ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-12-18 08:15:10 przez

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XII/6/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie - XII-06-04