ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Porządek obrad XXXII Sesji