ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XIII Sesja Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty uchwał Rady Powiatu:
1.     projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2016-2029.
2.     projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.
3.     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów oraz obligacji poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela.
4.     projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5.     projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Elbląskiego.
6.     projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Elbląskiego.
7.     projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2016 na realizację tych zadań.
8.     projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 roku.
9.     projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w 2015 roku oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok.
10.  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Powiat Elbląski nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 18 Miasta Elbląg, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 233/32 km 7 o pow. 0,0344 ha.
11.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2017 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1137N (Wilkowo- Sierpin- Gronowo Górne dz. Nr 385 obręb Przezmark) z drogą gminną nr 101042N (dz. nr 16, obręb Przezmark) oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1983N (Nowina- Nowa Pilona) dz. nr 470 obręb Komorowo Żuławskie) z drogą gminną nr 101042N (dz. nr 60 obręb Komorowo Żuławskie)” w ramach planowanej inwestycji Gminy Elbląg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101042N łączącej miejscowość Janów (obręb Komorowo Żuławskie) i miejscowość Przezmark Wieś”.
12.  projekt uchwały. w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2017 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku” w ramach planowanej inwestycji Gminy Gronowo Elbląskie pn. „Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 102026N ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w Jegłowniku”.
13.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2017 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim” w ramach planowanej inwestycji Gminy Gronowo Elbląskie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie”.
14.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2017 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1147N z drogą gminną dz. Nr 132/2 w Hucie Żuławskiej” w ramach planowanej inwestycji Gminy Milejewo pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Żuławska, gm. Milejewo na odcinku 251,67”.
15.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2017 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. nr 298, 334 i 342 w Kamienniku Wielkim” w ramach planowanej inwestycji Gminy Milejewo pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gm. Milejewo na odcinku 1027,65”.
16.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2017 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N z drogą gminną dz. nr 49 w Majewie” w ramach planowanej inwestycji Gminy Milejewo pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo na odcinku 837,04”.
17.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2017 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N z drogą gminną nr 107003N w Nowym Monasterzysku” w ramach planowanej inwestycji Gminy Młynary pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko”.
18.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia w roku 2016 Powiatu Elbląskiego do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity – Łukszty – Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity - Anglity” w ramach planowanej inwestycji Gminy Pasłęk pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108006N Gulbity - Anglity”.
19.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2018 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212N (ul. Świętojańska) z drogą gminną nr G105517N (ul. Nadrzeczna) w Tolkmicku” w ramach planowanej inwestycji Gminy Tolkmicko pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G105517N ul. Nadrzecznej w Tolkmicku”.
20.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2018 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206N (ul. Portowa) z drogą gminną nr G105515N (ul. Mazurska) w Tolkmicku” w ramach planowanej inwestycji Gminy Tolkmicko pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G105515N ul. Mazurskiej w Tolkmicku”.
21.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2018 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212N (ul. Świętojańska) z drogą gminną nr G105519N (ul. Słupecka) w Tolkmicku” w ramach planowanej inwestycji Gminy Tolkmicko pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G105519N ul. Słupeckiej w Tolkmicku” .
22.  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego w roku 2018 do wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2212N (ul. Świętojańska) i nr 2206N (ul. Portowa) z drogami gminnymi nr G105513N (ul. Kręta), ul. Krzywej (bez numeru) i nr G105521N (ul. Zawiszy) w Tolkmicku” w ramach planowanej inwestycji Gminy Tolkmicko pn. Przebudowa drogi gminnej nr G105513N ul. Krętej, ul. Krzywej (drogi gminnej niepublicznej) i nr G105521N ul. Zawiszy w Tolkmicku”.
23.  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
24.  projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Elbląskim a Miastem Elbląg na prawach Powiatu dotyczącego realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Załączniki

  • 1 (PDF, 5.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-03-23 14:24:11 | Data wytworzenia informacji: 2016-03-15
  • 3 (PDF, 149.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-03-23 14:29:08 | Data wytworzenia informacji: 2016-03-15
  • 4 (PDF, 138.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-03-23 14:29:05 | Data wytworzenia informacji: 2016-03-15

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-23 14:21:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krystyna Skrzypek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-23 14:23:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krystyna Skrzypek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-23 15:29:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »