ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Akapit nr 1 - brak tytułu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl/wps/portal/epuap
 
Zestawienie formularzy aktywnych w E-PUAP z zakresu spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym w Elblągu
 
Wydział Organizacyjny:
 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
 2. Skargi, wnioski zapytania,
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:
Gospodarka nieruchomościami:
 1. Wyciąg z operatu szacunkowego
 2. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 177 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wniosek do innego organu
 3. Zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi – wniosek do innego organu
Geodezja i Kartografia
 1. Ustalenie numeru porządkowego budynku – wniosek do innego organu
 2. Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 3. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
 4. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
 5. Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wniosek do innego organu
 6. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 7. Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wniosek do innego organu
 8. Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS – wniosek do innego organu
Wydział Komunikacji i Transportu:
Po weryfikacji formularzy dostępnych dla naszego Urzędu na platformie e-PUAP  informuję, że  większość wniosków  realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu jest nieaktywnych, tj. pojawia się informacja: „Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy”. Tylko w 4 przypadkach można złożyć wnioski przez platformę e-PUAP, tj.:
 1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy
 3. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
 4. Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP.
Trzy ostatnie wnioski, pomimo tego, że istnieje możliwość przesłania wniosku poprzez platformę e-PUAP, nie mogą być zrealizowane, ponieważ nie ma połączenia ESP z systemem Pojazd i Kierowca (wniosek z naszej elektronicznej skrzynki podawczej nie zostaje przesłany do systemu Pojazd i Kierowca). Przy składaniu wniosku np. na prawa jazdy w odpowiednim formacje dołącza się zdjęcie oraz podpis, który musi zostać przesłany do systemu Pojazd i Kierowca. W celu ustanowienia tego połączenia niezbędne jest oprogramowanie interfejsowe, które udostępnia PWPW.
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
 1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 2.  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów  - z gruntów komunalnych
 3.  Wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 
Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu:
Inne sprawy urzędowe: Dotacje
Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego
Udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu
Edukacja: Nadawanie stopni nauczycielskich
Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Edukacja: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych
Dotowanie szkół i placówek niepublicznych
Nadanie uprawnień szkole publicznej
Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
Edukacja: Kształcenie specjalne i indywidualne
Kierowanie do kształcenia specjalnego
Inne sprawy urzędowe: Korespondencja z urzędem
Wypis z ewidencji klubów sportowych
Kultura, sport i turystyka: Organizowanie stowarzyszeń sportowych
Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń
Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Zmiana danych w ewidencji klubów sportowych
Kultura, sport i turystyka: Nagrody i stypendia
Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
Kultura, sport i turystyka: Organizowanie imprez, zgromadzeń i zbiórek publicznych
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Cieciora
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cieciora
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-08-06 12:59:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartłomiej Piór
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-08-06 12:59:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartłomiej Piór
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22 11:07:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »