ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XV Sesja Rady Powiatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty uchwał Rady Powiatu :
1.  projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XI/105/07 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok:
uch zm budzet.doc 
załączniki: Uch budż na 2008.xls Plany jedn 2008.xlsx

 

 
 
2. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze składu  
       osobowego komisji: Przew_odw.doc
 
3. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Przew_pow.doc
 
4. w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego  
       Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu ul.
       Żeromskiego 2: uch-likw osr.doc
 
5. w sprawie przyjęcia  przez Powiat Elbląski pomocy rzeczowej na
       realizację zadania w zakresie świadczenia usług zdrowotnych przez
       pasłęcką filię Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno –
       Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu: Uch_SPORT.doc
       załącznik: zał do SPORT.doc
 
6.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  
       własność Powiatu Elbląskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków   
        jako dz.117/5, obręb 1, miasto Tolkmicko: uch-GN.doc
 
7. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku 
     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku,  
      stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego: uch_SPZOZ.doc
 
8.  projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/55/06 Rady Powiatu
      w Elblągu z dnia 8 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi
       Dziecka „ Orle Gniazdo” w Marwicy: uch - statut DD.doc
 
9. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Podniesienie poziomu  
       kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych w celu zwiększenia szans
       na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy we współpracy z
       pracodawcami” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie
        atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego
        Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
        Społecznego: Uch_podn_kwal.doc
 
10. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Podniesienie mobilności
      edukacyjnej uczniów liceum ogólnokształcącego w kierunku wszechstronnego
      wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w karierze
      szkolnej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans
      edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
      zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego
       Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
       Społecznego: Uch_podn_mob.doc
 
11. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Niwelowanie różnic
       edukacyjnych uczniów szkół zawodowych w zakresie języków obcych,
       matematyki i zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego
       kwalifikacje zawodowe” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie
       atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego
       Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
       Społecznego: Uch_niwel.doc
 
12. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Nabycie umiejętności 
     poszukiwania pracy przez uczniów szkół zawodowych na polskim i europejskim
     rynku pracy” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności
     i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
     dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
     Uch_nabycie.doc
 
13.w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Technik z uprawnieniami
    do kierowania pojazdem samochodowym i ciągnikiem” w ramach Priorytetu IX,
    Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
     Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków
     Europejskiego Funduszu Społecznego: Uch_technik.doc
 
14. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Młodzi, ambitni,  
    atrakcyjni zawodowo – szansą rozwoju regionu” w ramach Priorytetu IX,
    Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków
     Europejskiego Funduszu Społecznego: Uch_mlodzi.doc

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Karpowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karpowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-20 13:17:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-27 12:31:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-31 14:29:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »