ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu w Elblagu z dnia 03.08.2022r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej