ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad V Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XIV Sesji  Rady  Powiatu

    w dniu 27 czerwca 2008 r. o godz. 10.00

          Sala Konferencyjna  Starostwa Powiatowego

      przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na

    miejsce radnej w związku z wygaśnięciem mandatu.

4. Ślubowanie radnego.

5. Przyjęcie protokołu  XIII  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za okres od 
18 kwietnia 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.

8. Podział środków Funduszu Pracy przyznanych na realizacje programów   

    na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i

    aktywizację zawodową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na 2008   

    rok.

9. Projekty uchwał Rady Powiatu :

9.1. w sprawie zatwierdzenia zmian  zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9.2. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XI/105/07 Rady Powiatu  
  w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na    

     2008 rok.

9.3. w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego za rok  

      2007 Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w   

      Pasłęku.

9.4. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego.

9.5. w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego wspólnej  

       realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 503 wraz z

       przebudową mostów i przepustów”.

9.6.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Elbląskiego.

9.7.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

       własność Powiatu Elbląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i

       budynków jako działki o numerach 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, obręb

       Sakówko, gm. Pasłęk, z zastosowaniem bonifikaty od ceny nabycia

       części nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

9.8. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn.

      „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału

      Elbląskiego” w ramach zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego pt.

      Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza

      Iławskiego” finansowanego  w ramach Regionalnego Programu

      Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytetu II.

      Turystyka, Działania 2.2.Wzrost potencjału turystycznego.

9.9.  projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XII/5/08 Rady Powiatu w

      Elblągu z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań z

      zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

      należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości

      środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

      Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2008 na realizację tych

      zadań.

9.10. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Budżetu
       i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

9.11. w sprawie   zmiany składu osobowego stałej Komisji Oświaty, Kultury,

       Sportu i Turystyki.

9.12. o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

11.  Sprawy różne.

        12.  Zakończenie Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:41:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:41:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »