ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki