ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad XXIX Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

       P O R Z Ą D E K   O B R A D

XXIX  Sesji  Rady  Powiatu 

  w dniu 8 września  2006 r. o godz. 10.00

                                przy ul. Św. Ducha 3/4 w Elblągu

 

 

1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

  3. Przyjęcie protokołu  XXVIII  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

  4. Interpelacje i zapytania Radnych.

  5. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za okres od 30.06.2006 r. 

     do 8.09.2006 r.       

 6. Analiza i ocena struktury bezrobocia na terenie działania Powiatowego

     Urzędu Pracy w Elblągu w I półroczu 2006 r.

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu elbląskiego za I półrocze

    2006 roku.

 8.Projekty uchwał Rady Powiatu :

8.1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/54/05 Rady Powiatu    w

      Elblągu z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu powiatu na rok

      2006.

8.2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/72/99 Rady Powiatu    w

      Elblągu z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy

       informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku

       budżetowego.

8.3.            w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

8.4.            w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego (ZPORR) uczniom w roku szkolnym 2006/2007 pochodzącym rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Elbląski. 

8.5.            w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPOOR) na lata 2004-2006 Priorytetu II Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Elbląskiego, pochodzącym z obszarów wiejskich        i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

8.6.            projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/24/06 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2006 na realizację tych zadań.

8.7.            w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Elblagu.

8.8.            w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

8.9.            w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie.

8.10.        w sprawie  nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Rangórach.

8.11.         w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka  „Orle Gniazdo” w Marwicy.

8.12.         w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tolkmicku.

8.13.         w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:30:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:30:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:09:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »