ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona Środowiska/Rolnictwo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Opłaty :
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, opłaty należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub wpłacić na konto
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  56 1020 1811 0000 0902 0334 1161
 
Uwaga !!!
Opłatę za wydanie karty wędkarskiej należy uiścić na konto Nr 41 1020 1752 0000 0902 0006 9302
 
Informacje ogólne
 
Lp.
Rodzaj sprawy
Wymagane dokumenty
Uwagi
1.
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym wydobyciu rocznym nie większym niż 20 000 m3
Informacja w p. 306
·       wniosek (druk nr 1),
·       projekt prac geologicznych
·       dowód wniesienia opłaty skarbowej
 
Opłata skarbowa:
 • 616 zł
oraz
Opłata eksploatacyjna ustalona w oparciu o wielkość powierzchni terenu na którym jest prowadzona działalność.
 
2.
 
 
 
 
Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie większym niż
20 000 m3
Informacja w p. 306
·         wniosek (druk nr 2),
·         dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej,
·         dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej w granicach której będzie prowadzona działalność,
·         dokumentacja geologiczna
·         dowód wniesienia opłaty skarbowej
 
Opłata skarbowa: 
·     616 zł
3.
Zatwierdzanie projektów prac geologicznych
·         wniosek;
·         projekt prac geologicznych, których realizacja, wykonanie nie wymaga koncesji
Bez opłat
4.
Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny
 
- wniosek
- dowód wniesienia opłaty skarbowej
 
Opłata skarbowa 10 zł
5.
Wydawaniepozwolenia na wytwarzanie odpadów
 
·      wniosek (druk nr 3)
·      dowód wniesienia opłaty skarbowej
nr 2),
kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
Opłata skarbowa:
• 2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą,
• 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców.
 
6.
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 
 
·          wniosek (druk nr 4)
·          dowód wniesienia opłaty skarbowej
·                   kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
Opłata skarbowa:
• 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 
7.
 
 
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
 
·         wniosek (druk nr 5);
·         dowód wniesienia opłaty skarbowej
·                   kopia potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej
Opłata skarbowa:
• 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 
8. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
-  wniosek (druk nr 4)  i             -  wniosek (druk nr 5)
  -  dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa: • 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
9. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności polegającej  na zbieraniu, przetwarzaniu lub zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.
-   wniosek (druk nr 3) +             - wniosek (druk nr 4) +               - wniosek (druk nr 5)
 
-     dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa:
• 2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą,
• 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców.
• 616,00 zł. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, przetwarzaniu lub zbieraniu i przetwarzaniu odpadów.
10.
 Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 
 
 
Opłata skarbowa:
• 2011,00 zł wydanie decyzji dla prowadzących działalność gospodarczą,
• 506,00 zł od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych wnioskodawców.
11. Zgłaszanie instalacji, z których emisje nie wymagają pozwoleń a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko - wniosek (druk 9)
- dowód wniesienia opłaty skarbowej
Opłata skarbowa: 120,00 zł
12.
Wydawanie kart wędkarskich
Informacja w p. 308
·             wniosek (druk 10),
·              zaświadczenie o zdanym egzaminie w zakresie ochrony i amatorskiego połowu ryb aktualna fotografia
 
Opłata:
  • 10,00 zł opłata za kartę wędkarską- płatne w kasie starostwa
  • lub na  nr konta 41 1020 1752 0000 0902 0006 9302
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm
13.
Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych narzędzi połowowych
Opłata skarbowa:
  • 82,00 zł – za wydanie zezwolenia
14.
Wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia
·    wniosek;
·    wypis z wyrysem;
·    zaświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
·    zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Bez opłat
15.
Wydawanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów, w przypadku szkody w lesie gdy brak możliwości ustalenia sprawcy
·    wniosek;
·    opinia Nadleśniczego
Bez opłat
16.
Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny
·    wniosek;
·    opinia gminy
Bez opłat
17. Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru roślin i zwierząt z gatunków chronionych
·   wniosek o wpis do rejestru / wykreślenie z rejestru (druk 15)
Załączniki:  
·             Kopia zezwolenia na wywóz do kraju lub zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku;
·             Kopia dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego
Opłata za wpis do rejestru:
  •  26 zł
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
·   wniosek (druk 17),
·   dowód wniesienia opłaty skarbowej
17,00 zł - za wydanie zaświadczenia
19.
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 
- wniosek (druk 18),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
- projket zagospodarowania działki
- jeśli konieczne pełnomocnictwo
Rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego  w Olsztynie  do wpłat z tytułu należności i opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:
22 1090 2718 0000 0001 4649 4451
20. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej
- wniosek
-  jeśli konieczne pełnomocnictwo
Bez opłat
21. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - Druk 19 Opłata zgodna z wystawioną notą obciążeniową
22.
Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
 
 
 
- jeśli konieczne pelnomocnictwo
- dowód wniesienia opłaty skarbowej
Opłata skarbowa:
     120 zł

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Socha
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Licznerska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-07 07:59:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karina Licznerska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-07 07:59:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karina Licznerska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-21 10:50:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »