ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst