ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie 31.VIII.07-28.IX.07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu

za okres od 31 sierpnia 2007 r. do 28 września 2007 r.

 

W okresie międzysesyjnym, tj. od 31 sierpnia 2007 r. Zarząd obradował
3 – krotnie, w tym jedno posiedzenie odbyło się po ostatniej Sesji.

Ø     Główne tematy obrad:

 

- Zarząd monitorował kwestię zabezpieczenia dyżurów całodobowych na potrzeby zarządzania kryzysowego.               

 

 

Zapis art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym zobowiązał Starostę do zabezpieczenia całodobowych dyżurów w celu przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Ponieważ ustawa ta została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, od dnia 1 października zabezpieczono dyżury tylko do końca 2007 roku poprzez pełnienie przez 2 osoby z BPZ dyżurów pod telefonem po godzinach pracy oraz w soboty, niedziele i święta zgodnie z ustalonym miesięcznym harmonogramem dyżurów. W związku z tym zachodzi konieczność przyznania dodatku specjalnego w wysokości 20% uposażenia zasadniczego dla 2 osób, zmiana zatrudnienia P. Sołowieja z ¾ na pełny etat i zakup tel. komórkowego z abonamentem miesięcznym 50 zł. Łączny skutek wprowadzenia tych zmian do końca roku zamyka się kwotą 4.086 zł.

Z wyliczeń wynika, że ewentualne zatrudnienie 4 osób na dyżurach na umowę zlecenie po godzinach pracy oraz w soboty, niedziele i święta do końca roku kosztowałoby ponad 13 tys. zł.

 

Ø     Z zakresu oświaty:

 

Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla 3 uczniów
z ZS w Pasłęku i 2 uczniów z ZS w Gronowie Górnym. Uczniowie ci wg orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wymagają szczególnej pomocy. Zarząd przyznał po 12 godzin indywidualnego nauczania dla każdego z nich.

 

Zarząd przyjął informację o przebiegu realizacji projektu stypendialnego „Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego z obszarów wiejskich na rok szkolny 2006/2007.”

  

W nowym okresie programowania 2007-2013 mają ulec zmianie zasady korzystania przez uczniów z różnych form pomocy stypendialnej. Zasady tej pomocy będą znane w późniejszym terminie.

 

Zarząd analizował wniosek Dyrektor MOW w Kamionku Wielkim dotyczący przyznania dodatkowych środków w wysokości 46.350 zł, w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu i pozostawił go bez rozpoznania z uwagi na możliwość pozyskania przez jednostkę dodatkowych środków
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach konkursu ogłoszonego przez MEN na doposażenie placówek resocjalizacyjnych. Zarząd zobowiązał Dyrektor Dryll do przedłożenia na październikowym posiedzeniu Zarządu Powiatu informacji o środkach pozabużetowych, które udało się pozyskać dla jednostki.

 

W związku z wnioskiem Dyrektor MOW w Kamionku Wielkim

dotyczącym zwiększenia planu budżetu jednostki na rok 2007
o kwotę 389 756,00 zł, Zarząd, uznając przedstawione potrzeby za zawyżone w stosunku do wykonania planu finansowego jednostki za 8 m-cy,  postanowił jedynie uruchomić dodatkowe 70 tys. zł
z przeznaczeniem na remont klasopracowni (70 tys. Zarząd przyznał jednostce w lipcu br., ale oferty złożone na realizację tego zadania przewyższały tę kwotę, w związku z czym unieważniono postępowanie przetargowe).

 

Zarząd, zaniepokojony wzrostem wydatków na wynagrodzenia
w MOW w Kamionku Wielkim, zobowiązał Wydział Finansowy do przeprowadzenia kontroli problemowej w tym zakresie.

 

Ø     Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 

Zarząd zatwierdził wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kamionku Wielkim (4 działki – cena wywoławcza od 95 do 138 tys. zł, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego) i Suchaczu (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – łączna cena nieruchomości 18 tys. zł)

 

Zarząd wyraził zgodę na przełożenie terminu zawarcia umowy notarialnej przeniesienia prawa własności do działki 8/5 w Pasłęku (budynek byłego laboratorium) – ostateczny termin ustalono na dzień 27.09.07.

 

Ø     Z zakresu pomocy społecznej:

 

Zarząd zatwierdził podział środków w kwocie 442.462 zł przyznanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na osiągnięcie
i utrzymanie standardów w placówkach pomocowych i placówce opiekuńczo – wychowawczej:

DPS w Tolkmicku – 70.650 zł,

DPS „Krokus” we Władysławowie – 45.000 zł,

DPS w Rangórach – 233.034 zł,

DD „Orle Gniazdo” w Marwicy – 93.777 zł.

 

Zarząd przyznał dodatkowe środki dla PCPR w kwocie 2.000 zł
z przeznaczeniem na wsparcie kampanii  promującej rozwój rodzinnej opieki zastępczej.

 

Ø     Inne tematy:

 

Zarząd zapoznał się z analizą statystycznych zagrożeń, przyczyn powstawania pożarów oraz działań kontrolno – rozpoznawczych na terenie powiatu elbląskiego za okres I półrocza 2007 r. oraz ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji
w Elblągu oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie ziemskim elbląskim za I półrocze 2007 roku.  

 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komendy Miejskiej PSP w Elblągu dot. udzielenia wsparcia materialnego (zakup 6 sztuk odzieży chroniącej przed użądleniami) i postanowił sfinansować zakup
3 sztuk odzieży ochronnej z rezerwy PFOŚiGW (koszt ok. 1 tys. zł).

 

Zarząd przyjął informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Elbląskiego w 2006 roku.

 

Zarząd przyjął sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za okres 7 i 8 miesięcy 2007 roku.

 

Zarząd zaopiniował pozytywnie, bez uwag projekt zmian w sprawie pozbawienia dróg kategorii powiatowych, znajdujących się na terenie gminy Płoskinia (Powiat Braniewski) celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

 

Ø     W okresie międzysesyjnym Zarząd podjął 4 uchwały:

 

·        2 uchwały dotyczyły spraw finansowych:

 

·        uchwałą zmieniono układ wykonawczy budżetu powiatu na 2007 r.,

 

·        uchwałą zmieniono harmonogram realizacji dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2007,

 

 

 

uchwałą powołano Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty wykończeniowe na poddaszu i budowę toalety oraz montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A

 

uchwałą  ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora ZSZ w Elblągu oraz powołano komisje konkursową.

 

 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował i rekomenduje Radzie Powiatu wszystkie przedkładane informacje i projekty uchwał, jakie będą dzisiaj rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Mądziel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Mądziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 12:50:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 12:50:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:18:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »