ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-01-14 08:41:13 przez Krystyna Skrzypek

Akapit nr - brak tytułu

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej weszła w życie 1 stycznia 2016r.
Zgodnie z wymogami ustawy w Powiecie Elbląskim utworzono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
- 1 punkt prowadzony przez Powiat, w którym pomocy udzielają radcy prawni wskazani w drodze porozumienia zawartego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
- 1 punkt, którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 
Pod działalność punktów przeznaczono zgodnie z wymaganiami lokale powiatowe, w tym jeden lokal znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, przy ul. Saperów 14A, drugi lokal w Filii Starostwa Powiatowego w Pasłęku, przy ul. Wojska Polskiego 14.
 
 
W wyniku oceny ofert, prowadzenie w roku 2018 zadania nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym punkcie, zlokalizowanym w Pasłęku, powierzono Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
 
 
Informacja o lokalizacji poszczególnych punktów w Powiecie Elbląskim oraz o godzinach udzielania porad:
Punkt Nr 1 - prowadzony przez Powiat Elbląski, usytuowany w Starostwie Powiatowym w Elblągu,
ul. Saperów 14A, III piętro, pok. 304, nr tel. 575 648 568
poniedziałek – piątek, godz. 8.15 – 12.15
 
Punkt Nr 2 – prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, usytuowany
w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14 (Filia Starostwa Powiatowego), nr tel. 575 648 567
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek -  godz. 9.00 – 13.00,
środa - godz. 13.00 – 17.00
 
W obu punktach porad udzielają radcy prawni.
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1.   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej lub,
2.   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
3.   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4.   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
5.   która nie ukończyła 26 lat, lub
6.   która ukończyła 65 lat, lub
7.   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej?
Zgodnie z art. 3 Ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2.   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.   udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4.   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
 
Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1.   podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2.   z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3.   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
« powrót do poprzedniej strony