ˆ

XXXV Sesja Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXV Sesja Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty uchwał Rady Powiatu:
1. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVII/71/09 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok.
2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Tolkmicko na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
3. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spały należności pieniężnych przypadających Powiatowi Elbląskiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
4. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, aktualizacji Planu gospodarki odpadami oraz uchwalenia Programu oczyszczania z azbestu.
5. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Elblągu.
6. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
7. w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie wniosku, w trybie konkursowym, o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.
9. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
10. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Rangórach.
11. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie.
12. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
13. w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku.
14. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta i Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Kwiatowej w Młynarach”.
15. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej Nr 1145N Nowe Monastarzysko – Młynary w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
16. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont (odnowa nawierzchni drogi Nowina – Czechowo – Sierpin) o łącznej długości 3,40 km, w tym drogi gminnej Nr 101011N na odcinku Sierpin – Czechowo o dł. 1,20 km oraz drogi powiatowej Nr 1138N na odcinku Czechowo – Nowina o dł.2,20 km.
17. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi i budowa chodnika (droga powiatowa Nr 1120N) na odcinku od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1103N w Gronowie Elbląskim.
18. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej Nr 1173N na odcinku Cieszyniec – Sałkowice w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.
19. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1126 N na odcinku Złotnica – Zwierzno od km 4 +495 do km 7 + 610”.
20. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta i Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej o numerze 2202N – ulica Morska w Tolkmicku”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Powiatu w Elblągu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu w Elblągu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-10 08:39:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wiśniewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-10 10:42:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wiśniewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-14 10:09:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »