ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017