ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Geodezja/Nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer konta urzędu za usługi geodezyjne:
      41 1020 1752 0000 0902 0006 9302
 
Zakres działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
 
Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy prowadzenie spraw geodezji, kartografii i gospodarki gruntami, a w szczególności:
1.     Realizowanie zadań państwowej służy geodezyjnej i kartograficznej w tym:
1)     prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
2)     uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3)     zakładanie osnów szczegółowych,
4)     zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
5)     przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
6)     ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7)     prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
2.     Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami, poprzez:
1)     Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
2)     Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
3)     Nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
4)     Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości Skarbu Państwa
5)     Administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
6)     Zamiana nieruchomości Skarbu Państwa
7)     Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
8)     Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
9)     Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
10) Analizowanie oraz określanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości S.P
11) Wywłaszczanie nieruchomości
12) Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
13) Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
14) Współpraca z innymi organami państwowymi i organami gmin
15) Składanie wniosków oraz opinii o dokonanie podziału nieruchomości Skarbu Państwa 
16) Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi krajowe , wojewódzkie
17) Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych przez wody powierzchniowe
18) Realizowanie zadań z Ustawy o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i z Ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego
19) Stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji na nieruchomości rolne Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu spółdzielni, osób fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych.
20) Przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
21) Realizacja zadań z zakresu uwłaszczenia i uregulowań innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem.
22) Orzekanie o przeniesieniu prawa własności działki i jej wielkości na rzecz właścicieli budynków
23) Orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości użytkowanych dożywotnio w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
24) Orzekanie o nadaniu na własność lokalu mieszkalnego oraz budynków gospodarczych użytkowanych w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
25) Realizowanie zadań z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
26) Realizacja zadań z zakresu wymian i scaleń nieruchomości,
27) Kontrola obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników
28) Opiniowanie zmian urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych
29) Realizowania zadań określonych w § 11 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Kubicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Kubicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-05 08:12:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Bąkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-05 08:13:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Bąkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-04 10:52:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »