ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Uchwała Nr LII/83/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29.12.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022