ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XIV Sesja Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Projekty uchwał Rady Powiatu :
1. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego 
      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: uchwała PFOSiGW.doc
2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu  
        w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na
           2007 rok: Treść uch. zm. budz.doc uzasadnienie: Uzas do uch budz.doc
           załączniki: Załączniki.xls
3. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:
Uchw deleg-Kom Bezp.doc
4. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
5. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
      i Turystyki
6. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, 
      Kultury, Sportu i Turystyki: Komisja Oświaty.doc (4. + 5. + 6.)
7. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
8. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki
      Socjalnej
9. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia,    
      Rodziny i Polityki Socjalnej: Komisja Zdrowia.doc (7. + 8. + 9.)
10.w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa,
       Porządku Publicznego i Obronności: Uchw Z-ca Kom Bezp.doc
11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów,
        Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu: Zatw Budżetu.doc
12. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zagospodarowania
       Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Nieruchomościami,
       Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych: Zatw Zagosp.doc
13. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa,
        Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Zatw Rolnictwa.doc
14. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
        Publicznego i Obronności: Zatw Bezp.doc
15. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
      szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
       motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
       składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady
       przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i
      placówkach prowadzonych przez powiat elbląski: uchw-reg wyn naucz.doc
16. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego: UCHWAŁA-statut.doc
17. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu:
uchwała - hol i park.doc
18. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania  Powiatowego Rzecznika  
        Konsumentów w Elblągu z działalności za rok 2006: SPRAWOZD RPK.DOC
19. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
        własność Powiatu Elbląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów
        i budynków jako działki   o numerach 8/4 i 8/5: uchwała-sprzedaż 8.doc
20. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej
       własność Powiatu Elbląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów
       i budynków jako działki o numerach 46/9 i 46/10, akr 2, obręb 10, m.   
       Pasłęk: uchwała-sprzedaż 46.doc

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-20 11:47:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-20 12:42:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-31 14:29:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »