ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Uchwała RIO z dnia 01.02.2023r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu w 2023