ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego