Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XVIII Sesja Rady Powiatu

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-22 11:57:51 przez

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
1. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XII/78/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2012-2029.
2. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2012.
3. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie Powiatu Elbląskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3172/2, obręb Sałkowice gm. Pasłęk stanowiącej własność Skarbu Państwa.
4. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Marwicy, utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku oraz zmiany statutu Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.
5. projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XIV/26/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2012 na realizację tych zadań.
6. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w
Pasłęku.
7. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVII/66/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 21 września 2012 roku w sprawie przystąpienia Powiatu
Elbląskiego do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N na odc.
Złotnica - Zwierzno od km 4+495 do km 7+610” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Markusy.
8. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzielności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
9. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Elblągu.
10. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Powiatu w Elblągu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu w Elblągu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-22 11:42:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-22 11:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-22 12:57:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
954 raz(y)