ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad XIII Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XIII Sesji  Rady  Powiatu

    w dniu 18 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00

          Sala Konferencyjna  Starostwa Powiatowego

      przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Wręczenie stypendiów Starosty Elbląskiego.

4. Przyjęcie protokołu  XII  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za okres od 29 lutego 2008 r. do 18 kwietnia 2008 r.

7. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Elblągu o stanie sanitarnym powiatu elbląskiego za rok 2007.

8. INFORMACJA Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
w Elblągu o stanie  sanitarnym nadzorowanych obszarów na terenie powiatu elbląskiego w 2007 roku.

9. SPRAWOZDANIE z działalności  Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu za rok 2007 wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

10.  ANALIZA działań ratowniczo – gaśniczych  Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu wraz z analizą działań kontrolno- rozpoznawczych prowadzonych na terenie powiatu w roku 2007.

11.  ANALIZA i OCENA struktury bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w  2007 roku.

12. SPRAWOZDANIE z wykorzystania środków Funduszu Pracy na rzecz  promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 roku.

13. Projekty uchwał Rady Powiatu :

13.1. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XI/105/07 Rady Powiatu  
w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na  2008 rok.

13.2. w sprawie rozpatrzenia   sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu                                                                     Elbląskiego za rok 2007 oraz ……………absolutorium Zarządowi Powiatu
   w Elblągu.

13.3. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XII/5/08 Rady Powiatu
w Elblągu z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2008 na realizacje tych zadań.

13.4.  projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/53/06 Rady Powiatu
    w Elblągu z dnia 8 września  2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi

     Pomocy Społecznej „ Krokus” we Władysławowie.  

13.5. w sprawie zatwierdzenia treści porozumień zawartych przez Zarząd

     Powiatu w Elblągu.

13.6  w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego

    Zakładu Opieki Zdrowotnej  uchwalonych Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 

    18 lutego 2008 roku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu       

    Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.

13.7. w sprawie pozbawienia dróg, ulic Apteczna, Chodkiewicza, Firleja,
     Kościuszki, Krasickiego, Mickiewicza, Dąbrowskiego w mieście Pasłęku, 

      kategorii dróg powiatowych.

13.8. w sprawie pozbawienia drogi nr 1348 N droga wojewódzka 509 (Gładysze

     – Kwitajny Małe – Osiek) odcinka od granicy powiatu – Kwitajny Wielkie –

       Osiek, kategorii drogi powiatowej.

13.9. w sprawie  pozbawienia drogi nr 1141 N Gronowo Górne  droga krajowa 

       Nr 22, odcinka ul. Agatowa w Gronowie Górnym – droga krajowa Nr 22,

       kategorii drogi powiatowej.

13.10. w sprawie   pozbawienia drogi nr 1151 N Dłużyna – Krosno –Zielony

   Grąd - Pasłęk, odcinka od skrzyżowania z drogą krajową Nr  7  w                     miejscowości Zielonym Grądzie do skrzyżowania ul. Sprzymierzonych z drogą  wojewódzką Nr 505 w Pasłęku, kategorii drogi powiatowej.

13.11. w sprawie  zaliczenia drogi:

1.      nr 505 (Frombork – Młynary –  Pasłęk) odcinek ul. Zamkowa
w Pasłęku, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1151 N ul. Sprzymierzonych, do skrzyżowania z drogą  wojewódzką nr 527 ul. Wojska Polskiego.

2.      nr 526  ( Pasłęk – Śliwice- Lepno – Myślice – Przezmark)odcinek ul.

                  ulicy Boh. Westerplatte w Pasłęku, od skrzyżowania z drogą
                  z  wojewódzką nr 527 ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul.                                        Dworcową.

             3.  nr 526 ( Pasłęk – Śliwice- Lepno- Myślice- Przezmark) – odcinek ul.

                  Dworcowej w Pasłęku, od skrzyżowania z ul. Boh. Westerplatte od  

                  skrzyżowania z drogą krajową nr 7, do kategorii drogi powiatowej.  

13.12. w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu
      w Elblągu.

13.13. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu

       upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla

       Przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

15.  Sprawy różne.

        16.  Zakończenie Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:49:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:50:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »