ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad VI Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

VI Sesji  Rady  Powiatu 

  w dniu 27 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00

                                   przy ul. Św. Ducha 3/4 w Elblągu

 

1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

  3. Wreczenie stypendiów Starosty Elbląskiego.

  4. Przyjęcie protokołu  V  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

  5. Interpelacje i zapytania Radnych.

  6. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za  od 16 lutego 2007 r.  27 kwietnia 2007 r.

  7. Wykaz potrzeb na 2007 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sprawozdanie z działalności za rok 2006.

  8. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu za rok 2006 oraz informacja o stanie  porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie ziemskim elbląskim z 2006 rok.

  9. Analiza działań Ratowniczo – Gaśniczych na terenie powiatu elbląskiego w 2006 roku.

 10. Raport za rok 2006 o stanie sanitarnym powiatu elbląskiego.

 11. Informacja o stanie sanitarnym obszarów na terenie powiatu elbląskiego nadzorowanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu za 2006 rok.

  12. Analiza i Ocena struktury bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w roku 2006.

  13. Projekty uchwał Rady Powiatu :

  13.1. w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich

          zbywania, nabywania i wykupu.

13.2.projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu  
        w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na

           2007 rok.

  13.3. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

      Elbląskiego za 2006 rok oraz ………………….absolutorium Zarządowi

       Powiatu w Elblągu.

  13.4. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

     osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu

     powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu

     Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na

      realizację tych zadań.

13.5. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla

      pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu

      Elbląskiego.

13.6. w sprawie ustalenia „ Regulaminu Funduszu Zdrowotnego” dla  

     nauczycieli  oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego.

13.7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
       i Turystyki.

13.8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki    

       Socjalnej.

13.9. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki

      Zdrowotnej w Pasłęku.

13.10. w sprawie  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

    Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.

13.11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora

       Zarządu Dróg  Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku.

13.12. w sprawie upoważnienia radnego do reprezentowania Powiatu

         Elbląskiego w „Stowarzyszeniu Żuławy”.

13.13. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu

       Elbląskiego.

13.14. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok

       2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Pasłęku.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

15.  Sprawy różne.

16.  Zakończenie Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:42:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:42:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »