ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-12-15 07:41:37 przez

Akapit nr - brak tytułu

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005.

Program został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/11/05 z dnia 25.02.2005 

Data przekazania informacji: 2005-12-13

Załączniki