ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Po zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator wydaje operatorowi zaświadczenie, na jego wniosek (pobierz – PTZ-1), o ile jest wymagane.
Do wniosku załączyć należy:
 • Kopię licencji na wykonywanie przewozu drogowego osób/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób;
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców dokonane z właścicielem tych obiektów lub ich zarządzającym (zgodne z aktualnymi uchwałami zarządcy drogi);
 • Rozkład jazdy (jeżeli jest wymagany);
 • Kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS / wydruk z CEIDG;
 • Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby zawierający markę i typ pojazdu, rodzaj taboru (typ nadwozia), wiek, normę czystości spalin, liczbę miejsc siedzących i stojących, liczbę drzwi, dostępność dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi, wyposażenie w klimatyzację i monitoring, a także inne ważne dla pasażerów cechy pojazdu (pobierz – PTZ-2);
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie / wydanie wtórnika / zmianę zaświadczenia;
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za zmianę załącznika do zaświadczenia*.
Zaświadczenie powinno zawierać:
 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywanych przewozów;
 4. określenie rodzaju i liczby środków transportu;
 5. określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz.
Załącznikiem do zaświadczenia jest rozkład jazdy.
 
Zaświadczenie potwierdza posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. Zaświadczenie oraz aktualny rozkład jazdy powinny znajdować się w środku transportu, w którym wykonywany jest publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym i powinny być okazywane na żądanie uprawnionego organu kontroli.
 
Właściwy organizator wydaje zaświadczenia w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym.
 
Operator jest obowiązany wystąpić do właściwego organizatora z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia
w przypadku wystąpienia zmiany danych w nim zawartych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
 
Opłaty pobierane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 468):
- za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia pobiera się w powiatowych przewozach pasażerskich następujące opłaty naliczane za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy:
   • 70 zł (okres ważności zaświadczenia do 5 lat),
   • 120 zł (okres ważności zaświadczenia powyżej 5 lat),
- za zmianę zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 50 % jak za wydanie dokumentów.
 
Opłaty uiszczane są przy składaniu wniosku o wydanie odpowiednich dokumentów.
Opłaty te stanowią dochód właściwego organizatora, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z organizacji publicznego transportu zbiorowego. Powyższe opłaty można uiścić w kasie znajdującej się
w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14a (parter, pok. 18) lub przelewem na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Elblągu prowadzone przez PKO BP S.A. o numerze 41 1020 1752 0000 0902 0006 9302.
 
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu
  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 468).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Żółtowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-25 08:29:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Żółtowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-25 08:29:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Żółtowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-03 07:41:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »