ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna Wydział Komunikacji i Transportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) Starostwo Powiatowe w Elblągu informuje, jak poniżej:
 1. Administratorem pozyskiwanych danych jest:
  Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego
  ul. Saperów 14A,
  82-300 Elbląg
  tel. 55 239 49 00
  email:
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Inspektor Ochrony Danych ul. Saperów 14A,
  82-300 Elbląg
  tel. 530 344 613
  email:
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) i c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i będzie się odbywać w celu możliwości wykonania przez Starostwo Powiatowe w Elblągu ustawowych zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych regulacjach, w szczególności:
  • Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,
  • Ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.,
  • Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.,
  • Ustawie prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.,
  • Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.,
  • Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r.
 4. Podanie danych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa,
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu rozpatrzenie wniosku lub zawarcie umowy.
 5. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, (na podstawie art. 18 RODO) a także żądania przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO).
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty: jednostki Starostwa, urzędy, firmy windykacyjne, policja, prokuratura, sąd, ABW, CBA, NIK, organy kontroli, instytucje UE, instytucje pośredniczące i podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3. Dokumenty zawierające dane osobowe są archiwizowane na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie wykorzystuje systemów służących do automatycznego podejmowania decyzji ani nie profiluje osób w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, każda osoba ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Żółtowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-25 09:00:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jacek Żółtowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-25 09:17:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jacek Żółtowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17 11:55:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »