ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Elbląski 21908
Podstawy prawne 3884
Status prawny 3568
Strategia Rozwoju 3675
Strategia Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 985
strategie branżowe 734
materiały analityczne 769
Programy 1691
Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1984
Program Ochrony Środowiska 2177
Plan Gospodarki Odpadami 1870
Program Przeciwdziałaniua Bezrobociu Oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Na Lata 2002-2006 1737
Program Współpracy z Organizacjami Samorządowymi 2006 1549
Program Bezpieczny Powiat Elbląski 2347
Porozumienia zawierane przez powiat z gminami i innymi jednostkami 1927
Jednostki organizacyjne Powiatu 6857
Statut Powiatu 4820
Rada Powiatu 15602
Przewodniczący 5720
Uchwały Rady Powiatu 8324
II Kadencja 242
2003 1573
Nr IV/27/03 2333
Nr IV/28/03 2456
Nr IV/29/03 2836
Nr IV/30/03 2404
Nr IV/31/03 1971
Nr IV/32/03 2205
Nr IV/33/03 2533
Nr IV/34/03 2444
Nr IV/35/03 2230
Nr IV/36/03 2584
Nr IV/37/03 2572
Nr IV/38/03 2569
Nr IV/39/03 5176
Nr V/40/03 2374
Nr V/41/03 2275
Nr V/42/03 2135
Nr V/43/03 2085
Nr V/44/03 1973
Nr V/45/03 2607
Nr V/46/03 2305
Nr V/47/03 2379
Nr V/48/03 2208
Nr V/49/03 4503
Nr VI/51/03 2043
Nr VI/52/03 2028
Nr VI/53/03 2521
Nr VI/54/04 2416
Nr VI/55/03 2434
Nr VI/56/03 2309
Nr VI/57/03 2194
Nr VI/58/03 3887
Nr VI/59/03 1956
Nr VII/60/03 2333
Nr VII/61/03 2305
Nr VII/62/03 3212
Nr VII/63/03 2268
Nr VII/64/03 2127
Nr VII/65/03 2517
Nr VII/66/03 2643
Nr VII/67/03 1988
Nr VII/68/03 1940
Nr VII/69/03 1799
Nr VII/70/03 1714
Nr VII/71/03 1773
Nr VIII/72/03 2057
Nr VIII/73/03 1847
Nr VIII/74/03 1809
Nr VIII/75/03 1968
Nr VIII/76/03 2166
Nr VIII/77/03 2042
Nr VIII/78/03 2607
Nr VIII/79/03 1781
Nr VIII/80/03 2063
Nr VIII/81/03 1922
Nr VIII/82/03 2290
Nr IX/83/03 1848
Nr IX/84/03 1797
Nr IX/85/03 2074
Nr IX/86/03 2089
Nr IX/87/03 2034
Nr IX/88/03 2129
Nr IX/89/03 2782
Nr IX/90/03 1816
Nr IX/91/03 2151
Nr IX/92/03 2148
Nr X/93/03 1817
Nr X/94/03 2136
Nr X/95/03 3445
Nr X/96/03 2014
Nr X/97/03 1842
Nr X/98/03 2243
Nr X/99/03 1812
Nr X/100/03 2089
Nr X/101/03 1855
Nr XI/102/03 2055
Nr XI/103/03 2200
Nr XI/104/03 2105
Nr XI/105/03 3156
Nr XI/106/03 2076
Nr XI/107/03 1891
Nr XI/108/03 1930
Nr XI/109/03 1780
Nr XI/110/03 2278
2004 1589
Nr XII/1/04 1843
Nr XII/2/04 2118
Nr XII/3/04 2085
Nr XII/4/04 1690
Nr XII/5/04 1769
Nr XII/6/04 1875
Nr XII/7/04 2015
Nr XII/8/04 3244
Nr XIII/9/04 1929
Nr XIII/10/04 1985
Nr XIII/11/04 1612
Nr XIII/12/04 1710
Nr XIII/13/04 1648
Nr XIV/14/04 1930
Nr XIV/15/04 1730
Nr XIV/16/04 1813
Nr XIV/17/04 1799
Nr XIV/18/04 2998
Nr XIV/19/04 1634
Nr XIV/20/04 1778
Nr XIV/21/04 1779
Nr XIV/22/04 1952
Nr XIV/23/04 1720
Nr XIV/24/04 1473
Nr XIV/25/04 1916
Nr XIV/26/04 1882
Nr XIV/27/04 1571
Nr XIV/28/04 1940
Nr XIV/29/04 1544
Nr XIV/30/04 1682
Nr XIV/31/04 1593
Nr XIV/32/04 1840
Nr XIV/33/04 1615
Nr XIV/34/04 1628
Nr XIV/35/04 1953
Nr XIV/36/04 2277
Nr XIV/37/04 1865
Nr XIV/38/04 1866
Nr XIV/39/04 1858
Nr XV/40/04 1819
Nr XV/41/04 2876
Nr XV/42/04 1625
Nr XV/43/04 1909
Nr XV/44/04 1694
Nr XV/45/04 1623
Nr XV/46/04 1836
Nr XV/47/04 2022
Nr XV/48/04 1735
Nr XV/49/04 1863
Nr XV/50/04 1765
Nr XV/51/04 1834
Nr XV/52/04 1954
Nr XV/53/04 2048
Nr XVI/54/04 1879
Nr XVI/55/04 2913
Nr XVI/56/04 1987
Nr XVI/57/04 1903
Nr XVI/58/04 1850
Nr XVI/59/04 2336
Nr XVI/60/04 1627
Nr XVI/61/04 2187
Nr XVI/62/04 2144
Nr XVII/63/04 1928
Nr XVIII/64/04 2294
Nr XVIII/65/04 2173
Nr XVIII/66/04 1963
Nr XVIII/67/04 1858
Nr XVIII/68/04 2108
Nr XVIII/69/04 1752
Nr XVIII/70/04 1807
Nr XVIII/71/04 1723
Nr XVIII/72/04 1892
Nr XVIII/73/04 2934
Nr XIX/74/04 2091
Nr XIX/75/04 2123
Nr XIX/76/04 3472
Nr XIX/77/04 3570
Nr XIX/78/04 1766
Nr XIX/79/04 1860
Nr XIX/80/04 1933
Nr XIX/81/04 1687
Nr XIX/82/04 1939
Nr XIX/83/04 1899
Nr XIX/84/04 2002
Nr XIX/85/04 1848
Nr XIX/86/04 2275
Nr XIX/87/04 2187
Nr XIX/88/04 1865
Nr XIX/89/04 2155
2002 1392
Nr I/1/02 2015
Nr I/2/02 2299
Nr I/3/02 2098
Nr II/4/02 1955
Nr II/5/02 2045
Nr II/6/02 2117
Nr II/7/02 2045
Nr II/8/02 2223
Nr II/9/02 1746
Nr II/10/02 2118
Nr II/11/02 1906
Nr II/12/02 1750
Nr II/13/02 1616
Nr II/14/02 1998
Nr II/15/02 1716
Nr II/16/02 2229
Nr II/17/02 2013
Nr II/18/02 1892
Nr II/19/02 1843
Nr II/20/02 1886
Nr II/21/02 1746
Nr III/22/02 1897
Nr III/23/02 1803
Nr III/24/02 1838
Nr III/25/02 4220
Nr III/26/02 1946
2005 1478
Nr XX/01/05 2095
Nr XX/02/05 2231
Nr XX/03/05 1843
Nr XX/04/05 1895
Nr XX/05/05 1469
Nr XX/06/05 1819
Załączniki 1805
Nr XX/07/05 1933
Nr XX/08/05 1708
Nr XX/09/05 1816
Nr XX/10/05 1791
Nr XX/11/05 1694
Nr XX/12/05 1960
Nr XX/13/05 1953
Nr XX/14/05 1670
Nr XXI/15/05 1576
Załączniki 1926
Nr XXI/16/05 1952
Nr XXI/17/05 1855
Nr XXI/18/05 1847
Nr XXI/19/05 2024
Nr XXI/20/05 1617
Nr XXI/21/05 1467
Nr XXI/22/05 1887
Nr XXI/23/05 1648
Nr XXI/24/05 1850
Nr XXII/25/05 1676
Nr XXII/26/05 1623
Nr XXII/27/05 2098
Nr XXII/28/05 1778
Nr XXII/29/05 2051
Nr XXII/30/05 1888
Nr XXII/31/05 1867
Nr XXII/32/05 1678
Nr XXII/33/05 1872
Nr XXII/34/05 2264
Nr XXII/35/05 1895
Nr XXII/36/05 1899
Nr XXIII/37/05 1628
Nr XXIII/38/05 1531
Nr XXIII/39/05 1719
Nr XXIII/40/05 1653
Nr XXIII/41/05 1824
Nr XXIII/42/05 1507
Nr XXIII/43/05 1754
Nr XXIII/44/05 2038
Nr XXIV/45/05 1786
Nr XXIV/46/05 1871
Nr XXIV/47/05 1840
Nr XXIV/48/05 1659
Nr XXIV/49/05 1511
Nr XXV/50/05 1913
Nr XXV/51/05 1707
Nr XXV/52/05 1613
Nr XXV/53/05 1961
Nr XXV/54/05 1610
Nr XXV/55/05 1543
Nr XXV/56/05 1794
Nr XXV/57/05 1743
Nr XXV/58/05 1572
Nr XXV/59/05 1769
Nr XXV/60/05 1561
Nr XXV-61-05 1650
Nr XXV/62/05 2444
Nr XXV/63/05 1575
Nr XXV/64/05 1792
2006 1648
Nr XXVI/1/06 1712
Nr XXVI/2/06 1654
Nr XXVI/3/06 1755
Nr XXVI/4/06 1718
Nr XXVI/5/06 1782
Nr XXVI/6/06 1736
Załączniki 1668
Nr XXVI/7/06 1594
Nr XXVI/8/06 1688
Nr XXVI/9/06 1792
Nr XXVI/10/06 1656
Nr XXVI/11/06 1872
Nr XXVI/12/06 1687
Nr XXVI/13/06 1830
Nr XXVI/14/06 1880
Nr XXVI/15/06 1623
Nr XXVII/16/06 1951
Nr XXVII/18/06 1746
Załączniki 1778
Nr XXVII/19/06 2094
Załączniki 1690
Nr XXVII/20/06 1856
Nr XXVII/21/06 1623
Nr XXVII/22/06 1895
Nr XXVII/23/06 1831
Nr XXVII/24/06 1979
Nr XXVII/25/06 1931
Nr XXVII/26/06 1646
Nr XXVII/27/06 1593
Nr XXVII/28/06 1506
Załączniki 1818
Nr XXVIII/29/06 1607
Załączniki 1669
Nr XXVIII/30/06 2011
Nr XXVIII/31/06 1746
Nr XXVIII/32/06 1612
Nr XXVIII/33/06 1863
Nr XXVIII/34/06 1592
Nr XXVIII/35/06 1897
Nr XXVIII/36/06 1825
Nr XXVIII/37/06 1737
Nr XXVIII/38/06 1593
Nr XXVIII/39/06 1777
Nr XXVIII/40/06 1580
Nr XXVIII/41/06 1843
Nr XXVIII/42/06 1340
Nr XXIX/43/06 1554
Nr XXIX/44/06 1719
Nr XXIX/45/06 1800
Nr XXIX/46/06 1574
Nr XXIX/47/06 1725
Nr XXIX/48/06 1872
Nr XXIX/49/06 1649
Nr XXIX/50/06 2174
Nr XXIX/51/06 1861
Załączniki 1655
Nr XXIX/52/06 1829
Załączniki 1505
Nr XXIX/53/06 2197
Nr XXIX/54/06 1744
Nr XXIX/55/06 1832
Załączniki 1621
Nr XXIX/56/06 1992
Załączniki 1630
Nr XXIX/57/06 1868
Nr XXX/58/06 2225
Nr XXX/59/06 2093
Nr XXX/60/06 1943
Nr XXX/61/06 1569
Nr XXX/62/06 1997
III kadencja 2188
Nr I/1/06 2455
Nr I/2/06 2366
Nr I/3/06 2063
Nr I/4/06 2066
Nr I/5/06 2059
Nr I/6/06 2242
Nr I/7/06 2105
Nr II/8/06 2088
Nr II/9/06 2131
Nr II/10/06 2037
Nr II/11/06 2470
Nr II/12/06 2557
Nr II/13/06 2186
Nr II/14/06 2381
Nr II/15/06 2157
Nr II/16/06 2169
Nr II/17/06 1847
Nr II/18/06 2341
Nr II/19/06 2221
Nr II/20/06 2240
Nr II/21/06 2115
Nr II/22/06 1941
Nr II/23/06 1879
Nr II/24/06 1812
Nr II/25/06 1964
Nr II/26/06 1764
Nr II/27/06 2056
Nr II/28/06 1867
Nr III/29/06 2160
Nr III/30/06 2195
Nr III/31/06 2096
Nr III/32/06 2758
Nr III/33/06 2540
Nr III/34/06 2160
Nr III/35/06 2193
Nr III/36/06 2607
Nr IV/37/07 3222
Nr IV/38/07 2368
Nr IV/39/07 2468
Nr IV/40/07 2371
Nr IV/41/07 2437
Nr IV/42/07 2419
Nr IV/43/07 2425
Nr IV/44/07 2219
Nr IV/45/07 2908
Nr IV/46/07 2096
Nr IV/47/07 2369
Nr IV/48/07 3059
Nr IV/49/07 2232
Nr IV/50/07 2514
Nr IV/51/07 2151
Nr IV/52/07 2395
Nr IV/53/07 2812
Nr IV/54/07 2536
Nr IV/55/07 2058
Nr IV/56/07 2208
Nr IV/57/07 2425
Nr V/58/07 1762
Nr V/59/07 2687
Nr VI/60/07 2315
Nr VI/61/07 2173
Nr VI/62/07 2000
Nr VI/63/07 2245
Nr VI/64/07 1844
Nr VI/65/07 2172
Nr VI/66/07 1906
Nr VI/67/07 1829
Nr VI/68/07 1836
Nr VI/69/07 1881
Nr VI/70/07 1991
Nr VI/71/07 1939
Nr VI/72/07 2058
Nr VI/73/07 2085
Nr VII/74/07 1853
Nr VII/75/07 2083
Nr VII/76/07 1913
Nr VII/77/07 1909
Nr VII/78/07 1525
Nr VII/79/07 1785
Nr VII/80/07 1667
Nr VIII/81/07 2330
Nr VIII/82/07 2106
Nr VIII/83/07 1888
Nr VIII/84/07 1990
Nr VIII/85/07 2051
Nr VIII/86/07 2127
Nr VIII/87/07 1557
Nr VIII/88/07 1905
Nr VIII/89/07 2105
Nr IX/90/07 2545
Nr IX/91/07 1947
Nr IX/93/07 2245
Nr IX/93/07 2175
Nr X/94/07 1977
Nr X/95/07 1850
Nr X/96/07 2295
Nr X/97/07 2172
Nr X/98/07 2089
Nr X/99/07 1844
Nr X/100/07 2040
Nr X/101/07 2218
Nr XI/102/07 1681
Nr XI/103/07 2057
Nr XI/104/07 1994
Nr XI/105/07 2178
Nr XI/106/07 1982
Nr XI/107/07 1886
Nr XI/108/07 1619
Nr XI/109/07 1972
Nr XI/110/07 1934
Nr XI/111/07 1797
Nr XI/112/07 1738
2008 1217
Nr XII/1/08 1805
Nr XII/2/08 1894
Nr XII/3/08 1786
Nr XII/4/08 1856
Nr XII/5/08 1647
Nr XII/6/08 1915
Nr XII/7/08 1519
Nr XII/8/08 1742
Nr XII/9/08 1588
Nr XII/10/08 2095
Nr XII/11/08 2078
Nr XII/12/08 2033
Nr XII/13/08 1998
Nr XII/14/08 2001
Nr XII/15/08 1894
Nr XIII/16/08 2053
Nr XIII/17/08 2062
Nr XIII/18/08 2094
Nr XIII/19/08 1898
Nr XIII/20/08 2001
Nr XIII/21/08 2168
Nr XIII/22/08 2268
Nr XIII/23/08 1858
Nr XIII/24/08 2005
Nr XIII/25/08 1827
Nr XIII/26/08 2115
Nr XIII/27/08 2170
Nr XIII/28/08 1985
Nr XIV/29/08 1933
Nr XIV/30/08 1832
Nr XIV/31/08 2503
Nr XIV/32/08 2198
Nr XIV/33/08 1702
Nr XIV/34/08 2132
Nr XIV/35/08 2031
Nr XIV/36/08 2038
Nr XIV/37/08 1810
Nr XIV/38/08 1900
Nr XIV/39/08 1846
Nr XIV/40/08 1920
Nr XIV/41/08 1862
Nr XV/42/08 2196
Nr XV/43/08 1794
Nr XV/44/08 1599
Nr XV/45/08 1564
Nr XV/46/08 1773
Nr XV/47/08 1863
Nr XV/48/08 1522
Nr XV/49/08 1828
Nr XV/50/08 1734
Nr XV/51/08 1761
Nr XV/52/08 1818
Nr XV/53/08 1914
Nr XV/54/08 1655
Nr XV/55/08 1643
Nr XVI/56/08 1787
Nr XVII/57/08 2090
Nr XVII/58/08 2200
Nr XVII/59/08 2263
Nr XVII/60/08 2521
Nr XVII/61/08 2100
Nr XVII/62/08 2882
Nr XVII/63/08 2365
Nr XVII/64/08 2487
Nr XVII/65/08 2374
Nr XVII/66/08 2152
Nr XVII/67/08 2069
Nr XVIII/68/08 2847
Nr XVIII/69/08 2067
Nr XVIII/70/08 3511
Nr XVIII/71/08 2291
Nr XVIII/72/08 2305
Nr XVIII/73/08 2189
Nr XVIII/74/08 2294
Nr XVIII/75/08 2525
2009 1702
Nr XIX/1/09 2393
Nr XIX/2/09 2366
Nr XX/3/09 1649
Nr XX/4/09 2015
Nr XX/5/09 1740
Nr XX/6/09 1643
Nr XX/7/09 1996
Nr XX/8/09 2281
Nr XX/9/09 1801
Nr XX/10/09 1883
Nr XX/11/09 1937
Nr XX/12/09 1915
Nr XX/13/09 2004
Nr XX/14/09 2073
Nr XX/15/09 1722
Nr XX/16/09 1782
Nr XX/17/09 1973
Nr XX/18/09 2185
Nr XX/19/09 1770
Nr XX/20/09 1669
Nr XX/21/09 1734
Nr XX/22/09 1929
Nr XX/23/09 1996
Nr XX/24/09 2159
Nr XX/25/09 1891
Nr XX/26/09 1668
Nr XXI/27/09 1877
Nr XXI/28/09 2206
Nr XXI/29/09 2473
Nr XXI/30/09 1665
Nr XXI/31/09 1718
Nr XXI/32/09 2141
Nr XXI/33/09 1808
Nr XXI/34/09 1946
Nr XXII/35/09 1764
Nr XXII/36/09 1846
Nr XXII/37/09 1812
Nr XXII/38/09 1702
Nr XXII/39/09 1864
Nr XXII/40/09 1983
Nr XXIII/41/09 1738
Nr XXIV/42/09 1929
Nr XXIV/43/09 1767
Nr XXIV/44/09 1737
Nr XXIV/45/09 1794
Nr XXIV/46/09 1649
Nr XXIV/47/09 1632
Nr XXIV/48/09 1783
Nr XXIV/49/09 1857
Nr XXIV/50/09 1988
Nr XXIV/51/09 1934
Nr XXV/52/09 1638
Nr XXV/53/09 1931
Nr XXV/54/09 1764
Nr XXV/55/09 1679
Nr XXV/56/09 1845
Nr XXV/57/09 2490
Nr XXV/58/09 1920
Nr XXV/59/09 1828
Nr XXV/60/09 2123
Nr XXV/61/09 1873
Nr XXV/62/09 1812
Nr XXVI/63/09 1761
Nr XXVI/64/09 1646
Nr XXVI/65/09 1915
Nr XXVI/66/09 1902
Nr XXVI/67/09 1795
Nr XXVII/68/09 2167
Nr XXVII/69/09 1692
Nr XXVII/70/09 1718
Nr XXVII/71/09 1565
Nr XXVII/72/09 1738
Nr XXVII/73/09 1503
Nr XXVII/74/09 1744
2010 1596
Nr XXVIII/1/10 1801
Nr XXVIII/2/10 1780
Nr XXVIII/3/10 1658
Nr XXVIII/4/10 1472
Nr XXVIII/5/10 1314
Nr XXVIII/6/10 1798
Nr XXVIII/7/10 1824
Nr XXVIII/8/10 1651
Nr XXVIII/9/10 1685
Nr XXVIII/10/10 2015
Nr XXVIII/11/10 1936
Nr XXVIII/12/10 1662
Nr XXVIII/13/10 1889
Nr XXVIII/14/10 2014
Nr XXVIII/15/10 1968
Nr XXIX/16/10 1845
Nr XXX/17/10 1965
Nr XXX/18/10 1746
Nr XXX/19/10 1926
Nr XXX/20/10 1880
Nr XXX/21/10 2049
Nr XXX/22/10 1742
Nr XXXII/23/10 1768
Nr XXXII/24/10 1934
Nr XXXII/25/10 1548
Nr XXXII/26/10 2002
Nr XXXII/27/10 1925
Nr XXXII/28/10 1728
Nr XXXII/29/10 1754
Nr XXXII/30/10 1847
Nr XXXII/31/10 1893
Nr XXXII/32/10 1776
Nr XXXIII/33/10 1644
Nr XXXIV/34/10 1692
Nr XXXIV/35/10 1799
Nr XXXIV/36/10 1913
Nr XXXIV/37/10 1703
Nr XXXIV/38/10 1964
Nr XXXV/39/10 1470
Nr XXXV/40/10 1659
Nr XXXV/41/10 1639
Nr XXXV/42/10 1643
Nr XXXV/43/10 1572
Nr XXXV/44/10 2183
Nr XXXV/45/10 1750
Nr XXXV/46/10 1746
Nr XXXV/47/10 1751
Nr XXXV/48/10 1316
Nr XXXV/49/10 1592
Nr XXXV/50/10 1591
Nr XXXV/51/10 1709
Nr XXXV/52/10 1739
Nr XXXV/53/10 1607
Nr XXXV/54/10 1766
Nr XXXV/55/10 1745
Nr XXXV/56/10 1756
Nr XXXV/57/10 1686
Nr XXXV/58/10 1769
Nr XXXVI/59/10 1886
Nr XXXVII/60/10 1732
Nr XXXVII/61/10 2346
Nr XXXVII/62/10 2280
Nr XXXVII/63/10 1922
Nr XXXVII/64/10 1816
IV kadencja 2526
2010 1391
Nr I/I/10 1804
Nr II/2/10 1572
Nr II/3/10 1521
Nr II/4/10 1652
Nr II/5/10 1608
Nr II/6/10 1362
Nr II/7/10 1373
Nr II/8/10 1473
Nr II/9/10 1550
Nr II/10/10 1484
Nr II/11/10 1326
Nr II/12/10 1433
Nr II/13/10 1432
Nr II/14/10 1739
Nr II/15/10 1457
Nr II/16/10 1301
Nr II/17/10 1663
Nr II/18/10 1505
Nr II/19/10 1541
Nr II/20/10 1451
Nr II/21/10 1433
Nr II/22/10 1520
Nr II/23/10 1463
Nr II/24/10 1492
Nr II/25/10 1897
Nr II/26/10 1506
Nr II/27/10 1518
Nr II/28/10 1415
Nr III/29/10 1468
Nr III/30/10 1513
Nr III/31/10 1397
Nr III/32/10 1610
Nr III/33/10 1276
Nr III/34/10 1510
Nr III/35/10 1629
Nr III/36/10 1569
Nr III/37/10 1594
2011 1401
Nr IV/1/2011 2112
Nr IV/2/2011 2186
Nr IV/3/2011 1948
Nr IV/4/2011 1734
Nr IV/5/2011 1705
Nr IV/6/2011 1763
Nr IV/7/2011 1828
Nr IV/8/2011 1931
Nr IV/9/2011 1987
Nr IV/10/2011 1906
Nr IV/11/2011 2143
Nr IV/12/2011 1997
Nr IV/13/2011 1900
Nr IV/14/2011 2088
Nr IV/15/2011 1743
Nr IV/16/2011 1692
Nr V/17/2011 1473
Nr V/18/2011 1500
Nr V/19/2011 2096
Nr V/20/2011 1644
Nr V/21/2011 1612
Nr V/22/2011 1687
Nr V/23/2011 1742
Nr VI/24/2011 1579
Nr VI/25/2011 1678
Nr VI/26/2011 1706
Nr VI/27/2011 1499
Nr VI/28/2011 1444
Nr VI/29/2011 1556
Nr VI/30/2011 1628
Nr VI/31/2011 1352
Nr VI/32/2011 2044
Nr VI/33/2011 1546
Nr VII/34/2011 1407
Nr VII/35/2011 1609
Nr VII/36/2011 1396
Nr VII/37/2011 2055
Nr VII/38/2011 1444
Nr VII/39/2011 1527
Nr VII/40/2011 1568
Nr VII/41/2011 1309
Nr VII/42/2011 1387
Nr VII/43/2011 1762
Nr VII/44/2011 1711
Nr VII/45/2011 1647
Nr VII/46/2011 1673
Nr VIII/47/2011 1443
Nr VIII/48/2011 1526
Nr VIII/49/2011 1522
Nr VIII/50/2011 1559
Nr VIII/51/2011 1582
Nr VIII/52/2011 1592
Nr IX/53/2011 1575
Nr IX/54/2011 1569
Nr IX/55/2011 1604
Nr X/56/2011 2022
Nr X/57/2011 1445
Nr X/58/2011 1685
Nr X/59/2011 1437
Nr X/60/2011 1865
Nr X/61/2011 1210
Nr X/62/2011 1380
Nr X/63/2011 1390
Nr X/64/2011 1498
Nr X/65/2011 1548
Nr X/66/2011 1508
Nr XI/67/2011 1766
Nr XI/68/2011 1524
Nr XI/69/2011 1794
Nr XI/70/2011 1609
Nr XI/71/2011 1695
Nr XI/72/2011 1389
Nr XI/73/2011 1327
Nr XI/74/2011 1336
Nr XII/75/2011 1406
Nr XII/76/2011 1428
Nr XII/77/2011 1278
Nr XII/78/2011 1217
Nr XII/79/2011 1479
Nr XII/80/2011 1514
Nr XII/81/2011 1635
Nr XII/82/2011 1408
Nr XII/83/2011 1395
Nr XII/84/2011 1361
Nr XII/85/2011 1418
2012 1333
Nr XIII/1/2012 1574
Nr XIII/2/2012 1568
Nr XIII/3/2012 1409
Nr XIII/4/2012 1307
Nr XIII/5/2012 1474
Nr XIII/6/2012 1434
Nr XIII/7/2012 1457
Nr XIII/8/2012 1434
Nr XIII/9/2012 1273
Nr XIII/10/2012 1386
Nr XIII/11/2012 1279
Nr XIII/12/2012 1397
Nr XIII/13/2012 1373
Nr XIII/14/2012 1336
Nr XIII/15/2012 1384
Nr XIII/16/2012 1478
Nr XIII/17/2012 1410
Nr XIV/18/2012 1297
Nr XIV/19/2012 1526
Nr XIV/20/2012 1236
Nr XIV/21/2012 1346
Nr XIV/22/2012 1535
Nr XIV/23/2012 1361
Nr XIV/24/2012 1452
Nr XIV/25/2012 1447
Nr XIV/26/2012 1390
Nr XIV/27/2012 1444
Nr XIV/28/2012 1301
Nr XIV/29/2012 1412
Nr XIV/30/2012 1702
Nr XV/31/2012 1358
Nr XV/32/2012 1410
Nr XV/33/2012 1230
Nr XV/34/2012 1375
Nr XV/35/2012 1325
Nr XV/36/2012 1458
Nr XV/37/2012 1374
Nr XV/38/2012 1414
Nr XV/39/2012 1436
Nr XV/40/2012 1210
Nr XV/41/2012 1590
Nr XV/42/2012 1394
Nr XV/43/2012 1336
Nr XV/44/2012 1092
Nr XV/45/2012 1334
Nr XV/46/2012 1636
Nr XV/47/2012 1246
Nr XV/48/2012 1333
Nr XVI/49/2012 1236
Nr XVI/50/2012 1454
Nr XVI/51/2012 1501
Nr XVI/52/2012 1294
Nr XVI/53/2012 1532
Nr XVI/54/2012 1454
Nr XVI/55/2012 1214
Nr XVI/56/2012 1425
Nr XVII/57/2012 1280
Nr XVII/58/2012 1301
Nr XVII/59/2012 1099
Nr XVII/60/2012 1219
Nr XVII/61/2012 1235
Nr XVII/62/2012 1473
Nr XVII/63/2012 1353
Nr XVII/64/2012 1363
Nr XVII/65/2012 1321
Nr XVII/66/2012 1139
Nr XVII/67/2012 1477
Nr XVII/68/2012 1239
Nr XVII/69/2012 1329
Nr XVII/70/2012 1496
Nr XVIII/71/2012 1410
Nr XVIII/72/2012 1301
Nr XVIII/73/2012 1525
Nr XVIII/74/2012 1429
Nr XVIII/75/2012 1338
Nr XVIII/76/2012 1462
Nr XVIII/77/2012 1321
Nr XVIII/78/2012 1854
Nr XVIII/79/2012 1392
Nr XVIII/80/2012 1566
Nr XVIII/81/2012 1248
Nr XIX/82/2012 1276
Nr XIX/83/2012 1372
Nr XIX/84/2012 1196
Nr XIX/85/2012 1025
Nr XIX/86/2012 1175
Nr XIX/87/2012 1099
Nr XIX/88/2012 1289
Nr XIX/89/2012 1338
Nr XIX/90/2012 1148
2013 1096
Nr XX/1/2013 1114
Nr XX/2/2013 1270
Nr XX/3/2013 1221
Nr XX/4/2013 1174
Nr XX/5/2013 1256
Nr XX/6/2013 1225
Nr XX/7/2013 1084
Nr XX/8/2013 1139
Nr XX/9/2013 1442
Nr XX/10/2013 1073
Nr XX/11/2013 1313
Nr XX/12/2013 840
Nr XXI/13/2013 997
Nr XXI/14/2013 1046
Nr XXI/15/2013 1000
Nr XXI/16/2013 999
Nr XXI/17/2013 1197
Nr XXI/18/2013 989
Nr XXI/19/2013 978
Nr XXII/20/2013 834
Nr XXII/21/2013 938
Nr XXII/22/2013 1037
Nr XXII/23/2013 981
Nr XXII/24/2013 942
Nr XXIII/25/2013 1118
Nr XXIII/26/2013 794
Nr XXIII/27/2013 812
Nr XXIII/28/2013 936
Nr XXIII/29/2013 920
Nr XXIII/30/2013 854
Nr XXIII/31/2013 884
Nr XXIII/32/2013 782
Nr XXIII/33/2013 1005
Nr XXIII/34/2013 751
Nr XXIV.35.2013 891
Nr XXIV.36.2013 865
Nr XXIV.37.2013 772
Nr XXIV.38.2013 884
Nr XXIV.39.2013 916
Nr XXIV.40.2013 835
Nr XXV/41/2013 825
Nr XXV/42/2013 891
Nr XXV/43/2013 963
Nr XXV/44/2013 868
Nr XXV/45/2013 752
Nr XXV/46/2013 881
Nr XXV/47/2013 818
Nr XXV/48/2013 928
Nr XXVI/49/2013 774
Nr XXVI/50/2013 787
Nr XXVI/51/2013 861
Nr XXVI/52/2013 1052
Nr XXVI/53/2013 818
Nr XXVII/54/2013 932
Nr XXVII/55/2013 804
Nr XXVII/56/2013 778
Nr XXVII/57/2013 776
Nr XXVII/58/2013 832
Nr XXVII/59/2013 952
Nr XXVII/60/2013 782
Nr XXVII/61/2013 766
Nr XXVII/62/2013 869
2014 807
Nr XXVIII/1/2014 843
Nr XXVIII/2/2014 778
Nr XXVIII/3/2014 746
Nr XXVIII/4/2014 796
Nr XXVIII/5/2014 793
Nr XXVIII/6/2014 813
Nr XXVIII/7/2014 867
Nr XXVIII/8/2014 758
Nr XXVIII/9/2014 764
Nr XXVIII/10/2014 764
Nr XXVIII/11/2014 758
Nr XXVIII/12/2014 899
Nr XXVIII/13/2014 806
Nr XXVIII/14/2014 863
Nr XXVIII/15/2014 816
Nr XXVIII/16/2014 751
Nr XXVIII/17/2014 751
Nr XXVIII/18/2014 751
Nr XXVIII/19/2014 780
Nr XXVIII/20/2014 811
Nr XXVIII/21/2014 734
Nr XXVIII/22/2014 788
Nr XXIX/23/2014 843
Nr XXIX/24/2014 746
Nr XXIX/25/2014 875
Nr XXIX/26/2014 889
Nr XXIX/27/2014 821
Nr XXIX/28/2014 798
Nr XXIX/29/2014 857
Nr XXIX/30/2014 1040
Nr XXIX/31/2014 788
Nr XXX/32/2014 729
Nr XXX/33/2014 774
Nr XXX/34/2014 797
Nr XXX/35/2014 806
Nr XXX/36/2014 714
Nr XXX/37/2014 693
Nr XXX/38/2014 882
Nr XXX/39/2014 934
Nr XXX/40/2014 897
Nr XXX/41/2014 1011
Nr XXXI.42.2014 829
Nr XXXI.43.2014 821
Nr XXXI.44.2014 782
Nr XXXI.45.2014 956
Nr XXXI.46.2014 890
Nr XXXI.47.2014 718
Nr XXXI.48.2014 716
Nr XXXII/49/2014 701
Nr XXXII/50/2014 819
Nr XXXII/51/2014 703
Nr XXXII/52/2014 716
Nr XXXII/53/2014 701
Nr XXXII/54/2014 625
Nr XXXII/55/2014 722
Nr XXXII/56/2014 754
Nr XXXII/57/2014 776
Nr XXXII/58/2014 809
Nr XXXII/59/2014 734
Nr XXXII/60/2014 665
Nr XXXII/61/2014 670
Nr XXXII/62/2014 836
Nr XXXII/63/2014 748
Nr XXXII/64/2014 671
Nr XXXII/65/2014 656
Nr XXXII/66/2014 755
Nr XXXII/67/2014 684
Nr XXXII/68/2014 713
Nr XXXII/69/2014 758
Nr XXXII/70/2014 699
Nr XXXII/71/2014 727
Nr XXXIII/72/2014 642
Nr XXXIII/73/2014 654
Nr XXXIII/74/2014 690
Nr XXXIII/75/2014 613
Nr XXXIII/76/2014 697
Nr XXXIII/77/2014 647
Nr XXXIII/78/2014 632
Nr XXXIII/79/2014 732
Nr XXXIII/80/2014 768
Nr XXXIII/81/2014 715
Nr XXXIII/82/2014 677
Nr XXXIII/83/2014 788
V kadencja 1851
2014 658
Nr I/1/2014 750
Nr I/2/2014 729
Nr II/3/2014 759
Nr II/4/2014 737
Nr II/5/2014 755
Nr III/6/2014 844
Nr III/7/2014 726
Nr III/8/2014 685
Nr III/9/2014 770
Nr III/10/2014 715
Nr III/11/2014 815
Nr III/12/2014 661
Nr III/13/2014 714
Nr III/14/2014 792
Nr III/15/2014 710
Nr III/16/2014 654
Nr IV/17/2014 701
Nr IV/18/2014 811
Nr IV/19/2014 1018
Nr IV/20/2014 909
Nr IV/21/2014 672
Nr IV/22/2014 714
Nr IV/23/2014 661
Nr IV/24/2014 779
Nr IV/25/2014 701
Nr IV/26/2014 607
Nr IV/27/2014 636
Nr IV/28/2014 804
Nr IV/29/2014 689
2015 893
Nr V/1/2015 743
Nr V/2/2015 743
Nr V/3/2015 701
Nr V/4/2015 703
Nr V/5/2015 747
Nr V/6/2015 728
Nr V/7/2015 669
Nr V/8/2015 667
Nr V/9/2015 705
Nr V/10/2015 894
Nr V/11/2015 879
Nr V/12/2015 665
Nr V/13/2015 800
Nr V/14/2015 692
Nr V/15/2015 726
Nr VI/16/2015 813
Nr VI/17/2015 532
Nr VI/18/2015 664
Nr VI/19/2015 696
Nr VI/20/2015 820
Nr VI/21/2015 743
Nr VI/22/2015 688
Nr VI/23/2015 745
Nr VI/24/2015 734
Nr VII/25/2015 777
Nr VII/26/2015 672
Nr VII/27/2015 671
Nr VII/28/2015 639
Nr VII/29/2015 654
Nr VII/30/2015 737
Nr VII/31/2015 804
Nr VII/32/2015 846
Nr VII/33/2015 663
Nr VII/34/2015 618
Nr VII/35/2015 668
Nr VIII/36/2015 629
Nr VIII/37/2015 710
Nr VIII/38/2015 510
Nr VIII/39/2015 636
Nr VIII/40/2015 755
Nr VIII/41/2015 687
Nr VIII/42/2015 624
Nr VIII/43/2015 624
Nr VIII/44/2015 665
Nr VIII/45/2015 813
Nr VIII/46/2015 600
Nr VIII/47/2015 852
Nr VIII/48/2015 687
Nr VIII/49/2015 644
Nr IX/50/2015 662
Nr IX/51/2015 758
Nr IX/52/2015 738
Nr IX/53/2015 605
Nr IX/54/2015 558
Nr IX/55/2015 635
Nr IX/56/2015 647
Nr IX/57/2015 601
Nr IX/58/2015 741
Nr IX/59/2015 637
Nr IX/60/2015 616
Nr IX/61/2015 624
Nr IX/62/2015 614
Nr IX/63/2015 655
Nr IX/64/2015 591
Nr IX/65/2015 611
Nr IX/66/2015 710
Nr IX/67/2015 682
Nr IX/68/2015 684
Nr IX/69/2015 615
Nr IX/70/2015 602
Nr X/71/2015 697
Nr X/72/2015 567
Nr X/73/2015 693
Nr X/74/2015 674
Nr X/75/2015 668
Nr X/76/2015 637
Nr X/77/2015 684
Nr X/78/2015 703
Nr X/79/2015 698
Nr X/80/2015 696
Nr X/81/2015 749
Nr X/82/2015 713
Nr XI/83/2015 723
Nr XI/84/2015 620
Nr XI/85/2015 643
Nr XI/86/2015 738
Nr XI/87/2015 656
Nr XI/88/2015 662
Nr XI/89/2015 777
Nr XI/90/2015 627
Nr XI/91/2015 691
Nr XI/92/2015 1039
Nr XI/93/2015 636
Nr XI/94/2015 632
Nr XI/95/2015 703
Nr XI/96/2015 767
Nr XI/97/2015 711
Nr XI/98/2015 723
2016 1103
XII/1/2016 851
XII/2/2016 288
XII/3/2016 791
XII/4/2016 869
XII/5/2016 829
XII/6/2016 887
XII/7/2016 879
XII/8/2016 823
XII/9/2016 905
XII/10/2016 926
XIII/11/2016 897
XIII/12/2016 789
XIII/13/2016 820
XIII/14/2016 856
XIII/15/2016 822
XIII/16/2016 850
XIII/17/2016 782
XIII/18/2016 884
XIII/19/2016 328
XIII/20/2016 791
XIII/21/2016 909
XIII/22/2016 827
XIII/23/2016 807
XIII/24/2016 822
XIII/25/2016 822
XIII/26/2016 811
XIII/27/2016 794
XIII/28/2016 806
XIII/29/2016 764
XIII/30/2016 792
XIII/31/2016 697
XIII/32/2016 849
XIII/33/2016 822
XIII/34/2016 818
XIV/35/2016 604
XIV/36/2016 632
XIV/37/2016 631
XIV/38/2016 665
XIV/39/2016 710
XIV/40/2016 718
XIV/41/2016 648
XIV/42/2016 762
XIV/43/2016 810
XIV/44/2016 827
XIV/45/2016 548
XIV/46/2016 762
XIV/47/2016 639
XIV/48/2016 635
XIV/49/2016 831
XIV/50/2016 810
XV/51/2016 857
XV/52/2016 774
XV/53/2016 928
XV/54/2016 739
XV/55/2016 764
XV/56/2016 714
XV/57/2016 860
XV/58/2016 791
XVI/59/2016 862
XVI/60/2016 768
XVI/61/2016 731
XVI/62/2016 729
XVI/63/2016 833
XVI/64/2016 808
XVI/65/2016 774
XVI/66/2016 660
XVI/67/2016 732
XVI/68/2016 706
XVI/69/2016 787
XVI/70/2016 295
XVI/71/2016 672
XVI/72/2016 749
XVI/73/2016 669
XVI/74/2016 750
XVI/75/2016 820
XVI/76/2016 768
XVI/77/2016 767
XVI/78/2016 729
XVI/79/2016 935
XVI/80/2016 821
XVI/81/2016 732
XVI/82/2016 749
XVI/83/2016 982
XVI/84/2016 832
XVI/85/2016 780
XVII/86/2016 678
XVII/87/2016 995
XVII/88/2016 702
XVII/89/2016 987
XVII/90/2016 741
XVII/91/2016 724
XVII/92/2016 775
XVII/93/2016 682
XVIII/94/2016 752
XVIII/95/2016 616
XVIII/96/2016 743
XVIII/97/2016 806
XVIII/98/2016 747
XIX/99/2016 718
XIX/100/2016 736
XIX/101/2016 671
XIX/102/2016 716
XIX/103/2016 675
XIX/104/2016 788
XIX/105/2016 1543
2017 781
XX/1/2017 692
XX/2/2017 592
XX/3/2017 703
XX/4/2017 752
XX/5/2017 690
XX/6/2017 668
XX/7/2017 743
XX/8/2017 726
XX/9/2017 747
XX/10/2017 725
XX/11/2017 813
XX/12/2017 719
XX/13/2017 761
XX/14/2017 765
XX/15/2017 804
XX/16/2017 689
XXI/17/2017 559
XXI/18/2017 637
XXI/19/2017 524
XXI/20/2017 567
XXI/21/2017 594
XXI/22/2017 551
XXI/23/2017 576
XXI/24/2017 575
XXI/25/2017 215
XXI/26/2017 592
XXI/27/2017 638
XXI/28/2017 575
XXII/29/2017 627
XXII/30/2017 591
XXII/31/2017 927
XXII/32/2017 808
XXII/33/2017 556
XXII/34/2017 567
XXII/35/2017 611
XXII/36/2017 582
XXII/37/2017 602
XXIII/38/2017 601
XXIII/39/2017 556
XXIII/40/2017 306
XXIII/41/2017 574
XXIII/42/2017 586
XXIV/43/2017 593
XXIV/44/2017 602
XXV/45/2017 531
XXV/46/2017 546
XXV/47/2017 533
XXV/48/2017 738
XXV/49/2017 594
XXV/50/2017 559
XXV/51/2017 596
XXV/52/2017 598
XXV/53/2017 582
XXV/54/2017 516
XXV/55/2017 688
XXV/56/2017 550
XXV/57/2017 555
XXV/58/2017 557
XXV/59/2017 598
XXV/60/2017 576
XXV/61/2017 592
XXV/62/2017 579
XXV/63/2017 597
XXV/64/2017 583
XXV/65/2017 502
XXVI/66/2017 628
XXVI/67/2017 514
XXVI/68/2017 541
XXVII/69/2017 452
XXVII/70/2017 528
XXVII/72/2017 499
XXVII/73/2017 501
XXVII/74/2017 606
XXVII/75/2017 522
XXVII/76/2017 534
XXVII/77/2017 505
XXVII/78/2017 496
XXVII/79/2017 482
XXVII/80/2017 491
XXVII/81/2017 651
XXVII/83/2017 501
XXVII/71/2017 485
XXVII/82/2017 522
XXVIII/84/2017 477
XXVIII/85/2017 404
XXVIII/86/2017 411
XXVIII/87/2017 439
XXVIII/88/2017 422
XXVIII/89/2017 410
XXVIII/90/2017 417
XXVIII/91/2017 433
XXVIII/92/2017 428
XXIX/93/2017 370
XXIX/94/2017 396
XXIX/95/2017 404
XXIX/96/2017 428
XXIX/97/2017 396
XXIX/98/2017 393
XXIX/99/2017 349
2018 594
XXX/1/2018 418
XXX/3/2018 413
XXX/4/2018 385
XXX/5/2018 417
XXXI/6/2018 387
XXXI/7/2018 351
XXXI/8/2018 351
XXXI/9/2018 342
XXXI/10/2018 320
XXXI/11/2018 309
XXXI/12/2018 322
XXXI/13/2018 386
XXXI/14/2018 357
XXXI/15/2018 304
XXXI/16/2018 332
XXXI/17/2018 335
XXXI/18/2018 374
XXXI/19/2018 334
XXXI/20/2018 414
XXXI/21/2018 420
XXXI/22/2018 368
XXXI/23/2018 324
XXXI/24/2018 331
XXXI/25/2018 362
XXXII/26/2018 289
XXXII/27/2018 301
XXXII/28/2018 305
XXXIII/29/2018 223
XXXIII/30/2018 240
XXXIII/31/2018 229
XXXIII/32/2018 248
XXXIII/33/2018 228
XXXIII/34/2018 217
XXXIII/35/2018 215
XXXIII/36/2018 228
XXXIII/37/2018 86
XXXIII/38/2018 262
XXXIII/39/2018 259
XXXIII/40/2018 303
XXXIII/42/2018 223
XXXIII/41/2018 218
XXXIII/43/2018 216
XXXIII/44/2018 375
XXXIII/45/2018 217
XXXIII/47/2018 230
XXXIV/48/2018 239
XXXIII/46/2018 336
XXXIV/49/2018 259
XXXIV/50/2018 263
XXXIV/51/2018 255
XXXV/52/2018 231
XXXV/53/2018 200
XXXV/54/2018 187
XXXVI/55/2018 182
XXXVI/56/2018 183
XXXVI/57/2018 185
XXXVI/58/2018 185
XXXVI/59/2018 171
XXXVI/60/2018 181
XXXVI/61/2018 183
XXXVI/62/2018 194
XXXVI/63/2018 194
XXXVI/64/2018 179
XXXVI/65/2018 190
XXXVI/66/2018 184
XXXVI/67/2018 299
XXXVII/68/2018 171
XXXVII/69/2018 191
XXXVII/70/2018 192
XXXVII/71/2018 290
XXXVII/72/2018 213
XXXVII/73/2018 202
XXXVII/74/2018 206
XXXVII/75/2018 229
XXXVIII/76/2018 181
XXXVIII/77/2018 311
XXXVIII/78/2018 166
XXXVIII/79/2018 164
XXXVIII/80/2018 268
XXXVIII/81/2018 170
XXXVIII/82/2018 183
VI Kadencja - Nr Uchwał i protokoły z głosowań 3572
2018 133
I/1/2018 343
I/2/2018 400
I/3/2018 314
I/4/2018 448
I/5/2018 294
I/6/2018 241
I/7/2018 273
I/8/2018 257
I/9/2018 305
I/10/2018 258
I/11/2018 278
I/12/2018 285
I/13/2018 288
I/14/2018 286
II/15/2018 286
II/16/2018 297
II/17/2018 293
II/18/2018 309
II/19/2018 285
III/20/2018 305
III/21/2018 309
III/22/2018 310
III/23/2018 351
III/24/2018 307
III/25/2018 282
III/26/2018 282
III/27/2018 285
III/28/2018 293
III/29/2018 299
III/30/2018 312
III/31/2018 331
V/28/2019 133
2019 131
IV/1/2019 310
IV/2/2019 254
IV/3/2019 243
IV/4/2019 265
IV/5/2019 245
IV/6/2019 253
IV/7/2019 283
IV/8/2019 239
IV/9/2019 356
IV/10/2019 252
IV/11/2019 267
IV/12/2019 240
IV/13/2019 356
IV/14/2019 260
V/15/2019 245
V/16/2019 269
V/17/2019 236
V/18/2019 232
V/19/2019 282
V/20/2019 253
V/21/2019 234
V/22/2019 318
V/23/2019 341
V/24/2019 231
V/25/2019 247
V/26/2019 205
V/27/2019 354
V/28/2019 286
V/29/2019 224
V/30/2019 232
V/31/2019 232
V/32/2019 220
V/33/2019 227
VI/34/2019 256
VI/35/2019 264
VII/36/2019 245
VII/37/2019 255
VII/38/2019 230
VIII/39/2019 278
VIII/40/2019 223
VIII/41/2019 230
VIII/42/2019 337
VIII/43/2019 233
VIII/44/2019 262
VIII/45/2019 233
VIII/46/2019 280
VIII/47/2019 224
VIII/48/2019 218
VIII/49/2019 214
VIII/50/2019 231
VIII/51/2019 225
VIII/52/2019 236
VIII/53/2019 210
VIII/54/2019 210
VIII/55/2019 242
VIII/56/2019 221
VIII/57/2019 224
VIII/58/2019 223
VIII/59/2019 236
VIII/60/2019 248
IX/61/2019 212
IX/62/2019 206
IX/63/2019 212
IX/64/2019 208
IX/65/2019 356
IX/66/2019 207
IX/67/2019 220
IX/68/2019 298
IX/69/2019 209
IX/70/2019 215
IX/71/2019 262
X/72/2019 209
X/73/2019 289
X/74/2019 213
X/75/2019 260
XI/76/2019 207
XI/77/2019 213
XI/78/2019 210
XI/79/2019 203
XI/80/2019 203
XI/81/2019 216
XI/82/2019 273
XI/83/2019 216
XI/84/2019 213
XI/85/2019 204
XI/86/2019 211
XI/87/2019 210
XI/88/2019 224
XII/89/2019 196
XII/90/2019 205
XII/91/2019 219
XII/92/2019 223
XII/93/2019 217
XII/94/2019 212
XII/95/2019 296
XIII/96/2019 227
XIII/97/2019 199
XIII/98/2019 219
XIII/99/2019 199
XIII/100/2019 203
XIII/101/2019 206
XIII/102/2019 192
XIII/103/2019 213
XIII/104/2019 222
XIV/105/2019 202
XIV/106/2019 217
XIV/107/2019 201
XIV/108/2019 218
XV/109/2019 182
XV/110/2019 191
XV/111/2019 188
XV/112/2019 240
XV/113/2019 229
XV/114/2019 211
XV/115/2019 268
XV/116/2019 190
XV/117/2019 225
XV/118/2019 240
XV/119/2019 194
XV/120/2019 212
XVI/121/2019 228
XVII/122/2019 200
XVII/123/2019 194
XVII/124/2019 191
XVII/125/2019 211
XVII/126/2019 206
XVII/127/2019 224
2020 260
XVIII/1/2020 128
XVIII/2/2020 258
XVIII/3/2020 241
XVIII/4/2020 214
XVIII/5/2020 217
XVIII/6/2020 197
XVIII/7/2020 199
XVIII/8/2020 221
XIX/9/2020 235
XIX/10/2020 218
XIX/11/2020 234
XIX/12/2020 200
XIX/13/2020 246
XIX/14/2020 204
XIX/15/2020 218
XIX/16/2020 207
XX/17/2020 205
XX/18/2020 213
XX/19/2020 217
XX/20/2020 218
XXI/21/2020 215
XXI/22/2020 198
XXI/23/2020 210
XXI/24/2020 222
XXII/25/2020 100
XXII/26/2020 237
XXII/27/2020 242
XXIII/28/2020 192
XXIII/29/2020 186
XXIII/30/2020 194
XXIII/31/2020 193
XXIII/32/2020 208
XXIII/33/2020 211
XXIII/34/2020 219
XXIII/35/2020 211
XXIII/36/2020 203
XXIII/37/2020 190
XXIII/38/2020 189
XXIII/39/2020 192
XXIII/40/2020 193
XXIII/41/2020 196
XXIII/42/2020 209
XXIII/43/2020 215
XXIII/44/2020 198
XXIII/45/2020 204
XXIII/46/2020 310
XXIII/47/2020 196
XXIII/48/2020 192
XXIII/49/2020 201
XXIV/50/2020 192
XXIV/51/2020 206
XXIV/52/2020 186
XXIV/53/2020 190
XXIV/54/2020 208
XXV/55/2020 180
XXV/56/2020 221
XXV/57/2020 187
XXV/58/2020 192
XXV/59/2020 287
XXV/60/2020 181
XXV/61/2020 183
XXV/62/2020 188
XXV/63/2020 179
XXV/64/2020 185
XXV/65/2020 176
XXV/66/2020 168
XXV/67/2020 196
XXVI/68/2020 190
XXVI/69/2020 196
XXVII/70/2020 185
XXVII/71/2020 332
XXVII/72/2020 181
XXVII/73/2020 179
XXVII/74/2020 184
XXVII/75/2020 191
XXVIII/76/2020 178
XXVIII/77/2020 176
XXVIII/78/2020 186
XXVIII/79/2020 236
XXVIII/80/2020 180
XXVIII/81/2020 188
XXVIII/82/2020 182
XXVIII/83/2020 212
XXIX/84/2020 177
XXIX/85/2020 204
XXIX/86/2020 198
XXIX/87/2020 202
XXIX/88/2020 265
XXIX/89/2020 191
XXIX/90/2020 187
XXIX/91/2020 203
XXIX/92/2020 186
XXIX/93/2020 183
XXIX/94/2020 195
XXIX/95/2020 190
XXIX/96/2020 216
2021 317
XXX/1/2021 86
XXX/2/2021 320
XXX/3/2021 212
XXX/4/2021 199
XXX/5/2021 194
XXX/6/2021 224
XXX/7/2021 199
XXX/8/2021 192
XXX/9/2021 217
XXX/10/2021 194
XXX/11/2021 210
XXX/12/2021 198
XXX/13/2021 227
XXXI/14/2021 206
XXXI/15/2021 216
XXXII/16/2021 182
XXXII/17/2021 207
XXXII/18/2021 327
XXXII/19/2021 201
XXXII/20/2021 200
XXXII/21/2021 267
XXXII/22/2021 191
XXXII/23/2021 220
XXXII/24/2021 192
XXXII/25/2021 188
XXXII/26/2021 182
XXXII/27/2021 200
XXXII/28/2021 201
XXXIII/29/2021 205
XXXIII/30/2021 226
XXXIII/31/2021 207
XXXIII/32/2021 187
XXXIII/33/2021 209
XXXIII/34/2021 194
XXXIII/35/2021 211
XXXIII/36/2021 172
XXXIII/37/2021 195
XXXIV/38/2021 211
XXXIV/39/2021 229
XXXIV/40/2021 200
XXXIV/41/2021 188
XXXIV/42/2021 191
XXXIV/43/2021 209
XXXIV/44/2021 203
XXXIV/45/2021 174
XXXIV/46/2021 195
XXXIV/47/2021 202
XXXV/48/2021 197
XXXV/49/2021 199
XXXV/50/2021 313
XXXV/51/2021 201
XXXVI/52/2021 200
XXXVI/53/2021 171
XXXVI/54/2021 190
XXXVI/55/2021 182
XXXVI/56/2021 219
XXXVII/57/2021 185
XXXVII/58/2021 198
XXXVII/59/2021 200
XXXVII/60/2021 207
XXXVII/61/2021 191
XXXVII/62/2021 196
XXXVII/63/2021 229
XXXVIII/64/2021 204
XXXVIII/65/2021 170
XXXVIII/66/2021 193
XXXVIII/67/2021 308
XXXVIII/68/2021 175
XXXVIII/69/2021 176
XXXVIII/70/2021 169
XXXVIII/71/2021 298
XXXVIII/72/2021 198
XXXIX/73/2021 195
XXXIX/74/2021 177
XXXIX/75/2021 178
XXXIX/76/2021 180
XXXIX/77/2021 328
XXXIX/78/2021 185
XXXIX/79/2021 184
XXXIX/80/2021 181
XXXIX/81/2021 194
XXXIX/82/2021 185
XL/83/2021 302
XL/84/2021 243
XLI/85/2021 352
XLI/86/2021 222
XLI/87/2021 189
XLI/88/2021 290
XLI/89/2021 277
XLI/90/2021 200
XLI/91/2021 196
XLI/92/2021 323
XLI/93/2021 212
2022 178
XLII/1/2022 213
XLII/2/2022 233
XLII/3/2022 389
XLIII/4/2022 209
XLIII/5/2022 232
XLIII/6/2022 313
XLIII/7/2022 189
XLIII/8/2022 359
XLIII/9/2022 224
XLIII/10/2022 206
XLIII/11/2022 178
XLIII/12/2022 190
XLIII/13/2022 181
XLIII/14/2022 257
XLIII/15/2022 339
XLIV/16/2022 135
XLIV/17/2022 129
XLIV/18/2022 134
XLV/19/2022 148
XLV/20/2022 108
XLV/21/2022 165
XLV/22/2022 123
XLV/23/2022 116
XLV/24/2022 148
XLV/25/2022 183
XLVI/26/2022 97
XLVI/27/2022 109
XLVI/28/2022 117
XLVI/29/2022 106
XLVI/30/2022 108
XLVI/31/2022 106
XLVI/32/2022 90
XLVI/33/2022 98
XLVI/34/2022 115
XLVII/35/2022 82
XLVII/36/2022 81
XLVII/37/2022 84
XLVII/38/2022 85
XLVII/39/2022 93
XLVIII/40/2022 51
XLVIII/41/2022 39
XLVIII/42/2022 31
XLVIII/43/2022 72
XLVIII/44/2022 83
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2018 312
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2019 268
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2020 256
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za 2021 rok 110
Plany pracy Rady Powiatu 5130
Interpelacje i zapytania radnych 2436
2018 rok 1580
2019 rok 3008
2020 rok 1365
2021 rok 1218
2022 rok 360
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 532
2018 1392
2019 2477
2020 988
2021 1020
2022 495
Protokoły Sesyjne 2533
Protokół Nr XXIV/05 1764
Protokół Nr XXV/05 1653
Protokół Nr XXVI/06 1708
Protokół Nr XXVII-06 1703
Protokół Nr XXVIII/06 1718
Protokół Nr XXIX/06 1554
Protokół nr XXX/06 1623
III kadencja 951
Protokół nr I/06 1929
Protokół nr II/06 1452
Protokół nr III/06 1666
Protokół nr IV/06 1700
Protokół nr V/07 1635
Protokół nr VI/07 1628
Protokół nr VII/07 1459
Protokół nr VIII/07 1748
Protokół nr IX/07 1503
Protokół nr X/07 1596
Protokół nr XI/07 1574
Protokół nr XII/08 1543
Protokół nr XIII/08 1495
Protokół nr XIV/08 1513
Protokół nr XV/08 1453
Protokół nr XVI/08 1501
Protokół nr XVII/08 1722
Protokół Nr XVIII/08 1966
Protokół nr XIX/09 1494
Protokół nr XX/09 1689
Protokół nr XXI/09 1566
Protokół nr XXII/09 1581
Protokół nr XXIII/09 1524
Protokół nr XXIV/09 1505
Protokół nr XXV/09 1567
Protokół nr XXVI/09 1570
Protokół nr XXVII/09 1460
Protokół nr XXVIII/10 1624
Protokół nr XXIX/10 1525
Protokół nr XXX/10 1476
Protokół nr XXXI/10 1533
Protokół nr XXXII/10 1353
Protokół nr XXXIII/10 1357
Protokół nr XXXIV/10 1372
Protokół nr XXXV/10 1478
Protokół nr XXXVI/10 1562
Protokół nr XXXVII/10 1643
IV kadencja 1720
Protokół nr I/10 1539
Protokół nr II/10 1424
Protokół nr III/10 1378
Protokół nr IV/11 1288
Protokół nr V/11 1427
Protokół nr VI/11 1324
Protokół nr VII/11 955
Protokół nr VIII/11 1220
Protokół nr IX/11 1190
Protokół nr X/11 1200
Protokół nr XI/11 1174
Protokół nr XII/11 1093
Protokół nr XIII/12 1053
Protokół nr XIV/12 1055
Protokół nr XV/12 1255
Protokół nr XVI/12 1034
Protokół nr XVII/12 1046
Protokół nr XVIII/12 1033
Protokół nr XIX/13 1037
Protokół nr XX/13 1011
Protokół nr XXI/13 809
Protokół nr XXII/13 858
Protokół nr XXIII/13 793
Protokół nr XXIV/13 736
Protokół nr XXV/13 769
Protokół Nr XXVI/13 796
Protokół Nr XXVII/13 874
Protokół Nr XXVIII/14 686
Protokół Nr XXIX/14 768
Protokół Nr XXX/14 672
Protokół nr XXXI/14 673
Protokół nr XXXII/14 730
V kadencja 847
Protokół nr I/14 692
Protokół nr II/14 634
Protokół nr III/14 719
Protokół nr IV/14 631
Protokół nr V/15 643
Protokół nr VI/15 734
Protokół nr VII/15 547
Protokół nr VIII/15 686
Protokół nr IX/15 582
Protokół nr X/15 599
Protokół Nr XI/15 635
Protokół Nr XII/16 693
Protokół Nr XIII/16 601
Protokół nr XIV/16 420
Protokół Nr XV/2016 598
Protokół Nr XVI/2016 631
Protokół Nr XVII/2016 832
Protokół Nr XVIII/2016 663
Protokół Nr XIX/2016 651
Protokół Nr XX/2017 493
Protokół Nr XXI/2017 494
Protokół Nr XXII/2017 482
Protokół Nr XXIII/2017 453
Protokół Nr XXIV/2017 684
Protokół Nr XXV/2017 526
Protokół Nr XXVI/2017 447
Protokół Nr XXVII/2017 544
Protokół Nr XXVIII/2017 382
Protokół Nr XXIX/2017 273
Protokół Nr XXX/2018 274
Protokół Nr XXXI/2018 317
Protokół Nr XXXII/2018 420
Protokół Nr XXXIII/2018 228
Protokół Nr XXXIV/2018 206
Protokół Nr XXXV/2018 188
Protokół Nr XXXVI/2018 172
Protokół Nr XXXVII/2018 209
Protokół Nr XXXVIII/2018 200
Porządki obrad Sesji Rady 2256
Porządek obrad XXV Sesji Rady 1859
Porządek obrad XXVI Sesji 1577
Porządek obrad XXVII Sesji Rady 1467
Porządek obrad XXVIII Sesji 1464
Porządek obrad XXIX Sesji 1531
Porządek obrad XXX Sesji 1611
III kadencja 1039
Porządek obrad I Sesji 1443
Porządek obrad II Sesji 1812
Porządek obrad III Sesji 1610
Porządek obrad IV Sesji 1639
Porządek obrad V Sesji 1315
Porządek obrad VI Sesji 1337
Porządek obrad VII Sesji 1384
Porządek obrad VIII Sesji 1359
Porządek obrad IX Sesji 1338
Porządek obrad X Sesji 1365
Porządek obrad XI Sesji 1534
Porządek obrad XII Sesji 1475
Porządek obrad XIII Sesji 1588
Porządek obrad XIV Sesji 1381
Porządek obrad XV Sesji 1391
Porządek obrad XVI Sesji 1400
Porządek obrad XVII Sesji 1557
Porządek obrad XVIII Sesji 2062
Porządek obrad XIX Sesji 1703
Porządek obrad XX Sesji 2035
Porządek obrad XXI Sesji 1478
Porządek obrad XXII Sesji 1651
Porządek obrad XXIII Sesji 1605
Porządek obrad XXIV Sesji 1798
Porządek obrad XXV Sesji 1659
Porządek obrad XXVI Sesji 1553
Porządek obrad XXVII Sesji 1654
Porządek obrad XXVIII Sesji 1547
Porządek obrad XXIX Sesji 1471
Porządek obrad XXX Sesji 1425
Porządek obrad XXXI Sesji 1605
Porządek obrad XXXII Sesji 1398
Porządek obrad XXXIII Sesji 1347
Porządek obrad XXXIV Sesji 1443
Porządek obrad XXXV Sesji 1490
Porządek obrad XXXVI Sesji 1353
Porządek obrad XXXVII Sesji 1506
IV kadencja 1096
Porządek obrad I Sesji 1413
Porządek obrad II Sesji 1318
Porządek obrad III Sesji 1636
Porządek obrad IV Sesji 1358
Porządek obrad V Sesji 1290
Porządek obrad VI Sesji 1190
Porządek obrad VII Sesji 673
Porządek obrad VIII Sesji 1199
Porządek obrad IX Sesji 1201
Porządek obrad X Sesji 1180
Porządek obrad XI Sesji 913
Porządek obrad XII Sesji 1198
Porządek obrad XIII Sesji 1127
Porządek obrad XIV Sesji 1151
Porządek obrad XV Sesji 1191
Porządek obrad XVI Sesji 948
Porządek obrad XVII Sesji 1120
Porządek obrad XVIII Sesji 1012
Porządek obrad XIX Sesji 1019
Porządek obrad XX Sesji 1109
Porządek obrad XXI Sesji 946
Porządek obrad XXII Sesji 790
Porządek obrad XXIII Sesji 893
Porządek obrad XXIV Sesji 777
Porządek obrad XXV Sesji 953
Porządek obrad XXVI Sesji 759
Porządek obrad XXVII Sesji 712
Porządek obrad XXVIII Sesji 648
Porządek obrad XXIX Sesji 705
Porządek obrad XXX Sesji 804
Porządek obrad XXXI Sesji 737
Porządek obrad XXXII Sesji 683
Porządek obrad XXXIII Sesji 669
V kadencja 503
Porządek obrad I Sesji 990
Porządek obrad II Sesji 593
Porządek obrad III Sesji 579
Porządek obrad IV Sesji 804
Porządek obrad V Sesji 710
Porządek obrad VI Sesji 546
Porządek obrad VII Sesji 529
Porządek obrad VIII Sesji 563
Porządek obrad IX Sesji 542
Porządek obrad X Sesji 588
Porządek obrad XI Sesji 603
Porządek obrad XII Sesji 678
Porządek obrad XIII Sesji 647
Porządek obrad XIV Sesji 727
Porządek obrad XV Sesji 751
Porządek obrad XVI Sesji 678
Porządek obrad XVII Sesji 605
Porządek obrad XVIII Sesji 662
Porządek obrad XIX Sesji 737
Porządek obrad XX Sesji 613
Porządek obrad XXI Sesji 526
Porządek obrad XXII Sesji 606
Porządek obrad XXIII Sesji 495
Porządek obrad XXIV Sesji 500
Porządek obrad XXV Sesji 512
Porządek obrad XXVI Sesji 507
Porządek obrad XXVII Sesji 442
Porządek obrad XXVIII Sesji 380
Porządek obrad XXIX Sesji 392
Prządek obrad XXX Sesji 136
Porządek obrad XXXI Sesji 344
Porządek obrad XXXII Sesji 291
Porządek obrad XXXIII Sesji 212
Porządek obrad XXXIV Sesji 232
Porządek obrad XXXV Sesji 195
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu 185
Porządek obrad XXXVII Sesji 139
Porządek obrad XXXVIII Sesji 171
VI Kadencja 493
Porządek obrad I Sesji 152
Porządek obrad II Sesji 238
Porządek obrad III Sesji 218
Porządek obrad IV Sesji 162
Porządek obrad V Sesji 163
Porządek obrad VI Sesji 168
Porządek obrad VII Sesji 157
Porządek obrad VIII Sesji 152
Porządek obrad IX Sesji 165
Porządek obrad X Sesji 170
Porządek obrad XI Sesji 148
Porządek obrad XII Sesji 210
Porządek obrad XIII Sesji 167
Porządek obrad XIV Sesji 174
Porządek obrad XV Sesji 175
Porządek obrad XVI Sesji 175
Porządek obrad XVII Sesji 161
Porządek obrad XVIII Sesji 150
Porządek obrad XIX Sesji 174
Porządek obrad XX Sesji 166
Porządek obrad XXI Sesji 159
Porządek obrad XXII Sesji 184
Porządek obrad XXIII Sesji 159
Porządek obrad XXIV Sesji 154
Porządek obrad XXV Sesji 264
Porządek obrad XXVI Sesji 194
Porządek obrad XXVII Sesji 173
Porządek obrad XXVIII Sesji 167
Porządek obrad XXIX Sesji 197
Porządek obrad XXX Sesji 149
Porządek obrad XXXI Sesji 146
Porządek obrad XXXII Sesji 147
Porządek obrad XXXIII Sesji 158
Porządek obrad XXXIV Sesji 274
Porządek obrad XXXV Sesji 275
Porządek obrad XXXVI Sesji 135
Porządek obrad XXXVII Sesji 154
Porządek obrad XXXVIII Sesji 175
Porządek obrad XXXIX Sesji 155
Porządek obrad XL Sesji 143
Porządek obrad XLI Sesji 157
Porządek obrad XLII Sesji 147
Porządek obrad XLIII Sesji 157
Porządek obrad XLIV Sesji 111
Porządek obrad XLV Sesji 94
Porządek obrad XLVI Sesji 102
Porządek obrad XLVII Sesji 71
Porządek obrad XLVIII Sesji 54
Komisje Rady 3903
Rejestry 1922
Rejestr uchwał w II kadencji 1580
Rejestr interpelacji w II kadencji 1845
Rejestr uchwał III kadencji 2035
Rejestr interpelacji III kadencji 1840
Rejestr uchwał w IV kadencji 2582
Rejestr interpelacji IV kadencji 2969
Rejestr uchwał w V Kadencji 1004
Rejestr interpelacji w V Kadencji 792
Rejestr uchwał VI Kadencji 267
Rejestr interpelacji i zapytań Radnych VI Kadencji 252
Projekty Uchwał Rady Powiatu 2753
XXVI Sesja Rady Powiatu 2882
XXVII Sesja Rady Powiatu 2139
XXIX Sesja Rady Powiatu 3327
XXX Sesja Rady Powiatu 2778
III kadencja 1004
I Sesja Rady Powiatu 1481
II Sesja Rady Powiatu 3078
III Sesja Rady Powiatu 2246
IV Sesja Rady Powiatu 757
VI Sesja Rady Powiatu 3299
VII Sesja Rady Powiatu 2186
VIII Sesja Rady Powiatu 2728
IX Sesja Rady Powiatu 2175
X Sesja Rady Powiatu 2553
XI Sesja Rady Powiatu 2179
XII Sesja Rady Powiatu 1785
XIII Sesja Rady Powiatu 1454
XIV Sesja Rady Powiatu 1467
XV Sesja Rady Powiatu 1543
XVII Sesja Rady Powiatu 2110
XVIII Sesja Rady Powiatu 3616
XIX Sesja Rady Powiatu 1967
XX Sesja Rady Powiatu 1847
XXI Sesja Rady Powiatu 1508
XXII Sesja Rady Powiatu 1650
Projekt po zmianach 1402
XXIII Sesja Rady Powiatu 1480
XXIV Sesja Rady Powiatu 2071
XXV Sesja Rady Powiatu 2256
XXVI Sesja Rady Powiatu 2214
XXVII Sesja Rady Powiatu 1551
Dodatkowy Projekt 1462
XXVIII Sesja Rady Powiatu 1692
XXIX Sesja Rady Powiatu 1475
XXX Sesja Rady Powiatu 1439
Dodatkowy Projekt 1328
XXXII Sesja Rady Powiatu 1526
XXXIII Sesja Rady Powiatu 1420
XXXIV Sesja Rady Powiatu 1401
XXXV Sesja Rady Powiatu 1789
XXXVI Sesja Rady Powiatu 1448
XXXVII Sesja Rady Powiatu 2009
IV kadencja 1267
I Sesja Rady Powiatu 1499
II Sesja Rady Powiatu 1449
III Sesja Rady Powiatu 1620
IV Sesja Rady Powiatu 1692
V Sesja Rady Powiatu 1595
VI Sesja Rady Powiatu 1448
VII Sesja Rady Powiatu 1744
VIII Sesja Rady Powiatu 1158
X Sesja Rady Powiatu 1344
XI Sesja Rady Powiatu 1208
XII Sesja Rady Powiatu 1281
XIII Sesja Rady Powiatu 1237
XIV Sesja Rady Powiatu 1389
XV Sesja Rady Powiatu 1509
XVI Sesja Rady Powiatu 1191
XVII Sesja Rady Powiatu 901
XVIII Sesja Rady Powiatu 1123
XIX Sesja Rady Powiatu 1130
XX Sesja Rady Powiatu 2622
XXI Sesja Rady Powiatu 2268
XXII Sesja Rady Powiatu 1080
XXIII Sesja Rady Powiatu 1291
XXIV Sesja Rady Powiatu 946
XXV Sesja Rady Powiatu 962
XXVI Sesja Rady Powiatu 787
XXVII Sesja Rady Powiatu 793
XXVIII Sesja Rady Powiatu 899
XXIX Sesja Rady Powiatu 728
XXX Sesja Rady Powiatu 725
XXXI Sesja Rady Powiatu 730
XXXII Sesja Rady Powiatu 668
XXXIII Sesja Rady Powiatu 656
V kadencja 803
I Sesja Rady Powiatu 696
II Sesja Rady Powiatu 714
III Sesja Rady Powiatu 746
IV Sesja Rady Powiatu 1378
V Sesja Rady Powiatu 781
VI Sesja Rady Powiatu 639
VII Sesja Rady Powiatu 620
VIII Sesja Rady Powiatu 804
IX Sesja Rady Powiatu 849
X Sesja Rady Powiatu 816
XI Sesja Rady Powiatu 282
XII Sesja Rady Powiatu 269
XIII Sesja Rady Powiatu 1762
XIV Sesja Rady Powiatu 171
XV Sesja Rady Powiatu 1339
XVI Sesja Rady Powiatu 1941
XVII Sesja Rady Powiatu 1037
XVIII Sesja Rady Powiatu 1088
XIX Sesja Rady Powiatu 2611
XX Sesja Rady Powiatu 1422
XXI Sesja Rady Powiatu 454
XXII Sesja Rady Powiatu 1257
XXIII Sesja Rady Powiatu 580
XXIV Sesja Rady Powiatu 1407
XXV Sesja Rady Powiatu 1661
XXVI Sesja Rady Powiatu 861
XXVII Sesja Rady Powiatu 1205
XXVIII Sesja Rady Powiatu 879
XXIX Sesja Rady Powiatu 732
XXX Sesja Rady Powiatu 431
XXXI Sesja Rady Powiatu 1130
XXXII Sesja Rady Powiatu 316
XXXIII Sesja Rady Powiatu 489
XXXIV Sesja Rady Powiatu 299
XXXV Sesja Rady Powiatu 241
XXXVI Sesja Rady Powiatu 416
XXXVII Sesja Rady Powiatu 667
XXXVIII Sesja Rady Powiatu 147
VI Kadencja 423
I Sesja Rady Powiatu 154
II Sesja Rady Powiatu 151
III Sesja Rady Powiatu 194
IV Sesja Rady Powiatu 368
V Sesja Rady Powiatu 426
VI Sesja Rady Powiatu 147
VII Sesja Rady Powiatu 147
VIII Sesja Rady Powiatu 218
IX Sesja Rady Powiatu 193
X Sesja Rady Powiatu 178
XI Sesja Rady Powiatu 203
XII Sesja Rady Powiatu 139
XIII Sesja Rady Powiatu 325
XIV Sesja Rady Powiatu 160
XV Sesja Rady Powiatu 48
XVI Sesja Rady Powiatu 144
XVII Sesja Rady Powiatu 242
XVIII Sesja Rady Powiatu 151
XIX Sesja Rady Powiatu 150
XX Sesja Rady Powiatu w Elblągu 300
XXI Sesja Rady Powiatu 145
XXII Sesja Rady Powiatu 177
XXIII Sesja Rady Powiatu 183
XXIV Sesja Rady Powiatu 145
XXV Sesja Rady Powiatu 167
XXVI Sesja Rady Powiatu 135
XXVII Sesja Rady Powiatu 140
XXVIII Sesja Rady Powiatu 146
XXIX Sesja Rady Powiatu 312
XXX Sesja Rady Powiatu 158
XXXI Sesja Rady Powiatu 163
XXXII Sesja Rady Powiatu 177
XXXIII Sesja Rady Powiatu 258
XXXIV Sesja Rady Powiatu 254
XXXV Sesja Rady Powiatu 196
XXXVI Sesja Rady Powiatu 210
XXXVII Sesja Rady Powiatu 230
XXXVIII Sesja Rady Powiatu 230
XXXIX Sesja Rady Powiatu 274
XL Sesja Rady Powiatu 155
XLI Sesja Rady Powiatu 215
XLII Sesja Rady Powiatu 179
XLIII Sesja Rady Powiatu 357
XLIV Sesja Rady Powiatu 123
XLV Sesja Rady Powiatu 180
XLVI Sesja Rady Powiatu 177
XLVII Sesja Rady Powiatu 118
XLVIII Sesja Rady Powiatu 60
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa 923
Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego 733
Uchwała w sprawie ustanowienia Odznaki 696
Wniosek o nadanie Odznaki 612
Rejestr odznaczonych Odznaką Honorową 423
Rok 2014 792
Rok 2015 836
Rok 2016 698
Rok 2017 494
Rok 2018 425
Rok 2019 178
Informacja o terminach Sesji Rady Powiatu 5503
Nagrania z obrad Sesji Rady Powiatu 124
Klauzula informacyjna dot. monitoringu Sesji 381
Zarząd Powiatu 14086
Skład osobowy 5822
Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu 1668
Sprawozdania za rok 2006 822
Sprawozdanie 30.XII.05 - 16.II.06 1382
Sprawozdanie 17.II - 14.IV.2006 r. 1300
Sprawozdanie 15.IV - 30.VI.2006 1492
Sprawozdanie 30.VI - 08.IX.06 1388
Sprawozdanie 8.IX.- 20.X.06 1321
Sprawozdanie 21.X.-15.XII.06 1430
Sprawozdanie 16.XII-29.XII.06 1309
Sprawozdania za rok 2007 874
Sprawozdanie 29.XII.06-16.II.07 1357
Sprawozdanie 16.II.07-27.IV.07 1294
Sprawozdanie 27.IV.07-29.VI.07 1530
Sprawozdanie 29.VI.07-31.VIII.07 1288
Sprawozdanie 31.VIII.07-28.IX.07 1271
Sprawozdanie 28 IX 07 -23 XI 07 1471
Sprawozdanie 23 XI 07 - 28 XII 07 1374
Sprawozdania za rok 2008 816
Sprawozdanie 28 XII 2007- 29 II 2008 1357
Sprawozdanie 29 II 2008 -18 IV 2008 1387
Sprawozdanie 18 IV 2008 - 27 VI 2008 1179
Sprawozdanie 27 VI 2008 - 12 IX 2008 1322
Sprawozdanie 12 IX 2008 - 28 XI 2008 709
Sprawozdania za rok 2009 970
Sprawozdanie 30.XII.08-13.III.09 935
Sprawozdanie 13.III.09-24.IV.09 1491
Sprawozdanie 24.IV.09-26.VI.09 1744
Sprawozdanie 26.VI.09-11.IX.09 1162
Sprawozdanie 12.IX.09-23.X.09 1203
Sprawozdanie 23.X.09-27.XI.09 1047
Sprawozdanie 27.XI.09-30.XII.09 1348
Sprawozdania za 2010 rok 1018
Sprawozdanie 30.XII.09 - 05.II.10 1391
Sprawozdanie 05.II.10 - 26.III.10 1270
Sprawozdanie 26.III.10 – 30.IV.10 1329
Sprawozdanie 30.IV.10 - 24.VI.10 1170
Sprawozdanie 24.VI.10 – 17.IX.10 1274
Sprawozdanie 17.IX.10 - 5.XI.10 1160
Sprawozdanie 10.XII.10 – 30.XII.10 1192
Sprawozdania za 2011 rok 825
sprawozdanie 30.XII.10 - 11.II.11 1281
Sprawozdanie 11.II.11 - 25.III.11 1175
sprawozdanie 25.III.11 - 13.V.2011 1269
Sprawozdanie 13.V.2011 - 30.VI.2011 1028
Sprawozdanie 30.VI.2011 - 12.VIII.2011 1160
Sprawozdanie 12.VIII.2011 - 30.IX.2011 1036
Sprawozdanie 30.IX.11 - 25.XI.2011 969
Sprawozdanie 25.XI.2011 - 30.XII.2011 976
Sprawozdania za 2012 rok 755
Sprawozdanie 30.12.2011 - 17.02.2012 948
Sprawozdanie 17.02.2012 - 30.03.2012 1039
Sprawozdanie 30.03.2012 - 27.04.2012 988
Sprawozdanie 27.04.2012 - 28.06.2012 832
Sprawozdanie 28.06.2012 -21.09.2012 r 946
Sprawozdanie 21.09.2012 - 23.11.2012 943
Sprawozdanie 23.11.2012 - 28.12.2012 873
Sprawozdania za 2013 rok 619
Sprawozdanie 28.12.2012 - 8.02.2013 809
Sprawozdanie 8.02.13 - 22.03.13 947
Sprawozdanie 22.03.2013 do 10.05.2013 738
sprawozdanie 10.05.2013 - 27.06.2013 641
sprawozdanie 27.06.2013 - 23.08.2013 654
sprawozdanie 23.08.2013 - 20.09.2013 630
Sprawozdanie 20.09.2013 - 29.11.2013 678
Sprawozdanie 29.11.2013 - 30.12.2013 r. 659
Sprawozdania za 2014 rok 501
Sprawozdanie 30.12.2013 - 14.03.2014 594
Sprawozdanie 14.03.2014 - 25.04.2014 682
Sprawozdanie 25.04.2014 - 26.06.2014 575
Sprawozdanie 26.06.2014 - 29.08.2014 592
Sprawozdanie 29.08.2014 - 26.09.2014 576
Sprawozdanie 26.09.2014 - 7.11.2014 597
Sprawozdanie 7.11.2014 - 12.12.2014 615
Sprawozdanie 12.12.2014 - 30.12.2014 582
Sprawozdania za 2015 rok 403
1/2015 610
2/2015 644
3/2015 711
4/2015 685
5/2015 613
6/2015 673
7/2015 643
Sprawozdania za rok 2016 306
1/2016 681
2/2016 686
3/2016 527
4/2016 591
5/2016 535
6/2016 585
7/2016 653
8/2016 571
Sprawozdania za rok 2017 243
1/2017 585
2/2017 462
3/2017 522
4/2017 460
5/2017 464
6/2017 472
7/2017 322
8/2017 276
Sprawozdania za rok 2018 132
1/2018 339
3/2018 211
4/2018 194
5/2018 209
7/2018 178
9/2018 184
10/2018 173
Rejestr uchwał Zarządu II kadencji 1326
Rok 2003 1697
Rok 2004 1700
Rok 2005 1488
Rok 2006 1584
Rejestr uchwał Zarządu III kadencji 1614
Rok 2006 1508
Rok 2007 1541
Rok 2008 1728
Rok 2009 2297
Rok 2010 2076
Rejestr uchwał Zarządu IV kadencji 1054
Rok 2010 852
Rok 2011 948
Rok 2012 1462
Rok 2013 1342
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu V kadencji 1328
Rok 2015 1135
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 754
Sprawozdania kwartalne 586
I Kwartał 804
II Kwartał 826
Starostwo Powiatowe 31528
Dane adresowe i kontakt 13060
Skargi i wnioski 3412
Kierownictwo Starostwa 5172
Rejestry i ewidencje 5005
Dni i godziny otwarcia i przyjmowania interesantów 30334
Regulamin Organizacyjny Starostwa 4011
Budżet Powiatu 7793
2013 1597
2014 1319
sprawozdania 721
2015 UCHWAŁY/OPINIE RIO 1925
I kwartał 713
2016 UCHWAŁY/OPINIE RIO 2945
SPRAWOZDANIA I KWARTAŁ 228
2017 UCHWAŁY/OPINIE RIO 3680
XX Sesja Rady Powiatu z dnia 17 lutego 2017 r. 1032
XXI Sesja Rady Powiatu z dnia 31 marca 2017 r. 953
XXII Sesja Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 r. 851
XXIII Sesja Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2017 r. 938
XXIV Sesja Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2017 r. 1172
XXVI/67/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 6 października 2017 r. 714
XXVII/70/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 27 października 2017 r. 719
XXVIII/85/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 01 grudnia 2017 r. 947
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Powiatu Elbląskiego 2018r. 1065
XXIX/94/2017 Sesja Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. 406
OBLIGACJE 1595
2018 545
XXIX/97/2017 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. 503
XXX/1/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 2018 r. 576
XXX/3/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 2018 r. 486
XXXI/7/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 16 marca 2018 r. 403
XXXIII/31/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 czerwca 2018 r. 143
XXXII/27/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2018 r. 418
XXXIV/51/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. 324
Uchwała nr XXXIV/50/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029 236
Uchwała nr XXX/52/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 sierpnia 2018 r.- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 163
Uchwała nr XXX/53/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 sierpnia 2018 r.- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2018 167
Uchwała Nr XXXVI/55/2018 Rady Powiatu w Elblagu z dnai 31 sierpnia 2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029 182
Uchwała Nr XXXVI/56/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 171
Uchwała Nr XXXVII/68/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 176
Uchwała Nr XXXVII/69/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 179
Uchwała Nr XXXVIII/76/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2019. 177
Uchwała Nr XXXVIII/77/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 182
Uchwała Nr XXXIX/85/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 171
Uchwała Nr XXXIX/86/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 162
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 164
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 173
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 183
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 177
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 183
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 188
SPRAWOZDANIA 2017 1473
SPRAWOZDANIA 2018 2004
IV Kwartał 2018 749
SPRAWOZDANIE 2016 1348
SPRAWOZDANIE 2015 1024
OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 2018 1265
2019 581
Opinie RIO 2019 111
Opinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego 237
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2018. 188
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblagu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2018 rok. 186
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I półrocze 2019 roku. 156
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzad Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2020 rok. 181
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 188
Uchwały 2019 126
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 193
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 154
Uchwała Nr IV/1/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 147
Uchwała Nr IV/2/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 lutego 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019 170
Uchwała Nr V/15/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 132
Uchwała Nr V/16/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 170
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 166
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 155
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 147
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 134
Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 r. oraz udzielenia obsolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 158
Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 147
Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30 maja 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 163
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 116
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 144
Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbąskiego na lata 2019-2029. 132
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 148
Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2018r. 128
Uchwała Nr 36/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30 lipca 2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2019r. 158
Uchwała nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 23 sierpnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 138
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 131
Uchwała nr 45/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. w sprawie przystąpienia do prac mad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 160
Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 285
Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 167
UCHWAŁA Nr XIII/96/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 4 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 167
Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 4 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 153
Uchwała r XIV/105/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 150
Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 141
Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 164
Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 134
Uchwała Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20 grudnia 2019r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 162
Uchwała Nr XVII/123/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019 152
Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 135
Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 167
Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 187
Sprawozdania 2019 95
I kwartał 2019 60
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 217
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 211
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 172
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 197
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 196
II kwartał 2019 57
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 204
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 254
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 225
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 180
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 261
III kwartał 2019 61
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst 188
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 203
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 242
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz z poręczeń i gwarancji 181
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst 202
IV kwartał 2019 72
Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 337
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 226
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności orazwybranych aktywów finansowych 231
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 211
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 311
Bilans za 2018r. 71
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 210
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 190
Rachunek zysków i strat jednostki 221
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 167
Informacja dodatkowa 233
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 182
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 180
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 rok 232
2020 661
Opinie RIO 2020 86
Uchwała RIO z dnia 17.01.2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego 281
Uchwała RIO z dnia 09.04.2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2019. 176
Uchwała RIO z dnia 05.05.2020r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2019 rok. 166
Uchwała RIO z dnia 21.05.2020r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł przez Powiat Elbląski. 178
Uchwała RIO z dnia 04.09.2020 w sprawie wydania opini o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblagu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. 173
Uchwała RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 220
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. 150
Uchwały 2020 86
Uchwała Nr XVIII/1/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 172
Uchwała Nr XVIII/2/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 stycznia 2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 189
Uchwała Nr 12/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dziień 31.12.2019 roku. 156
Uchwała Nr XIX/9/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 138
Uchwała Nr XIX/10/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 176
Uchwała Nr XX/17/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 179
Uchwała Nr XX/18/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 189
Uchwała Nr XXI/21/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 200
Uchwała Nr XXI/22/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 185
Uchwała Nr XXI/23/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 189
Uchwała Nr 38/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.04.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2020r. 149
Uchwała Nr XXII/25/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/22/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 145
Uchwała XXII/26/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 224
Uchwała Nr XXII/27/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 150
Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.05.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2019 roku. 184
Uchwała Nr XXIII/29/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 170
Uchwała Nr XXIII/30/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 146
Uchwała Nr XXIII/31/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 186
Uchwała Nr XXIV/50/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 156
Uchwała Nr XXIV/51/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2020 zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 172
Uchwała r XXV/55/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 04.09.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 213
Uchwała Nr XXV/56/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 04.09.2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 177
Uchwała Nr XXVI/68/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.09.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 185
Uchwała Nr XXVI/69/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.09.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 193
Uchwała Nr XXVII/70/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.10.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 168
Uchwała Nr XXVII/71/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.10.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 181
Uchwała Nr 76/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.11.2020r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 143
Uchwała Nr 77/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.11.2020r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2021. 237
Uchwała Nr XXVIII/76/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27.11.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 188
Uchwała Nr XXVIII/77/2020 Rady Powiatu w Elblągu zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 173
Uchwała Nr XXIX/84/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 182
Uchwała Nr XXIX/85/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 189
Uchwała Nr XXIX/86/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 189
Uchwała XXIX/87/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 197
Uchwała Nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 174
Sprawozdania 2020 71
I kwartał 2020 66
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 210
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 192
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 274
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 224
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 198
II kwartał 2020 54
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 285
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 214
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 226
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń o gwarancji 206
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 333
III kwartał 2020 57
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 284
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 225
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 226
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 212
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 243
IV kwartał 2020 69
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 397
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 251
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 195
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 194
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 259
Bilans za 2019 66
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 228
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 220
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 215
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 225
Informacja dodatkowa 211
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 297
Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 212
Zestawienie posiadanych przez Powiat Elbląski zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wg stanu na dzień 31.03.2020r. 163
Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości 65
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. 251
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek 260
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz kształtowania sie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020. 227
2021 552
Opinie RIO 2021 69
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2021 rok. 183
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2021. 155
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2020. 160
Uchwała RIO z dnia 27.04.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2020 rok 250
Uchwała RIO z dnia 31.08.2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblągu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za pierwsze półrocze 2021 roku 132
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2022r oraz o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie 270
Uchwała RIO z dnia 25.11.2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 146
Uchwały 87
Uchwała Nr XXX/1/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 26.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 148
Uchwała Nr XXX/2/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 183
Uchwała Nr XXXI/14/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 145
Uchwała Nr XXXI/15/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 19.03.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 164
Uchwała Nr 25/2021 Zarząd Powiatu w Elblągu z dnia 27.04.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2021 150
Uchwała Nr XXXII/16/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 161
Uchwała Nr XXXII/17/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 139
Uchwała Nr 32/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 25.05.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elblaskiego w 2020 roku. 143
Uchwała Nr XXXIII/32/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 152
Uchwała Nr XXXIII/33/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 125
Uchwała Nr XXXIV/38/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 18.06.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 160
Uchwała Nr XXXIV/39/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 18.06.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 120
Uchwała Nr XXXIII/31/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021 rok w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Elbląskiego 148
Uchwała Nr XXXIII/30/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnuia 28.05.2021r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elblaskiego za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 131
Uchwała Nr XXXV/48/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 159
Uchwała Nr XXXV/49/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 168
Uchwała Nr 45/2021 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.07.2021 w sprawie do podania publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budzetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzien 30.06.2021r. 146
Uchwała Nr XXXVI/52/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 140
Uchwała Nr XXXVI/53/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 153
Uchwała Nr XXXVII/57/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.09.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 141
Uchwała Nr XXXVII/58/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 24.09.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elblaskiego na rok 2021. 149
Uchwała Nr XXXVIII/64/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elblaskiego na lata 2021-2030. 137
Uchwała Nr XXXVIII/65/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021r. 126
Uchwała Nr 89/2021 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.10.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2021r. 109
Uchwała Nr 91/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 12 listopada w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 143
Uchwała Nr 92/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 12.11.2021 w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 161
Uchwała Nr XXXIX/73/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 127
Uchwała Nr XXXIX/74/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 26.11.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 129
Uchwała Nr XL/83/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 15.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 240
Uchwała Nr XL/84/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 15.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 116
Uchwała Nr XLI/85/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 143
Uchwała Nr XLI/86/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 134
Uchwała Nr XLI/87/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 136
Uchwała Nr XLI/88/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 138
Uchwała Nr XLI/89/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 156
Sprawozdania 2021 160
I kwartał 2021 55
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 193
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 195
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 163
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 189
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 177
II kwartał 2021 58
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 311
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 204
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 237
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 268
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 168
III kwartał 2021 52
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 192
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 174
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 195
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 175
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 350
IV kwartał 2021 65
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 207
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 259
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 259
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 174
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 255
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2020 rok 230
Bilans za 2020 80
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 194
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 179
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 173
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 179
Informacja dodatkowa 197
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 182
Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 132
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się woeloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 160
2022 499
Opinie RIO 2022 66
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2022 204
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2022 rok 196
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2021 89
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblagu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2021 rok 61
Uchwały 95
Uchwała Nr XLII/1/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.01.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 161
Uchwała Nr XLII/2/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.01.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 178
Uchwała Nr XLIII/4/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 25.02.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 271
Uchwała Nr XLIII/5/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.02.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 131
Uchwała Nr XLIV/16/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 110
Uchwała Nr XLIV/17/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 118
Uchwała Nr XLV/19/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 08.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 104
Uchwała Nr XLV/20/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elblakiego na rok 2022 120
Uchwała Nr XLVI/26/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elblaskiego na lata 2022-2030 93
Uchwała Nr XLVI/27/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 29.04.2022r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Rlbląskiego na rok 2022 88
Uchwała Nr XLVII/36/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20.05.2022r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu 48
Uchwała Nr XLVII/37/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.05.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 67
Uchwała Nr XLVII/38/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20.05.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 59
Uchwała Nr XLVIII/40/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 51
Uchwała Nr XLVIII/41/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 36
Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.07.2022 r. 54
Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 03.08.2022r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 1
Uchwała Nr 70/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 09.08.2022r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021 rok. 140
Sprawozdania 2022 48
I kwartał 2022 29
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 126
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 152
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 110
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 127
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 133
II kwartał 2022 26
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 23
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 18
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 22
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 21
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 21
III kwartał 2022 27
IV kwartał 2022 30
Bilans za 2021 52
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 89
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 70
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 74
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 66
Informacja dodatkowa 71
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 36
BIP 12816
Redakcja Biuletynu 2365
Instrukcja korzystania z BIP-a 2294
Sprawy obywateli 10599
Kontrole 4573
Najwyższa Izba Kontroli 1563
Kontrola 10.VII.03 - 08.VIII.03 1522
Kontrola 19.XI.03 1386
Kontrola 02.XII.2005 -27.XII.2005 1298
Kontrola 21.IX.2007 - 16.X.2007 1270
Kontrola III.09-IV.09 1293
Regionalna Izba Obrachunkowa 1602
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 27.XIII.04-28.I.05 1499
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 17.XII.07-6.II.08 1297
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 25.X.10-16.XII.10 1260
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki 1438
Kontrola gospodarki nieruchomościa mi Skarbu Państwa 6.V.04-18.V.04 1373
Kontrola problemowa 17.XII.03 -19.XII.03 1356
Kontrola sprawdzająca 14.XII.2004 1232
Kontrola problemowa 23 - 30.VI.2005 1213
Odpowiedź na ustalenia kontroli 1249
Kontrola problemowa 05-09.XII.2005 1251
Kontrola gospodarki finansowej 4.IV.2006r. - 18.IV.2006r. 1237
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 2604
Kontrola problemowa 23.IV.08 1386
Kontrola z zakresu spraw związanych z transportem drogowym 1120
Kontrola problemowa 25.II.09 - 27.III.09 1141
Państwowa Inspekcja Pracy 1226
Kontrola obowiązku wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1649
Archiwum Państwowe 1121
Kontrola archiwum zakładowego 25.IV.2003 1483
Kontrola archiwum zakładowego 18.III.2005 1339
Kontrola archiwum zakładowego PODGiK 5.V.2003 1593
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1176
Kontrola kompleksowa 14.12.05-14.01.06 1517
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1151
25.III.08 - 27.III.08 1310
Oferty pracy 96290
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych 5997
Zarządzenie Starosty Elbląskiego w/s regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 5933
Oferty pracy - Starostwo Powiatowe 16635
Oferty pracy - Jednostki organizacyjne i projekty z udziałem powiatu 8212
Informacje o wynikach naboru 5087
Konkursy na stanowiska w jednostkach powiatu 27158
Konkurs na dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym 177
Konkurs na stanowisko dyrektora MOW w Kamionku Wielkim 625
Konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Pasłęku 344
Organizacje pozarządowe - współpraca 5391
2006 3172
uzyskane dotacje 1324
2007 2938
uzyskane dotacje 1382
2008 2349
uzyskane dotacje 1104
2009 2816
uzyskane dotacje 1584
2010 2515
2011 4195
Konkurs Pomoc Społeczna 1877
Konkurs 2- Pomoc Społeczna 1298
konkurs 2 interwencja kryzysowa 2061
otwarty konkurs – 3 pomoc społeczna 1384
otwarty konkurs - 3 interwencja kryzysowa 1021
2012 1038
2012 - ogłoszenie - otwarty konkurs ofert 1688
2013 2093
Sprawozdania 2284
2014 1894
2015 1672
pomoc społeczna 847
Nieodpłatna pomoc prawna 1104
2016 1649
Konkurs pomoc prawna 2222
2017 1983
Konkurs pomoc prawna 1679
2018 1133
2019 1757
2020 454
Konkurs - pomoc prawna 828
2021 1363
2022 398
Oświadczenia majątkowe 16232
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1711
Starosta 887
Wicestarosta 546
Pozostali Członkowie Zarządu Powiatu 757
Sekretarz Powiatu 534
Skarbnik Powiatu 557
Wydziały 170
Wydział Architektury i Budownictwa 804
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 561
Wydział Komunikacji i Transportu 1790
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 1206
Powiatowe jednostki organizacyjne 199
Zarząd Dróg Powiatowych 634
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 148
Dyrektor 503
Kierownik Pieczy Zastępczej 658
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 599
Liceum Plastyczne 624
Zespół Szkół Zawodowych 495
Zespół Szkół 513
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 597
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 572
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 666
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 599
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 684
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 561
Zakład Aktywności Zawodowej 664
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 202
Szpital Powiatowy sp. z o.o. 730
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1851
Radni 105
Przewodniczący Ryszard Zagalski 289
Małgorzata Bartnicka 256
Halina Chabowska - Pędrak 241
Donat Dębowski 236
Henryka Dzika 277
Krzysztof Gago 438
Roman Kogut 358
Zbigniew Lichuszewski 443
Joanna Naspińska 289
Lech Popiołek 279
Jerzy Romanowski 303
Maciej Romanowski 311
Tomasz Rozenbajgier 302
Zbigniew Rutkowski 355
Andrzej Sidor 253
Ryszard Wroński 269
Marek Zamojcin 268
Oświad. majątkowe Radnych - 2mce przed upłwem kadencji 71
Radni 61
Ryszard Zagalski - Przewodniczący 199
Małgorzata Bartnicka 265
Halina Chabowska-Pędrak 207
Donat Dębowski 196
Henryka Dzika 206
Krzysztof Gago 200
Roman Kogut 215
Zbigniew Lichuszewski 203
Joanna Naspińska 371
Lech Popiołek 203
Jerzy Romanowski 219
Maciej Romanowski 207
Tomasz Rozenbajgier 403
Zbigniew Rutkowski 180
Andrzej Sidor 411
Ryszard Wroński 232
Marek Zamojcin 259
Starosta 472
Wicestarosta 292
Pozostali członkowie Zarządu Powiatu 274
Sekretarz Powiatu 421
Skarbnik Powiatu 445
Wydziały 157
Wydział Architektury i Budownictwa 317
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 305
Wydział Komunikacji i Transportu 883
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomościi 636
Powiatowe jednostki organizacyjne 106
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku 280
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 530
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy 233
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 213
Zespół Szkół w Pasłęku 236
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku 242
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 242
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 229
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 267
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 240
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 236
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku 232
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 238
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 326
Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pasłęku 248
Oświadczenia majątkowe VI kadencja 2122
Oświad. majątkowe Radnych - 30 dni od złożenia ślubowania 112
Dariusz Barton 256
Elżbieta Biczak 236
Robert Bieliński 217
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 222
Krzysztof Gago 235
Roman Kogut 253
Jacek Matukiewicz 292
Dariusz Ponichtera 269
Lech Popiołek 212
Maciej Romanowski 309
Tomasz Rozenbajgier 257
Zbigniew Rutkowski 222
Andrzej Sidor 233
Ryszard Wroński 229
Ryszard Zając 304
Marek Zamojcin 236
Genowefa Kwoczek 248
Radni oświadczenia majątkowe za 2018 rok 83
Dariusz Barton 191
Elżbieta Biczak 206
Robert Bieliński 229
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 185
Krzysztof Gago 217
Roman Kogut 230
Jacek Matukiewicz 193
Dariusz Ponichtera 200
Lech Popiołek 161
Maciej Romanowski 286
Tomasz Rozenbajgier 217
Zbigniew Rutkowski 188
Andrzej Sidor 182
Ryszard Wroński 188
Ryszard Zając 204
Marek Zamojcin 198
Genowefa Kwoczek 248
Starostwo Powiatowe za 2018 rok 567
Radni oświadczenia majątkowe za 2019 rok 243
Dariusz Barton 220
Elżbieta Biczak 181
Robert Bieliński 214
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz 185
Krzysztof Gago 206
Roman Kogut 187
Genowefa Kwoczek 313
Jacek Matukiewicz 188
Dariusz Ponichtera 187
Lech Popiołek 169
Maciej Romanowski 228
Tomasz Rozenbajgier 196
Zbigniew Rutkowski 303
Andrzej Sidor 189
Ryszard Wroński 253
Ryszard Zając 230
Marek Zamojcin 201
Starostwo Powiatowe - za 2019 rok 185
Radni oświadczenia majątkowe za 2020 rok 699
Dariusz Barton 200
Elżbieta Biczak 178
Rober Bieliński 167
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz 178
Krzysztof Gago 212
Roman Kogut 174
Genowefa Kwoczek 68
Jacek Matukiewicz 231
Dariusz Ponichtera 192
Lech Popiołek 194
Maciej Romanowski 223
Tomasz Rozenbajgier 193
Zbigniew Rutkowski 207
Andrzej Sidor 309
Ryszard Wroński 200
Ryszard Zając 201
Marek Zamojcin 207
Genowefa Kwoczek 212
Starostwo Powiatowe za 2020 rok 620
Radni oświadczenia majątkowe za 2021 r. 49
Dariusz Barton 113
Elżbieta Biczak 65
Robert Bieliński 79
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 204
Krzysztof Gago 53
Koman Kogut 51
Jacek Matukiewicz 48
Dariusz Ponichtera 131
Lech Popiołek 59
Maciej Romanowski 62
Tomasz Rozenbajgier 58
Zbigniew Rutkowski 179
Andrzej Sidor 71
Ryszard Wroński 73
Ryszard Zając 39
Marek Zamojcin 63
Genowefa Kwoczek 62
Starostwo Powiatowe za 2021 rok 282
Informacje o Środowisku 9825
EKOPORTAL 1038
Powiatowe Programy Ochrony Środowiska 1941
Raporty z wykonywania Powiatowych Programów Ochrony Środowiska 870
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 1622
Pozwolenia zintegrowane 1420
Koncesje Geologiczne 4194
Historyczne Zanieczyszczenia Powierzchni Ziemi 754
ogłoszenia 14620
Komunikaty WIORiN 242
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia 1374
Reja 24 255
Edukacja ekologiczna 248
Rolnictwo 205
Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu elbląskiego 241
Dotacje celowe z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 185
Formularz badawczy dot. krytycznie zagrożonego gatunku – chomika europejskiego. 169
Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznej 4698
zamówienia publiczne 41678
Zarządzenia Starosty Elbląskiego 5569
2009 2763
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5084
Konsultacje społeczne 7770
Konsultacje społeczne archiwalne 2237
Wybory samorządowe 2018 7618
Kalendarz wyborczy 1115
Okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu 2642
Powiatowa Komisja Wyborcza 1333
Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu PKW 76
Dyżury PKW 1264
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 2069
Protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego 1656
Poradnik Interesanta 7005
Ochrona Środowiska/Rolnictwo 44921
Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu 8592
Komunikacja 63919
Statystyka OSK 2513
Rejestracja pojazdów 32475
Prawo jazdy 5611
Transport, OSK, SKP 2353
Informacja dotycząca usuniętych pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Elbląskiego 507
Architektura/Budownictwo 30201
Dotacje celowe 204
Geodezja/Nieruchomości 6177
Rachunki bankowe 4295
Ogłoszenia 10030
Wydział Geodezji 3544
Komunikacja i Transport 2936
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1512
Wydział Architektury i Budownictwa 5848
Informacje o wnioskach i decyzjach inwestycji wpływających na środowisko 7843
Obwieszczenia o inwestycjach 1158
Informacje o wszczęciach postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 535
Obwieszczenia Wody Polskie 102
Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych. 204
Zgłoszenia robót budowlanych 16901
Zgłoszenia robót budowlanych 2020 264
Zgłoszenia robót budowlanych 2021 6723
Zgłoszenia robót budowlanych 2022 3916
Audyt Wewnętrzny 1580
2016 975
2017 1115
2018 848
2019 350
2020 437
2021 313
Nieodpłatna pomoc prawna 3857
Kontrola zarządcza 1320
2016 732
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Elbląskiego 733
2017 283
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Elbląskiego 651
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2016 670
2018 387
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 490
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017 172
2019 216
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 291
Sprawozdanie z funkcjoonowania kontroli zarządczej w roku 2018 259
2020 68
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 324
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019 273
Stowarzyszenia i Fundacje 4653
ZIT bis Elbląg 1683
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2016 901
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2016 1488
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 1482
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 1414
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2017 1182
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2017 1084
Nabór wniosków - Działanie 8.2 1490
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 - 2017 1265
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - 2018 414
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2018 348
Nabór wniosków - Poddziałanie 4.4.2 - 2018 665
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2018 274
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2018.2 356
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2. - 2019 211
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2019 208
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2-2019 254
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - Schemat B - 2019 224
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2019 251
Nabór wniosków - Poddziałanie 4.4.2 - 2020 215
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - Schemat A - 2020 208
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - małe projekty - 2020 221
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - duże projekty - 2020 212
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2020 220
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 - 2020 223
Nabór wniosków Działanie 8.2 - 2021 237
Nabór wniosków Poddziałanie 9.1.2 - 2021 211
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - duże projekty - 2021 160
Nabór wniosków Działanie 8.2 - 2021 (2) 375
Nabór wniosków Poddziałanie 9.1.2 - 2021 (2) 304
Nadzór właścicielski 1536
Biuro Rzeczy Znalezionych 817
Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Elblągu 719

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 8800
Strona główna 5747
Instrukcja korzystania z BIP 3425
O Biuletynie 2919
Rejestr zmian 285611
Wyszukiwarka 1744
Redakcja Biuletynu 3073
Mapa serwisu 5089
Powiaty i gminy 4364
Urząd Marszałkowski 0
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 1308

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 22163
Deklaracja dostępności 853
Koordynator ds. dostępności 425
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 419
« powrót do poprzedniej strony