ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porządek obrad XI Sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XI Sesji  Rady  Powiatu

w dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 10.00

przy ul. Św. Ducha 3/4 w Elblągu

1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

  3. Przyjęcie protokołu  X  Sesji Rady Powiatu w Elblągu.

  4. Interpelacje i zapytania Radnych.

  5. SPRAWOZDANIE  z działalności  Zarządu Powiatu za okres od 23 listopada 2007 r. do 28 grudnia 2007 r.

 6. Ocena stanu technicznego urządzeń melioracyjnych i osłony przeciwpowodziowej powiatu elbląskiego (ziemskiego i grodzkiego)
w oparciu o jesienne przeglądy.

7. Projekty uchwał Rady Powiatu :

   7.1. w sprawie wydatków budżetowych powiatu, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

   7.2. w sprawie zatwierdzenia zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   7.3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/32/06 Rady Powiatu  
  w Elblągu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu powiatu na

           2007 rok.

   7.4.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu elbląskiego na rok 2008.

   7.5  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/63/07 Rady Powiatu

       w Elblągu  z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia zadań z

        zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

        należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości

        środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

        Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2007 na realizacje tych zadań.

   7.6. w sprawie wprowadzenia opłat dla przeprawy promowej zlokalizowanej
         w ciągu drogi powiatowej nr 1100 N w miejscowości Kępiny Wielkie.

   7.7. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

         Zdrowotnej w Pasłęku ul. Kopernika 24 a.

   7.8. w sprawie  uchwalenia programu współpracy z organizacjami  

        pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy
        o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2008.

  7.9. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe

       warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,

       motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne

       składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady

      przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach
      i  placówkach prowadzonych przez powiat elbląski w 2008 roku.

 7.10. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego.

 7.11. w sprawie powołania sekretarza powiatu.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

9.  Sprawy różne.

10.  Zakończenie Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-31 08:47:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-31 08:47:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-23 12:16:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »