ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Elbląskiego na rok 2023 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie