ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Uchwała Nr 96/2022 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 15.11.2022r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030