ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad IV Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

IV Sesji  Rady  Powiatu 

  w dniu 16 lutego 2007 r. o godz. 10.00

przy ul. Św. Ducha 3/4 w Elblągu

 

1. Otwarcie Sesji.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na

         miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

  3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

  4. Przyjęcie protokołu  III  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

  5. Interpelacje i zapytania Radnych.

  6. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za  od 29 grudnia 2006 r. do 16 lutego 2007 r. 

  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu elbląskiego za rok 2006.

  8. Plan Pracy Rady Powiatu na 2007 rok.

  9. Projekty uchwał Rady Powiatu :

9.1. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 

      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9.2.projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu  
        w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na

           2007 rok.

9.3. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

9.4. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

9.5. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
      i Turystyki.

9.6. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

      Kultury, Sportu i Turystyki.

9.7. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.

9.8. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki

      Socjalnej.

9.9. w sprawie powołania  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia,    

      Rodziny i Polityki Socjalnej.

9.10.w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa,

       Porządku Publicznego i Obronności.

9.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów,

        Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

9.12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zagospodarowania

       Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Nieruchomościami,

       Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych.

9.13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa,

        Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9.14. w sprawie zatwierdzenia planu  pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku

        Publicznego i Obronności.

9.15. w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz

      szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,

       motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne

       składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady

       przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i

      placówkach prowadzonych przez powiat elbląski.

9.16. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego.

9.17. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.

9.18. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania  Powiatowego Rzecznika  

        Konsumentów w Elblągu z działalności za rok 2006. 

9.19. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

        własność Powiatu Elbląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów
        i budynków jako działki   o numerach 8/4 i 8/5.

9.20. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej

       własność Powiatu Elbląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów
       i budynków jako działki o numerach 46/9 i 46/10, akr 2, obręb 10, m.   

       Pasłęk.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie Sesji.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:40:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Serwisu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:40:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »