ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:34 Upublicznienie elementu informacja AB.6743.3.8.2023.WR - Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV jako oświetlenia drogowego - Milejewo Magdalena Płotnikowska
10:42:32 Upublicznienie elementu informacja AB.6743.3.7.2023.MP - Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV jako oświetlenia drogowego - Piastowo Magdalena Płotnikowska
08:00:06 Edycja elementu informacja Nieodpłatna pomoc prawna
(widoczna od 2016-01-14 00:00:00)
Jacek Żółtowski

Zmiany z dnia: 2023-09-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:52:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZUZ.4210.164.2023.MŻ z dnia 13.09.2023 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudową drogi 504 w Milejewie. - Nazwa elementu do którego przynależy: ogłoszenia Karina Licznerska

Zmiany z dnia: 2023-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:12:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 152 Robity
(widoczna od 2023-09-14 00:00:00 do 2023-09-28 00:00:00)
Adam Bąkowski

Zmiany z dnia: 2023-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:27:07 Edycja elementu informacja Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Elblągu Jacek Żółtowski

Zmiany z dnia: 2023-09-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:53:49 Edycja elementu informacja Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Elblągu Jacek Żółtowski
09:38:21 Upublicznienie elementu informacja AB.6743.2.8.2023.WR - Budowa stacji transformatorowej oraz sieci SN 15KV i NN 0.4KV_Suchacz Magdalena Płotnikowska

Zmiany z dnia: 2023-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:26:02 Upublicznienie elementu informacja AB.6743.3.6.2023.WR - Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV - Kamiennik Wielki Magdalena Płotnikowska

Zmiany z dnia: 2023-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:29:19 Edycja elementu informacja Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
(widoczna od 2021-03-31 00:00:00)
Karina Licznerska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony