ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 rok