ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego