ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Elblągu
 
Starostwo Powiatowe w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2008-12-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Augustynowicz.
 • E-mail: 
 • Telefon: 552394900
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Adres: Saperów 14A, 82–300 Elbląg
 • E-mail:
 • Telefon: 552394900
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna
 1. Budynek główny: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14 A
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście boczne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się jedna winda z bezpośrednim dostępem z poziomu chodnika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście główne do urzędu od ulicy Saperów posiada oznakowany przycisk do kontaktu, dzięki któremu pracownik ochrony udzieli pomocy w dotarciu do wejścia dla osoby niepełnosprawnej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowane są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku oraz IV piętrze. Przy urzędzie znajdują się stosownie oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: na parkingu głównym jedno miejsce oraz na parkingu przy windzie również jedno miejsce. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a. Na korytarzach znajdują się piktogramy z podstawowymi funkcjami budynku i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. W urzędzie jest również pracownik, który zabezpieczy korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego dla osób głuchych
i słabosłyszących.
 1. 2 Budynek: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 14
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Budynek nie posiada windy. Wejście boczne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przystosowane są wszystkie korytarze i pomieszczenia. W budynku znajduje się toaleta częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Urząd nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a.
 
Informacje dodatkowe:
BIP Starostwa Powiatowego w Elblągu spełnia standardy WCAG poziom AA.
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Żółtowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-31 09:26:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Żółtowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-31 09:27:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Żółtowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-29 09:47:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »