ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad XII Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XII Sesji  Rady  Powiatu

w dniu 29 lutego 2008 r. o godz. 10.00

przy ul. Św. Ducha 3/4 w Elblągu

 

1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

  3. Przyjęcie protokołu  XI  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

  4. Interpelacje i zapytania Radnych.

  5. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za okres od 28 grudnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r.

 6. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu elbląskiego za 2007 rok.

 7. SPRAWOZDANIE z wykonania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w 2007 roku  wraz z wykazem potrzeb na rok 2008   w zakresie pomocy społecznej.  

 8. SPRAWOZDANIA z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2007 roku.

 9. Projekt Stanowiska Rady Powiatu w sprawie środków na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Żuław Elbląskich.

10. Projekty uchwał Rady Powiatu :

   10.1. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   10.2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/105/07 Rady Powiatu  
  w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu            powiatu na  2008 rok.

   10.3.  w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół

          Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym wysokości opłat za   

          posiłki.

   10.4. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego w Zespole Szkół
            w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12.

   10.5  w sprawie określenia zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej
        i społecznej   osób niepełnosprawnych należących do kompetencji     

        samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych   

        Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

         przeznaczonych w roku 2008 na   realizacje tych zadań.

   10.6. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach  

        Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.„Rozwój
        i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.2.„Rozwój
        i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy     

        rodzinie”

   10.7. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku

        Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku  

        stanowiącego własność Powiatu Elbląskiego.

   10.8. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania  Powiatowego

         Rzecznika Konsumentów w Elblągu z działalności w 2007 roku.  

  10.9. w sprawie  planu pracy Rady Powiatu w Elblągu.

  10.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów   

          Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

  10.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zagospodarowania

         Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Nieruchomościami,

         Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych.

  10.12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa,

         Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 10.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki

          Socjalnej.

 10.14. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
            i Turystyki.

 10.15. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku

           Publicznego i Obronności.

 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

12.  Sprawy różne.

13.  Zakończenie Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:48:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:48:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »