ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad XVII Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XVII Sesji  Rady  Powiatu

    w dniu 28 listopada  2008 r. o godz. 10.00

          Sala Konferencyjna  Starostwa Powiatowego

      przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Wręczenie stypendiów Starosty Elbląskiego dla uczniów szkół     

    ponadgimnazjalnych za II semestr roku szkolnego 2007/2008.

4. Wręczenie nagród i dyplomów dla miejscowości powiatu elbląskiego   

    uczestniczących w konkursie pn. „Najatrakcyjniejsza wieś turystyczna powiatu 

     elbląskiego w 2008 roku”.

5. Przyjęcie protokołu  XVI  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za okres od 12 września
2008 r. do 28 listopada 2008 r.                                                                                                                       

8. Projekty uchwał Rady Powiatu :

 8.1.  projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XI/105/07 Rady Powiatu  
  w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na   

         2008 rok.

8.2. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla 

       pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego.

8.3. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

       zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Elbląskiego.

8.4. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XII/5/08 Rady Powiatu w Elblągu z 

      dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji

      zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji

      samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego

      Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2008

       na realizację tych zadań.

8.5. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/53/06 Rady Powiatu w Elblągu

      z dnia 8 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy

      Społecznej „Krokus” we Władysławowie.

8.6.  w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu działań powiatu elbląskiego na  

      rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-2014”.

8.7.  w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego

       Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku uchwalonej uchwała Nr  7/2008   z dnia     

     13 listopada  2008 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu    

      Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.

8.8. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Od gimnazjalisty do

      maturzysty” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans

      edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

     zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego

     Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

     Społecznego.

8.9.  w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Zagospodarowania

      Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Nieruchomościami,     

      Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych Zastępcy Przewodniczącego

      Komisji.

8.10. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zagospodarowania

     Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Nieruchomościami,

      Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych.

8.11. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2009.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

10.  Sprawy różne.

        11.  Zakończenie Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:54:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:54:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1308 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »