ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XX Sesja Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty uchwał Rady Powiatu:
1. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego  
       Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1 uchwała 2009l.doc
 
2. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVIII/70/08 Rady Powiatu   w
  Elblągu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok: Treść uch. zm. 2.07.doc, Uzasadnieie_do_uchwały_z_lutego.doc, Załaczniki.xls, Doch RIO.pdf, Doch zmiany.pdf
 
3. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Elblągu: uchwała - Regulamin Organizacyjny.doc
 
4. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/11/2006 Rady Powiatu w Elblągu z dnia   
     17 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat Elbląski do     
     Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania: zmiana uchwały RP zmiana statusu członkowskiego..doc
 
5. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
    warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
    funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, 
    a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
    mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat elbląski: 2009-Uchwała i regulamin - ostateczna 2009.doc
 
6. w sprawie przystąpienia przez Powiat Elbląski do Stowarzyszenia „Lokalna     Grupa Działania-Wysoczyzna Elbląska”: 2009-I-Uchwała Nr przystąpienie Wysoczyzna Elbląska.doc
 
 
7. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach
   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1. „Rozwój
    i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.2. „Rozwój
    upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”: 2009 - przystąpienie do projektu.doc
 
8. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Prorodzinnego Powiatu Elbląskiego  
     na lata 2009-2013”.: 2009 - przyjęcie programu propodzinnego.doc, 2008 - nasz program prorodzinny.doc
 
9. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Elbląskiego na lata 2009-2013”.: 2009 - nasza strategia do wydruku.doc
 
10. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2009 na realizację tych zadań.: 2009 - środki PFRON.doc,  2009 - podziału środków PFRON na 2oo9 roku.xls
 
11. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku., projekt uchwały o zmianę statutu zdp.doc
 
12.w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Elbląskiego   nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.263/5 km 3 obręb Jagodno gm. Elblag o pow. 0,0714 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa.: Uchwała Rady Powiatu na Rangóry.doc
 
13. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu stanowiącego własność Powiatu Elbląskiego.: Uchwała Rady Powiatu.doc
 
14. w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w Pasłęku: ul. Apteczna, Chodkiewicza, Chrobrego, Firleja, Kościuszki, Krasickiego, Mickiewicza, Dąbrowskiego.: Uchwała Pasłęk.doc
 
15. w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Elblag nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, oznaczonej jako działki 104/1, 104/2, 229/4 położone w Gronowie Górnym, gmina Elblag. : Uchwała Gronowo.doc
 
16. w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego, stanowiącej fragment drogi od skrzyżowania w miejscowości Zielony Grąd do skrzyżowania w miejscowości Pasłęk (ul. Sprzymierzonych).: Uchwała Wojewoda.doc
 
17. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Elblągu.: UCHWAŁA PLAN PRACY RADY.doc
 
18. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.: Uchwała Nr XX 18.doc
 
19. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki.:
Uchwała Nr XX 19.doc
 
20. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.: Uchwała Nr XX 20.doc
 
21. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.: Uchwała Nr XX 21.doc
 
22.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Nieruchomościami, Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych.: Uchwała Nr XX 22.doc
 
23. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności.: Uchwała Nr XX 23.doc
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-13 11:35:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-13 12:12:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-31 13:48:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »