ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad VIII Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

VIII Sesji  Rady  Powiatu 

w dniu 31 sierpnia  2007 r. o godz. 10.00

przy ul. Św. Ducha 3/4 w Elblągu

 

1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

  3. Przyjęcie protokołu  VII  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

  4. Interpelacje i zapytania Radnych.

  5. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za  okres od 29 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 roku.

 6. INFORMACJA Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za
I półrocze 2007 roku.

 7. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku za I półrocze 2007 roku.

 8. INFORMACJA o sytuacji na rynku pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w I półroczu 2007 roku.

 9. Projekty uchwał Rady Powiatu :

   9.1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu  
        w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na

           2007 rok.

  9.2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/63/07 z dnia 27 kwietnia

        2007 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

        i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji

       samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego

        Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2007

        roku na realizację tych zadań.

   9.3. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
         w mieszkaniu chronionym w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

 9.4. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/82/2004 Rady Powiatu w Elblągu
       z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia   

     odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przezmarku.

 9.5. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/51/06 Rady Powiatu w

    Elblągu z dnia 8 września 2006 roku w sprawie nadania statutu     

    Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

9.6. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/56/06 Rady Powiatu w

     Elblągu z dnia 8 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi

     Interwencji Kryzysowej w Tolkmicku.

9.7. w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego  

       Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu przy ul.

       Żeromskiego 2.

9.8. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących

      własność powiatu Elbląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków

       jako działki o numerach 259/3 i 259/5 , obręb Suchacz gm. Tolkmicko.

9.9. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Elbląskiego nieruchomości

     oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach

     238/6 i 238/79. obręb Janowo gm. Elblag.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:44:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:44:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »