ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.