ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-12-18 09:01:14 przez

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/16/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych - XIV-16-04