ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

X Sesja Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty uchwał Rady Powiatu:
1. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr IV/2/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011-2029.
2. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr IV/1/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011.
3. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zawodowe filary sukcesu” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dofinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.
4. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Z nauką i techniką
w świat bez ograniczeń” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr V/20/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2011 na realizację tych zadań.
6.w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Remont (odnowa
nawierzchni) drogi Nowina – Czechowo – Sierpin o łącznej długości 3,40 km,
w tym drogi powiatowej Nr 1138N na odcinku Nowina – Czechowo o dł. 2,20 km
oraz drogi gminnej Nr 101011N na odcinku Czechowo – Sierpin o dł. 1,20 km”
wspólnie z Gminą Elbląg.
7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie okresowego przekazania zarządzania drogą powiatową Nr 1138N oraz określenia kwoty zaangażowania Powiatu Elbląskiego w zadanie w sprawie realizacji w dwóch etapach zadania pn. „Remont (odnowa nawierzchni) drogi Nowina – Czechowo - Sierpin o łącznej długości 3,40 km, w tym drogi powiatowej Nr 1138N na odcinku Nowina - Czechowo o dł. 2,20 km oraz drogi gminnej Nr 101011 N na odcinku Czechowo – Sierpin o dł. 1,20 km”.
8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej na odcinku Gołąbki przez Kolonię Rogajny do drogi wojewódzkiej nr 527 o dł. 1,56 km.
9. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 1149N (Wierzno Wielkie) droga powiatowa Nr 1308N - Kurowo Braniewskie-Młynary na odcinku Kraskowo-Młynary od km 6+673 do km 9+673” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
10. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 1146N Pogrodzie - Chojnowo o dł. 2,650 km i drogi gminnej Nr 105007 N msc. Chojnowo o dł. 0,280 km” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie okresowego przekazania zarządzania drogą powiatową Nr 1146N oraz określenia kwoty zaangażowania Powiatu Elbląskiego w zadanie w sprawie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1146N Pogrodzie - Chojnowo o dł. 2,650 km i drogi gminnej Nr 105007 N msc. Chojnowo o dł. 0,280 km”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Powiatu w Elblągu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu w Elblągu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-26 08:35:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-26 09:43:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-09-26 11:43:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1066 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »