. 362
Uchwała RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 437
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. 340
Uchwały 2020 212
Uchwała Nr XVIII/1/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 403
Uchwała Nr XVIII/2/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 stycznia 2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 370
Uchwała Nr 12/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dziień 31.12.2019 roku. 352
Uchwała Nr XIX/9/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 307
Uchwała Nr XIX/10/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 352
Uchwała Nr XX/17/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 369
Uchwała Nr XX/18/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 368
Uchwała Nr XXI/21/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 415
Uchwała Nr XXI/22/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 351
Uchwała Nr XXI/23/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 396
Uchwała Nr 38/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.04.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2020r. 346
Uchwała Nr XXII/25/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/22/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 347
Uchwała XXII/26/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 403
Uchwała Nr XXII/27/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 309
Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.05.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2019 roku. 427
Uchwała Nr XXIII/29/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 359
Uchwała Nr XXIII/30/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 323
Uchwała Nr XXIII/31/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 370
Uchwała Nr XXIV/50/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 384
Uchwała Nr XXIV/51/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2020 zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 392
Uchwała r XXV/55/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 04.09.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 460
Uchwała Nr XXV/56/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 04.09.2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 422
Uchwała Nr XXVI/68/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.09.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 362
Uchwała Nr XXVI/69/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.09.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 427
Uchwała Nr XXVII/70/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.10.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 348
Uchwała Nr XXVII/71/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.10.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 388
Uchwała Nr 76/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.11.2020r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 323
Uchwała Nr 77/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.11.2020r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2021. 467
Uchwała Nr XXVIII/76/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27.11.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 394
Uchwała Nr XXVIII/77/2020 Rady Powiatu w Elblągu zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 346
Uchwała Nr XXIX/84/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 408
Uchwała Nr XXIX/85/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 359
Uchwała Nr XXIX/86/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 375
Uchwała XXIX/87/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 372
Uchwała Nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 419
Sprawozdania 2020 139
I kwartał 2020 140
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 434
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 403
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 518
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 440
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 417
II kwartał 2020 134
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 618
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 499
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 493
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń o gwarancji 430
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 538
III kwartał 2020 129
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 570
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 426
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 501
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 405
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 580
IV kwartał 2020 172
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 831
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 484
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 404
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 404
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 487
Bilans za 2019 154
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 468
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 446
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 421
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 540
Informacja dodatkowa 441
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 549
Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 465
Zestawienie posiadanych przez Powiat Elbląski zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wg stanu na dzień 31.03.2020r. 414
Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości 156
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. 494
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek 555
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz kształtowania sie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020. 428
2021 724
Opinie RIO 2021 200
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2021 rok. 404
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2021. 361
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2020. 336
Uchwała RIO z dnia 27.04.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2020 rok 543
Uchwała RIO z dnia 31.08.2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblągu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za pierwsze półrocze 2021 roku 352
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2022r oraz o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie 558
Uchwała RIO z dnia 25.11.2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 409
Uchwały 322
Uchwała Nr XXX/1/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 26.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 334
Uchwała Nr XXX/2/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 362
Uchwała Nr XXXI/14/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 334
Uchwała Nr XXXI/15/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 19.03.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 344
Uchwała Nr 25/2021 Zarząd Powiatu w Elblągu z dnia 27.04.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2021 332
Uchwała Nr XXXII/16/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 335
Uchwała Nr XXXII/17/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 324
Uchwała Nr 32/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 25.05.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elblaskiego w 2020 roku. 330
Uchwała Nr XXXIII/32/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 325
Uchwała Nr XXXIII/33/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 290
Uchwała Nr XXXIV/38/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 18.06.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 338
Uchwała Nr XXXIV/39/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 18.06.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 296
Uchwała Nr XXXIII/31/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021 rok w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Elbląskiego 350
Uchwała Nr XXXIII/30/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnuia 28.05.2021r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elblaskiego za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 319
Uchwała Nr XXXV/48/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 349
Uchwała Nr XXXV/49/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 350
Uchwała Nr 45/2021 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.07.2021 w sprawie do podania publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budzetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzien 30.06.2021r. 314
Uchwała Nr XXXVI/52/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 311
Uchwała Nr XXXVI/53/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 381
Uchwała Nr XXXVII/57/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.09.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 319
Uchwała Nr XXXVII/58/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 24.09.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elblaskiego na rok 2021. 317
Uchwała Nr XXXVIII/64/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elblaskiego na lata 2021-2030. 310
Uchwała Nr XXXVIII/65/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021r. 306
Uchwała Nr 89/2021 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.10.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2021r. 296
Uchwała Nr 91/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 12 listopada w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 320
Uchwała Nr 92/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 12.11.2021 w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 371
Uchwała Nr XXXIX/73/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 307
Uchwała Nr XXXIX/74/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 26.11.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 322
Uchwała Nr XL/83/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 15.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 439
Uchwała Nr XL/84/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 15.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 276
Uchwała Nr XLI/85/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 318
Uchwała Nr XLI/86/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 310
Uchwała Nr XLI/87/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 341
Uchwała Nr XLI/88/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 324
Uchwała Nr XLI/89/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 375
Sprawozdania 2021 265
I kwartał 2021 127
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 466
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 432
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 374
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 414
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 374
II kwartał 2021 130
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 616
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 399
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 499
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 533
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 374
III kwartał 2021 129
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 425
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 374
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 433
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 378
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 655
IV kwartał 2021 156
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 548
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 495
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 567
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 389
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 571
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2020 rok 497
Bilans za 2020 177
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 430
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 410
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 416
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 424
Informacja dodatkowa 415
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 414
Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 320
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się woeloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 421
2022 1378
Opinie RIO 2022 188
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2022 478
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2022 rok 422
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2021 310
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblagu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2021 rok 251
Uchwała RIO z dnia 02.09.2022 w sprawie wydania opinii o przedłozonej przez Zarząd Powiatu w Elblagu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za pierwsze półrocze 2022 roku. 219
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030 201
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na rok 2023 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie 160
Uchwały 301
Uchwała Nr XLII/1/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.01.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 369
Uchwała Nr XLII/2/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.01.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 449
Uchwała Nr XLIII/4/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 25.02.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 538
Uchwała Nr XLIII/5/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.02.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 337
Uchwała Nr XLIV/16/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 288
Uchwała Nr XLIV/17/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 290
Uchwała Nr XLV/19/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 08.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 279
Uchwała Nr XLV/20/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elblakiego na rok 2022 311
Uchwała Nr XLVI/26/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elblaskiego na lata 2022-2030 296
Uchwała Nr XLVI/27/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 29.04.2022r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Rlbląskiego na rok 2022 273
Uchwała Nr XLVII/36/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20.05.2022r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu 228
Uchwała Nr XLVII/37/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.05.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 239
Uchwała Nr XLVII/38/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20.05.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 236
Uchwała Nr XLVIII/40/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 234
Uchwała Nr XLVIII/41/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 216
Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.07.2022 r. 291
Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 03.08.2022r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 245
Uchwała Nr 70/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 09.08.2022r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 272
Uchwała Nr XLIX/45/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2022r. zmniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 189
Uchwała Nr XLIX/46/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 197
Uchwała Nr 76/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.08.2022 w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 188
Uchwała Nr L/51/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 07.10.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 292
Uchwała Nr L/52/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 07.10.2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 147
Uchwała Nr 90/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 25.10.2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2022 183
Uchwała Nr 96/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 15.11.2022r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 181
Uchwała Nr 97/2022 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 15.11.2022r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 314
Uchwała Nr LI/66/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 02.12.2022r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 132
Uchwała Nr LI/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02.12.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 127
Uchwała Nr LII/82/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2022r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 89
Uchwała Nr LII/83/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 94
Uchwała Nr LII/84/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 29.12.2022r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu Elblaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 124
Uchwała Nr LII/85/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030 103
Uchwała Nr LII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 178
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021 rok. 505
Sprawozdania 2022 187
I kwartał 2022 111
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 371
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 415
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 341
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 346
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 373
II kwartał 2022 107
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 251
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 240
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 262
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 248
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 248
III kwartał 2022 108
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 403
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 215
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 182
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 245
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 183
IV kwartał 2022 110
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 95
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 186
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 116
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 78
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 89
Bilans za 2021 148
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 315
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 301
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 289
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 293
Informacja dodatkowa 294
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 257
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 270
2023 184
Opinie RIO 2023 56
Uchwała RIO z dnia 01.02.2023r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu w 2023 104
Uchwała RIO z dnia 21.04.2023 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2022 71
Uchwała RIO z dnia 11.05.2023r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2022 rok. 36
Uchwały 73
Uchwała Nr LIII/1/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03.02.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030 157
Uchwała Nr LIII/2/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03.02.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 125
Uchwała nr 20/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.02.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2022 roku. 155
Uchwała Nr LIV/8/2023 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 31.03.2023r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030 150
Uchwała Nr LIV/9/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31.03.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023. 101
Uchwała Nr LV/30/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.04.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030 47
Uchwała Nr LV/31/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.04.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 28
Uchwała Nr 37/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 25.04.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2023r. 72
Uchwała Nr LVI/43/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030 37
Uchwała Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 43
Sprawozdania 22
I kwartał 11
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 51
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 67
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 41
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 53
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 40
II kwartał 13
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2022 181
Bilans za 2022 6
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 24
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 28
Rachunek zysków i strat jednostki 29
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 30
Informacja dodatkowa 26
BIP 13826
Redakcja Biuletynu 2909
Instrukcja korzystania z BIP-a 2556
Sprawy obywateli 11516
Kontrole 5000
Najwyższa Izba Kontroli 1790
Kontrola 10.VII.03 - 08.VIII.03 1904
Kontrola 19.XI.03 1691
Kontrola 02.XII.2005 -27.XII.2005 1605
Kontrola 21.IX.2007 - 16.X.2007 1525
Kontrola III.09-IV.09 1579
Regionalna Izba Obrachunkowa 1776
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 27.XIII.04-28.I.05 1806
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 17.XII.07-6.II.08 1551
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 25.X.10-16.XII.10 1502
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki 1578
Kontrola gospodarki nieruchomościa mi Skarbu Państwa 6.V.04-18.V.04 1618
Kontrola problemowa 17.XII.03 -19.XII.03 1601
Kontrola sprawdzająca 14.XII.2004 1521
Kontrola problemowa 23 - 30.VI.2005 1455
Odpowiedź na ustalenia kontroli 1548
Kontrola problemowa 05-09.XII.2005 1523
Kontrola gospodarki finansowej 4.IV.2006r. - 18.IV.2006r. 1508
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 2871
Kontrola problemowa 23.IV.08 1638
Kontrola z zakresu spraw związanych z transportem drogowym 1377
Kontrola problemowa 25.II.09 - 27.III.09 1378
Państwowa Inspekcja Pracy 1377
Kontrola obowiązku wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1916
Archiwum Państwowe 1277
Kontrola archiwum zakładowego 25.IV.2003 1823
Kontrola archiwum zakładowego 18.III.2005 1608
Kontrola archiwum zakładowego PODGiK 5.V.2003 1924
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1325
Kontrola kompleksowa 14.12.05-14.01.06 1899
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1311
25.III.08 - 27.III.08 1557
Oferty pracy 101579
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych 6471
Zarządzenie Starosty Elbląskiego w/s regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 6372
Oferty pracy - Starostwo Powiatowe 19337
Oferty pracy - Jednostki organizacyjne i projekty z udziałem powiatu 9631
Informacje o wynikach naboru 6956
Konkursy na stanowiska w jednostkach powiatu 27969
Konkurs na dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym 397
Konkurs na stanowisko dyrektora MOW w Kamionku Wielkim 1330
Konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Pasłęku 948
Organizacje pozarządowe - współpraca 6015
2006 3722
uzyskane dotacje 1574
2007 3445
uzyskane dotacje 1707
2008 2915
uzyskane dotacje 1388
2009 3231
uzyskane dotacje 1975
2010 2961
2011 4662
Konkurs Pomoc Społeczna 2185
Konkurs 2- Pomoc Społeczna 1596
konkurs 2 interwencja kryzysowa 2718
otwarty konkurs – 3 pomoc społeczna 1634
otwarty konkurs - 3 interwencja kryzysowa 1344
2012 1204
2012 - ogłoszenie - otwarty konkurs ofert 1962
2013 2654
Sprawozdania 2898
2014 2630
2015 2125
pomoc społeczna 1165
Nieodpłatna pomoc prawna 1393
2016 2140
Konkurs pomoc prawna 3010
2017 2515
Konkurs pomoc prawna 2074
2018 1830
2019 2980
2020 1044
Konkurs - pomoc prawna 1165
2021 2868
2022 1250
2023 280
Oświadczenia majątkowe 17366
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1833
Starosta 1242
Wicestarosta 869
Pozostali Członkowie Zarządu Powiatu 1087
Sekretarz Powiatu 815
Skarbnik Powiatu 790
Wydziały 275
Wydział Architektury i Budownictwa 1142
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 835
Wydział Komunikacji i Transportu 2558
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 1649
Powiatowe jednostki organizacyjne 286
Zarząd Dróg Powiatowych 912
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 255
Dyrektor 746
Kierownik Pieczy Zastępczej 1022
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 898
Liceum Plastyczne 948
Zespół Szkół Zawodowych 773
Zespół Szkół 780
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 985
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 870
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 941
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 982
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 1093
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 814
Zakład Aktywności Zawodowej 958
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 431
Szpital Powiatowy sp. z o.o. 989
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2076
Radni 190
Przewodniczący Ryszard Zagalski 547
Małgorzata Bartnicka 610
Halina Chabowska - Pędrak 520
Donat Dębowski 503
Henryka Dzika 611
Krzysztof Gago 760
Roman Kogut 746
Zbigniew Lichuszewski 731
Joanna Naspińska 555
Lech Popiołek 545
Jerzy Romanowski 580
Maciej Romanowski 578
Tomasz Rozenbajgier 525
Zbigniew Rutkowski 729
Andrzej Sidor 517
Ryszard Wroński 527
Marek Zamojcin 536
Oświad. majątkowe Radnych - 2mce przed upłwem kadencji 180
Radni 147
Ryszard Zagalski - Przewodniczący 482
Małgorzata Bartnicka 692
Halina Chabowska-Pędrak 480
Donat Dębowski 474
Henryka Dzika 469
Krzysztof Gago 439
Roman Kogut 542
Zbigniew Lichuszewski 447
Joanna Naspińska 837
Lech Popiołek 445
Jerzy Romanowski 475
Maciej Romanowski 504
Tomasz Rozenbajgier 841
Zbigniew Rutkowski 428
Andrzej Sidor 861
Ryszard Wroński 602
Marek Zamojcin 624
Starosta 874
Wicestarosta 567
Pozostali członkowie Zarządu Powiatu 564
Sekretarz Powiatu 737
Skarbnik Powiatu 833
Wydziały 260
Wydział Architektury i Budownictwa 567
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 552
Wydział Komunikacji i Transportu 1485
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomościi 1155
Powiatowe jednostki organizacyjne 205
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku 524
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 963
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy 521
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 429
Zespół Szkół w Pasłęku 464
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku 533
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 482
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 545
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 589
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 475
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 534
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku 524
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 501
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 695
Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pasłęku 475
Oświadczenia majątkowe VI kadencja 3034
Oświad. majątkowe Radnych - 30 dni od złożenia ślubowania 208
Dariusz Barton 532
Elżbieta Biczak 480
Robert Bieliński 450
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 504
Krzysztof Gago 505
Roman Kogut 492
Jacek Matukiewicz 545
Dariusz Ponichtera 539
Lech Popiołek 385
Maciej Romanowski 565
Tomasz Rozenbajgier 530
Zbigniew Rutkowski 498
Andrzej Sidor 467
Ryszard Wroński 521
Ryszard Zając 578
Marek Zamojcin 626
Genowefa Kwoczek 504
Radni oświadczenia majątkowe za 2018 rok 165
Dariusz Barton 423
Elżbieta Biczak 448
Robert Bieliński 472
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 424
Krzysztof Gago 506
Roman Kogut 451
Jacek Matukiewicz 412
Dariusz Ponichtera 465
Lech Popiołek 387
Maciej Romanowski 521
Tomasz Rozenbajgier 461
Zbigniew Rutkowski 433
Andrzej Sidor 396
Ryszard Wroński 428
Ryszard Zając 452
Marek Zamojcin 417
Genowefa Kwoczek 480
Starostwo Powiatowe za 2018 rok 1611
Radni oświadczenia majątkowe za 2019 rok 587
Dariusz Barton 583
Elżbieta Biczak 391
Robert Bieliński 430
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz 415
Krzysztof Gago 434
Roman Kogut 398
Genowefa Kwoczek 679
Jacek Matukiewicz 411
Dariusz Ponichtera 471
Lech Popiołek 412
Maciej Romanowski 444
Tomasz Rozenbajgier 406
Zbigniew Rutkowski 576
Andrzej Sidor 416
Ryszard Wroński 488
Ryszard Zając 457
Marek Zamojcin 415
Starostwo Powiatowe - za 2019 rok 436
Radni oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1570
Dariusz Barton 451
Elżbieta Biczak 408
Rober Bieliński 392
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz 408
Krzysztof Gago 437
Roman Kogut 396
Genowefa Kwoczek 140
Jacek Matukiewicz 450
Dariusz Ponichtera 406
Lech Popiołek 421
Maciej Romanowski 487
Tomasz Rozenbajgier 415
Zbigniew Rutkowski 440
Andrzej Sidor 609
Ryszard Wroński 403
Ryszard Zając 487
Marek Zamojcin 431
Genowefa Kwoczek 454
Starostwo Powiatowe za 2020 rok 955
Radni oświadczenia majątkowe za 2021 r. 267
Dariusz Barton 416
Elżbieta Biczak 317
Robert Bieliński 304
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 434
Krzysztof Gago 300
Koman Kogut 279
Jacek Matukiewicz 289
Dariusz Ponichtera 390
Lech Popiołek 288
Maciej Romanowski 334
Tomasz Rozenbajgier 320
Zbigniew Rutkowski 461
Andrzej Sidor 333
Ryszard Wroński 349
Ryszard Zając 296
Marek Zamojcin 320
Genowefa Kwoczek 321
Cezary Terech - 30 dni od złożenia ślubowania 147
Starostwo Powiatowe za 2021 rok 2020
Starostwo Powiatowe za 2022 rok 837
Informacje o Środowisku 11337
EKOPORTAL 1687
Powiatowe Programy Ochrony Środowiska 2867
Raporty z wykonywania Powiatowych Programów Ochrony Środowiska 1406
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 2271
Pozwolenia zintegrowane 2159
Koncesje Geologiczne 5511
Historyczne Zanieczyszczenia Powierzchni Ziemi 1167
ogłoszenia 18297
Komunikaty WIORiN 703
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia 3288
Reja 24 601
Edukacja ekologiczna 663
Rolnictwo 582
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom w przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu elbląskiego 890
Dotacje celowe z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 496
Formularz badawczy dot. krytycznie zagrożonego gatunku – chomika europejskiego. 498
Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznej 5505
zamówienia publiczne 43050
Zarządzenia Starosty Elbląskiego 6007
2009 3095
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6074
Konsultacje społeczne 12452
Konsultacje społeczne archiwalne 3341
Wybory samorządowe 2018 8382
Kalendarz wyborczy 1419
Okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu 2902
Powiatowa Komisja Wyborcza 1645
Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu PKW 145
Dyżury PKW 1615
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 2417
Protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego 1986
Poradnik Interesanta 7654
Ochrona Środowiska/Rolnictwo 56332
Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu 10336
Komunikacja 73931
Statystyka OSK 3686
Rejestracja pojazdów 40516
Prawo jazdy 6862
Transport, OSK, SKP 3676
Informacja dotycząca usuniętych pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Elbląskiego 1326
Architektura/Budownictwo 36336
Dotacje celowe 500
Geodezja/Nieruchomości 6946
Rachunki bankowe 5805
Ogłoszenia 12113
Wydział Geodezji 8462
Komunikacja i Transport 5965
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2276
Wydział Architektury i Budownictwa 6387
Informacje o wnioskach i decyzjach inwestycji wpływających na środowisko 13108
Obwieszczenia o inwestycjach 1740
Informacje o wszczęciach postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 987
Obwieszczenia Wody Polskie 193
Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych. 651
Zgłoszenia robót budowlanych 23756
Zgłoszenia robót budowlanych 2020 380
Zgłoszenia robót budowlanych 2021 13156
Zgłoszenia robót budowlanych 2022 16967
Zgłoszenia robót budowlanych 2023 3152
Audyt Wewnętrzny 1859
2016 1430
2017 1558
2018 1258
2019 782
2020 856
2021 778
Nieodpłatna pomoc prawna 5347
Kontrola zarządcza 1633
2016 1087
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Elbląskiego 1153
2017 378
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Elbląskiego 970
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2016 1010
2018 715
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 886
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017 300
2019 546
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 664
Sprawozdanie z funkcjoonowania kontroli zarządczej w roku 2018 645
2020 161
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 749
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019 638
Stowarzyszenia i Fundacje 6756
ZIT bis Elbląg 2786
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2016 1178
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2016 2096
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 1994
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 1908
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2017 1712
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2017 1599
Nabór wniosków - Działanie 8.2 2055
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 - 2017 1760
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - 2018 671
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2018 610
Nabór wniosków - Poddziałanie 4.4.2 - 2018 1137
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2018 515
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2018.2 629
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2. - 2019 486
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2019 486
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2-2019 559
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - Schemat B - 2019 529
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2019 571
Nabór wniosków - Poddziałanie 4.4.2 - 2020 509
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - Schemat A - 2020 525
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - małe projekty - 2020 509
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - duże projekty - 2020 493
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2020 512
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 - 2020 504
Nabór wniosków Działanie 8.2 - 2021 539
Nabór wniosków Poddziałanie 9.1.2 - 2021 491
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - duże projekty - 2021 420
Nabór wniosków Działanie 8.2 - 2021 (2) 847
Nabór wniosków Poddziałanie 9.1.2 - 2021 (2) 775
Nadzór właścicielski 2389
Biuro Rzeczy Znalezionych 1509
Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Elblągu 1651

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 9278
Strona główna 6132
Instrukcja korzystania z BIP 3706
O Biuletynie 3177
Rejestr zmian 562443
Wyszukiwarka 1879
Redakcja Biuletynu 3420
Mapa serwisu 5517
Powiaty i gminy 4531
Urząd Marszałkowski 0
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 1594

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 25203
Deklaracja dostępności 2043
Koordynator ds. dostępności 1254
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 1102
« powrót do poprzedniej strony