ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Opis sprawy

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Ponadto międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 1 roku (Konwencja Genewska z 1949 r.) lub 3 lat (Konwencja Wiedeńska z 1968 r.), nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

Wykaz niezbędnych dokumentów i formularzy do wypełnienia

 • Wniosek (pobierz PJ) lub wypełnij wniosek on-line (wymagany podpis kwalifikowany/profil zaufany),
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5x4,5 cm, w pozycji frontalnej – szczegółowe informacje dotyczące fotografii znajdują się w rubryce informacje dodatkowe,
 • oryginał prawa jazdy wraz z kserokopią,
 • aktualny dowód osobisty.

Sposób wypełnienia dokumentów

Wniosek należy wypełnić czytelnie, a dane w nim zawarte potwierdzić podpisem. Do wniosku należy również złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Wymagane opłaty, forma i miejsce ich wnoszenia

 • opłata za wydanie dokumentu - 35 zł
Powyższe opłaty można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14a (parter, pok. 18) lub na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Elblągu prowadzone przez PKO BP S.A. o numerze 41 1020 1752 0000 0902 0006 9302.

Terminy składania dokumentów

Brak

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Elblągu Wydział Komunikacji i Transportu (parter, pok. 5)
ul. Saperów 14a
82-300 Elbląg,
tel. 55 239 49 15, tel. kom. 577 580 134
e-mail:
godziny obsługi: poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-15:00; środa: 8:00-16:30; piątek 8:00-13:30

Sposób i termin załatwienia

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Elbląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Informacje dodatkowe

 • Odbiór dokumentu - pokój nr 5 z dowodem osobistym do wglądu oraz z dotychczasowym prawem jazdy.
 • Fotografia: kolorowa o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

Podstawa prawna

 • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622),
 • § 19, 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. - w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.),
 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Żółtowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-24 15:47:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Żółtowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-24 15:48:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Żółtowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-24 15:48:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »