ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Elbląski 22174
Podstawy prawne 4181
Status prawny 3830
Strategia Rozwoju 3917
Strategia Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1117
strategie branżowe 908
materiały analityczne 906
Programy 1758
Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2205
Program Ochrony Środowiska 2352
Plan Gospodarki Odpadami 2081
Program Przeciwdziałaniua Bezrobociu Oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Na Lata 2002-2006 1911
Program Współpracy z Organizacjami Samorządowymi 2006 1690
Program Bezpieczny Powiat Elbląski 2706
Porozumienia zawierane przez powiat z gminami i innymi jednostkami 2072
Jednostki organizacyjne Powiatu 7630
Statut Powiatu 5140
Rada Powiatu 16182
Przewodniczący 6370
Uchwały Rady Powiatu 8532
II Kadencja 337
2003 1641
Nr IV/27/03 2528
Nr IV/28/03 2569
Nr IV/29/03 3084
Nr IV/30/03 2744
Nr IV/31/03 2102
Nr IV/32/03 2461
Nr IV/33/03 2679
Nr IV/34/03 2646
Nr IV/35/03 2353
Nr IV/36/03 2882
Nr IV/37/03 2714
Nr IV/38/03 2777
Nr IV/39/03 6013
Nr V/40/03 2525
Nr V/41/03 2422
Nr V/42/03 2244
Nr V/43/03 2274
Nr V/44/03 2084
Nr V/45/03 2855
Nr V/46/03 2596
Nr V/47/03 2513
Nr V/48/03 2385
Nr V/49/03 5084
Nr VI/51/03 2307
Nr VI/52/03 2266
Nr VI/53/03 2943
Nr VI/54/04 2562
Nr VI/55/03 2623
Nr VI/56/03 2422
Nr VI/57/03 2367
Nr VI/58/03 4597
Nr VI/59/03 2058
Nr VII/60/03 2540
Nr VII/61/03 2659
Nr VII/62/03 3406
Nr VII/63/03 2366
Nr VII/64/03 2286
Nr VII/65/03 2842
Nr VII/66/03 2864
Nr VII/67/03 2110
Nr VII/68/03 2036
Nr VII/69/03 1917
Nr VII/70/03 1845
Nr VII/71/03 1886
Nr VIII/72/03 2208
Nr VIII/73/03 2047
Nr VIII/74/03 1920
Nr VIII/75/03 2189
Nr VIII/76/03 2467
Nr VIII/77/03 2234
Nr VIII/78/03 2761
Nr VIII/79/03 2056
Nr VIII/80/03 2246
Nr VIII/81/03 2135
Nr VIII/82/03 2476
Nr IX/83/03 1939
Nr IX/84/03 1899
Nr IX/85/03 2377
Nr IX/86/03 2443
Nr IX/87/03 2158
Nr IX/88/03 2220
Nr IX/89/03 2905
Nr IX/90/03 1910
Nr IX/91/03 2443
Nr IX/92/03 2336
Nr X/93/03 1905
Nr X/94/03 2273
Nr X/95/03 3638
Nr X/96/03 2124
Nr X/97/03 1942
Nr X/98/03 2469
Nr X/99/03 1893
Nr X/100/03 2181
Nr X/101/03 1956
Nr XI/102/03 2241
Nr XI/103/03 2405
Nr XI/104/03 2254
Nr XI/105/03 3434
Nr XI/106/03 2228
Nr XI/107/03 2060
Nr XI/108/03 2136
Nr XI/109/03 1983
Nr XI/110/03 2500
2004 1658
Nr XII/1/04 2009
Nr XII/2/04 2242
Nr XII/3/04 2489
Nr XII/4/04 1942
Nr XII/5/04 1880
Nr XII/6/04 2012
Nr XII/7/04 2141
Nr XII/8/04 3440
Nr XIII/9/04 2065
Nr XIII/10/04 2186
Nr XIII/11/04 1741
Nr XIII/12/04 1823
Nr XIII/13/04 1746
Nr XIV/14/04 2307
Nr XIV/15/04 1943
Nr XIV/16/04 1927
Nr XIV/17/04 2045
Nr XIV/18/04 3598
Nr XIV/19/04 1912
Nr XIV/20/04 1885
Nr XIV/21/04 2078
Nr XIV/22/04 2074
Nr XIV/23/04 1967
Nr XIV/24/04 1677
Nr XIV/25/04 2044
Nr XIV/26/04 2018
Nr XIV/27/04 1698
Nr XIV/28/04 2194
Nr XIV/29/04 1680
Nr XIV/30/04 1802
Nr XIV/31/04 1718
Nr XIV/32/04 1993
Nr XIV/33/04 1741
Nr XIV/34/04 1809
Nr XIV/35/04 2204
Nr XIV/36/04 2533
Nr XIV/37/04 1967
Nr XIV/38/04 1973
Nr XIV/39/04 1956
Nr XV/40/04 1990
Nr XV/41/04 3101
Nr XV/42/04 1728
Nr XV/43/04 2141
Nr XV/44/04 1821
Nr XV/45/04 1758
Nr XV/46/04 1965
Nr XV/47/04 2135
Nr XV/48/04 1871
Nr XV/49/04 2055
Nr XV/50/04 1908
Nr XV/51/04 1940
Nr XV/52/04 2137
Nr XV/53/04 2285
Nr XVI/54/04 1971
Nr XVI/55/04 3058
Nr XVI/56/04 2074
Nr XVI/57/04 1999
Nr XVI/58/04 1938
Nr XVI/59/04 2692
Nr XVI/60/04 1707
Nr XVI/61/04 2705
Nr XVI/62/04 2357
Nr XVII/63/04 2017
Nr XVIII/64/04 2800
Nr XVIII/65/04 2354
Nr XVIII/66/04 2057
Nr XVIII/67/04 1954
Nr XVIII/68/04 2381
Nr XVIII/69/04 1967
Nr XVIII/70/04 2051
Nr XVIII/71/04 1838
Nr XVIII/72/04 1996
Nr XVIII/73/04 3359
Nr XIX/74/04 2185
Nr XIX/75/04 2328
Nr XIX/76/04 4131
Nr XIX/77/04 4351
Nr XIX/78/04 1927
Nr XIX/79/04 1983
Nr XIX/80/04 2288
Nr XIX/81/04 1840
Nr XIX/82/04 2056
Nr XIX/83/04 2003
Nr XIX/84/04 2101
Nr XIX/85/04 1935
Nr XIX/86/04 2387
Nr XIX/87/04 2311
Nr XIX/88/04 1959
Nr XIX/89/04 2356
2002 1397
Nr I/1/02 2138
Nr I/2/02 2410
Nr I/3/02 2312
Nr II/4/02 2129
Nr II/5/02 2149
Nr II/6/02 2268
Nr II/7/02 2343
Nr II/8/02 2511
Nr II/9/02 1824
Nr II/10/02 2434
Nr II/11/02 1995
Nr II/12/02 1842
Nr II/13/02 1705
Nr II/14/02 2278
Nr II/15/02 1799
Nr II/16/02 2443
Nr II/17/02 2248
Nr II/18/02 1980
Nr II/19/02 2022
Nr II/20/02 2139
Nr II/21/02 1846
Nr III/22/02 1984
Nr III/23/02 1990
Nr III/24/02 2106
Nr III/25/02 5079
Nr III/26/02 2243
2005 1540
Nr XX/01/05 2209
Nr XX/02/05 2547
Nr XX/03/05 2162
Nr XX/04/05 2105
Nr XX/05/05 1599
Nr XX/06/05 1944
Załączniki 1997
Nr XX/07/05 2035
Nr XX/08/05 1830
Nr XX/09/05 1992
Nr XX/10/05 2053
Nr XX/11/05 1797
Nr XX/12/05 2213
Nr XX/13/05 2175
Nr XX/14/05 1760
Nr XXI/15/05 1687
Załączniki 2056
Nr XXI/16/05 2111
Nr XXI/17/05 2155
Nr XXI/18/05 2097
Nr XXI/19/05 2135
Nr XXI/20/05 1728
Nr XXI/21/05 1557
Nr XXI/22/05 2065
Nr XXI/23/05 1752
Nr XXI/24/05 2132
Nr XXII/25/05 2002
Nr XXII/26/05 1749
Nr XXII/27/05 2388
Nr XXII/28/05 1873
Nr XXII/29/05 2307
Nr XXII/30/05 1999
Nr XXII/31/05 2173
Nr XXII/32/05 1778
Nr XXII/33/05 1983
Nr XXII/34/05 2463
Nr XXII/35/05 1994
Nr XXII/36/05 2020
Nr XXIII/37/05 1733
Nr XXIII/38/05 1666
Nr XXIII/39/05 1806
Nr XXIII/40/05 1763
Nr XXIII/41/05 2006
Nr XXIII/42/05 1621
Nr XXIII/43/05 1878
Nr XXIII/44/05 2333
Nr XXIV/45/05 1903
Nr XXIV/46/05 1999
Nr XXIV/47/05 2116
Nr XXIV/48/05 1767
Nr XXIV/49/05 1609
Nr XXV/50/05 2058
Nr XXV/51/05 1813
Nr XXV/52/05 1700
Nr XXV/53/05 2342
Nr XXV/54/05 1879
Nr XXV/55/05 1626
Nr XXV/56/05 2041
Nr XXV/57/05 1840
Nr XXV/58/05 1679
Nr XXV/59/05 1944
Nr XXV/60/05 1651
Nr XXV-61-05 1875
Nr XXV/62/05 2582
Nr XXV/63/05 1664
Nr XXV/64/05 1932
2006 1722
Nr XXVI/1/06 1845
Nr XXVI/2/06 1768
Nr XXVI/3/06 2070
Nr XXVI/4/06 1989
Nr XXVI/5/06 1892
Nr XXVI/6/06 2033
Załączniki 1759
Nr XXVI/7/06 1700
Nr XXVI/8/06 1904
Nr XXVI/9/06 1917
Nr XXVI/10/06 1843
Nr XXVI/11/06 2022
Nr XXVI/12/06 1883
Nr XXVI/13/06 1947
Nr XXVI/14/06 2059
Nr XXVI/15/06 1763
Nr XXVII/16/06 2076
Nr XXVII/18/06 1857
Załączniki 1962
Nr XXVII/19/06 2470
Załączniki 1876
Nr XXVII/20/06 2019
Nr XXVII/21/06 1752
Nr XXVII/22/06 2122
Nr XXVII/23/06 1922
Nr XXVII/24/06 2207
Nr XXVII/25/06 2114
Nr XXVII/26/06 1856
Nr XXVII/27/06 1723
Nr XXVII/28/06 1621
Załączniki 1911
Nr XXVIII/29/06 1702
Załączniki 1774
Nr XXVIII/30/06 2134
Nr XXVIII/31/06 1852
Nr XXVIII/32/06 1716
Nr XXVIII/33/06 1996
Nr XXVIII/34/06 1733
Nr XXVIII/35/06 2039
Nr XXVIII/36/06 1943
Nr XXVIII/37/06 1871
Nr XXVIII/38/06 1724
Nr XXVIII/39/06 1904
Nr XXVIII/40/06 1705
Nr XXVIII/41/06 2009
Nr XXVIII/42/06 1468
Nr XXIX/43/06 1716
Nr XXIX/44/06 1825
Nr XXIX/45/06 2038
Nr XXIX/46/06 1697
Nr XXIX/47/06 2018
Nr XXIX/48/06 2190
Nr XXIX/49/06 1755
Nr XXIX/50/06 2436
Nr XXIX/51/06 2051
Załączniki 1737
Nr XXIX/52/06 1914
Załączniki 1574
Nr XXIX/53/06 2302
Nr XXIX/54/06 1846
Nr XXIX/55/06 2076
Załączniki 1697
Nr XXIX/56/06 2094
Załączniki 1819
Nr XXIX/57/06 1970
Nr XXX/58/06 2446
Nr XXX/59/06 2636
Nr XXX/60/06 2118
Nr XXX/61/06 1654
Nr XXX/62/06 2271
III kadencja 2257
Nr I/1/06 2680
Nr I/2/06 2721
Nr I/3/06 2229
Nr I/4/06 2197
Nr I/5/06 2204
Nr I/6/06 2367
Nr I/7/06 2232
Nr II/8/06 2224
Nr II/9/06 2249
Nr II/10/06 2166
Nr II/11/06 2802
Nr II/12/06 2800
Nr II/13/06 2313
Nr II/14/06 2480
Nr II/15/06 2579
Nr II/16/06 2319
Nr II/17/06 2036
Nr II/18/06 2515
Nr II/19/06 2346
Nr II/20/06 2510
Nr II/21/06 2387
Nr II/22/06 2096
Nr II/23/06 2020
Nr II/24/06 1952
Nr II/25/06 2098
Nr II/26/06 1979
Nr II/27/06 2194
Nr II/28/06 2028
Nr III/29/06 2381
Nr III/30/06 2614
Nr III/31/06 2222
Nr III/32/06 3155
Nr III/33/06 3113
Nr III/34/06 2301
Nr III/35/06 2469
Nr III/36/06 2815
Nr IV/37/07 3391
Nr IV/38/07 2532
Nr IV/39/07 2602
Nr IV/40/07 2516
Nr IV/41/07 2607
Nr IV/42/07 2637
Nr IV/43/07 2528
Nr IV/44/07 2344
Nr IV/45/07 3046
Nr IV/46/07 2225
Nr IV/47/07 2509
Nr IV/48/07 3345
Nr IV/49/07 2347
Nr IV/50/07 2650
Nr IV/51/07 2257
Nr IV/52/07 2498
Nr IV/53/07 2974
Nr IV/54/07 2659
Nr IV/55/07 2178
Nr IV/56/07 2340
Nr IV/57/07 2578
Nr V/58/07 1842
Nr V/59/07 2813
Nr VI/60/07 2429
Nr VI/61/07 2375
Nr VI/62/07 2114
Nr VI/63/07 2443
Nr VI/64/07 2039
Nr VI/65/07 2365
Nr VI/66/07 2037
Nr VI/67/07 1965
Nr VI/68/07 1933
Nr VI/69/07 1983
Nr VI/70/07 2072
Nr VI/71/07 2037
Nr VI/72/07 2304
Nr VI/73/07 2177
Nr VII/74/07 2037
Nr VII/75/07 2171
Nr VII/76/07 1995
Nr VII/77/07 2044
Nr VII/78/07 1610
Nr VII/79/07 1963
Nr VII/80/07 1771
Nr VIII/81/07 2439
Nr VIII/82/07 2267
Nr VIII/83/07 1985
Nr VIII/84/07 2079
Nr VIII/85/07 2166
Nr VIII/86/07 2282
Nr VIII/87/07 1804
Nr VIII/88/07 2029
Nr VIII/89/07 2228
Nr IX/90/07 2894
Nr IX/91/07 2035
Nr IX/93/07 2364
Nr IX/93/07 2262
Nr X/94/07 2060
Nr X/95/07 2080
Nr X/96/07 2404
Nr X/97/07 2300
Nr X/98/07 2190
Nr X/99/07 1938
Nr X/100/07 2240
Nr X/101/07 2417
Nr XI/102/07 1774
Nr XI/103/07 2257
Nr XI/104/07 2152
Nr XI/105/07 2404
Nr XI/106/07 2081
Nr XI/107/07 2108
Nr XI/108/07 1697
Nr XI/109/07 2058
Nr XI/110/07 2025
Nr XI/111/07 1917
Nr XI/112/07 1829
2008 1255
Nr XII/1/08 1997
Nr XII/2/08 1995
Nr XII/3/08 1873
Nr XII/4/08 1950
Nr XII/5/08 1724
Nr XII/6/08 2050
Nr XII/7/08 1604
Nr XII/8/08 1846
Nr XII/9/08 1682
Nr XII/10/08 2190
Nr XII/11/08 2151
Nr XII/12/08 2150
Nr XII/13/08 2105
Nr XII/14/08 2077
Nr XII/15/08 2010
Nr XIII/16/08 2157
Nr XIII/17/08 2461
Nr XIII/18/08 2195
Nr XIII/19/08 1983
Nr XIII/20/08 2083
Nr XIII/21/08 2248
Nr XIII/22/08 2500
Nr XIII/23/08 1963
Nr XIII/24/08 2093
Nr XIII/25/08 1915
Nr XIII/26/08 2285
Nr XIII/27/08 2249
Nr XIII/28/08 2158
Nr XIV/29/08 2041
Nr XIV/30/08 1916
Nr XIV/31/08 2856
Nr XIV/32/08 2277
Nr XIV/33/08 1776
Nr XIV/34/08 2222
Nr XIV/35/08 2114
Nr XIV/36/08 2119
Nr XIV/37/08 1974
Nr XIV/38/08 1995
Nr XIV/39/08 1927
Nr XIV/40/08 2028
Nr XIV/41/08 1941
Nr XV/42/08 2286
Nr XV/43/08 1875
Nr XV/44/08 1684
Nr XV/45/08 1640
Nr XV/46/08 1861
Nr XV/47/08 1928
Nr XV/48/08 1594
Nr XV/49/08 1921
Nr XV/50/08 1815
Nr XV/51/08 1839
Nr XV/52/08 1891
Nr XV/53/08 1982
Nr XV/54/08 1735
Nr XV/55/08 1726
Nr XVI/56/08 1866
Nr XVII/57/08 2173
Nr XVII/58/08 2360
Nr XVII/59/08 2332
Nr XVII/60/08 2617
Nr XVII/61/08 2171
Nr XVII/62/08 2989
Nr XVII/63/08 2497
Nr XVII/64/08 2651
Nr XVII/65/08 2458
Nr XVII/66/08 2229
Nr XVII/67/08 2145
Nr XVIII/68/08 2931
Nr XVIII/69/08 2138
Nr XVIII/70/08 3848
Nr XVIII/71/08 2497
Nr XVIII/72/08 2380
Nr XVIII/73/08 2281
Nr XVIII/74/08 2393
Nr XVIII/75/08 2623
2009 1820
Nr XIX/1/09 2461
Nr XIX/2/09 2456
Nr XX/3/09 1720
Nr XX/4/09 2086
Nr XX/5/09 1802
Nr XX/6/09 1709
Nr XX/7/09 2178
Nr XX/8/09 2349
Nr XX/9/09 1899
Nr XX/10/09 1959
Nr XX/11/09 2047
Nr XX/12/09 1972
Nr XX/13/09 2096
Nr XX/14/09 2215
Nr XX/15/09 1790
Nr XX/16/09 1854
Nr XX/17/09 2043
Nr XX/18/09 2292
Nr XX/19/09 1834
Nr XX/20/09 1736
Nr XX/21/09 1805
Nr XX/22/09 2000
Nr XX/23/09 2071
Nr XX/24/09 2226
Nr XX/25/09 1964
Nr XX/26/09 1738
Nr XXI/27/09 1953
Nr XXI/28/09 2284
Nr XXI/29/09 2765
Nr XXI/30/09 1728
Nr XXI/31/09 1782
Nr XXI/32/09 2221
Nr XXI/33/09 1876
Nr XXI/34/09 2005
Nr XXII/35/09 1844
Nr XXII/36/09 1912
Nr XXII/37/09 1933
Nr XXII/38/09 1778
Nr XXII/39/09 1964
Nr XXII/40/09 2050
Nr XXIII/41/09 1802
Nr XXIV/42/09 1993
Nr XXIV/43/09 1899
Nr XXIV/44/09 1808
Nr XXIV/45/09 1864
Nr XXIV/46/09 1712
Nr XXIV/47/09 1698
Nr XXIV/48/09 1855
Nr XXIV/49/09 1921
Nr XXIV/50/09 2096
Nr XXIV/51/09 2121
Nr XXV/52/09 1710
Nr XXV/53/09 1996
Nr XXV/54/09 1833
Nr XXV/55/09 1780
Nr XXV/56/09 1914
Nr XXV/57/09 2598
Nr XXV/58/09 1990
Nr XXV/59/09 1901
Nr XXV/60/09 2198
Nr XXV/61/09 1936
Nr XXV/62/09 1879
Nr XXVI/63/09 1860
Nr XXVI/64/09 1702
Nr XXVI/65/09 2021
Nr XXVI/66/09 1975
Nr XXVI/67/09 1861
Nr XXVII/68/09 2276
Nr XXVII/69/09 1761
Nr XXVII/70/09 1783
Nr XXVII/71/09 1713
Nr XXVII/72/09 1803
Nr XXVII/73/09 1567
Nr XXVII/74/09 1814
2010 1632
Nr XXVIII/1/10 1887
Nr XXVIII/2/10 1891
Nr XXVIII/3/10 1751
Nr XXVIII/4/10 1548
Nr XXVIII/5/10 1412
Nr XXVIII/6/10 1894
Nr XXVIII/7/10 1898
Nr XXVIII/8/10 1733
Nr XXVIII/9/10 1772
Nr XXVIII/10/10 2109
Nr XXVIII/11/10 2021
Nr XXVIII/12/10 1759
Nr XXVIII/13/10 2003
Nr XXVIII/14/10 2110
Nr XXVIII/15/10 2067
Nr XXIX/16/10 1919
Nr XXX/17/10 2040
Nr XXX/18/10 1831
Nr XXX/19/10 2001
Nr XXX/20/10 1966
Nr XXX/21/10 2151
Nr XXX/22/10 1811
Nr XXXII/23/10 1849
Nr XXXII/24/10 2066
Nr XXXII/25/10 1639
Nr XXXII/26/10 2204
Nr XXXII/27/10 2017
Nr XXXII/28/10 1815
Nr XXXII/29/10 1836
Nr XXXII/30/10 1917
Nr XXXII/31/10 1986
Nr XXXII/32/10 1865
Nr XXXIII/33/10 1729
Nr XXXIV/34/10 1783
Nr XXXIV/35/10 1875
Nr XXXIV/36/10 2004
Nr XXXIV/37/10 1791
Nr XXXIV/38/10 2039
Nr XXXV/39/10 1540
Nr XXXV/40/10 1750
Nr XXXV/41/10 1717
Nr XXXV/42/10 1730
Nr XXXV/43/10 1646
Nr XXXV/44/10 2289
Nr XXXV/45/10 1827
Nr XXXV/46/10 1821
Nr XXXV/47/10 1938
Nr XXXV/48/10 1395
Nr XXXV/49/10 1683
Nr XXXV/50/10 1681
Nr XXXV/51/10 1775
Nr XXXV/52/10 1802
Nr XXXV/53/10 1679
Nr XXXV/54/10 1845
Nr XXXV/55/10 1817
Nr XXXV/56/10 1827
Nr XXXV/57/10 1751
Nr XXXV/58/10 1844
Nr XXXVI/59/10 1959
Nr XXXVII/60/10 1802
Nr XXXVII/61/10 2541
Nr XXXVII/62/10 2348
Nr XXXVII/63/10 2014
Nr XXXVII/64/10 1878
IV kadencja 2683
2010 1445
Nr I/I/10 1911
Nr II/2/10 1677
Nr II/3/10 1619
Nr II/4/10 1884
Nr II/5/10 1699
Nr II/6/10 1454
Nr II/7/10 1499
Nr II/8/10 1568
Nr II/9/10 1653
Nr II/10/10 1573
Nr II/11/10 1458
Nr II/12/10 1531
Nr II/13/10 1538
Nr II/14/10 1858
Nr II/15/10 1586
Nr II/16/10 1396
Nr II/17/10 1813
Nr II/18/10 1622
Nr II/19/10 1648
Nr II/20/10 1554
Nr II/21/10 1557
Nr II/22/10 1623
Nr II/23/10 1551
Nr II/24/10 1590
Nr II/25/10 2164
Nr II/26/10 1640
Nr II/27/10 1622
Nr II/28/10 1614
Nr III/29/10 1561
Nr III/30/10 1616
Nr III/31/10 1502
Nr III/32/10 1714
Nr III/33/10 1377
Nr III/34/10 1614
Nr III/35/10 1746
Nr III/36/10 1708
Nr III/37/10 1695
2011 1456
Nr IV/1/2011 2203
Nr IV/2/2011 2345
Nr IV/3/2011 2116
Nr IV/4/2011 1811
Nr IV/5/2011 1815
Nr IV/6/2011 1879
Nr IV/7/2011 1913
Nr IV/8/2011 2032
Nr IV/9/2011 2183
Nr IV/10/2011 2017
Nr IV/11/2011 2284
Nr IV/12/2011 2177
Nr IV/13/2011 2073
Nr IV/14/2011 2297
Nr IV/15/2011 1817
Nr IV/16/2011 1780
Nr V/17/2011 1579
Nr V/18/2011 1577
Nr V/19/2011 2300
Nr V/20/2011 1748
Nr V/21/2011 1729
Nr V/22/2011 1795
Nr V/23/2011 1841
Nr VI/24/2011 1686
Nr VI/25/2011 1838
Nr VI/26/2011 1809
Nr VI/27/2011 1606
Nr VI/28/2011 1555
Nr VI/29/2011 1660
Nr VI/30/2011 1730
Nr VI/31/2011 1433
Nr VI/32/2011 2236
Nr VI/33/2011 1642
Nr VII/34/2011 1481
Nr VII/35/2011 1752
Nr VII/36/2011 1570
Nr VII/37/2011 2367
Nr VII/38/2011 1526
Nr VII/39/2011 1610
Nr VII/40/2011 1666
Nr VII/41/2011 1403
Nr VII/42/2011 1485
Nr VII/43/2011 1859
Nr VII/44/2011 1843
Nr VII/45/2011 1743
Nr VII/46/2011 1762
Nr VIII/47/2011 1519
Nr VIII/48/2011 1724
Nr VIII/49/2011 1598
Nr VIII/50/2011 1669
Nr VIII/51/2011 1664
Nr VIII/52/2011 1763
Nr IX/53/2011 1655
Nr IX/54/2011 1652
Nr IX/55/2011 1680
Nr X/56/2011 2291
Nr X/57/2011 1520
Nr X/58/2011 1764
Nr X/59/2011 1522
Nr X/60/2011 1955
Nr X/61/2011 1282
Nr X/62/2011 1456
Nr X/63/2011 1484
Nr X/64/2011 1577
Nr X/65/2011 1619
Nr X/66/2011 1587
Nr XI/67/2011 2038
Nr XI/68/2011 1605
Nr XI/69/2011 1951
Nr XI/70/2011 1716
Nr XI/71/2011 1766
Nr XI/72/2011 1458
Nr XI/73/2011 1403
Nr XI/74/2011 1409
Nr XII/75/2011 1476
Nr XII/76/2011 1512
Nr XII/77/2011 1346
Nr XII/78/2011 1296
Nr XII/79/2011 1545
Nr XII/80/2011 1584
Nr XII/81/2011 1851
Nr XII/82/2011 1595
Nr XII/83/2011 1469
Nr XII/84/2011 1456
Nr XII/85/2011 1495
2012 1390
Nr XIII/1/2012 1672
Nr XIII/2/2012 1654
Nr XIII/3/2012 1483
Nr XIII/4/2012 1378
Nr XIII/5/2012 1548
Nr XIII/6/2012 1529
Nr XIII/7/2012 1556
Nr XIII/8/2012 1534
Nr XIII/9/2012 1361
Nr XIII/10/2012 1468
Nr XIII/11/2012 1361
Nr XIII/12/2012 1556
Nr XIII/13/2012 1446
Nr XIII/14/2012 1428
Nr XIII/15/2012 1514
Nr XIII/16/2012 1554
Nr XIII/17/2012 1504
Nr XIV/18/2012 1381
Nr XIV/19/2012 1620
Nr XIV/20/2012 1373
Nr XIV/21/2012 1440
Nr XIV/22/2012 1675
Nr XIV/23/2012 1542
Nr XIV/24/2012 1546
Nr XIV/25/2012 1529
Nr XIV/26/2012 1553
Nr XIV/27/2012 1577
Nr XIV/28/2012 1386
Nr XIV/29/2012 1491
Nr XIV/30/2012 1982
Nr XV/31/2012 1498
Nr XV/32/2012 1506
Nr XV/33/2012 1321
Nr XV/34/2012 1441
Nr XV/35/2012 1403
Nr XV/36/2012 1539
Nr XV/37/2012 1471
Nr XV/38/2012 1498
Nr XV/39/2012 1576
Nr XV/40/2012 1296
Nr XV/41/2012 1733
Nr XV/42/2012 1532
Nr XV/43/2012 1422
Nr XV/44/2012 1217
Nr XV/45/2012 1414
Nr XV/46/2012 1716
Nr XV/47/2012 1353
Nr XV/48/2012 1447
Nr XVI/49/2012 1310
Nr XVI/50/2012 1631
Nr XVI/51/2012 1692
Nr XVI/52/2012 1359
Nr XVI/53/2012 1738
Nr XVI/54/2012 1547
Nr XVI/55/2012 1284
Nr XVI/56/2012 1490
Nr XVII/57/2012 1349
Nr XVII/58/2012 1373
Nr XVII/59/2012 1202
Nr XVII/60/2012 1340
Nr XVII/61/2012 1303
Nr XVII/62/2012 1613
Nr XVII/63/2012 1415
Nr XVII/64/2012 1436
Nr XVII/65/2012 1403
Nr XVII/66/2012 1211
Nr XVII/67/2012 1552
Nr XVII/68/2012 1309
Nr XVII/69/2012 1389
Nr XVII/70/2012 1596
Nr XVIII/71/2012 1491
Nr XVIII/72/2012 1360
Nr XVIII/73/2012 1640
Nr XVIII/74/2012 1564
Nr XVIII/75/2012 1418
Nr XVIII/76/2012 1526
Nr XVIII/77/2012 1423
Nr XVIII/78/2012 1949
Nr XVIII/79/2012 1511
Nr XVIII/80/2012 1652
Nr XVIII/81/2012 1319
Nr XIX/82/2012 1347
Nr XIX/83/2012 1436
Nr XIX/84/2012 1297
Nr XIX/85/2012 1099
Nr XIX/86/2012 1238
Nr XIX/87/2012 1164
Nr XIX/88/2012 1360
Nr XIX/89/2012 1483
Nr XIX/90/2012 1229
2013 1153
Nr XX/1/2013 1266
Nr XX/2/2013 1364
Nr XX/3/2013 1303
Nr XX/4/2013 1260
Nr XX/5/2013 1379
Nr XX/6/2013 1304
Nr XX/7/2013 1159
Nr XX/8/2013 1225
Nr XX/9/2013 1596
Nr XX/10/2013 1154
Nr XX/11/2013 1498
Nr XX/12/2013 913
Nr XXI/13/2013 1078
Nr XXI/14/2013 1151
Nr XXI/15/2013 1085
Nr XXI/16/2013 1097
Nr XXI/17/2013 1380
Nr XXI/18/2013 1175
Nr XXI/19/2013 1127
Nr XXII/20/2013 935
Nr XXII/21/2013 1032
Nr XXII/22/2013 1136
Nr XXII/23/2013 1148
Nr XXII/24/2013 1041
Nr XXIII/25/2013 1388
Nr XXIII/26/2013 897
Nr XXIII/27/2013 889
Nr XXIII/28/2013 1013
Nr XXIII/29/2013 1000
Nr XXIII/30/2013 932
Nr XXIII/31/2013 963
Nr XXIII/32/2013 870
Nr XXIII/33/2013 1149
Nr XXIII/34/2013 854
Nr XXIV.35.2013 965
Nr XXIV.36.2013 997
Nr XXIV.37.2013 892
Nr XXIV.38.2013 959
Nr XXIV.39.2013 994
Nr XXIV.40.2013 925
Nr XXV/41/2013 899
Nr XXV/42/2013 1024
Nr XXV/43/2013 1116
Nr XXV/44/2013 955
Nr XXV/45/2013 832
Nr XXV/46/2013 971
Nr XXV/47/2013 898
Nr XXV/48/2013 1005
Nr XXVI/49/2013 931
Nr XXVI/50/2013 892
Nr XXVI/51/2013 921
Nr XXVI/52/2013 1149
Nr XXVI/53/2013 887
Nr XXVII/54/2013 1027
Nr XXVII/55/2013 865
Nr XXVII/56/2013 844
Nr XXVII/57/2013 845
Nr XXVII/58/2013 896
Nr XXVII/59/2013 1104
Nr XXVII/60/2013 855
Nr XXVII/61/2013 860
Nr XXVII/62/2013 934
2014 866
Nr XXVIII/1/2014 934
Nr XXVIII/2/2014 871
Nr XXVIII/3/2014 827
Nr XXVIII/4/2014 877
Nr XXVIII/5/2014 874
Nr XXVIII/6/2014 882
Nr XXVIII/7/2014 968
Nr XXVIII/8/2014 859
Nr XXVIII/9/2014 844
Nr XXVIII/10/2014 859
Nr XXVIII/11/2014 837
Nr XXVIII/12/2014 999
Nr XXVIII/13/2014 899
Nr XXVIII/14/2014 938
Nr XXVIII/15/2014 885
Nr XXVIII/16/2014 840
Nr XXVIII/17/2014 838
Nr XXVIII/18/2014 830
Nr XXVIII/19/2014 854
Nr XXVIII/20/2014 891
Nr XXVIII/21/2014 815
Nr XXVIII/22/2014 862
Nr XXIX/23/2014 929
Nr XXIX/24/2014 853
Nr XXIX/25/2014 1036
Nr XXIX/26/2014 1040
Nr XXIX/27/2014 957
Nr XXIX/28/2014 875
Nr XXIX/29/2014 1117
Nr XXIX/30/2014 1136
Nr XXIX/31/2014 882
Nr XXX/32/2014 828
Nr XXX/33/2014 865
Nr XXX/34/2014 879
Nr XXX/35/2014 927
Nr XXX/36/2014 784
Nr XXX/37/2014 775
Nr XXX/38/2014 958
Nr XXX/39/2014 1102
Nr XXX/40/2014 1056
Nr XXX/41/2014 1181
Nr XXXI.42.2014 905
Nr XXXI.43.2014 902
Nr XXXI.44.2014 907
Nr XXXI.45.2014 1168
Nr XXXI.46.2014 1060
Nr XXXI.47.2014 786
Nr XXXI.48.2014 779
Nr XXXII/49/2014 808
Nr XXXII/50/2014 920
Nr XXXII/51/2014 762
Nr XXXII/52/2014 776
Nr XXXII/53/2014 763
Nr XXXII/54/2014 684
Nr XXXII/55/2014 788
Nr XXXII/56/2014 807
Nr XXXII/57/2014 874
Nr XXXII/58/2014 874
Nr XXXII/59/2014 828
Nr XXXII/60/2014 723
Nr XXXII/61/2014 755
Nr XXXII/62/2014 974
Nr XXXII/63/2014 804
Nr XXXII/64/2014 726
Nr XXXII/65/2014 719
Nr XXXII/66/2014 816
Nr XXXII/67/2014 748
Nr XXXII/68/2014 805
Nr XXXII/69/2014 812
Nr XXXII/70/2014 762
Nr XXXII/71/2014 791
Nr XXXIII/72/2014 772
Nr XXXIII/73/2014 718
Nr XXXIII/74/2014 756
Nr XXXIII/75/2014 713
Nr XXXIII/76/2014 755
Nr XXXIII/77/2014 702
Nr XXXIII/78/2014 698
Nr XXXIII/79/2014 807
Nr XXXIII/80/2014 868
Nr XXXIII/81/2014 780
Nr XXXIII/82/2014 744
Nr XXXIII/83/2014 854
V kadencja 1932
2014 716
Nr I/1/2014 845
Nr I/2/2014 832
Nr II/3/2014 860
Nr II/4/2014 860
Nr II/5/2014 868
Nr III/6/2014 1009
Nr III/7/2014 852
Nr III/8/2014 784
Nr III/9/2014 875
Nr III/10/2014 820
Nr III/11/2014 946
Nr III/12/2014 800
Nr III/13/2014 813
Nr III/14/2014 994
Nr III/15/2014 816
Nr III/16/2014 753
Nr IV/17/2014 814
Nr IV/18/2014 972
Nr IV/19/2014 1250
Nr IV/20/2014 1118
Nr IV/21/2014 799
Nr IV/22/2014 811
Nr IV/23/2014 784
Nr IV/24/2014 927
Nr IV/25/2014 790
Nr IV/26/2014 698
Nr IV/27/2014 735
Nr IV/28/2014 995
Nr IV/29/2014 781
2015 956
Nr V/1/2015 852
Nr V/2/2015 815
Nr V/3/2015 798
Nr V/4/2015 785
Nr V/5/2015 839
Nr V/6/2015 852
Nr V/7/2015 764
Nr V/8/2015 748
Nr V/9/2015 802
Nr V/10/2015 991
Nr V/11/2015 1042
Nr V/12/2015 770
Nr V/13/2015 896
Nr V/14/2015 769
Nr V/15/2015 833
Nr VI/16/2015 904
Nr VI/17/2015 600
Nr VI/18/2015 758
Nr VI/19/2015 787
Nr VI/20/2015 921
Nr VI/21/2015 849
Nr VI/22/2015 788
Nr VI/23/2015 838
Nr VI/24/2015 871
Nr VII/25/2015 977
Nr VII/26/2015 767
Nr VII/27/2015 767
Nr VII/28/2015 729
Nr VII/29/2015 745
Nr VII/30/2015 856
Nr VII/31/2015 923
Nr VII/32/2015 1001
Nr VII/33/2015 764
Nr VII/34/2015 711
Nr VII/35/2015 767
Nr VIII/36/2015 715
Nr VIII/37/2015 808
Nr VIII/38/2015 591
Nr VIII/39/2015 751
Nr VIII/40/2015 958
Nr VIII/41/2015 795
Nr VIII/42/2015 697
Nr VIII/43/2015 695
Nr VIII/44/2015 771
Nr VIII/45/2015 960
Nr VIII/46/2015 680
Nr VIII/47/2015 985
Nr VIII/48/2015 760
Nr VIII/49/2015 799
Nr IX/50/2015 765
Nr IX/51/2015 940
Nr IX/52/2015 903
Nr IX/53/2015 692
Nr IX/54/2015 635
Nr IX/55/2015 710
Nr IX/56/2015 721
Nr IX/57/2015 666
Nr IX/58/2015 976
Nr IX/59/2015 705
Nr IX/60/2015 690
Nr IX/61/2015 696
Nr IX/62/2015 688
Nr IX/63/2015 736
Nr IX/64/2015 662
Nr IX/65/2015 685
Nr IX/66/2015 859
Nr IX/67/2015 753
Nr IX/68/2015 755
Nr IX/69/2015 681
Nr IX/70/2015 736
Nr X/71/2015 795
Nr X/72/2015 633
Nr X/73/2015 760
Nr X/74/2015 752
Nr X/75/2015 736
Nr X/76/2015 708
Nr X/77/2015 757
Nr X/78/2015 768
Nr X/79/2015 878
Nr X/80/2015 756
Nr X/81/2015 827
Nr X/82/2015 782
Nr XI/83/2015 790
Nr XI/84/2015 679
Nr XI/85/2015 741
Nr XI/86/2015 838
Nr XI/87/2015 725
Nr XI/88/2015 728
Nr XI/89/2015 850
Nr XI/90/2015 693
Nr XI/91/2015 752
Nr XI/92/2015 1134
Nr XI/93/2015 736
Nr XI/94/2015 696
Nr XI/95/2015 823
Nr XI/96/2015 828
Nr XI/97/2015 834
Nr XI/98/2015 806
2016 1287
XII/1/2016 972
XII/2/2016 323
XII/3/2016 873
XII/4/2016 967
XII/5/2016 910
XII/6/2016 1035
XII/7/2016 981
XII/8/2016 923
XII/9/2016 1008
XII/10/2016 1011
XIII/11/2016 987
XIII/12/2016 874
XIII/13/2016 949
XIII/14/2016 950
XIII/15/2016 926
XIII/16/2016 931
XIII/17/2016 858
XIII/18/2016 962
XIII/19/2016 359
XIII/20/2016 905
XIII/21/2016 1064
XIII/22/2016 924
XIII/23/2016 900
XIII/24/2016 909
XIII/25/2016 917
XIII/26/2016 904
XIII/27/2016 981
XIII/28/2016 848
XIII/29/2016 823
XIII/30/2016 910
XIII/31/2016 803
XIII/32/2016 957
XIII/33/2016 895
XIII/34/2016 907
XIV/35/2016 701
XIV/36/2016 755
XIV/37/2016 715
XIV/38/2016 816
XIV/39/2016 788
XIV/40/2016 803
XIV/41/2016 751
XIV/42/2016 874
XIV/43/2016 915
XIV/44/2016 943
XIV/45/2016 638
XIV/46/2016 841
XIV/47/2016 716
XIV/48/2016 779
XIV/49/2016 949
XIV/50/2016 912
XV/51/2016 1065
XV/52/2016 845
XV/53/2016 1025
XV/54/2016 842
XV/55/2016 915
XV/56/2016 814
XV/57/2016 1020
XV/58/2016 859
XVI/59/2016 948
XVI/60/2016 837
XVI/61/2016 796
XVI/62/2016 808
XVI/63/2016 902
XVI/64/2016 886
XVI/65/2016 856
XVI/66/2016 728
XVI/67/2016 802
XVI/68/2016 778
XVI/69/2016 855
XVI/70/2016 318
XVI/71/2016 902
XVI/72/2016 853
XVI/73/2016 740
XVI/74/2016 821
XVI/75/2016 896
XVI/76/2016 841
XVI/77/2016 842
XVI/78/2016 818
XVI/79/2016 1004
XVI/80/2016 895
XVI/81/2016 800
XVI/82/2016 850
XVI/83/2016 1088
XVI/84/2016 904
XVI/85/2016 892
XVII/86/2016 838
XVII/87/2016 1097
XVII/88/2016 770
XVII/89/2016 1098
XVII/90/2016 855
XVII/91/2016 856
XVII/92/2016 845
XVII/93/2016 788
XVIII/94/2016 866
XVIII/95/2016 685
XVIII/96/2016 813
XVIII/97/2016 975
XVIII/98/2016 850
XIX/99/2016 792
XIX/100/2016 802
XIX/101/2016 736
XIX/102/2016 809
XIX/103/2016 748
XIX/104/2016 857
XIX/105/2016 1702
2017 828
XX/1/2017 775
XX/2/2017 673
XX/3/2017 801
XX/4/2017 831
XX/5/2017 772
XX/6/2017 765
XX/7/2017 825
XX/8/2017 810
XX/9/2017 843
XX/10/2017 800
XX/11/2017 885
XX/12/2017 790
XX/13/2017 880
XX/14/2017 850
XX/15/2017 894
XX/16/2017 781
XXI/17/2017 690
XXI/18/2017 773
XXI/19/2017 603
XXI/20/2017 643
XXI/21/2017 731
XXI/22/2017 677
XXI/23/2017 643
XXI/24/2017 657
XXI/25/2017 245
XXI/26/2017 680
XXI/27/2017 801
XXI/28/2017 690
XXII/29/2017 718
XXII/30/2017 689
XXII/31/2017 1139
XXII/32/2017 990
XXII/33/2017 645
XXII/34/2017 641
XXII/35/2017 709
XXII/36/2017 667
XXII/37/2017 685
XXIII/38/2017 791
XXIII/39/2017 651
XXIII/40/2017 352
XXIII/41/2017 667
XXIII/42/2017 751
XXIV/43/2017 690
XXIV/44/2017 733
XXV/45/2017 632
XXV/46/2017 666
XXV/47/2017 631
XXV/48/2017 837
XXV/49/2017 691
XXV/50/2017 665
XXV/51/2017 677
XXV/52/2017 727
XXV/53/2017 643
XXV/54/2017 581
XXV/55/2017 847
XXV/56/2017 623
XXV/57/2017 619
XXV/58/2017 630
XXV/59/2017 670
XXV/60/2017 648
XXV/61/2017 688
XXV/62/2017 682
XXV/63/2017 670
XXV/64/2017 649
XXV/65/2017 661
XXVI/66/2017 769
XXVI/67/2017 638
XXVI/68/2017 624
XXVII/69/2017 515
XXVII/70/2017 648
XXVII/72/2017 574
XXVII/73/2017 569
XXVII/74/2017 735
XXVII/75/2017 629
XXVII/76/2017 598
XXVII/77/2017 607
XXVII/78/2017 561
XXVII/79/2017 543
XXVII/80/2017 587
XXVII/81/2017 831
XXVII/83/2017 571
XXVII/71/2017 555
XXVII/82/2017 623
XXVIII/84/2017 644
XXVIII/85/2017 478
XXVIII/86/2017 476
XXVIII/87/2017 518
XXVIII/88/2017 522
XXVIII/89/2017 474
XXVIII/90/2017 486
XXVIII/91/2017 509
XXVIII/92/2017 492
XXIX/93/2017 436
XXIX/94/2017 458
XXIX/95/2017 558
XXIX/96/2017 497
XXIX/97/2017 469
XXIX/98/2017 454
XXIX/99/2017 418
2018 723
XXX/1/2018 507
XXX/3/2018 520
XXX/4/2018 470
XXX/5/2018 510
XXXI/6/2018 476
XXXI/7/2018 429
XXXI/8/2018 443
XXXI/9/2018 423
XXXI/10/2018 403
XXXI/11/2018 414
XXXI/12/2018 401
XXXI/13/2018 506
XXXI/14/2018 435
XXXI/15/2018 393
XXXI/16/2018 420
XXXI/17/2018 403
XXXI/18/2018 511
XXXI/19/2018 517
XXXI/20/2018 557
XXXI/21/2018 655
XXXI/22/2018 504
XXXI/23/2018 448
XXXI/24/2018 423
XXXI/25/2018 462
XXXII/26/2018 360
XXXII/27/2018 395
XXXII/28/2018 416
XXXIII/29/2018 314
XXXIII/30/2018 314
XXXIII/31/2018 320
XXXIII/32/2018 352
XXXIII/33/2018 321
XXXIII/34/2018 308
XXXIII/35/2018 305
XXXIII/36/2018 312
XXXIII/37/2018 117
XXXIII/38/2018 408
XXXIII/39/2018 365
XXXIII/40/2018 381
XXXIII/42/2018 296
XXXIII/41/2018 311
XXXIII/43/2018 306
XXXIII/44/2018 527
XXXIII/45/2018 286
XXXIII/47/2018 343
XXXIV/48/2018 355
XXXIII/46/2018 556
XXXIV/49/2018 361
XXXIV/50/2018 381
XXXIV/51/2018 345
XXXV/52/2018 312
XXXV/53/2018 276
XXXV/54/2018 257
XXXVI/55/2018 296
XXXVI/56/2018 263
XXXVI/57/2018 259
XXXVI/58/2018 257
XXXVI/59/2018 252
XXXVI/60/2018 259
XXXVI/61/2018 308
XXXVI/62/2018 294
XXXVI/63/2018 265
XXXVI/64/2018 249
XXXVI/65/2018 289
XXXVI/66/2018 253
XXXVI/67/2018 441
XXXVII/68/2018 247
XXXVII/69/2018 262
XXXVII/70/2018 349
XXXVII/71/2018 372
XXXVII/72/2018 287
XXXVII/73/2018 282
XXXVII/74/2018 310
XXXVII/75/2018 319
XXXVIII/76/2018 256
XXXVIII/77/2018 513
XXXVIII/78/2018 238
XXXVIII/79/2018 230
XXXVIII/80/2018 428
XXXVIII/81/2018 238
XXXVIII/82/2018 251
VI Kadencja - Nr Uchwał i protokoły z głosowań 3921
2018 178
I/1/2018 518
I/2/2018 623
I/3/2018 510
I/4/2018 706
I/5/2018 426
I/6/2018 341
I/7/2018 377
I/8/2018 372
I/9/2018 530
I/10/2018 368
I/11/2018 389
I/12/2018 446
I/13/2018 389
I/14/2018 455
II/15/2018 430
II/16/2018 413
II/17/2018 425
II/18/2018 487
II/19/2018 396
III/20/2018 407
III/21/2018 479
III/22/2018 416
III/23/2018 493
III/24/2018 418
III/25/2018 389
III/26/2018 395
III/27/2018 395
III/28/2018 425
III/29/2018 408
III/30/2018 421
III/31/2018 443
V/28/2019 199
2019 166
IV/1/2019 396
IV/2/2019 342
IV/3/2019 343
IV/4/2019 383
IV/5/2019 347
IV/6/2019 401
IV/7/2019 391
IV/8/2019 361
IV/9/2019 568
IV/10/2019 358
IV/11/2019 366
IV/12/2019 333
IV/13/2019 520
IV/14/2019 347
V/15/2019 325
V/16/2019 377
V/17/2019 350
V/18/2019 340
V/19/2019 372
V/20/2019 373
V/21/2019 340
V/22/2019 434
V/23/2019 480
V/24/2019 394
V/25/2019 370
V/26/2019 290
V/27/2019 538
V/28/2019 398
V/29/2019 307
V/30/2019 335
V/31/2019 331
V/32/2019 332
V/33/2019 325
VI/34/2019 371
VI/35/2019 367
VII/36/2019 407
VII/37/2019 367
VII/38/2019 332
VIII/39/2019 394
VIII/40/2019 312
VIII/41/2019 341
VIII/42/2019 467
VIII/43/2019 336
VIII/44/2019 368
VIII/45/2019 338
VIII/46/2019 425
VIII/47/2019 332
VIII/48/2019 316
VIII/49/2019 313
VIII/50/2019 324
VIII/51/2019 350
VIII/52/2019 368
VIII/53/2019 287
VIII/54/2019 322
VIII/55/2019 317
VIII/56/2019 305
VIII/57/2019 335
VIII/58/2019 299
VIII/59/2019 315
VIII/60/2019 334
IX/61/2019 294
IX/62/2019 282
IX/63/2019 295
IX/64/2019 280
IX/65/2019 465
IX/66/2019 289
IX/67/2019 296
IX/68/2019 399
IX/69/2019 283
IX/70/2019 293
IX/71/2019 340
X/72/2019 285
X/73/2019 426
X/74/2019 295
X/75/2019 346
XI/76/2019 286
XI/77/2019 283
XI/78/2019 298
XI/79/2019 272
XI/80/2019 279
XI/81/2019 294
XI/82/2019 458
XI/83/2019 283
XI/84/2019 291
XI/85/2019 289
XI/86/2019 294
XI/87/2019 298
XI/88/2019 302
XII/89/2019 271
XII/90/2019 329
XII/91/2019 363
XII/92/2019 305
XII/93/2019 302
XII/94/2019 326
XII/95/2019 406
XIII/96/2019 364
XIII/97/2019 271
XIII/98/2019 297
XIII/99/2019 283
XIII/100/2019 282
XIII/101/2019 277
XIII/102/2019 271
XIII/103/2019 286
XIII/104/2019 323
XIV/105/2019 283
XIV/106/2019 300
XIV/107/2019 281
XIV/108/2019 325
XV/109/2019 256
XV/110/2019 281
XV/111/2019 305
XV/112/2019 329
XV/113/2019 331
XV/114/2019 281
XV/115/2019 397
XV/116/2019 326
XV/117/2019 302
XV/118/2019 396
XV/119/2019 292
XV/120/2019 297
XVI/121/2019 360
XVII/122/2019 277
XVII/123/2019 272
XVII/124/2019 264
XVII/125/2019 284
XVII/126/2019 310
XVII/127/2019 301
2020 352
XVIII/1/2020 167
XVIII/2/2020 402
XVIII/3/2020 375
XVIII/4/2020 293
XVIII/5/2020 339
XVIII/6/2020 284
XVIII/7/2020 307
XVIII/8/2020 300
XIX/9/2020 345
XIX/10/2020 379
XIX/11/2020 339
XIX/12/2020 286
XIX/13/2020 404
XIX/14/2020 289
XIX/15/2020 298
XIX/16/2020 298
XX/17/2020 333
XX/18/2020 339
XX/19/2020 322
XX/20/2020 315
XXI/21/2020 318
XXI/22/2020 280
XXI/23/2020 300
XXI/24/2020 319
XXII/25/2020 153
XXII/26/2020 349
XXII/27/2020 328
XXIII/28/2020 290
XXIII/29/2020 281
XXIII/30/2020 299
XXIII/31/2020 292
XXIII/32/2020 311
XXIII/33/2020 295
XXIII/34/2020 330
XXIII/35/2020 343
XXIII/36/2020 315
XXIII/37/2020 278
XXIII/38/2020 297
XXIII/39/2020 280
XXIII/40/2020 275
XXIII/41/2020 304
XXIII/42/2020 316
XXIII/43/2020 324
XXIII/44/2020 283
XXIII/45/2020 345
XXIII/46/2020 477
XXIII/47/2020 299
XXIII/48/2020 279
XXIII/49/2020 309
XXIV/50/2020 276
XXIV/51/2020 293
XXIV/52/2020 255
XXIV/53/2020 282
XXIV/54/2020 285
XXV/55/2020 252
XXV/56/2020 296
XXV/57/2020 263
XXV/58/2020 369
XXV/59/2020 459
XXV/60/2020 272
XXV/61/2020 273
XXV/62/2020 314
XXV/63/2020 245
XXV/64/2020 260
XXV/65/2020 253
XXV/66/2020 242
XXV/67/2020 272
XXVI/68/2020 387
XXVI/69/2020 297
XXVII/70/2020 263
XXVII/71/2020 498
XXVII/72/2020 269
XXVII/73/2020 252
XXVII/74/2020 256
XXVII/75/2020 277
XXVIII/76/2020 264
XXVIII/77/2020 250
XXVIII/78/2020 302
XXVIII/79/2020 358
XXVIII/80/2020 247
XXVIII/81/2020 272
XXVIII/82/2020 263
XXVIII/83/2020 291
XXIX/84/2020 262
XXIX/85/2020 336
XXIX/86/2020 278
XXIX/87/2020 285
XXIX/88/2020 458
XXIX/89/2020 283
XXIX/90/2020 268
XXIX/91/2020 409
XXIX/92/2020 267
XXIX/93/2020 260
XXIX/94/2020 329
XXIX/95/2020 268
XXIX/96/2020 295
2021 404
XXX/1/2021 121
XXX/2/2021 445
XXX/3/2021 327
XXX/4/2021 294
XXX/5/2021 291
XXX/6/2021 323
XXX/7/2021 291
XXX/8/2021 274
XXX/9/2021 343
XXX/10/2021 279
XXX/11/2021 299
XXX/12/2021 285
XXX/13/2021 308
XXXI/14/2021 298
XXXI/15/2021 295
XXXII/16/2021 269
XXXII/17/2021 290
XXXII/18/2021 448
XXXII/19/2021 281
XXXII/20/2021 290
XXXII/21/2021 356
XXXII/22/2021 288
XXXII/23/2021 324
XXXII/24/2021 301
XXXII/25/2021 292
XXXII/26/2021 274
XXXII/27/2021 299
XXXII/28/2021 337
XXXIII/29/2021 292
XXXIII/30/2021 330
XXXIII/31/2021 315
XXXIII/32/2021 276
XXXIII/33/2021 293
XXXIII/34/2021 297
XXXIII/35/2021 326
XXXIII/36/2021 262
XXXIII/37/2021 283
XXXIV/38/2021 305
XXXIV/39/2021 346
XXXIV/40/2021 307
XXXIV/41/2021 268
XXXIV/42/2021 318
XXXIV/43/2021 313
XXXIV/44/2021 296
XXXIV/45/2021 265
XXXIV/46/2021 291
XXXIV/47/2021 294
XXXV/48/2021 281
XXXV/49/2021 286
XXXV/50/2021 445
XXXV/51/2021 281
XXXVI/52/2021 269
XXXVI/53/2021 253
XXXVI/54/2021 356
XXXVI/55/2021 259
XXXVI/56/2021 286
XXXVII/57/2021 258
XXXVII/58/2021 344
XXXVII/59/2021 281
XXXVII/60/2021 283
XXXVII/61/2021 280
XXXVII/62/2021 298
XXXVII/63/2021 336
XXXVIII/64/2021 337
XXXVIII/65/2021 246
XXXVIII/66/2021 302
XXXVIII/67/2021 466
XXXVIII/68/2021 264
XXXVIII/69/2021 252
XXXVIII/70/2021 249
XXXVIII/71/2021 364
XXXVIII/72/2021 269
XXXIX/73/2021 296
XXXIX/74/2021 258
XXXIX/75/2021 261
XXXIX/76/2021 297
XXXIX/77/2021 522
XXXIX/78/2021 262
XXXIX/79/2021 262
XXXIX/80/2021 322
XXXIX/81/2021 271
XXXIX/82/2021 270
XL/83/2021 468
XL/84/2021 323
XLI/85/2021 601
XLI/86/2021 295
XLI/87/2021 262
XLI/88/2021 460
XLI/89/2021 419
XLI/90/2021 279
XLI/91/2021 271
XLI/92/2021 543
XLI/93/2021 290
2022 225
XLII/1/2022 329
XLII/2/2022 358
XLII/3/2022 557
XLIII/4/2022 327
XLIII/5/2022 351
XLIII/6/2022 421
XLIII/7/2022 303
XLIII/8/2022 519
XLIII/9/2022 401
XLIII/10/2022 309
XLIII/11/2022 288
XLIII/12/2022 307
XLIII/13/2022 307
XLIII/14/2022 446
XLIII/15/2022 461
XLIV/16/2022 240
XLIV/17/2022 247
XLIV/18/2022 238
XLV/19/2022 265
XLV/20/2022 215
XLV/21/2022 271
XLV/22/2022 233
XLV/23/2022 220
XLV/24/2022 259
XLV/25/2022 295
XLVI/26/2022 204
XLVI/27/2022 232
XLVI/28/2022 244
XLVI/29/2022 220
XLVI/30/2022 225
XLVI/31/2022 222
XLVI/32/2022 194
XLVI/33/2022 209
XLVI/34/2022 214
XLVII/35/2022 222
XLVII/36/2022 209
XLVII/37/2022 209
XLVII/38/2022 199
XLVII/39/2022 206
XLVIII/40/2022 162
XLVIII/41/2022 140
XLVIII/42/2022 144
XLVIII/43/2022 199
XLVIII/44/2022 203
XLIX/45/2022 167
XLIX/46/2022 158
XLIX/47/2022 129
XLIX/48/2022 143
XLIX/49/2022 157
XLIX/50/2022 152
L/51/2022 76
L/52/2022 83
L/53/2022 79
L/54/2022 98
L/55/2022 363
L/56/2022 49
L/57/2022 70
L/58/2022 132
L/59/2022 68
L/60/2022 109
L/61/2022 94
L/62/2022 213
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2018 458
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2019 417
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za rok 2020 398
Raport o stanie Powiatu Elbląskiego za 2021 rok 260
Plany pracy Rady Powiatu 5522
Interpelacje i zapytania radnych 2588
2018 rok 2088
2019 rok 4071
2020 rok 1988
2021 rok 1714
2022 rok 819
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 591
2018 2010
2019 3567
2020 1510
2021 1553
2022 1021
Protokoły Sesyjne 2615
Protokół Nr XXIV/05 1925
Protokół Nr XXV/05 1983
Protokół Nr XXVI/06 1960
Protokół Nr XXVII-06 1926
Protokół Nr XXVIII/06 1884
Protokół Nr XXIX/06 1706
Protokół nr XXX/06 1785
III kadencja 1002
Protokół nr I/06 2173
Protokół nr II/06 1720
Protokół nr III/06 1815
Protokół nr IV/06 1880
Protokół nr V/07 1764
Protokół nr VI/07 1749
Protokół nr VII/07 1577
Protokół nr VIII/07 2009
Protokół nr IX/07 1730
Protokół nr X/07 1807
Protokół nr XI/07 1685
Protokół nr XII/08 1664
Protokół nr XIII/08 1592
Protokół nr XIV/08 1617
Protokół nr XV/08 1556
Protokół nr XVI/08 1614
Protokół nr XVII/08 1973
Protokół Nr XVIII/08 2079
Protokół nr XIX/09 1600
Protokół nr XX/09 1785
Protokół nr XXI/09 1671
Protokół nr XXII/09 1715
Protokół nr XXIII/09 1618
Protokół nr XXIV/09 1603
Protokół nr XXV/09 1673
Protokół nr XXVI/09 1667
Protokół nr XXVII/09 1564
Protokół nr XXVIII/10 1836
Protokół nr XXIX/10 1628
Protokół nr XXX/10 1569
Protokół nr XXXI/10 1629
Protokół nr XXXII/10 1448
Protokół nr XXXIII/10 1486
Protokół nr XXXIV/10 1474
Protokół nr XXXV/10 1585
Protokół nr XXXVI/10 1664
Protokół nr XXXVII/10 1850
IV kadencja 1840
Protokół nr I/10 1641
Protokół nr II/10 1524
Protokół nr III/10 1516
Protokół nr IV/11 1380
Protokół nr V/11 1552
Protokół nr VI/11 1475
Protokół nr VII/11 1054
Protokół nr VIII/11 1352
Protokół nr IX/11 1321
Protokół nr X/11 1337
Protokół nr XI/11 1280
Protokół nr XII/11 1188
Protokół nr XIII/12 1146
Protokół nr XIV/12 1158
Protokół nr XV/12 1424
Protokół nr XVI/12 1136
Protokół nr XVII/12 1149
Protokół nr XVIII/12 1132
Protokół nr XIX/13 1164
Protokół nr XX/13 1149
Protokół nr XXI/13 907
Protokół nr XXII/13 957
Protokół nr XXIII/13 928
Protokół nr XXIV/13 828
Protokół nr XXV/13 862
Protokół Nr XXVI/13 890
Protokół Nr XXVII/13 995
Protokół Nr XXVIII/14 780
Protokół Nr XXIX/14 881
Protokół Nr XXX/14 770
Protokół nr XXXI/14 774
Protokół nr XXXII/14 845
V kadencja 904
Protokół nr I/14 788
Protokół nr II/14 736
Protokół nr III/14 816
Protokół nr IV/14 728
Protokół nr V/15 770
Protokół nr VI/15 877
Protokół nr VII/15 644
Protokół nr VIII/15 800
Protokół nr IX/15 678
Protokół nr X/15 698
Protokół Nr XI/15 765
Protokół Nr XII/16 791
Protokół Nr XIII/16 696
Protokół nr XIV/16 448
Protokół Nr XV/2016 701
Protokół Nr XVI/2016 867
Protokół Nr XVII/2016 953
Protokół Nr XVIII/2016 808
Protokół Nr XIX/2016 803
Protokół Nr XX/2017 595
Protokół Nr XXI/2017 589
Protokół Nr XXII/2017 586
Protokół Nr XXIII/2017 558
Protokół Nr XXIV/2017 833
Protokół Nr XXV/2017 636
Protokół Nr XXVI/2017 552
Protokół Nr XXVII/2017 727
Protokół Nr XXVIII/2017 489
Protokół Nr XXIX/2017 363
Protokół Nr XXX/2018 381
Protokół Nr XXXI/2018 459
Protokół Nr XXXII/2018 607
Protokół Nr XXXIII/2018 369
Protokół Nr XXXIV/2018 301
Protokół Nr XXXV/2018 312
Protokół Nr XXXVI/2018 280
Protokół Nr XXXVII/2018 309
Protokół Nr XXXVIII/2018 299
Porządki obrad Sesji Rady 2366
Porządek obrad XXV Sesji Rady 2142
Porządek obrad XXVI Sesji 1775
Porządek obrad XXVII Sesji Rady 1622
Porządek obrad XXVIII Sesji 1624
Porządek obrad XXIX Sesji 1681
Porządek obrad XXX Sesji 1817
III kadencja 1097
Porządek obrad I Sesji 1565
Porządek obrad II Sesji 1933
Porządek obrad III Sesji 1765
Porządek obrad IV Sesji 1825
Porządek obrad V Sesji 1423
Porządek obrad VI Sesji 1431
Porządek obrad VII Sesji 1497
Porządek obrad VIII Sesji 1460
Porządek obrad IX Sesji 1437
Porządek obrad X Sesji 1476
Porządek obrad XI Sesji 1671
Porządek obrad XII Sesji 1582
Porządek obrad XIII Sesji 1684
Porządek obrad XIV Sesji 1475
Porządek obrad XV Sesji 1493
Porządek obrad XVI Sesji 1512
Porządek obrad XVII Sesji 1671
Porządek obrad XVIII Sesji 2166
Porządek obrad XIX Sesji 1810
Porządek obrad XX Sesji 2209
Porządek obrad XXI Sesji 1607
Porządek obrad XXII Sesji 1765
Porządek obrad XXIII Sesji 1785
Porządek obrad XXIV Sesji 2108
Porządek obrad XXV Sesji 1764
Porządek obrad XXVI Sesji 1652
Porządek obrad XXVII Sesji 1771
Porządek obrad XXVIII Sesji 1656
Porządek obrad XXIX Sesji 1566
Porządek obrad XXX Sesji 1538
Porządek obrad XXXI Sesji 1785
Porządek obrad XXXII Sesji 1501
Porządek obrad XXXIII Sesji 1441
Porządek obrad XXXIV Sesji 1547
Porządek obrad XXXV Sesji 1597
Porządek obrad XXXVI Sesji 1458
Porządek obrad XXXVII Sesji 1685
IV kadencja 1154
Porządek obrad I Sesji 1557
Porządek obrad II Sesji 1456
Porządek obrad III Sesji 1753
Porządek obrad IV Sesji 1458
Porządek obrad V Sesji 1389
Porządek obrad VI Sesji 1287
Porządek obrad VII Sesji 723
Porządek obrad VIII Sesji 1304
Porządek obrad IX Sesji 1287
Porządek obrad X Sesji 1410
Porządek obrad XI Sesji 1093
Porządek obrad XII Sesji 1334
Porządek obrad XIII Sesji 1235
Porządek obrad XIV Sesji 1249
Porządek obrad XV Sesji 1311
Porządek obrad XVI Sesji 1046
Porządek obrad XVII Sesji 1227
Porządek obrad XVIII Sesji 1112
Porządek obrad XIX Sesji 1188
Porządek obrad XX Sesji 1209
Porządek obrad XXI Sesji 1055
Porządek obrad XXII Sesji 1003
Porządek obrad XXIII Sesji 1085
Porządek obrad XXIV Sesji 936
Porządek obrad XXV Sesji 1163
Porządek obrad XXVI Sesji 863
Porządek obrad XXVII Sesji 819
Porządek obrad XXVIII Sesji 753
Porządek obrad XXIX Sesji 804
Porządek obrad XXX Sesji 991
Porządek obrad XXXI Sesji 842
Porządek obrad XXXII Sesji 791
Porządek obrad XXXIII Sesji 770
V kadencja 558
Porządek obrad I Sesji 1358
Porządek obrad II Sesji 682
Porządek obrad III Sesji 667
Porządek obrad IV Sesji 1072
Porządek obrad V Sesji 920
Porządek obrad VI Sesji 626
Porządek obrad VII Sesji 656
Porządek obrad VIII Sesji 663
Porządek obrad IX Sesji 621
Porządek obrad X Sesji 686
Porządek obrad XI Sesji 696
Porządek obrad XII Sesji 767
Porządek obrad XIII Sesji 739
Porządek obrad XIV Sesji 823
Porządek obrad XV Sesji 844
Porządek obrad XVI Sesji 763
Porządek obrad XVII Sesji 703
Porządek obrad XVIII Sesji 804
Porządek obrad XIX Sesji 807
Porządek obrad XX Sesji 711
Porządek obrad XXI Sesji 616
Porządek obrad XXII Sesji 717
Porządek obrad XXIII Sesji 626
Porządek obrad XXIV Sesji 591
Porządek obrad XXV Sesji 640
Porządek obrad XXVI Sesji 593
Porządek obrad XXVII Sesji 565
Porządek obrad XXVIII Sesji 468
Porządek obrad XXIX Sesji 479
Prządek obrad XXX Sesji 167
Porządek obrad XXXI Sesji 506
Porządek obrad XXXII Sesji 390
Porządek obrad XXXIII Sesji 299
Porządek obrad XXXIV Sesji 372
Porządek obrad XXXV Sesji 304
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu 286
Porządek obrad XXXVII Sesji 223
Porządek obrad XXXVIII Sesji 271
VI Kadencja 804
Porządek obrad I Sesji 328
Porządek obrad II Sesji 419
Porządek obrad III Sesji 295
Porządek obrad IV Sesji 255
Porządek obrad V Sesji 262
Porządek obrad VI Sesji 261
Porządek obrad VII Sesji 258
Porządek obrad VIII Sesji 245
Porządek obrad IX Sesji 272
Porządek obrad X Sesji 267
Porządek obrad XI Sesji 239
Porządek obrad XII Sesji 483
Porządek obrad XIII Sesji 253
Porządek obrad XIV Sesji 273
Porządek obrad XV Sesji 266
Porządek obrad XVI Sesji 268
Porządek obrad XVII Sesji 247
Porządek obrad XVIII Sesji 238
Porządek obrad XIX Sesji 268
Porządek obrad XX Sesji 266
Porządek obrad XXI Sesji 249
Porządek obrad XXII Sesji 295
Porządek obrad XXIII Sesji 252
Porządek obrad XXIV Sesji 246
Porządek obrad XXV Sesji 451
Porządek obrad XXVI Sesji 343
Porządek obrad XXVII Sesji 267
Porządek obrad XXVIII Sesji 349
Porządek obrad XXIX Sesji 353
Porządek obrad XXX Sesji 281
Porządek obrad XXXI Sesji 234
Porządek obrad XXXII Sesji 297
Porządek obrad XXXIII Sesji 244
Porządek obrad XXXIV Sesji 401
Porządek obrad XXXV Sesji 445
Porządek obrad XXXVI Sesji 222
Porządek obrad XXXVII Sesji 244
Porządek obrad XXXVIII Sesji 277
Porządek obrad XXXIX Sesji 262
Porządek obrad XL Sesji 248
Porządek obrad XLI Sesji 331
Porządek obrad XLII Sesji 243
Porządek obrad XLIII Sesji 252
Porządek obrad XLIV Sesji 206
Porządek obrad XLV Sesji 195
Porządek obrad XLVI Sesji 196
Porządek obrad XLVII Sesji 179
Porządek obrad XLVIII Sesji 148
Porządek obrad XLIX Sesji 165
Porządek obrad L Sesji 53
Porządek obrad LI Sesji 15
Komisje Rady 4062
Rejestry 2016
Rejestr uchwał w II kadencji 1748
Rejestr interpelacji w II kadencji 2062
Rejestr uchwał III kadencji 2324
Rejestr interpelacji III kadencji 2096
Rejestr uchwał w IV kadencji 3289
Rejestr interpelacji IV kadencji 3836
Rejestr uchwał w V Kadencji 1137
Rejestr interpelacji w V Kadencji 932
Rejestr uchwał VI Kadencji 450
Rejestr interpelacji i zapytań Radnych VI Kadencji 429
Projekty Uchwał Rady Powiatu 2863
XXVI Sesja Rady Powiatu 3156
XXVII Sesja Rady Powiatu 2406
XXIX Sesja Rady Powiatu 3632
XXX Sesja Rady Powiatu 3524
III kadencja 1057
I Sesja Rady Powiatu 1587
II Sesja Rady Powiatu 3302
III Sesja Rady Powiatu 2434
IV Sesja Rady Powiatu 808
VI Sesja Rady Powiatu 4145
VII Sesja Rady Powiatu 2419
VIII Sesja Rady Powiatu 3139
IX Sesja Rady Powiatu 2746
X Sesja Rady Powiatu 3049
XI Sesja Rady Powiatu 2413
XII Sesja Rady Powiatu 1888
XIII Sesja Rady Powiatu 1568
XIV Sesja Rady Powiatu 1571
XV Sesja Rady Powiatu 1667
XVII Sesja Rady Powiatu 2319
XVIII Sesja Rady Powiatu 3839
XIX Sesja Rady Powiatu 2212
XX Sesja Rady Powiatu 1929
XXI Sesja Rady Powiatu 1612
XXII Sesja Rady Powiatu 1741
Projekt po zmianach 1489
XXIII Sesja Rady Powiatu 1608
XXIV Sesja Rady Powiatu 2183
XXV Sesja Rady Powiatu 2375
XXVI Sesja Rady Powiatu 2402
XXVII Sesja Rady Powiatu 1691
Dodatkowy Projekt 1603
XXVIII Sesja Rady Powiatu 1801
XXIX Sesja Rady Powiatu 1568
XXX Sesja Rady Powiatu 1516
Dodatkowy Projekt 1412
XXXII Sesja Rady Powiatu 1615
XXXIII Sesja Rady Powiatu 1513
XXXIV Sesja Rady Powiatu 1490
XXXV Sesja Rady Powiatu 1891
XXXVI Sesja Rady Powiatu 1633
XXXVII Sesja Rady Powiatu 2344
IV kadencja 1327
I Sesja Rady Powiatu 1593
II Sesja Rady Powiatu 1529
III Sesja Rady Powiatu 1838
IV Sesja Rady Powiatu 1799
V Sesja Rady Powiatu 1786
VI Sesja Rady Powiatu 1526
VII Sesja Rady Powiatu 1849
VIII Sesja Rady Powiatu 1248
X Sesja Rady Powiatu 1441
XI Sesja Rady Powiatu 1307
XII Sesja Rady Powiatu 1400
XIII Sesja Rady Powiatu 1333
XIV Sesja Rady Powiatu 1528
XV Sesja Rady Powiatu 1595
XVI Sesja Rady Powiatu 1311
XVII Sesja Rady Powiatu 985
XVIII Sesja Rady Powiatu 1256
XIX Sesja Rady Powiatu 1205
XX Sesja Rady Powiatu 2851
XXI Sesja Rady Powiatu 2527
XXII Sesja Rady Powiatu 1287
XXIII Sesja Rady Powiatu 1406
XXIV Sesja Rady Powiatu 1039
XXV Sesja Rady Powiatu 1083
XXVI Sesja Rady Powiatu 882
XXVII Sesja Rady Powiatu 887
XXVIII Sesja Rady Powiatu 1052
XXIX Sesja Rady Powiatu 817
XXX Sesja Rady Powiatu 841
XXXI Sesja Rady Powiatu 823
XXXII Sesja Rady Powiatu 745
XXXIII Sesja Rady Powiatu 728
V kadencja 933
I Sesja Rady Powiatu 830
II Sesja Rady Powiatu 910
III Sesja Rady Powiatu 831
IV Sesja Rady Powiatu 1551
V Sesja Rady Powiatu 896
VI Sesja Rady Powiatu 718
VII Sesja Rady Powiatu 705
VIII Sesja Rady Powiatu 933
IX Sesja Rady Powiatu 1039
X Sesja Rady Powiatu 931
XI Sesja Rady Powiatu 311
XII Sesja Rady Powiatu 298
XIII Sesja Rady Powiatu 2151
XIV Sesja Rady Powiatu 198
XV Sesja Rady Powiatu 1492
XVI Sesja Rady Powiatu 2117
XVII Sesja Rady Powiatu 1206
XVIII Sesja Rady Powiatu 1321
XIX Sesja Rady Powiatu 2891
XX Sesja Rady Powiatu 1691
XXI Sesja Rady Powiatu 553
XXII Sesja Rady Powiatu 1711
XXIII Sesja Rady Powiatu 674
XXIV Sesja Rady Powiatu 1777
XXV Sesja Rady Powiatu 1950
XXVI Sesja Rady Powiatu 1038
XXVII Sesja Rady Powiatu 1411
XXVIII Sesja Rady Powiatu 1004
XXIX Sesja Rady Powiatu 892
XXX Sesja Rady Powiatu 534
XXXI Sesja Rady Powiatu 1686
XXXII Sesja Rady Powiatu 411
XXXIII Sesja Rady Powiatu 726
XXXIV Sesja Rady Powiatu 421
XXXV Sesja Rady Powiatu 377
XXXVI Sesja Rady Powiatu 603
XXXVII Sesja Rady Powiatu 1186
XXXVIII Sesja Rady Powiatu 245
VI Kadencja 526
I Sesja Rady Powiatu 232
II Sesja Rady Powiatu 261
III Sesja Rady Powiatu 305
IV Sesja Rady Powiatu 549
V Sesja Rady Powiatu 659
VI Sesja Rady Powiatu 223
VII Sesja Rady Powiatu 241
VIII Sesja Rady Powiatu 343
IX Sesja Rady Powiatu 355
X Sesja Rady Powiatu 286
XI Sesja Rady Powiatu 292
XII Sesja Rady Powiatu 237
XIII Sesja Rady Powiatu 429
XIV Sesja Rady Powiatu 288
XV Sesja Rady Powiatu 76
XVI Sesja Rady Powiatu 265
XVII Sesja Rady Powiatu 395
XVIII Sesja Rady Powiatu 223
XIX Sesja Rady Powiatu 282
XX Sesja Rady Powiatu w Elblągu 585
XXI Sesja Rady Powiatu 263
XXII Sesja Rady Powiatu 274
XXIII Sesja Rady Powiatu 350
XXIV Sesja Rady Powiatu 291
XXV Sesja Rady Powiatu 264
XXVI Sesja Rady Powiatu 215
XXVII Sesja Rady Powiatu 218
XXVIII Sesja Rady Powiatu 247
XXIX Sesja Rady Powiatu 485
XXX Sesja Rady Powiatu 251
XXXI Sesja Rady Powiatu 324
XXXII Sesja Rady Powiatu 293
XXXIII Sesja Rady Powiatu 383
XXXIV Sesja Rady Powiatu 431
XXXV Sesja Rady Powiatu 307
XXXVI Sesja Rady Powiatu 372
XXXVII Sesja Rady Powiatu 367
XXXVIII Sesja Rady Powiatu 360
XXXIX Sesja Rady Powiatu 426
XL Sesja Rady Powiatu 263
XLI Sesja Rady Powiatu 336
XLII Sesja Rady Powiatu 281
XLIII Sesja Rady Powiatu 571
XLIV Sesja Rady Powiatu 217
XLV Sesja Rady Powiatu 310
XLVI Sesja Rady Powiatu 314
XLVII Sesja Rady Powiatu 244
XLVIII Sesja Rady Powiatu 175
XLIX Sesja Rady Powiatu 180
L Sesja Rady Powiatu 113
LI Sesja Rady Powiatu 63
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa 1077
Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego 801
Uchwała w sprawie ustanowienia Odznaki 802
Wniosek o nadanie Odznaki 767
Rejestr odznaczonych Odznaką Honorową 473
Rok 2014 921
Rok 2015 952
Rok 2016 787
Rok 2017 580
Rok 2018 701
Rok 2019 267
Informacja o terminach Sesji Rady Powiatu 5928
Nagrania z obrad Sesji Rady Powiatu 135
Klauzula informacyjna dot. monitoringu Sesji 671
Zarząd Powiatu 14678
Skład osobowy 6192
Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu 1745
Sprawozdania za rok 2006 882
Sprawozdanie 30.XII.05 - 16.II.06 1521
Sprawozdanie 17.II - 14.IV.2006 r. 1420
Sprawozdanie 15.IV - 30.VI.2006 1673
Sprawozdanie 30.VI - 08.IX.06 1494
Sprawozdanie 8.IX.- 20.X.06 1432
Sprawozdanie 21.X.-15.XII.06 1566
Sprawozdanie 16.XII-29.XII.06 1412
Sprawozdania za rok 2007 927
Sprawozdanie 29.XII.06-16.II.07 1447
Sprawozdanie 16.II.07-27.IV.07 1393
Sprawozdanie 27.IV.07-29.VI.07 1622
Sprawozdanie 29.VI.07-31.VIII.07 1390
Sprawozdanie 31.VIII.07-28.IX.07 1375
Sprawozdanie 28 IX 07 -23 XI 07 1579
Sprawozdanie 23 XI 07 - 28 XII 07 1477
Sprawozdania za rok 2008 877
Sprawozdanie 28 XII 2007- 29 II 2008 1454
Sprawozdanie 29 II 2008 -18 IV 2008 1495
Sprawozdanie 18 IV 2008 - 27 VI 2008 1300
Sprawozdanie 27 VI 2008 - 12 IX 2008 1424
Sprawozdanie 12 IX 2008 - 28 XI 2008 747
Sprawozdania za rok 2009 1025
Sprawozdanie 30.XII.08-13.III.09 1054
Sprawozdanie 13.III.09-24.IV.09 1582
Sprawozdanie 24.IV.09-26.VI.09 1842
Sprawozdanie 26.VI.09-11.IX.09 1311
Sprawozdanie 12.IX.09-23.X.09 1278
Sprawozdanie 23.X.09-27.XI.09 1139
Sprawozdanie 27.XI.09-30.XII.09 1428
Sprawozdania za 2010 rok 1069
Sprawozdanie 30.XII.09 - 05.II.10 1536
Sprawozdanie 05.II.10 - 26.III.10 1359
Sprawozdanie 26.III.10 – 30.IV.10 1455
Sprawozdanie 30.IV.10 - 24.VI.10 1281
Sprawozdanie 24.VI.10 – 17.IX.10 1374
Sprawozdanie 17.IX.10 - 5.XI.10 1262
Sprawozdanie 10.XII.10 – 30.XII.10 1289
Sprawozdania za 2011 rok 885
sprawozdanie 30.XII.10 - 11.II.11 1399
Sprawozdanie 11.II.11 - 25.III.11 1276
sprawozdanie 25.III.11 - 13.V.2011 1376
Sprawozdanie 13.V.2011 - 30.VI.2011 1126
Sprawozdanie 30.VI.2011 - 12.VIII.2011 1343
Sprawozdanie 12.VIII.2011 - 30.IX.2011 1128
Sprawozdanie 30.IX.11 - 25.XI.2011 1065
Sprawozdanie 25.XI.2011 - 30.XII.2011 1094
Sprawozdania za 2012 rok 831
Sprawozdanie 30.12.2011 - 17.02.2012 1058
Sprawozdanie 17.02.2012 - 30.03.2012 1145
Sprawozdanie 30.03.2012 - 27.04.2012 1090
Sprawozdanie 27.04.2012 - 28.06.2012 941
Sprawozdanie 28.06.2012 -21.09.2012 r 1051
Sprawozdanie 21.09.2012 - 23.11.2012 1043
Sprawozdanie 23.11.2012 - 28.12.2012 960
Sprawozdania za 2013 rok 677
Sprawozdanie 28.12.2012 - 8.02.2013 908
Sprawozdanie 8.02.13 - 22.03.13 1118
Sprawozdanie 22.03.2013 do 10.05.2013 832
sprawozdanie 10.05.2013 - 27.06.2013 732
sprawozdanie 27.06.2013 - 23.08.2013 748
sprawozdanie 23.08.2013 - 20.09.2013 738
Sprawozdanie 20.09.2013 - 29.11.2013 776
Sprawozdanie 29.11.2013 - 30.12.2013 r. 757
Sprawozdania za 2014 rok 559
Sprawozdanie 30.12.2013 - 14.03.2014 705
Sprawozdanie 14.03.2014 - 25.04.2014 763
Sprawozdanie 25.04.2014 - 26.06.2014 676
Sprawozdanie 26.06.2014 - 29.08.2014 684
Sprawozdanie 29.08.2014 - 26.09.2014 674
Sprawozdanie 26.09.2014 - 7.11.2014 689
Sprawozdanie 7.11.2014 - 12.12.2014 703
Sprawozdanie 12.12.2014 - 30.12.2014 688
Sprawozdania za 2015 rok 458
1/2015 724
2/2015 815
3/2015 824
4/2015 848
5/2015 719
6/2015 764
7/2015 737
Sprawozdania za rok 2016 344
1/2016 791
2/2016 840
3/2016 647
4/2016 688
5/2016 631
6/2016 681
7/2016 773
8/2016 666
Sprawozdania za rok 2017 279
1/2017 674
2/2017 582
3/2017 680
4/2017 566
5/2017 594
6/2017 565
7/2017 432
8/2017 378
Sprawozdania za rok 2018 166
1/2018 466
3/2018 321
4/2018 335
5/2018 312
7/2018 316
9/2018 303
10/2018 267
Rejestr uchwał Zarządu II kadencji 1418
Rok 2003 1823
Rok 2004 1844
Rok 2005 1626
Rok 2006 1714
Rejestr uchwał Zarządu III kadencji 1689
Rok 2006 1621
Rok 2007 1699
Rok 2008 1841
Rok 2009 2547
Rok 2010 2151
Rejestr uchwał Zarządu IV kadencji 1162
Rok 2010 953
Rok 2011 1039
Rok 2012 1709
Rok 2013 1461
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu V kadencji 1480
Rok 2015 1284
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 838
Sprawozdania kwartalne 661
I Kwartał 907
II Kwartał 957
Starostwo Powiatowe 32255
Dane adresowe i kontakt 13481
Skargi i wnioski 3609
Kierownictwo Starostwa 5602
Rejestry i ewidencje 5219
Dni i godziny otwarcia i przyjmowania interesantów 31099
Regulamin Organizacyjny Starostwa 4316
Budżet Powiatu 7999
2013 1789
2014 1517
sprawozdania 921
2015 UCHWAŁY/OPINIE RIO 2349
I kwartał 823
2016 UCHWAŁY/OPINIE RIO 3748
SPRAWOZDANIA I KWARTAŁ 257
2017 UCHWAŁY/OPINIE RIO 4358
XX Sesja Rady Powiatu z dnia 17 lutego 2017 r. 1185
XXI Sesja Rady Powiatu z dnia 31 marca 2017 r. 1125
XXII Sesja Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 r. 958
XXIII Sesja Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2017 r. 1073
XXIV Sesja Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2017 r. 1424
XXVI/67/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 6 października 2017 r. 849
XXVII/70/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 27 października 2017 r. 848
XXVIII/85/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 01 grudnia 2017 r. 1103
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Powiatu Elbląskiego 2018r. 1235
XXIX/94/2017 Sesja Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. 498
OBLIGACJE 2224
2018 592
XXIX/97/2017 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. 600
XXX/1/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 2018 r. 690
XXX/3/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 2018 r. 581
XXXI/7/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 16 marca 2018 r. 532
XXXIII/31/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 czerwca 2018 r. 187
XXXII/27/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2018 r. 567
XXXIV/51/2018 Uchwała Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. 431
Uchwała nr XXXIV/50/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029 305
Uchwała nr XXX/52/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 sierpnia 2018 r.- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 262
Uchwała nr XXX/53/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 sierpnia 2018 r.- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2018 246
Uchwała Nr XXXVI/55/2018 Rady Powiatu w Elblagu z dnai 31 sierpnia 2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029 253
Uchwała Nr XXXVI/56/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 238
Uchwała Nr XXXVII/68/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 251
Uchwała Nr XXXVII/69/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 255
Uchwała Nr XXXVIII/76/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2019. 249
Uchwała Nr XXXVIII/77/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 255
Uchwała Nr XXXIX/85/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 250
Uchwała Nr XXXIX/86/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 233
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 235
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 264
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 258
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029. 247
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018. 260
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 298
SPRAWOZDANIA 2017 2182
SPRAWOZDANIA 2018 2828
IV Kwartał 2018 1088
SPRAWOZDANIE 2016 2041
SPRAWOZDANIE 2015 1567
OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 2018 1815
2019 631
Opinie RIO 2019 147
Opinia RIO w sprawie planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego 381
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2018. 280
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblagu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2018 rok. 326
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za I półrocze 2019 roku. 231
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzad Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2020 rok. 325
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 365
Uchwały 2019 161
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 268
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 181
Uchwała Nr IV/1/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 228
Uchwała Nr IV/2/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 lutego 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019 247
Uchwała Nr V/15/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 219
Uchwała Nr V/16/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 265
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 246
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 225
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 216
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 201
Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 r. oraz udzielenia obsolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 240
Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 217
Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30 maja 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 245
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 185
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 217
Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbąskiego na lata 2019-2029. 199
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 218
Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.12.2018r. 198
Uchwała Nr 36/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30 lipca 2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.06.2019r. 236
Uchwała nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 23 sierpnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 216
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.08.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 219
Uchwała nr 45/2019 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. w sprawie przystąpienia do prac mad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 233
Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 352
Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 10.09.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 251
UCHWAŁA Nr XIII/96/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 4 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 282
Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 4 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 220
Uchwała r XIV/105/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 210
Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 213
Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 249
Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019. 203
Uchwała Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20 grudnia 2019r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029. 237
Uchwała Nr XVII/123/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019 227
Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 213
Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 267
Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 259
Sprawozdania 2019 130
I kwartał 2019 92
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 313
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 315
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 263
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 299
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 299
II kwartał 2019 89
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 305
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 425
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 393
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 283
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 442
III kwartał 2019 90
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst 293
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst 313
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 365
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz z poręczeń i gwarancji 274
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst 306
IV kwartał 2019 104
Rb-27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 472
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 334
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności orazwybranych aktywów finansowych 339
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 302
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 456
Bilans za 2018r. 108
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 308
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 288
Rachunek zysków i strat jednostki 365
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 251
Informacja dodatkowa 355
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 288
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 267
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 rok 354
2020 710
Opinie RIO 2020 134
Uchwała RIO z dnia 17.01.2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego 385
Uchwała RIO z dnia 09.04.2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2019. 240
Uchwała RIO z dnia 05.05.2020r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2019 rok. 241
Uchwała RIO z dnia 21.05.2020r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł przez Powiat Elbląski. 251
Uchwała RIO z dnia 04.09.2020 w sprawie wydania opini o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblagu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za pierwsze półrocze 2020 roku. 256
Uchwała RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 307
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. 232
Uchwały 2020 125
Uchwała Nr XVIII/1/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 249
Uchwała Nr XVIII/2/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 stycznia 2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 269
Uchwała Nr 12/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dziień 31.12.2019 roku. 238
Uchwała Nr XIX/9/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 197
Uchwała Nr XIX/10/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.02.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 241
Uchwała Nr XX/17/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 259
Uchwała Nr XX/18/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 266
Uchwała Nr XXI/21/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2029. 279
Uchwała Nr XXI/22/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 249
Uchwała Nr XXI/23/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 285
Uchwała Nr 38/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.04.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2020r. 220
Uchwała Nr XXII/25/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/22/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.04.2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 215
Uchwała XXII/26/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 301
Uchwała Nr XXII/27/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 213
Uchwała Nr 41/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.05.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego w 2019 roku. 261
Uchwała Nr XXIII/29/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 251
Uchwała Nr XXIII/30/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 223
Uchwała Nr XXIII/31/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.05.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 263
Uchwała Nr XXIV/50/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 241
Uchwała Nr XXIV/51/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2020 zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 246
Uchwała r XXV/55/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 04.09.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 300
Uchwała Nr XXV/56/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 04.09.2020r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 253
Uchwała Nr XXVI/68/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.09.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 262
Uchwała Nr XXVI/69/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.09.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020 312
Uchwała Nr XXVII/70/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.10.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 240
Uchwała Nr XXVII/71/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.10.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 248
Uchwała Nr 76/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.11.2020r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 215
Uchwała Nr 77/2020 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13.11.2020r. w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2021. 342
Uchwała Nr XXVIII/76/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27.11.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 264
Uchwała Nr XXVIII/77/2020 Rady Powiatu w Elblągu zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 244
Uchwała Nr XXIX/84/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030. 261
Uchwała Nr XXIX/85/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020. 259
Uchwała Nr XXIX/86/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 263
Uchwała XXIX/87/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 267
Uchwała Nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 255
Sprawozdania 2020 98
I kwartał 2020 93
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 304
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 278
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 389
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 317
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 288
II kwartał 2020 85
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 491
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 352
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 358
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń o gwarancji 301
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 419
III kwartał 2020 86
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 439
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 306
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 387
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 301
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 401
IV kwartał 2020 99
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 601
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 350
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 283
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 290
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 353
Bilans za 2019 103
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 340
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 327
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 306
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 426
Informacja dodatkowa 320
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 430
Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. 318
Zestawienie posiadanych przez Powiat Elbląski zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wg stanu na dzień 31.03.2020r. 256
Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości 104
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. 356
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek 399
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz kształtowania sie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020. 313
2021 638
Opinie RIO 2021 115
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2021 rok. 273
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Elbląskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2021. 242
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2020. 232
Uchwała RIO z dnia 27.04.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2020 rok 408
Uchwała RIO z dnia 31.08.2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Elblągu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za pierwsze półrocze 2021 roku 222
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na 2022r oraz o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie 426
Uchwała RIO z dnia 25.11.2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 293
Uchwały 151
Uchwała Nr XXX/1/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 26.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 223
Uchwała Nr XXX/2/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 260
Uchwała Nr XXXI/14/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 221
Uchwała Nr XXXI/15/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 19.03.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 236
Uchwała Nr 25/2021 Zarząd Powiatu w Elblągu z dnia 27.04.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 31.03.2021 222
Uchwała Nr XXXII/16/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 232
Uchwała Nr XXXII/17/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 216
Uchwała Nr 32/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 25.05.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elblaskiego w 2020 roku. 219
Uchwała Nr XXXIII/32/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 223
Uchwała Nr XXXIII/33/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 192
Uchwała Nr XXXIV/38/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 18.06.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 233
Uchwała Nr XXXIV/39/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 18.06.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 183
Uchwała Nr XXXIII/31/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.05.2021 rok w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Elbląskiego 231
Uchwała Nr XXXIII/30/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnuia 28.05.2021r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elblaskiego za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu. 211
Uchwała Nr XXXV/48/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 249
Uchwała Nr XXXV/49/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23.07.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021. 240
Uchwała Nr 45/2021 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.07.2021 w sprawie do podania publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budzetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzien 30.06.2021r. 219
Uchwała Nr XXXVI/52/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 206
Uchwała Nr XXXVI/53/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 224
Uchwała Nr XXXVII/57/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24.09.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 212
Uchwała Nr XXXVII/58/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 24.09.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elblaskiego na rok 2021. 222
Uchwała Nr XXXVIII/64/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elblaskiego na lata 2021-2030. 211
Uchwała Nr XXXVIII/65/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.10.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021r. 197
Uchwała Nr 89/2021 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28.10.2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Elbląskiego według stanu na dzień 30.09.2021r. 185
Uchwała Nr 91/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 12 listopada w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 219
Uchwała Nr 92/2021 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 12.11.2021 w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 257
Uchwała Nr XXXIX/73/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030 198
Uchwała Nr XXXIX/74/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 26.11.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 207
Uchwała Nr XL/83/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 15.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 333
Uchwała Nr XL/84/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 15.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 177
Uchwała Nr XLI/85/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030. 211
Uchwała Nr XLI/86/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021 202
Uchwała Nr XLI/87/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. 213
Uchwała Nr XLI/88/2021 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 215
Uchwała Nr XLI/89/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 241
Sprawozdania 2021 205
I kwartał 2021 85
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 336
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 310
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 256
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 289
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 268
II kwartał 2021 87
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 480
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 291
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 362
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 383
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 257
III kwartał 2021 85
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 293
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 264
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 303
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 263
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 529
IV kwartał 2021 103
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 360
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 383
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 427
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 270
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 440
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2020 rok 352
Bilans za 2020 118
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 297
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 282
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 279
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 293
Informacja dodatkowa 292
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 284
Sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 202
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się woeloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 265
2022 887
Opinie RIO 2022 123
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2022 356
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2022 rok 302
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w Elblągu za rok 2021 178
Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblagu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu za 2021 rok 132
Uchwała RIO z dnia 02.09.2022 w sprawie wydania opinii o przedłozonej przez Zarząd Powiatu w Elblagu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za pierwsze półrocze 2022 roku. 90
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2030 24
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na rok 2023 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie 13
Uchwały 193
Uchwała Nr XLII/1/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28.01.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 251
Uchwała Nr XLII/2/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 28.01.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 269
Uchwała Nr XLIII/4/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 25.02.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 426
Uchwała Nr XLIII/5/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.02.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 220
Uchwała Nr XLIV/16/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 185
Uchwała Nr XLIV/17/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.03.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 186
Uchwała Nr XLV/19/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 08.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 171
Uchwała Nr XLV/20/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elblakiego na rok 2022 201
Uchwała Nr XLVI/26/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.04.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elblaskiego na lata 2022-2030 170
Uchwała Nr XLVI/27/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 29.04.2022r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Rlbląskiego na rok 2022 168
Uchwała Nr XLVII/36/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20.05.2022r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu 129
Uchwała Nr XLVII/37/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20.05.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 140
Uchwała Nr XLVII/38/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 20.05.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 135
Uchwała Nr XLVIII/40/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 136
Uchwała Nr XLVIII/41/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30.06.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 119
Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 26.07.2022 r. 172
Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 03.08.2022r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 133
Uchwała Nr 70/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 09.08.2022r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 154
Uchwała Nr XLIX/45/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2022r. zmniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 87
Uchwała Nr XLIX/46/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25.08.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 92
Uchwała Nr 76/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 30.08.2022 w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 91
Uchwała Nr L/51/2022 Rady Powiatu w Elblagu z dnia 07.10.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2022-2030 139
Uchwała Nr L/52/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 07.10.2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022 43
Uchwała Nr 90/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 25.10.2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2022 71
Uchwała Nr 96/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 15.11.2022r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030 83
Uchwała Nr 97/2022 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 15.11.2022r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023 205
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2021 rok. 293
Sprawozdania 2022 103
I kwartał 2022 60
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 233
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 260
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 214
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 218
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 230
II kwartał 2022 56
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 125
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 117
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 132
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 128
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 129
III kwartał 2022 63
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 212
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 95
RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 70
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 122
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 55
IV kwartał 2022 60
Bilans za 2021 89
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 189
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 174
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 174
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 161
Informacja dodatkowa 169
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 141
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 121
BIP 13281
Redakcja Biuletynu 2556
Instrukcja korzystania z BIP-a 2435
Sprawy obywateli 10986
Kontrole 4717
Najwyższa Izba Kontroli 1654
Kontrola 10.VII.03 - 08.VIII.03 1716
Kontrola 19.XI.03 1498
Kontrola 02.XII.2005 -27.XII.2005 1433
Kontrola 21.IX.2007 - 16.X.2007 1379
Kontrola III.09-IV.09 1461
Regionalna Izba Obrachunkowa 1658
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 27.XIII.04-28.I.05 1632
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 17.XII.07-6.II.08 1396
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 25.X.10-16.XII.10 1367
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki 1489
Kontrola gospodarki nieruchomościa mi Skarbu Państwa 6.V.04-18.V.04 1486
Kontrola problemowa 17.XII.03 -19.XII.03 1471
Kontrola sprawdzająca 14.XII.2004 1344
Kontrola problemowa 23 - 30.VI.2005 1319
Odpowiedź na ustalenia kontroli 1418
Kontrola problemowa 05-09.XII.2005 1360
Kontrola gospodarki finansowej 4.IV.2006r. - 18.IV.2006r. 1357
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 2721
Kontrola problemowa 23.IV.08 1496
Kontrola z zakresu spraw związanych z transportem drogowym 1208
Kontrola problemowa 25.II.09 - 27.III.09 1259
Państwowa Inspekcja Pracy 1282
Kontrola obowiązku wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1765
Archiwum Państwowe 1180
Kontrola archiwum zakładowego 25.IV.2003 1650
Kontrola archiwum zakładowego 18.III.2005 1469
Kontrola archiwum zakładowego PODGiK 5.V.2003 1743
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1228
Kontrola kompleksowa 14.12.05-14.01.06 1685
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1208
25.III.08 - 27.III.08 1412
Oferty pracy 98447
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych 6168
Zarządzenie Starosty Elbląskiego w/s regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 6145
Oferty pracy - Starostwo Powiatowe 17809
Oferty pracy - Jednostki organizacyjne i projekty z udziałem powiatu 8889
Informacje o wynikach naboru 5813
Konkursy na stanowiska w jednostkach powiatu 27503
Konkurs na dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym 299
Konkurs na stanowisko dyrektora MOW w Kamionku Wielkim 983
Konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Pasłęku 598
Organizacje pozarządowe - współpraca 5638
2006 3412
uzyskane dotacje 1440
2007 3180
uzyskane dotacje 1572
2008 2586
uzyskane dotacje 1257
2009 2994
uzyskane dotacje 1763
2010 2694
2011 4414
Konkurs Pomoc Społeczna 2020
Konkurs 2- Pomoc Społeczna 1435
konkurs 2 interwencja kryzysowa 2495
otwarty konkurs – 3 pomoc społeczna 1498
otwarty konkurs - 3 interwencja kryzysowa 1187
2012 1111
2012 - ogłoszenie - otwarty konkurs ofert 1803
2013 2334
Sprawozdania 2572
2014 2211
2015 1884
pomoc społeczna 971
Nieodpłatna pomoc prawna 1220
2016 1877
Konkurs pomoc prawna 2603
2017 2212
Konkurs pomoc prawna 1866
2018 1461
2019 2365
2020 670
Konkurs - pomoc prawna 975
2021 2110
2022 728
Oświadczenia majątkowe 16633
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1762
Starosta 1007
Wicestarosta 716
Pozostali Członkowie Zarządu Powiatu 908
Sekretarz Powiatu 645
Skarbnik Powiatu 656
Wydziały 207
Wydział Architektury i Budownictwa 943
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 686
Wydział Komunikacji i Transportu 2087
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 1401
Powiatowe jednostki organizacyjne 229
Zarząd Dróg Powiatowych 753
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 178
Dyrektor 610
Kierownik Pieczy Zastępczej 858
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 717
Liceum Plastyczne 786
Zespół Szkół Zawodowych 614
Zespół Szkół 633
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 797
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 702
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 799
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 798
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 948
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 675
Zakład Aktywności Zawodowej 787
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 301
Szpital Powiatowy sp. z o.o. 835
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1931
Radni 137
Przewodniczący Ryszard Zagalski 401
Małgorzata Bartnicka 378
Halina Chabowska - Pędrak 352
Donat Dębowski 349
Henryka Dzika 423
Krzysztof Gago 613
Roman Kogut 552
Zbigniew Lichuszewski 602
Joanna Naspińska 411
Lech Popiołek 394
Jerzy Romanowski 423
Maciej Romanowski 429
Tomasz Rozenbajgier 407
Zbigniew Rutkowski 502
Andrzej Sidor 365
Ryszard Wroński 388
Marek Zamojcin 389
Oświad. majątkowe Radnych - 2mce przed upłwem kadencji 117
Radni 94
Ryszard Zagalski - Przewodniczący 324
Małgorzata Bartnicka 458
Halina Chabowska-Pędrak 330
Donat Dębowski 322
Henryka Dzika 325
Krzysztof Gago 306
Roman Kogut 351
Zbigniew Lichuszewski 324
Joanna Naspińska 543
Lech Popiołek 315
Jerzy Romanowski 334
Maciej Romanowski 341
Tomasz Rozenbajgier 663
Zbigniew Rutkowski 293
Andrzej Sidor 667
Ryszard Wroński 436
Marek Zamojcin 481
Starosta 731
Wicestarosta 408
Pozostali członkowie Zarządu Powiatu 393
Sekretarz Powiatu 551
Skarbnik Powiatu 666
Wydziały 193
Wydział Architektury i Budownictwa 427
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 405
Wydział Komunikacji i Transportu 1177
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomościi 876
Powiatowe jednostki organizacyjne 142
Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu zs. w Pasłęku 379
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 713
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy 329
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 306
Zespół Szkół w Pasłęku 339
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku 354
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 347
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 338
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 372
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 343
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 387
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku 326
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 349
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 493
Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pasłęku 349
Oświadczenia majątkowe VI kadencja 2489
Oświad. majątkowe Radnych - 30 dni od złożenia ślubowania 147
Dariusz Barton 384
Elżbieta Biczak 343
Robert Bieliński 322
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 347
Krzysztof Gago 368
Roman Kogut 364
Jacek Matukiewicz 406
Dariusz Ponichtera 392
Lech Popiołek 305
Maciej Romanowski 411
Tomasz Rozenbajgier 388
Zbigniew Rutkowski 340
Andrzej Sidor 351
Ryszard Wroński 369
Ryszard Zając 407
Marek Zamojcin 347
Genowefa Kwoczek 362
Radni oświadczenia majątkowe za 2018 rok 115
Dariusz Barton 298
Elżbieta Biczak 310
Robert Bieliński 339
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 285
Krzysztof Gago 357
Roman Kogut 332
Jacek Matukiewicz 293
Dariusz Ponichtera 309
Lech Popiołek 254
Maciej Romanowski 393
Tomasz Rozenbajgier 323
Zbigniew Rutkowski 289
Andrzej Sidor 280
Ryszard Wroński 292
Ryszard Zając 312
Marek Zamojcin 293
Genowefa Kwoczek 347
Starostwo Powiatowe za 2018 rok 1032
Radni oświadczenia majątkowe za 2019 rok 368
Dariusz Barton 343
Elżbieta Biczak 286
Robert Bieliński 311
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz 284
Krzysztof Gago 305
Roman Kogut 279
Genowefa Kwoczek 506
Jacek Matukiewicz 289
Dariusz Ponichtera 288
Lech Popiołek 280
Maciej Romanowski 337
Tomasz Rozenbajgier 287
Zbigniew Rutkowski 439
Andrzej Sidor 289
Ryszard Wroński 349
Ryszard Zając 339
Marek Zamojcin 301
Starostwo Powiatowe - za 2019 rok 291
Radni oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1145
Dariusz Barton 296
Elżbieta Biczak 281
Rober Bieliński 269
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz 282
Krzysztof Gago 314
Roman Kogut 276
Genowefa Kwoczek 98
Jacek Matukiewicz 335
Dariusz Ponichtera 288
Lech Popiołek 299
Maciej Romanowski 328
Tomasz Rozenbajgier 290
Zbigniew Rutkowski 311
Andrzej Sidor 482
Ryszard Wroński 289
Ryszard Zając 308
Marek Zamojcin 310
Genowefa Kwoczek 323
Starostwo Powiatowe za 2020 rok 774
Radni oświadczenia majątkowe za 2021 r. 180
Dariusz Barton 266
Elżbieta Biczak 173
Robert Bieliński 183
Krystyna Chojnacka - Borosiewicz 315
Krzysztof Gago 169
Koman Kogut 159
Jacek Matukiewicz 161
Dariusz Ponichtera 250
Lech Popiołek 166
Maciej Romanowski 185
Tomasz Rozenbajgier 175
Zbigniew Rutkowski 312
Andrzej Sidor 195
Ryszard Wroński 200
Ryszard Zając 147
Marek Zamojcin 175
Genowefa Kwoczek 179
Starostwo Powiatowe za 2021 rok 1050
Starostwo Powiatowe za 2022 rok 428
Informacje o Środowisku 10423
EKOPORTAL 1377
Powiatowe Programy Ochrony Środowiska 2370
Raporty z wykonywania Powiatowych Programów Ochrony Środowiska 1094
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 1919
Pozwolenia zintegrowane 1734
Koncesje Geologiczne 4887
Historyczne Zanieczyszczenia Powierzchni Ziemi 933
ogłoszenia 15734
Komunikaty WIORiN 468
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia 1959
Reja 24 408
Edukacja ekologiczna 434
Rolnictwo 374
Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu elbląskiego 399
Dotacje celowe z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 313
Formularz badawczy dot. krytycznie zagrożonego gatunku – chomika europejskiego. 306
Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznej 5130
zamówienia publiczne 42227
Zarządzenia Starosty Elbląskiego 5763
2009 2905
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5471
Konsultacje społeczne 10105
Konsultacje społeczne archiwalne 2779
Wybory samorządowe 2018 7987
Kalendarz wyborczy 1234
Okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu 2748
Powiatowa Komisja Wyborcza 1463
Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu PKW 106
Dyżury PKW 1426
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 2217
Protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego 1782
Poradnik Interesanta 7330
Ochrona Środowiska/Rolnictwo 50139
Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu 9389
Komunikacja 69438
Statystyka OSK 2950
Rejestracja pojazdów 35374
Prawo jazdy 6098
Transport, OSK, SKP 2956
Informacja dotycząca usuniętych pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Elbląskiego 798
Architektura/Budownictwo 32967
Dotacje celowe 317
Geodezja/Nieruchomości 6474
Rachunki bankowe 4967
Ogłoszenia 10993
Wydział Geodezji 4549
Komunikacja i Transport 4166
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1802
Wydział Architektury i Budownictwa 6093
Informacje o wnioskach i decyzjach inwestycji wpływających na środowisko 9876
Obwieszczenia o inwestycjach 1405
Informacje o wszczęciach postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na budowę dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 687
Obwieszczenia Wody Polskie 138
Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych. 349
Zgłoszenia robót budowlanych 19907
Zgłoszenia robót budowlanych 2020 318
Zgłoszenia robót budowlanych 2021 9811
Zgłoszenia robót budowlanych 2022 10346
Audyt Wewnętrzny 1701
2016 1202
2017 1313
2018 1016
2019 588
2020 610
2021 512
Nieodpłatna pomoc prawna 4446
Kontrola zarządcza 1414
2016 882
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Elbląskiego 946
2017 316
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Elbląskiego 791
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2016 815
2018 527
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 674
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017 263
2019 360
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018 448
Sprawozdanie z funkcjoonowania kontroli zarządczej w roku 2018 426
2020 107
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 516
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019 431
Stowarzyszenia i Fundacje 5545
ZIT bis Elbląg 2193
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2016 1030
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2016 1785
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 1718
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 1642
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2017 1413
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2017 1316
Nabór wniosków - Działanie 8.2 1749
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 - 2017 1489
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - 2018 519
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2018 459
Nabór wniosków - Poddziałanie 4.4.2 - 2018 858
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2018 375
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2018.2 473
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2. - 2019 320
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2019 324
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2-2019 393
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - Schemat B - 2019 374
Nabór wniosków - Działanie 8.2 - 2019 384
Nabór wniosków - Poddziałanie 4.4.2 - 2020 338
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - Schemat A - 2020 360
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - małe projekty - 2020 340
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - duże projekty - 2020 332
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2020 345
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 - 2020 345
Nabór wniosków Działanie 8.2 - 2021 370
Nabór wniosków Poddziałanie 9.1.2 - 2021 333
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - duże projekty - 2021 272
Nabór wniosków Działanie 8.2 - 2021 (2) 569
Nabór wniosków Poddziałanie 9.1.2 - 2021 (2) 506
Nadzór właścicielski 1869
Biuro Rzeczy Znalezionych 1048
Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Elblągu 1109

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 9036
Strona główna 5956
Instrukcja korzystania z BIP 3544
O Biuletynie 3024
Rejestr zmian 407019
Wyszukiwarka 1801
Redakcja Biuletynu 3194
Mapa serwisu 5262
Powiaty i gminy 4420
Urząd Marszałkowski 0
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 1420

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 23319
Deklaracja dostępności 1320
Koordynator ds. dostępności 762
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 694