ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

XXV Sesja Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Projekty uchwał Rady Powiatu:
1. w sprawie zatwierdzenia zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVIII/70/08 Rady Powiatu   w
     Elblągu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
3. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Sukces maturalny
      młodzieży powiatu elbląskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
      szansą zrealizowania planów życiowych” w ramach Priorytetu IX, Działania
      9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
     dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
      Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków
      Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Matematyka w szkole i w 
    pracy” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
    szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dodatkowe umiejętności w  
    wykształceniu zawodowym perspektywą na lepszą przyszłość” w ramach    
    Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa  
    zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków 
    Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o  
    uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek
     szkolny lub obowiązek nauki dla których organem prowadzącym jest organ inny
      niż Powiat Elbląski. 
7. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
    oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
     publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
8. w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/40/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku Rady   Powiatu w Elblągu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
10. projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/12/09 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2oo9 na realizację tych zadań
11. projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Pasłęku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Powiatu w Elblągu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu w Elblągu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-19 13:00:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-19 13:27:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-23 11:48:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »