ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiat Elbląski 18845
Podstawy prawne 3172
Status prawny 2883
Strategia Rozwoju 2971
Strategia Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 517
strategie branżowe 333
materiały analityczne 375
Programy 1475
Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1504
Program Ochrony Środowiska 1618
Plan Gospodarki Odpadami 1304
Program Przeciwdziałaniua Bezrobociu Oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Na Lata 2002-2006 1271
Program Współpracy z Organizacjami Samorządowymi 2006 1111
Program Bezpieczny Powiat Elbląski 1700
Porozumienia zawierane przez powiat z gminami i innymi jednostkami 1526
Jednostki organizacyjne Powiatu 5000
Statut Powiatu 3636
Rada Powiatu 11314
Przewodniczący 3878
Uchwały Rady Powiatu 6448
2002 1274
Nr I/1/02 1582
Nr I/2/02 1680
Nr I/3/02 1600
Nr II/4/02 1537
Nr II/5/02 1663
Nr II/6/02 1625
Nr II/7/02 1546
Nr II/8/02 1596
Nr II/9/02 1399
Nr II/10/02 1492
Nr II/11/02 1552
Nr II/12/02 1357
Nr II/13/02 1308
Nr II/14/02 1327
Nr II/15/02 1406
Nr II/16/02 1568
Nr II/17/02 1538
Nr II/18/02 1517
Nr II/19/02 1407
Nr II/20/02 1470
Nr II/21/02 1412
Nr III/22/02 1545
Nr III/23/02 1406
Nr III/24/02 1444
Nr III/25/02 2605
Nr III/26/02 1500
2003 1340
Nr IV/27/03 1924
Nr IV/28/03 2004
Nr IV/29/03 2143
Nr IV/30/03 1806
Nr IV/31/03 1566
Nr IV/32/03 1624
Nr IV/33/03 2013
Nr IV/34/03 1889
Nr IV/35/03 1732
Nr IV/36/03 1934
Nr IV/37/03 2092
Nr IV/38/03 1983
Nr IV/39/03 3836
Nr V/40/03 1982
Nr V/41/03 1834
Nr V/42/03 1693
Nr V/43/03 1528
Nr V/44/03 1552
Nr V/45/03 2005
Nr V/46/03 1800
Nr V/47/03 2021
Nr V/48/03 1756
Nr V/49/03 3218
Nr VI/51/03 1617
Nr VI/52/03 1652
Nr VI/53/03 1749
Nr VI/54/04 1937
Nr VI/55/03 1991
Nr VI/56/03 1824
Nr VI/57/03 1654
Nr VI/58/03 2788
Nr VI/59/03 1578
Nr VII/60/03 1919
Nr VII/61/03 1776
Nr VII/62/03 2606
Nr VII/63/03 1924
Nr VII/64/03 1600
Nr VII/65/03 1769
Nr VII/66/03 2154
Nr VII/67/03 1643
Nr VII/68/03 1649
Nr VII/69/03 1481
Nr VII/70/03 1362
Nr VII/71/03 1441
Nr VIII/72/03 1688
Nr VIII/73/03 1511
Nr VIII/74/03 1435
Nr VIII/75/03 1506
Nr VIII/76/03 1569
Nr VIII/77/03 1666
Nr VIII/78/03 2140
Nr VIII/79/03 1417
Nr VIII/80/03 1649
Nr VIII/81/03 1490
Nr VIII/82/03 1782
Nr IX/83/03 1570
Nr IX/84/03 1519
Nr IX/85/03 1589
Nr IX/86/03 1585
Nr IX/87/03 1644
Nr IX/88/03 1807
Nr IX/89/03 2345
Nr IX/90/03 1507
Nr IX/91/03 1789
Nr IX/92/03 1734
Nr X/93/03 1539
Nr X/94/03 1801
Nr X/95/03 2870
Nr X/96/03 1660
Nr X/97/03 1500
Nr X/98/03 1796
Nr X/99/03 1502
Nr X/100/03 1768
Nr X/101/03 1535
Nr XI/102/03 1686
Nr XI/103/03 1738
Nr XI/104/03 1767
Nr XI/105/03 2595
Nr XI/106/03 1759
Nr XI/107/03 1535
Nr XI/108/03 1613
Nr XI/109/03 1487
Nr XI/110/03 1738
2004 1305
Nr XII/1/04 1521
Nr XII/2/04 1738
Nr XII/3/04 1612
Nr XII/4/04 1207
Nr XII/5/04 1474
Nr XII/6/04 1478
Nr XII/7/04 1691
Nr XII/8/04 2643
Nr XIII/9/04 1553
Nr XIII/10/04 1637
Nr XIII/11/04 1304
Nr XIII/12/04 1429
Nr XIII/13/04 1351
Nr XIV/14/04 1427
Nr XIV/15/04 1412
Nr XIV/16/04 1526
Nr XIV/17/04 1395
Nr XIV/18/04 2293
Nr XIV/19/04 1307
Nr XIV/20/04 1436
Nr XIV/21/04 1412
Nr XIV/22/04 1630
Nr XIV/23/04 1269
Nr XIV/24/04 1133
Nr XIV/25/04 1560
Nr XIV/26/04 1546
Nr XIV/27/04 1245
Nr XIV/28/04 1553
Nr XIV/29/04 1207
Nr XIV/30/04 1323
Nr XIV/31/04 1315
Nr XIV/32/04 1321
Nr XIV/33/04 1278
Nr XIV/34/04 1292
Nr XIV/35/04 1447
Nr XIV/36/04 1596
Nr XIV/37/04 1521
Nr XIV/38/04 1574
Nr XIV/39/04 1526
Nr XV/40/04 1352
Nr XV/41/04 2288
Nr XV/42/04 1288
Nr XV/43/04 1445
Nr XV/44/04 1331
Nr XV/45/04 1301
Nr XV/46/04 1496
Nr XV/47/04 1651
Nr XV/48/04 1335
Nr XV/49/04 1404
Nr XV/50/04 1384
Nr XV/51/04 1532
Nr XV/52/04 1587
Nr XV/53/04 1557
Nr XVI/54/04 1568
Nr XVI/55/04 2414
Nr XVI/56/04 1603
Nr XVI/57/04 1609
Nr XVI/58/04 1536
Nr XVI/59/04 1615
Nr XVI/60/04 1339
Nr XVI/61/04 1530
Nr XVI/62/04 1650
Nr XVII/63/04 1631
Nr XVIII/64/04 1562
Nr XVIII/65/04 1644
Nr XVIII/66/04 1604
Nr XVIII/67/04 1591
Nr XVIII/68/04 1606
Nr XVIII/69/04 1404
Nr XVIII/70/04 1377
Nr XVIII/71/04 1416
Nr XVIII/72/04 1593
Nr XVIII/73/04 2174
Nr XIX/74/04 1804
Nr XIX/75/04 1594
Nr XIX/76/04 2550
Nr XIX/77/04 2499
Nr XIX/78/04 1373
Nr XIX/79/04 1526
Nr XIX/80/04 1520
Nr XIX/81/04 1356
Nr XIX/82/04 1607
Nr XIX/83/04 1593
Nr XIX/84/04 1722
Nr XIX/85/04 1566
Nr XIX/86/04 1918
Nr XIX/87/04 1839
Nr XIX/88/04 1535
Nr XIX/89/04 1700
2005 1218
Nr XX/01/05 1738
Nr XX/02/05 1637
Nr XX/03/05 1280
Nr XX/04/05 1386
Nr XX/05/05 1124
Nr XX/06/05 1457
Załączniki 1373
Nr XX/07/05 1597
Nr XX/08/05 1440
Nr XX/09/05 1471
Nr XX/10/05 1354
Nr XX/11/05 1377
Nr XX/12/05 1451
Nr XX/13/05 1454
Nr XX/14/05 1361
Nr XXI/15/05 1279
Załączniki 1435
Nr XXI/16/05 1644
Nr XXI/17/05 1254
Nr XXI/18/05 1529
Nr XXI/19/05 1665
Nr XXI/20/05 1342
Nr XXI/21/05 1179
Nr XXI/22/05 1500
Nr XXI/23/05 1333
Nr XXI/24/05 1271
Nr XXII/25/05 1060
Nr XXII/26/05 1327
Nr XXII/27/05 1457
Nr XXII/28/05 1449
Nr XXII/29/05 1569
Nr XXII/30/05 1594
Nr XXII/31/05 1412
Nr XXII/32/05 1384
Nr XXII/33/05 1534
Nr XXII/34/05 1701
Nr XXII/35/05 1609
Nr XXII/36/05 1508
Nr XXIII/37/05 1297
Nr XXIII/38/05 1193
Nr XXIII/39/05 1399
Nr XXIII/40/05 1357
Nr XXIII/41/05 1496
Nr XXIII/42/05 1175
Nr XXIII/43/05 1400
Nr XXIII/44/05 1567
Nr XXIV/45/05 1437
Nr XXIV/46/05 1511
Nr XXIV/47/05 1507
Nr XXIV/48/05 1395
Nr XXIV/49/05 1198
Nr XXV/50/05 1614
Nr XXV/51/05 1379
Nr XXV/52/05 1310
Nr XXV/53/05 1374
Nr XXV/54/05 1241
Nr XXV/55/05 1234
Nr XXV/56/05 1447
Nr XXV/57/05 1457
Nr XXV/58/05 1287
Nr XXV/59/05 1303
Nr XXV/60/05 1265
Nr XXV-61-05 1125
Nr XXV/62/05 1920
Nr XXV/63/05 1292
Nr XXV/64/05 1365
2006 1388
Nr XXVI/1/06 1369
Nr XXVI/2/06 1357
Nr XXVI/3/06 1293
Nr XXVI/4/06 1288
Nr XXVI/5/06 1467
Nr XXVI/6/06 1288
Załączniki 1374
Nr XXVI/7/06 1313
Nr XXVI/8/06 1215
Nr XXVI/9/06 1415
Nr XXVI/10/06 1321
Nr XXVI/11/06 1435
Nr XXVI/12/06 1213
Nr XXVI/13/06 1509
Nr XXVI/14/06 1263
Nr XXVI/15/06 1255
Nr XXVII/16/06 1617
Nr XXVII/18/06 1413
Załączniki 1427
Nr XXVII/19/06 1519
Załączniki 1370
Nr XXVII/20/06 1533
Nr XXVII/21/06 1315
Nr XXVII/22/06 1396
Nr XXVII/23/06 1527
Nr XXVII/24/06 1441
Nr XXVII/25/06 1442
Nr XXVII/26/06 1213
Nr XXVII/27/06 1256
Nr XXVII/28/06 1167
Załączniki 1548
Nr XXVIII/29/06 1305
Załączniki 1343
Nr XXVIII/30/06 1665
Nr XXVIII/31/06 1455
Nr XXVIII/32/06 1325
Nr XXVIII/33/06 1565
Nr XXVIII/34/06 1294
Nr XXVIII/35/06 1555
Nr XXVIII/36/06 1528
Nr XXVIII/37/06 1423
Nr XXVIII/38/06 1255
Nr XXVIII/39/06 1415
Nr XXVIII/40/06 1312
Nr XXVIII/41/06 1487
Nr XXVIII/42/06 1097
Nr XXIX/43/06 1169
Nr XXIX/44/06 1328
Nr XXIX/45/06 1386
Nr XXIX/46/06 1243
Nr XXIX/47/06 1221
Nr XXIX/48/06 1481
Nr XXIX/49/06 1303
Nr XXIX/50/06 1574
Nr XXIX/51/06 1527
Załączniki 1401
Nr XXIX/52/06 1535
Załączniki 1247
Nr XXIX/53/06 1826
Nr XXIX/54/06 1454
Nr XXIX/55/06 1540
Załączniki 1349
Nr XXIX/56/06 1643
Załączniki 1276
Nr XXIX/57/06 1557
Nr XXX/58/06 1695
Nr XXX/59/06 1570
Nr XXX/60/06 1607
Nr XXX/61/06 1273
Nr XXX/62/06 1522
III kadencja 1870
Nr I/1/06 1730
Nr I/2/06 1807
Nr I/3/06 1654
Nr I/4/06 1671
Nr I/5/06 1603
Nr I/6/06 1811
Nr I/7/06 1774
Nr II/8/06 1728
Nr II/9/06 1783
Nr II/10/06 1622
Nr II/11/06 1763
Nr II/12/06 1929
Nr II/13/06 1837
Nr II/14/06 1943
Nr II/15/06 1675
Nr II/16/06 1765
Nr II/17/06 1393
Nr II/18/06 1877
Nr II/19/06 1826
Nr II/20/06 1727
Nr II/21/06 1542
Nr II/22/06 1478
Nr II/23/06 1449
Nr II/24/06 1421
Nr II/25/06 1584
Nr II/26/06 1277
Nr II/27/06 1709
Nr II/28/06 1482
Nr III/29/06 1662
Nr III/30/06 1609
Nr III/31/06 1617
Nr III/32/06 2163
Nr III/33/06 1647
Nr III/34/06 1715
Nr III/35/06 1817
Nr III/36/06 1853
Nr IV/37/07 2580
Nr IV/38/07 1891
Nr IV/39/07 2002
Nr IV/40/07 1936
Nr IV/41/07 1968
Nr IV/42/07 1877
Nr IV/43/07 2081
Nr IV/44/07 1815
Nr IV/45/07 2394
Nr IV/46/07 1756
Nr IV/47/07 1933
Nr IV/48/07 2404
Nr IV/49/07 1766
Nr IV/50/07 2154
Nr IV/51/07 1718
Nr IV/52/07 2022
Nr IV/53/07 2272
Nr IV/54/07 2089
Nr IV/55/07 1660
Nr IV/56/07 1890
Nr IV/57/07 1973
Nr V/58/07 1431
Nr V/59/07 2257
Nr VI/60/07 1917
Nr VI/61/07 1712
Nr VI/62/07 1632
Nr VI/63/07 1828
Nr VI/64/07 1479
Nr VI/65/07 1711
Nr VI/66/07 1557
Nr VI/67/07 1468
Nr VI/68/07 1534
Nr VI/69/07 1598
Nr VI/70/07 1629
Nr VI/71/07 1614
Nr VI/72/07 1571
Nr VI/73/07 1750
Nr VII/74/07 1464
Nr VII/75/07 1737
Nr VII/76/07 1590
Nr VII/77/07 1561
Nr VII/78/07 1234
Nr VII/79/07 1437
Nr VII/80/07 1346
Nr VIII/81/07 1964
Nr VIII/82/07 1748
Nr VIII/83/07 1602
Nr VIII/84/07 1671
Nr VIII/85/07 1531
Nr VIII/86/07 1678
Nr VIII/87/07 1104
Nr VIII/88/07 1601
Nr VIII/89/07 1730
Nr IX/90/07 1747
Nr IX/91/07 1612
Nr IX/93/07 1827
Nr IX/93/07 1782
Nr X/94/07 1608
Nr X/95/07 1435
Nr X/96/07 1891
Nr X/97/07 1807
Nr X/98/07 1761
Nr X/99/07 1539
Nr X/100/07 1573
Nr X/101/07 1800
Nr XI/102/07 1343
Nr XI/103/07 1620
Nr XI/104/07 1569
Nr XI/105/07 1741
Nr XI/106/07 1670
Nr XI/107/07 1390
Nr XI/108/07 1291
Nr XI/109/07 1657
Nr XI/110/07 1588
Nr XI/111/07 1461
Nr XI/112/07 1437
2008 1010
Nr XII/1/08 1389
Nr XII/2/08 1498
Nr XII/3/08 1438
Nr XII/4/08 1496
Nr XII/5/08 1306
Nr XII/6/08 1374
Nr XII/7/08 1171
Nr XII/8/08 1388
Nr XII/9/08 1250
Nr XII/10/08 1728
Nr XII/11/08 1790
Nr XII/12/08 1696
Nr XII/13/08 1676
Nr XII/14/08 1684
Nr XII/15/08 1596
Nr XIII/16/08 1661
Nr XIII/17/08 1427
Nr XIII/18/08 1713
Nr XIII/19/08 1576
Nr XIII/20/08 1679
Nr XIII/21/08 1855
Nr XIII/22/08 1624
Nr XIII/23/08 1487
Nr XIII/24/08 1676
Nr XIII/25/08 1521
Nr XIII/26/08 1709
Nr XIII/27/08 1855
Nr XIII/28/08 1604
Nr XIV/29/08 1615
Nr XIV/30/08 1540
Nr XIV/31/08 1946
Nr XIV/32/08 1916
Nr XIV/33/08 1425
Nr XIV/34/08 1660
Nr XIV/35/08 1714
Nr XIV/36/08 1703
Nr XIV/37/08 1370
Nr XIV/38/08 1512
Nr XIV/39/08 1416
Nr XIV/40/08 1562
Nr XIV/41/08 1600
Nr XV/42/08 1861
Nr XV/43/08 1511
Nr XV/44/08 1324
Nr XV/45/08 1259
Nr XV/46/08 1396
Nr XV/47/08 1542
Nr XV/48/08 1207
Nr XV/49/08 1506
Nr XV/50/08 1438
Nr XV/51/08 1482
Nr XV/52/08 1535
Nr XV/53/08 1631
Nr XV/54/08 1363
Nr XV/55/08 1322
Nr XVI/56/08 1491
Nr XVII/57/08 1745
Nr XVII/58/08 1628
Nr XVII/59/08 1740
Nr XVII/60/08 1981
Nr XVII/61/08 1654
Nr XVII/62/08 2255
Nr XVII/63/08 1798
Nr XVII/64/08 1891
Nr XVII/65/08 1897
Nr XVII/66/08 1738
Nr XVII/67/08 1593
Nr XVIII/68/08 2274
Nr XVIII/69/08 1679
Nr XVIII/70/08 2492
Nr XVIII/71/08 1731
Nr XVIII/72/08 1879
Nr XVIII/73/08 1710
Nr XVIII/74/08 1792
Nr XVIII/75/08 2035
2009 1349
Nr XIX/1/09 1935
Nr XIX/2/09 1915
Nr XX/3/09 1264
Nr XX/4/09 1645
Nr XX/5/09 1372
Nr XX/6/09 1274
Nr XX/7/09 1448
Nr XX/8/09 1862
Nr XX/9/09 1389
Nr XX/10/09 1504
Nr XX/11/09 1535
Nr XX/12/09 1478
Nr XX/13/09 1650
Nr XX/14/09 1647
Nr XX/15/09 1346
Nr XX/16/09 1381
Nr XX/17/09 1541
Nr XX/18/09 1614
Nr XX/19/09 1361
Nr XX/20/09 1296
Nr XX/21/09 1339
Nr XX/22/09 1526
Nr XX/23/09 1587
Nr XX/24/09 1697
Nr XX/25/09 1497
Nr XX/26/09 1320
Nr XXI/27/09 1347
Nr XXI/28/09 1762
Nr XXI/29/09 1844
Nr XXI/30/09 1321
Nr XXI/31/09 1372
Nr XXI/32/09 1757
Nr XXI/33/09 1478
Nr XXI/34/09 1570
Nr XXII/35/09 1435
Nr XXII/36/09 1489
Nr XXII/37/09 1360
Nr XXII/38/09 1348
Nr XXII/39/09 1500
Nr XXII/40/09 1657
Nr XXIII/41/09 1375
Nr XXIV/42/09 1587
Nr XXIV/43/09 1414
Nr XXIV/44/09 1421
Nr XXIV/45/09 1425
Nr XXIV/46/09 1290
Nr XXIV/47/09 1244
Nr XXIV/48/09 1464
Nr XXIV/49/09 1491
Nr XXIV/50/09 1505
Nr XXIV/51/09 1418
Nr XXV/52/09 1257
Nr XXV/53/09 1592
Nr XXV/54/09 1396
Nr XXV/55/09 1362
Nr XXV/56/09 1489
Nr XXV/57/09 1986
Nr XXV/58/09 1589
Nr XXV/59/09 1454
Nr XXV/60/09 1721
Nr XXV/61/09 1548
Nr XXV/62/09 1467
Nr XXVI/63/09 1418
Nr XXVI/64/09 1307
Nr XXVI/65/09 1476
Nr XXVI/66/09 1422
Nr XXVI/67/09 1421
Nr XXVII/68/09 1655
Nr XXVII/69/09 1322
Nr XXVII/70/09 1411
Nr XXVII/71/09 1237
Nr XXVII/72/09 1425
Nr XXVII/73/09 1166
Nr XXVII/74/09 1425
2010 1379
Nr XXVIII/1/10 1431
Nr XXVIII/2/10 1406
Nr XXVIII/3/10 1298
Nr XXVIII/4/10 1161
Nr XXVIII/5/10 1000
Nr XXVIII/6/10 1453
Nr XXVIII/7/10 1483
Nr XXVIII/8/10 1332
Nr XXVIII/9/10 1327
Nr XXVIII/10/10 1594
Nr XXVIII/11/10 1527
Nr XXVIII/12/10 1340
Nr XXVIII/13/10 1465
Nr XXVIII/14/10 1612
Nr XXVIII/15/10 1595
Nr XXIX/16/10 1456
Nr XXX/17/10 1569
Nr XXX/18/10 1419
Nr XXX/19/10 1506
Nr XXX/20/10 1515
Nr XXX/21/10 1677
Nr XXX/22/10 1367
Nr XXXII/23/10 1390
Nr XXXII/24/10 1435
Nr XXXII/25/10 1168
Nr XXXII/26/10 1533
Nr XXXII/27/10 1540
Nr XXXII/28/10 1364
Nr XXXII/29/10 1386
Nr XXXII/30/10 1469
Nr XXXII/31/10 1552
Nr XXXII/32/10 1443
Nr XXXIII/33/10 1327
Nr XXXIV/34/10 1308
Nr XXXIV/35/10 1461
Nr XXXIV/36/10 1597
Nr XXXIV/37/10 1376
Nr XXXIV/38/10 1592
Nr XXXV/39/10 1165
Nr XXXV/40/10 1333
Nr XXXV/41/10 1283
Nr XXXV/42/10 1264
Nr XXXV/43/10 1246
Nr XXXV/44/10 1644
Nr XXXV/45/10 1314
Nr XXXV/46/10 1434
Nr XXXV/47/10 1216
Nr XXXV/48/10 1012
Nr XXXV/49/10 1272
Nr XXXV/50/10 1256
Nr XXXV/51/10 1367
Nr XXXV/52/10 1391
Nr XXXV/53/10 1214
Nr XXXV/54/10 1426
Nr XXXV/55/10 1368
Nr XXXV/56/10 1396
Nr XXXV/57/10 1329
Nr XXXV/58/10 1418
Nr XXXVI/59/10 1551
Nr XXXVII/60/10 1416
Nr XXXVII/61/10 1771
Nr XXXVII/62/10 1952
Nr XXXVII/63/10 1484
Nr XXXVII/64/10 1499
IV kadencja 2106
2010 1157
Nr I/I/10 1357
Nr II/2/10 1180
Nr II/3/10 1150
Nr II/4/10 1142
Nr II/5/10 1248
Nr II/6/10 1012
Nr II/7/10 1004
Nr II/8/10 1098
Nr II/9/10 1173
Nr II/10/10 1131
Nr II/11/10 957
Nr II/12/10 1091
Nr II/13/10 1074
Nr II/14/10 1287
Nr II/15/10 1115
Nr II/16/10 959
Nr II/17/10 1186
Nr II/18/10 1088
Nr II/19/10 1175
Nr II/20/10 1111
Nr II/21/10 1026
Nr II/22/10 1163
Nr II/23/10 1092
Nr II/24/10 1123
Nr II/25/10 1307
Nr II/26/10 1112
Nr II/27/10 1103
Nr II/28/10 941
Nr III/29/10 1123
Nr III/30/10 1135
Nr III/31/10 1040
Nr III/32/10 1167
Nr III/33/10 980
Nr III/34/10 1152
Nr III/35/10 1273
Nr III/36/10 1180
Nr III/37/10 1231
2011 1151
Nr IV/1/2011 1689
Nr IV/2/2011 1724
Nr IV/3/2011 1462
Nr IV/4/2011 1325
Nr IV/5/2011 1236
Nr IV/6/2011 1407
Nr IV/7/2011 1495
Nr IV/8/2011 1541
Nr IV/9/2011 1475
Nr IV/10/2011 1515
Nr IV/11/2011 1590
Nr IV/12/2011 1551
Nr IV/13/2011 1467
Nr IV/14/2011 1550
Nr IV/15/2011 1369
Nr IV/16/2011 1318
Nr V/17/2011 1131
Nr V/18/2011 1190
Nr V/19/2011 1474
Nr V/20/2011 1291
Nr V/21/2011 1266
Nr V/22/2011 1316
Nr V/23/2011 1386
Nr VI/24/2011 1216
Nr VI/25/2011 1247
Nr VI/26/2011 1373
Nr VI/27/2011 1194
Nr VI/28/2011 1097
Nr VI/29/2011 1224
Nr VI/30/2011 1254
Nr VI/31/2011 1050
Nr VI/32/2011 1349
Nr VI/33/2011 1142
Nr VII/34/2011 1117
Nr VII/35/2011 1133
Nr VII/36/2011 1033
Nr VII/37/2011 1344
Nr VII/38/2011 1109
Nr VII/39/2011 1197
Nr VII/40/2011 1219
Nr VII/41/2011 982
Nr VII/42/2011 1069
Nr VII/43/2011 1407
Nr VII/44/2011 1335
Nr VII/45/2011 1297
Nr VII/46/2011 1325
Nr VIII/47/2011 1069
Nr VIII/48/2011 1172
Nr VIII/49/2011 1130
Nr VIII/50/2011 1175
Nr VIII/51/2011 1225
Nr VIII/52/2011 1083
Nr IX/53/2011 1209
Nr IX/54/2011 1183
Nr IX/55/2011 1222
Nr X/56/2011 1362
Nr X/57/2011 1059
Nr X/58/2011 1285
Nr X/59/2011 1059
Nr X/60/2011 1400
Nr X/61/2011 924
Nr X/62/2011 971
Nr X/63/2011 983
Nr X/64/2011 1073
Nr X/65/2011 1236
Nr X/66/2011 1090
Nr XI/67/2011 1094
Nr XI/68/2011 1174
Nr XI/69/2011 1263
Nr XI/70/2011 1083
Nr XI/71/2011 1326
Nr XI/72/2011 1062
Nr XI/73/2011 974
Nr XI/74/2011 1022
Nr XII/75/2011 1046
Nr XII/76/2011 1044
Nr XII/77/2011 947
Nr XII/78/2011 911
Nr XII/79/2011 1108
Nr XII/80/2011 1145
Nr XII/81/2011 1142
Nr XII/82/2011 977
Nr XII/83/2011 1071
Nr XII/84/2011 1066
Nr XII/85/2011 1059
2012 1122
Nr XIII/1/2012 1208
Nr XIII/2/2012 1264
Nr XIII/3/2012 1102
Nr XIII/4/2012 1023
Nr XIII/5/2012 1123
Nr XIII/6/2012 1123
Nr XIII/7/2012 1103
Nr XIII/8/2012 1146
Nr XIII/9/2012 969
Nr XIII/10/2012 1053
Nr XIII/11/2012 975
Nr XIII/12/2012 1006
Nr XIII/13/2012 1031
Nr XIII/14/2012 990
Nr XIII/15/2012 1082
Nr XIII/16/2012 1103
Nr XIII/17/2012 1044
Nr XIV/18/2012 987
Nr XIV/19/2012 1182
Nr XIV/20/2012 936
Nr XIV/21/2012 1026
Nr XIV/22/2012 1149
Nr XIV/23/2012 957
Nr XIV/24/2012 1137
Nr XIV/25/2012 1139
Nr XIV/26/2012 1051
Nr XIV/27/2012 1086
Nr XIV/28/2012 995
Nr XIV/29/2012 1111
Nr XIV/30/2012 1085
Nr XV/31/2012 962
Nr XV/32/2012 1074
Nr XV/33/2012 890
Nr XV/34/2012 1069
Nr XV/35/2012 1030
Nr XV/36/2012 1083
Nr XV/37/2012 980
Nr XV/38/2012 1093
Nr XV/39/2012 1048
Nr XV/40/2012 910
Nr XV/41/2012 1008
Nr XV/42/2012 1053
Nr XV/43/2012 971
Nr XV/44/2012 784
Nr XV/45/2012 983
Nr XV/46/2012 1266
Nr XV/47/2012 898
Nr XV/48/2012 985
Nr XVI/49/2012 950
Nr XVI/50/2012 1028
Nr XVI/51/2012 1110
Nr XVI/52/2012 921
Nr XVI/53/2012 1071
Nr XVI/54/2012 1113
Nr XVI/55/2012 898
Nr XVI/56/2012 1065
Nr XVII/57/2012 986
Nr XVII/58/2012 1037
Nr XVII/59/2012 798
Nr XVII/60/2012 907
Nr XVII/61/2012 967
Nr XVII/62/2012 1055
Nr XVII/63/2012 1010
Nr XVII/64/2012 987
Nr XVII/65/2012 903
Nr XVII/66/2012 841
Nr XVII/67/2012 1092
Nr XVII/68/2012 955
Nr XVII/69/2012 1031
Nr XVII/70/2012 1109
Nr XVIII/71/2012 1103
Nr XVIII/72/2012 1018
Nr XVIII/73/2012 991
Nr XVIII/74/2012 1008
Nr XVIII/75/2012 1008
Nr XVIII/76/2012 1085
Nr XVIII/77/2012 1015
Nr XVIII/78/2012 1495
Nr XVIII/79/2012 1061
Nr XVIII/80/2012 1145
Nr XVIII/81/2012 908
Nr XIX/82/2012 974
Nr XIX/83/2012 1010
Nr XIX/84/2012 836
Nr XIX/85/2012 747
Nr XIX/86/2012 869
Nr XIX/87/2012 802
Nr XIX/88/2012 954
Nr XIX/89/2012 921
Nr XIX/90/2012 854
2013 902
Nr XX/1/2013 802
Nr XX/2/2013 926
Nr XX/3/2013 857
Nr XX/4/2013 841
Nr XX/5/2013 923
Nr XX/6/2013 894
Nr XX/7/2013 765
Nr XX/8/2013 783
Nr XX/9/2013 891
Nr XX/10/2013 783
Nr XX/11/2013 987
Nr XX/12/2013 584
Nr XXI/13/2013 740
Nr XXI/14/2013 720
Nr XXI/15/2013 704
Nr XXI/16/2013 699
Nr XXI/17/2013 721
Nr XXI/18/2013 681
Nr XXI/19/2013 705
Nr XXII/20/2013 558
Nr XXII/21/2013 624
Nr XXII/22/2013 660
Nr XXII/23/2013 660
Nr XXII/24/2013 660
Nr XXIII/25/2013 698
Nr XXIII/26/2013 557
Nr XXIII/27/2013 574
Nr XXIII/28/2013 636
Nr XXIII/29/2013 639
Nr XXIII/30/2013 554
Nr XXIII/31/2013 586
Nr XXIII/32/2013 531
Nr XXIII/33/2013 582
Nr XXIII/34/2013 495
Nr XXIV.35.2013 642
Nr XXIV.36.2013 594
Nr XXIV.37.2013 491
Nr XXIV.38.2013 602
Nr XXIV.39.2013 613
Nr XXIV.40.2013 559
Nr XXV/41/2013 548
Nr XXV/42/2013 574
Nr XXV/43/2013 612
Nr XXV/44/2013 583
Nr XXV/45/2013 474
Nr XXV/46/2013 598
Nr XXV/47/2013 561
Nr XXV/48/2013 617
Nr XXVI/49/2013 531
Nr XXVI/50/2013 482
Nr XXVI/51/2013 597
Nr XXVI/52/2013 714
Nr XXVI/53/2013 574
Nr XXVII/54/2013 553
Nr XXVII/55/2013 559
Nr XXVII/56/2013 504
Nr XXVII/57/2013 532
Nr XXVII/58/2013 499
Nr XXVII/59/2013 543
Nr XXVII/60/2013 528
Nr XXVII/61/2013 497
Nr XXVII/62/2013 591
2014 625
Nr XXVIII/1/2014 517
Nr XXVIII/2/2014 521
Nr XXVIII/3/2014 488
Nr XXVIII/4/2014 544
Nr XXVIII/5/2014 506
Nr XXVIII/6/2014 566
Nr XXVIII/7/2014 550
Nr XXVIII/8/2014 488
Nr XXVIII/9/2014 527
Nr XXVIII/10/2014 502
Nr XXVIII/11/2014 505
Nr XXVIII/12/2014 580
Nr XXVIII/13/2014 529
Nr XXVIII/14/2014 547
Nr XXVIII/15/2014 568
Nr XXVIII/16/2014 514
Nr XXVIII/17/2014 489
Nr XXVIII/18/2014 522
Nr XXVIII/19/2014 511
Nr XXVIII/20/2014 536
Nr XXVIII/21/2014 466
Nr XXVIII/22/2014 520
Nr XXIX/23/2014 523
Nr XXIX/24/2014 477
Nr XXIX/25/2014 516
Nr XXIX/26/2014 469
Nr XXIX/27/2014 539
Nr XXIX/28/2014 519
Nr XXIX/29/2014 500
Nr XXIX/30/2014 589
Nr XXIX/31/2014 540
Nr XXX/32/2014 468
Nr XXX/33/2014 457
Nr XXX/34/2014 535
Nr XXX/35/2014 482
Nr XXX/36/2014 467
Nr XXX/37/2014 422
Nr XXX/38/2014 564
Nr XXX/39/2014 504
Nr XXX/40/2014 502
Nr XXX/41/2014 573
Nr XXXI.42.2014 561
Nr XXXI.43.2014 521
Nr XXXI.44.2014 487
Nr XXXI.45.2014 527
Nr XXXI.46.2014 504
Nr XXXI.47.2014 483
Nr XXXI.48.2014 470
Nr XXXII/49/2014 414
Nr XXXII/50/2014 440
Nr XXXII/51/2014 435
Nr XXXII/52/2014 438
Nr XXXII/53/2014 420
Nr XXXII/54/2014 391
Nr XXXII/55/2014 444
Nr XXXII/56/2014 487
Nr XXXII/57/2014 449
Nr XXXII/58/2014 505
Nr XXXII/59/2014 486
Nr XXXII/60/2014 435
Nr XXXII/61/2014 416
Nr XXXII/62/2014 450
Nr XXXII/63/2014 451
Nr XXXII/64/2014 417
Nr XXXII/65/2014 418
Nr XXXII/66/2014 509
Nr XXXII/67/2014 437
Nr XXXII/68/2014 432
Nr XXXII/69/2014 458
Nr XXXII/70/2014 457
Nr XXXII/71/2014 442
Nr XXXIII/72/2014 400
Nr XXXIII/73/2014 399
Nr XXXIII/74/2014 436
Nr XXXIII/75/2014 333
Nr XXXIII/76/2014 446
Nr XXXIII/77/2014 415
Nr XXXIII/78/2014 379
Nr XXXIII/79/2014 453
Nr XXXIII/80/2014 509
Nr XXXIII/81/2014 417
Nr XXXIII/82/2014 444
Nr XXXIII/83/2014 464
V kadencja 1185
2014 431
Nr I/1/2014 433
Nr I/2/2014 379
Nr II/3/2014 430
Nr II/4/2014 413
Nr II/5/2014 441
Nr III/6/2014 402
Nr III/7/2014 412
Nr III/8/2014 372
Nr III/9/2014 418
Nr III/10/2014 402
Nr III/11/2014 446
Nr III/12/2014 366
Nr III/13/2014 419
Nr III/14/2014 361
Nr III/15/2014 398
Nr III/16/2014 367
Nr IV/17/2014 394
Nr IV/18/2014 328
Nr IV/19/2014 417
Nr IV/20/2014 386
Nr IV/21/2014 388
Nr IV/22/2014 368
Nr IV/23/2014 365
Nr IV/24/2014 362
Nr IV/25/2014 388
Nr IV/26/2014 310
Nr IV/27/2014 329
Nr IV/28/2014 369
Nr IV/29/2014 378
2015 661
Nr V/1/2015 433
Nr V/2/2015 418
Nr V/3/2015 407
Nr V/4/2015 438
Nr V/5/2015 427
Nr V/6/2015 409
Nr V/7/2015 389
Nr V/8/2015 405
Nr V/9/2015 412
Nr V/10/2015 438
Nr V/11/2015 430
Nr V/12/2015 385
Nr V/13/2015 455
Nr V/14/2015 396
Nr V/15/2015 434
Nr VI/16/2015 512
Nr VI/17/2015 270
Nr VI/18/2015 390
Nr VI/19/2015 416
Nr VI/20/2015 464
Nr VI/21/2015 412
Nr VI/22/2015 399
Nr VI/23/2015 440
Nr VI/24/2015 425
Nr VII/25/2015 358
Nr VII/26/2015 387
Nr VII/27/2015 374
Nr VII/28/2015 353
Nr VII/29/2015 363
Nr VII/30/2015 431
Nr VII/31/2015 352
Nr VII/32/2015 365
Nr VII/33/2015 361
Nr VII/34/2015 341
Nr VII/35/2015 347
Nr VIII/36/2015 353
Nr VIII/37/2015 397
Nr VIII/38/2015 236
Nr VIII/39/2015 345
Nr VIII/40/2015 341
Nr VIII/41/2015 376
Nr VIII/42/2015 356
Nr VIII/43/2015 381
Nr VIII/44/2015 351
Nr VIII/45/2015 368
Nr VIII/46/2015 335
Nr VIII/47/2015 527
Nr VIII/48/2015 376
Nr VIII/49/2015 366
Nr IX/50/2015 335
Nr IX/51/2015 326
Nr IX/52/2015 339
Nr IX/53/2015 350
Nr IX/54/2015 304
Nr IX/55/2015 337
Nr IX/56/2015 317
Nr IX/57/2015 339
Nr IX/58/2015 337
Nr IX/59/2015 337
Nr IX/60/2015 350
Nr IX/61/2015 343
Nr IX/62/2015 362
Nr IX/63/2015 365
Nr IX/64/2015 303
Nr IX/65/2015 346
Nr IX/66/2015 361
Nr IX/67/2015 354
Nr IX/68/2015 412
Nr IX/69/2015 345
Nr IX/70/2015 349
Nr X/71/2015 373
Nr X/72/2015 292
Nr X/73/2015 345
Nr X/74/2015 330
Nr X/75/2015 351
Nr X/76/2015 336
Nr X/77/2015 319
Nr X/78/2015 367
Nr X/79/2015 344
Nr X/80/2015 333
Nr X/81/2015 380
Nr X/82/2015 339
Nr XI/83/2015 391
Nr XI/84/2015 299
Nr XI/85/2015 325
Nr XI/86/2015 375
Nr XI/87/2015 332
Nr XI/88/2015 377
Nr XI/89/2015 343
Nr XI/90/2015 329
Nr XI/91/2015 351
Nr XI/92/2015 560
Nr XI/93/2015 336
Nr XI/94/2015 313
Nr XI/95/2015 314
Nr XI/96/2015 391
Nr XI/97/2015 407
Nr XI/98/2015 365
2016 598
XII/1/2016 445
XII/2/2016 181
XII/3/2016 439
XII/4/2016 463
XII/5/2016 457
XII/6/2016 489
XII/7/2016 494
XII/8/2016 467
XII/9/2016 522
XII/10/2016 544
XIII/11/2016 490
XIII/12/2016 448
XIII/13/2016 462
XIII/14/2016 461
XIII/15/2016 453
XIII/16/2016 490
XIII/17/2016 452
XIII/18/2016 450
XIII/19/2016 187
XIII/20/2016 434
XIII/21/2016 491
XIII/22/2016 436
XIII/23/2016 444
XIII/24/2016 454
XIII/25/2016 458
XIII/26/2016 442
XIII/27/2016 409
XIII/28/2016 467
XIII/29/2016 437
XIII/30/2016 405
XIII/31/2016 399
XIII/32/2016 471
XIII/33/2016 444
XIII/34/2016 444
XIV/35/2016 274
XIV/36/2016 265
XIV/37/2016 295
XIV/38/2016 286
XIV/39/2016 323
XIV/40/2016 353
XIV/41/2016 303
XIV/42/2016 337
XIV/43/2016 404
XIV/44/2016 379
XIV/45/2016 266
XIV/46/2016 284
XIV/47/2016 282
XIV/48/2016 262
XIV/49/2016 372
XIV/50/2016 400
XV/51/2016 331
XV/52/2016 400
XV/53/2016 351
XV/54/2016 375
XV/55/2016 385
XV/56/2016 341
XV/57/2016 373
XV/58/2016 357
XVI/59/2016 442
XVI/60/2016 395
XVI/61/2016 361
XVI/62/2016 368
XVI/63/2016 435
XVI/64/2016 389
XVI/65/2016 381
XVI/66/2016 327
XVI/67/2016 338
XVI/68/2016 279
XVI/69/2016 391
XVI/70/2016 167
XVI/71/2016 231
XVI/72/2016 361
XVI/73/2016 289
XVI/74/2016 359
XVI/75/2016 343
XVI/76/2016 386
XVI/77/2016 402
XVI/78/2016 375
XVI/79/2016 507
XVI/80/2016 441
XVI/81/2016 373
XVI/82/2016 392
XVI/83/2016 454
XVI/84/2016 444
XVI/85/2016 442
XVII/86/2016 320
XVII/87/2016 435
XVII/88/2016 344
XVII/89/2016 486
XVII/90/2016 335
XVII/91/2016 347
XVII/92/2016 365
XVII/93/2016 321
XVIII/94/2016 372
XVIII/95/2016 281
XVIII/96/2016 397
XVIII/97/2016 373
XVIII/98/2016 357
XIX/99/2016 336
XIX/100/2016 336
XIX/101/2016 318
XIX/102/2016 354
XIX/103/2016 325
XIX/104/2016 382
XIX/105/2016 763
2017 453
XX/1/2017 342
XX/2/2017 248
XX/3/2017 297
XX/4/2017 352
XX/5/2017 340
XX/6/2017 297
XX/7/2017 369
XX/8/2017 339
XX/9/2017 406
XX/10/2017 376
XX/11/2017 390
XX/12/2017 333
XX/13/2017 356
XX/14/2017 337
XX/15/2017 390
XX/16/2017 316
XXI/17/2017 201
XXI/18/2017 243
XXI/19/2017 174
XXI/20/2017 196
XXI/21/2017 200
XXI/22/2017 195
XXI/23/2017 186
XXI/24/2017 188
XXI/25/2017 86
XXI/26/2017 202
XXI/27/2017 215
XXI/28/2017 206
XXII/29/2017 213
XXII/30/2017 189
XXII/31/2017 296
XXII/32/2017 260
XXII/33/2017 178
XXII/34/2017 200
XXII/35/2017 216
XXII/36/2017 221
XXII/37/2017 244
XXIII/38/2017 205
XXIII/39/2017 195
XXIII/40/2017 106
XXIII/41/2017 192
XXIII/42/2017 204
XXIV/43/2017 220
XXIV/44/2017 219
XXV/45/2017 140
XXV/46/2017 162
XXV/47/2017 158
XXV/48/2017 225
XXV/49/2017 186
XXV/50/2017 150
XXV/51/2017 183
XXV/52/2017 181
XXV/53/2017 177
XXV/54/2017 172
XXV/55/2017 170
XXV/56/2017 174
XXV/57/2017 153
XXV/58/2017 180
XXV/59/2017 175
XXV/60/2017 179
XXV/61/2017 201
XXV/62/2017 177
XXV/63/2017 203
XXV/64/2017 176
XXV/65/2017 152
XXVI/66/2017 120
XXVI/67/2017 122
XXVI/68/2017 140
XXVII/69/2017 92
XXVII/70/2017 100
XXVII/72/2017 104
XXVII/73/2017 113
XXVII/74/2017 126
XXVII/75/2017 114
XXVII/76/2017 122
XXVII/77/2017 108
XXVII/78/2017 116
XXVII/79/2017 120
XXVII/80/2017 110
XXVII/81/2017 130
XXVII/83/2017 122
XXVII/71/2017 98
XXVII/82/2017 115
XXVIII/84/2017 43
XXVIII/85/2017 58
XXVIII/86/2017 48
XXVIII/87/2017 46
XXVIII/88/2017 63
XXVIII/89/2017 61
XXVIII/90/2017 56
XXVIII/91/2017 53
XXVIII/92/2017 60
XXIX/93/2017 28
XXIX/94/2017 30
XXIX/95/2017 30
XXIX/96/2017 30
XXIX/97/2017 45
XXIX/98/2017 33
XXIX/99/2017 27
2018 17
XXX/1/2018 22
XXX/3/2018 40
XXX/4/2018 24
XXX/5/2018 27
Plany pracy Rady Powiatu 3698
Protokoły Sesyjne 2077
Protokół Nr XXIV/05 1405
Protokół Nr XXV/05 1181
Protokół Nr XXVI/06 1197
Protokół Nr XXVII-06 1215
Protokół Nr XXVIII/06 1250
Protokół Nr XXIX/06 1171
Protokół nr XXX/06 1214
III kadencja 786
Protokół nr I/06 1364
Protokół nr II/06 1025
Protokół nr III/06 1338
Protokół nr IV/06 1235
Protokół nr V/07 1324
Protokół nr VI/07 1295
Protokół nr VII/07 1132
Protokół nr VIII/07 1168
Protokół nr IX/07 1123
Protokół nr X/07 1261
Protokół nr XI/07 1236
Protokół nr XII/08 1220
Protokół nr XIII/08 1183
Protokół nr XIV/08 1132
Protokół nr XV/08 1094
Protokół nr XVI/08 1186
Protokół nr XVII/08 1276
Protokół Nr XVIII/08 1542
Protokół nr XIX/09 1146
Protokół nr XX/09 1318
Protokół nr XXI/09 1249
Protokół nr XXII/09 1187
Protokół nr XXIII/09 1222
Protokół nr XXIV/09 1113
Protokół nr XXV/09 1245
Protokół nr XXVI/09 1226
Protokół nr XXVII/09 1107
Protokół nr XXVIII/10 1123
Protokół nr XXIX/10 1195
Protokół nr XXX/10 1146
Protokół nr XXXI/10 1218
Protokół nr XXXII/10 1060
Protokół nr XXXIII/10 1018
Protokół nr XXXIV/10 1077
Protokół nr XXXV/10 1175
Protokół nr XXXVI/10 1233
Protokół nr XXXVII/10 1161
IV kadencja 1357
Protokół nr I/10 1126
Protokół nr II/10 1109
Protokół nr III/10 943
Protokół nr IV/11 968
Protokół nr V/11 953
Protokół nr VI/11 948
Protokół nr VII/11 660
Protokół nr VIII/11 880
Protokół nr IX/11 796
Protokół nr X/11 827
Protokół nr XI/11 832
Protokół nr XII/11 775
Protokół nr XIII/12 704
Protokół nr XIV/12 764
Protokół nr XV/12 884
Protokół nr XVI/12 709
Protokół nr XVII/12 734
Protokół nr XVIII/12 717
Protokół nr XIX/13 596
Protokół nr XX/13 693
Protokół nr XXI/13 543
Protokół nr XXII/13 551
Protokół nr XXIII/13 540
Protokół nr XXIV/13 472
Protokół nr XXV/13 511
Protokół Nr XXVI/13 529
Protokół Nr XXVII/13 441
Protokół Nr XXVIII/14 420
Protokół Nr XXIX/14 445
Protokół Nr XXX/14 405
Protokół nr XXXI/14 410
Protokół nr XXXII/14 405
V kadencja 549
Protokół nr I/14 426
Protokół nr II/14 377
Protokół nr III/14 428
Protokół nr IV/14 375
Protokół nr V/15 334
Protokół nr VI/15 276
Protokół nr VII/15 320
Protokół nr VIII/15 303
Protokół nr IX/15 302
Protokół nr X/15 262
Protokół Nr XI/15 317
Protokół Nr XII/16 362
Protokół Nr XIII/16 294
Protokół nr XIV/16 271
Protokół Nr XV/2016 288
Protokół Nr XVI/2016 289
Protokół Nr XVII/2016 332
Protokół Nr XVIII/2016 300
Protokół Nr XIX/2016 268
Protokół Nr XX/2017 171
Protokół Nr XXI/2017 169
Protokół Nr XXII/2017 166
Protokół Nr XXIII/2017 132
Protokół Nr XXIV/2017 190
Protokół Nr XXV/2017 130
Protokół Nr XXVI/2017 91
Protokół Nr XXVII/2017 56
Protokół Nr XXVIII/2017 39
Oświadczenia o działalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych 2246
Marek Bardzik 1306
Tomasz Błaut 1160
Antoni Bramowicz 1156
Halina Chabowska 1287
Donat Dębowski 1383
Mieczysław Filipowicz 1153
Genowefa Kwoczek 1484
Kazimierz Pielech 1326
Maciej Romanowski 1191
Sławomir Sadowski 1251
Stanisław Słomski 1225
Józef Szymczuk 1267
Ryszard Wroński 1320
Marek Zamojcin 1457
Ryszard Zagalski 1275
Zbigniew Zasada 1181
Witold Władysław Żak 1270
Jan Kochanowski 1165
Porządki obrad Sesji Rady 1785
Porządek obrad XXV Sesji Rady 1137
Porządek obrad XXVI Sesji 1150
Porządek obrad XXVII Sesji Rady 1116
Porządek obrad XXVIII Sesji 1117
Porządek obrad XXIX Sesji 1100
Porządek obrad XXX Sesji 1198
III kadencja 890
Porządek obrad I Sesji 1125
Porządek obrad II Sesji 1428
Porządek obrad III Sesji 1284
Porządek obrad IV Sesji 1198
Porządek obrad V Sesji 1001
Porządek obrad VI Sesji 1049
Porządek obrad VII Sesji 1068
Porządek obrad VIII Sesji 1092
Porządek obrad IX Sesji 1065
Porządek obrad X Sesji 1017
Porządek obrad XI Sesji 1105
Porządek obrad XII Sesji 1183
Porządek obrad XIII Sesji 1278
Porządek obrad XIV Sesji 1108
Porządek obrad XV Sesji 1083
Porządek obrad XVI Sesji 1081
Porządek obrad XVII Sesji 1245
Porządek obrad XVIII Sesji 1682
Porządek obrad XIX Sesji 1298
Porządek obrad XX Sesji 1384
Porządek obrad XXI Sesji 1172
Porządek obrad XXII Sesji 1327
Porządek obrad XXIII Sesji 1205
Porządek obrad XXIV Sesji 1192
Porządek obrad XXV Sesji 1333
Porządek obrad XXVI Sesji 1194
Porządek obrad XXVII Sesji 1277
Porządek obrad XXVIII Sesji 1153
Porządek obrad XXIX Sesji 1124
Porządek obrad XXX Sesji 1085
Porządek obrad XXXI Sesji 1199
Porządek obrad XXXII Sesji 1107
Porządek obrad XXXIII Sesji 1027
Porządek obrad XXXIV Sesji 1089
Porządek obrad XXXV Sesji 1133
Porządek obrad XXXVI Sesji 1060
Porządek obrad XXXVII Sesji 1037
IV kadencja 896
Porządek obrad I Sesji 1057
Porządek obrad II Sesji 970
Porządek obrad III Sesji 1216
Porządek obrad IV Sesji 975
Porządek obrad V Sesji 968
Porządek obrad VI Sesji 872
Porządek obrad VII Sesji 521
Porządek obrad VIII Sesji 860
Porządek obrad IX Sesji 848
Porządek obrad X Sesji 847
Porządek obrad XI Sesji 568
Porządek obrad XII Sesji 841
Porządek obrad XIII Sesji 798
Porządek obrad XIV Sesji 803
Porządek obrad XV Sesji 864
Porządek obrad XVI Sesji 654
Porządek obrad XVII Sesji 727
Porządek obrad XVIII Sesji 689
Porządek obrad XIX Sesji 683
Porządek obrad XX Sesji 773
Porządek obrad XXI Sesji 662
Porządek obrad XXII Sesji 456
Porządek obrad XXIII Sesji 568
Porządek obrad XXIV Sesji 436
Porządek obrad XXV Sesji 481
Porządek obrad XXVI Sesji 471
Porządek obrad XXVII Sesji 424
Porządek obrad XXVIII Sesji 383
Porządek obrad XXIX Sesji 398
Porządek obrad XXX Sesji 430
Porządek obrad XXXI Sesji 448
Porządek obrad XXXII Sesji 374
Porządek obrad XXXIII Sesji 392
V kadencja 338
Porządek obrad I Sesji 384
Porządek obrad II Sesji 321
Porządek obrad III Sesji 323
Porządek obrad IV Sesji 343
Porządek obrad V Sesji 331
Porządek obrad VI Sesji 303
Porządek obrad VII Sesji 273
Porządek obrad VIII Sesji 294
Porządek obrad IX Sesji 289
Porządek obrad X Sesji 223
Porządek obrad XI Sesji 266
Porządek obrad XII Sesji 393
Porządek obrad XIII Sesji 330
Porządek obrad XIV Sesji 398
Porządek obrad XV Sesji 379
Porządek obrad XVI Sesji 348
Porządek obrad XVII Sesji 282
Porządek obrad XVIII Sesji 287
Porządek obrad XIX Sesji 361
Porządek obrad XX Sesji 290
Porządek obrad XXI Sesji 170
Porządek obrad XXII Sesji 191
Porządek obrad XXIII Sesji 165
Porządek obrad XXIV Sesji 162
Porządek obrad XXV Sesji 167
Porządek obrad XXVI Sesji 152
Porządek obrad XXVII Sesji 102
Porządek obrad XXVIII Sesji 47
Porządek obrad XXIX Sesji 47
Prządek obrad XXX Sesji 11
Projekty Uchwał Rady Powiatu 2101
XXVI Sesja Rady Powiatu 2127
XXVII Sesja Rady Powiatu 1579
XXIX Sesja Rady Powiatu 2381
XXX Sesja Rady Powiatu 1432
III kadencja 853
I Sesja Rady Powiatu 1148
II Sesja Rady Powiatu 2255
III Sesja Rady Powiatu 1623
IV Sesja Rady Powiatu 605
VI Sesja Rady Powiatu 1849
VII Sesja Rady Powiatu 1656
VIII Sesja Rady Powiatu 1942
IX Sesja Rady Powiatu 1520
X Sesja Rady Powiatu 1575
XI Sesja Rady Powiatu 1620
XII Sesja Rady Powiatu 1427
XIII Sesja Rady Powiatu 1152
XIV Sesja Rady Powiatu 1200
XV Sesja Rady Powiatu 1229
XVII Sesja Rady Powiatu 1586
XVIII Sesja Rady Powiatu 2593
XIX Sesja Rady Powiatu 1524
XX Sesja Rady Powiatu 1433
XXI Sesja Rady Powiatu 1162
XXII Sesja Rady Powiatu 1287
Projekt po zmianach 1090
XXIII Sesja Rady Powiatu 1093
XXIV Sesja Rady Powiatu 1468
XXV Sesja Rady Powiatu 1813
XXVI Sesja Rady Powiatu 1539
XXVII Sesja Rady Powiatu 1187
Dodatkowy Projekt 1129
XXVIII Sesja Rady Powiatu 1272
XXIX Sesja Rady Powiatu 1159
XXX Sesja Rady Powiatu 1133
Dodatkowy Projekt 1042
XXXII Sesja Rady Powiatu 1171
XXXIII Sesja Rady Powiatu 1007
XXXIV Sesja Rady Powiatu 1106
XXXV Sesja Rady Powiatu 1428
XXXVI Sesja Rady Powiatu 1067
XXXVII Sesja Rady Powiatu 1191
IV kadencja 1079
I Sesja Rady Powiatu 1126
II Sesja Rady Powiatu 1105
III Sesja Rady Powiatu 1126
IV Sesja Rady Powiatu 1284
V Sesja Rady Powiatu 1158
VI Sesja Rady Powiatu 1106
VII Sesja Rady Powiatu 1380
VIII Sesja Rady Powiatu 884
X Sesja Rady Powiatu 991
XI Sesja Rady Powiatu 886
XII Sesja Rady Powiatu 937
XIII Sesja Rady Powiatu 906
XIV Sesja Rady Powiatu 993
XV Sesja Rady Powiatu 1142
XVI Sesja Rady Powiatu 851
XVII Sesja Rady Powiatu 646
XVIII Sesja Rady Powiatu 805
XIX Sesja Rady Powiatu 849
XX Sesja Rady Powiatu 1692
XXI Sesja Rady Powiatu 1465
XXII Sesja Rady Powiatu 637
XXIII Sesja Rady Powiatu 855
XXIV Sesja Rady Powiatu 659
XXV Sesja Rady Powiatu 594
XXVI Sesja Rady Powiatu 532
XXVII Sesja Rady Powiatu 510
XXVIII Sesja Rady Powiatu 569
XXIX Sesja Rady Powiatu 470
XXX Sesja Rady Powiatu 421
XXXI Sesja Rady Powiatu 453
XXXII Sesja Rady Powiatu 445
XXXIII Sesja Rady Powiatu 415
V kadencja 476
I Sesja Rady Powiatu 392
II Sesja Rady Powiatu 369
III Sesja Rady Powiatu 450
IV Sesja Rady Powiatu 773
V Sesja Rady Powiatu 405
VI Sesja Rady Powiatu 383
VII Sesja Rady Powiatu 356
VIII Sesja Rady Powiatu 421
IX Sesja Rady Powiatu 385
X Sesja Rady Powiatu 387
XI Sesja Rady Powiatu 169
XII Sesja Rady Powiatu 176
XIII Sesja Rady Powiatu 903
XIV Sesja Rady Powiatu 75
XV Sesja Rady Powiatu 696
XVI Sesja Rady Powiatu 811
XVII Sesja Rady Powiatu 450
XVIII Sesja Rady Powiatu 433
XIX Sesja Rady Powiatu 1422
XX Sesja Rady Powiatu 569
XXI Sesja Rady Powiatu 162
XXII Sesja Rady Powiatu 373
XXIII Sesja Rady Powiatu 179
XXIV Sesja Rady Powiatu 265
XXV Sesja Rady Powiatu 530
XXVI Sesja Rady Powiatu 265
XXVII Sesja Rady Powiatu 215
XXVIII Sesja Rady Powiatu 161
XXIX Sesja Rady Powiatu 91
XXX Sesja Rady Powiatu 44
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa 501
Komisje Rady 3070
Rejestry 1544
Rejestr uchwał w II kadencji 1166
Rejestr interpelacji w II kadencji 1336
Rejestr uchwał III kadencji 1403
Rejestr interpelacji III kadencji 1315
Rejestr uchwał w IV kadencji 1417
Rejestr interpelacji IV kadencji 1433
Rejestr uchwał w V Kadencji 473
Rejestr interpelacji w V Kadencji 389
Informacja o terminach Sesji Rady Powiatu 3877
Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego 359
Uchwała w sprawie ustanowienia Odznaki 367
Wniosek o nadanie Odznaki 284
Rejestr odznaczonych Odznaką Honorową 220
Rok 2014 326
Rok 2015 416
Rok 2016 332
Rok 2017 134
Zarząd Powiatu 10689
Skład osobowy 3833
Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu 1396
Sprawozdania za rok 2006 664
Sprawozdanie 30.XII.05 - 16.II.06 1067
Sprawozdanie 17.II - 14.IV.2006 r. 970
Sprawozdanie 15.IV - 30.VI.2006 1141
Sprawozdanie 30.VI - 08.IX.06 1042
Sprawozdanie 8.IX.- 20.X.06 985
Sprawozdanie 21.X.-15.XII.06 1092
Sprawozdanie 16.XII-29.XII.06 1027
Sprawozdania za rok 2007 685
Sprawozdanie 29.XII.06-16.II.07 1067
Sprawozdanie 16.II.07-27.IV.07 995
Sprawozdanie 27.IV.07-29.VI.07 1227
Sprawozdanie 29.VI.07-31.VIII.07 1003
Sprawozdanie 31.VIII.07-28.IX.07 980
Sprawozdanie 28 IX 07 -23 XI 07 1098
Sprawozdanie 23 XI 07 - 28 XII 07 1093
Sprawozdania za rok 2008 666
Sprawozdanie 28 XII 2007- 29 II 2008 1055
Sprawozdanie 29 II 2008 -18 IV 2008 1044
Sprawozdanie 18 IV 2008 - 27 VI 2008 899
Sprawozdanie 27 VI 2008 - 12 IX 2008 1040
Sprawozdanie 12 IX 2008 - 28 XI 2008 603
Sprawozdania za rok 2009 777
Sprawozdanie 30.XII.08-13.III.09 749
Sprawozdanie 13.III.09-24.IV.09 1130
Sprawozdanie 24.IV.09-26.VI.09 1388
Sprawozdanie 26.VI.09-11.IX.09 854
Sprawozdanie 12.IX.09-23.X.09 930
Sprawozdanie 23.X.09-27.XI.09 809
Sprawozdanie 27.XI.09-30.XII.09 1072
Sprawozdania za 2010 rok 859
Sprawozdanie 30.XII.09 - 05.II.10 1026
Sprawozdanie 05.II.10 - 26.III.10 980
Sprawozdanie 26.III.10 – 30.IV.10 1024
Sprawozdanie 30.IV.10 - 24.VI.10 877
Sprawozdanie 24.VI.10 – 17.IX.10 958
Sprawozdanie 17.IX.10 - 5.XI.10 857
Sprawozdanie 10.XII.10 – 30.XII.10 908
Sprawozdania za 2011 rok 641
sprawozdanie 30.XII.10 - 11.II.11 982
Sprawozdanie 11.II.11 - 25.III.11 843
sprawozdanie 25.III.11 - 13.V.2011 946
Sprawozdanie 13.V.2011 - 30.VI.2011 744
Sprawozdanie 30.VI.2011 - 12.VIII.2011 791
Sprawozdanie 12.VIII.2011 - 30.IX.2011 754
Sprawozdanie 30.IX.11 - 25.XI.2011 693
Sprawozdanie 25.XI.2011 - 30.XII.2011 673
Sprawozdania za 2012 rok 562
Sprawozdanie 30.12.2011 - 17.02.2012 694
Sprawozdanie 17.02.2012 - 30.03.2012 741
Sprawozdanie 30.03.2012 - 27.04.2012 678
Sprawozdanie 27.04.2012 - 28.06.2012 586
Sprawozdanie 28.06.2012 -21.09.2012 r 670
Sprawozdanie 21.09.2012 - 23.11.2012 692
Sprawozdanie 23.11.2012 - 28.12.2012 589
Sprawozdania za 2013 rok 470
Sprawozdanie 28.12.2012 - 8.02.2013 527
Sprawozdanie 8.02.13 - 22.03.13 571
Sprawozdanie 22.03.2013 do 10.05.2013 469
sprawozdanie 10.05.2013 - 27.06.2013 406
sprawozdanie 27.06.2013 - 23.08.2013 418
sprawozdanie 23.08.2013 - 20.09.2013 384
Sprawozdanie 20.09.2013 - 29.11.2013 449
Sprawozdanie 29.11.2013 - 30.12.2013 r. 372
Sprawozdania za 2014 rok 332
Sprawozdanie 30.12.2013 - 14.03.2014 330
Sprawozdanie 14.03.2014 - 25.04.2014 360
Sprawozdanie 25.04.2014 - 26.06.2014 341
Sprawozdanie 26.06.2014 - 29.08.2014 357
Sprawozdanie 29.08.2014 - 26.09.2014 315
Sprawozdanie 26.09.2014 - 7.11.2014 316
Sprawozdanie 7.11.2014 - 12.12.2014 349
Sprawozdanie 12.12.2014 - 30.12.2014 313
Sprawozdania za 2015 rok 245
1/2015 315
2/2015 331
3/2015 292
4/2015 288
5/2015 327
6/2015 355
7/2015 290
Sprawozdania za rok 2016 179
1/2016 346
2/2016 332
3/2016 259
4/2016 273
5/2016 225
6/2016 255
7/2016 284
8/2016 235
Sprawozdania za rok 2017 119
1/2017 241
2/2017 133
3/2017 152
4/2017 140
5/2017 80
6/2017 106
Rejestr uchwał Zarządu II kadencji 1099
Rok 2003 1377
Rok 2004 1357
Rok 2005 1186
Rok 2006 1318
Rejestr uchwał Zarządu III kadencji 1380
Rok 2006 1203
Rok 2007 1155
Rok 2008 1386
Rok 2009 1717
Rok 2010 1761
Rejestr uchwał Zarządu IV kadencji 749
Rok 2010 550
Rok 2011 644
Rok 2012 983
Rok 2013 957
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu V kadencji 689
Rok 2015 669
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 537
Sprawozdania kwartalne 417
I Kwartał 453
II Kwartał 540
Starostwo Powiatowe 24950
Dane adresowe i kontakt 10829
Organizacja Starostwa 17323
Skargi i wnioski 2704
Kierownictwo Starostwa 3892
Rejestry i ewidencje 3913
Dni i godziny otwarcia i przyjmowania interesantów 28083
Regulamin Organizacyjny Starostwa 3014
Budżet Powiatu 5419
2013 1142
2014 799
sprawozdania 337
2015 1007
I kwartał 443
2016 962
SPRAWOZDANIA I KWARTAŁ 106
2017 1417
XX Sesja Rady Powiatu z dnia 17 lutego 2017 r. 419
XXI Sesja Rady Powiatu z dnia 31 marca 2017 r. 313
XXII Sesja Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 r. 296
XXIII Sesja Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2017 r. 309
XXIV Sesja Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2017 r. 332
XXVI/67/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 6 października 2017 r. 108
XXVII/70/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 27 października 2017 r. 97
XXVIII/85/2017 Sesja Rady Powiatu z dnia 01 grudnia 2017 r. 121
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Elblągu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Powiatu Elbląskiego 2018r. 151
XXIX/94/2017 Sesja Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. 46
2018 49
XXIX/97/2017 Sesja Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. 55
XXX/1/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 2018 r. 43
XXX/3/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 stycznia 2018 r. 39
BIP 9342
Redakcja Biuletynu 1909
Instrukcja korzystania z BIP-a 1802
Sprawy obywateli 7937
Oświadczenia o działalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych 2003 4327
Beata Brągiel 1590
Marzena Rogacka 1443
Bożena Sielezin 1385
Ewa Dobosik 1475
Dariusz Zaradkiewicz 1671
Irena Bembnik 1409
Kontrole 3601
Najwyższa Izba Kontroli 1179
Kontrola 10.VII.03 - 08.VIII.03 1068
Kontrola 19.XI.03 1053
Kontrola 02.XII.2005 -27.XII.2005 972
Kontrola 21.IX.2007 - 16.X.2007 999
Kontrola III.09-IV.09 865
Regionalna Izba Obrachunkowa 1354
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 27.XIII.04-28.I.05 1120
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 17.XII.07-6.II.08 1014
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej 25.X.10-16.XII.10 979
Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki 1172
Kontrola gospodarki nieruchomościa mi Skarbu Państwa 6.V.04-18.V.04 1028
Kontrola problemowa 17.XII.03 -19.XII.03 1080
Kontrola sprawdzająca 14.XII.2004 951
Kontrola problemowa 23 - 30.VI.2005 963
Odpowiedź na ustalenia kontroli 939
Kontrola problemowa 05-09.XII.2005 977
Kontrola gospodarki finansowej 4.IV.2006r. - 18.IV.2006r. 908
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 2290
Kontrola problemowa 23.IV.08 1064
Kontrola z zakresu spraw związanych z transportem drogowym 846
Kontrola problemowa 25.II.09 - 27.III.09 848
Państwowa Inspekcja Pracy 1051
Kontrola obowiązku wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1328
Archiwum Państwowe 949
Kontrola archiwum zakładowego 25.IV.2003 1080
Kontrola archiwum zakładowego 18.III.2005 1016
Kontrola archiwum zakładowego PODGiK 5.V.2003 1203
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 975
Kontrola kompleksowa 14.12.05-14.01.06 1129
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 986
25.III.08 - 27.III.08 1008
Oferty pracy 75566
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 5068
Zarządzenie Starosty Elbląskiego w/s regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 5060
Oferty pracy - Starostwo Powiatowe 4919
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachuby płac i księgowości budżetowej w wydziale FN 938
Nabór na wolne stanowisk urzędnicze ds. księgowości budżetowej 690
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachuby płac i księgowości budżetowej w wydziale FN-nowy 757
Nabór na stanowisko podinspektora ds. VAT 532
ogłoszenie o naborze - rejestracja pojazdów 775
Oferty pracy jednostek organizacyjnych powiatu 2643
Nabór na wolne stanowisko Referenta w Liceum Plastycznym 897
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Referenta w Liceum Plastycznym 517
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Liceum Plastycznym 623
Zarząd Dróg Powiatowych - specjalista ds. drogownictwa 457
Konkursy na stanowiska w jednostkach powiatu 21658
Konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Plastycznego 209
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pasłęku 407
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku 322
Konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 323
Nabór na kierownika samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 369
Oświadczenia o działalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych 2004 3964
Małgorzata Dobrzyńska 1685
Marian Matuszczak 1673
Joanna Kaczmarek 1765
Organizacje pozarządowe - współpraca 4265
2006 2299
uzyskane dotacje 1052
2007 2185
uzyskane dotacje 1023
2008 1843
uzyskane dotacje 772
2009 2307
uzyskane dotacje 1065
2010 1987
2011 3454
Konkurs Pomoc Społeczna 1376
Konkurs 2- Pomoc Społeczna 988
konkurs 2 interwencja kryzysowa 1106
otwarty konkurs – 3 pomoc społeczna 1020
otwarty konkurs - 3 interwencja kryzysowa 741
2012 829
2012 - ogłoszenie - otwarty konkurs ofert 1272
2013 1566
Sprawozdania 1497
2014 1149
2015 1152
pomoc społeczna 559
Nieodpłatna pomoc prawna 706
2016 965
Konkurs pomoc prawna 1196
2017 1114
Konkurs pomoc prawna 1046
2018 93
Oświadczenia majątkowe 9730
Oświadczenia majątkowe - początek IV kadencji 1344
Radni 919
Ryszard Zagalski - Przewodniczący 767
Donat Dębowski 1007
Krzysztof Gago 1170
Piotr Bogumił Hajdukonis 933
Zbigniew Lichuszewski 1766
Tomasz Marcinkowski 917
Joanna Bożena Naspińska 948
Eugeniusz Paluch 959
Lech Popiołek 1062
Jerzy Romanowski 1294
Maciej Romanowski 979
Zbigniew Rutkowski 1058
Krzysztof Szumała 980
Dorota Wasik 1667
Ryszard Wroński 927
Marek Zamojcin 908
Zbigniew Zasada 1026
Starosta 947
Wicestarosta 941
Pozostali członkowie Zarządu 646
Dębowski Donat 744
Joanna Bożena Naspińska 828
Eugeniusz Paluch 832
Oświadczenia majątkowe 2010 rok 1191
Irena Ziółkowska Ignasz 1040
Starosta 983
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1309
Radni 762
Zagalski Ryszard - Przewodniczący 824
Dębowski Donat 886
Gago Krzysztof 869
Hajdukonis Piotr 1057
Lichuszewski Zbigniew 810
Marcinkowski Tomasz 852
Naspińska Joanna Bożena 823
Paluch Eugeniusz 855
Popiołek Lech 797
Romanowski Jerzy 866
Romanowski Maciej 716
Rutkowski Zbigniew 901
Szumała Krzysztof 1000
Wasik Dorota 985
Wroński Ryszard 878
Zamojcin Marek 919
Zasada Zbigniew 887
Starosta 1051
Wicestarosta 988
Pozostali członkowie Zarządu 497
Joanna Naspińska 895
Dębowski Donat 826
Eugeniusz Paluch 954
Sekretarz 1048
Skarbnik 1013
Wydziały 775
Wydział Architektury i Budownictwa 435
Marek Kowal-Naczelnik 786
Wydział Komunikacji i Transportu 538
Gajewska Janina-Naczelnik 725
Burczak Elżbieta 758
Dobrzyńska Małgorzata 768
Szynkielewska Joanna 769
Tazuszel Małgorzata 798
Górak Ewa 877
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 488
Kubicki Piotr-Naczelnik 821
Łałyko Danuta 791
Romanowska Teresa 798
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 559
Grygo Krzysztof-Naczelnik 803
Jednostki organizacyjne 712
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 540
Janusz Lichacz 1116
Zarząd Dróg Powiatowych 529
Marian Łukaszuk 931
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 570
Lech Gaworek 860
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 509
Magda Dryll 860
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pasłęku 510
Teresa Cierachowska 772
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 490
Anna Kurszewska 890
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 520
Bożena Ryc 909
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 565
Tomasz Domżalski 866
Zespół Szkół w Pasłęku 443
Edward Skalij 940
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku 462
Maria Kizyk 1013
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 446
Marian Matuszczak 753
Zespół Szkół w Gronowie Górnym 495
Krystyna Brinkiewicz 882
Dom Dziecka "Orle Gniazdo" w Marwicy 671
Agnieszka Pytlarczyk 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku 495
Teresa Brewka 888
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 568
Dariusz Zaradkiewicz 838
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1220
Radni 734
Zagalski Ryszard - Przewodniczący 717
Dębowski Donat 750
Gago Krzysztof 727
Hajdukonis Piotr 674
Lichuszewski Zbigniew 698
Marcinkowski Tomasz 700
Naspińska Joanna Bożena 709
Paluch Eugeniusz 737
Popiołek Lech 796
Romanowski Jerzy 732
Romanowski Maciej 732
Rutkowski Zbigniew 735
Szumała Krzysztof 820
Wasik Dorota 893
Wroński Ryszard 901
Zamojcin Marek 742
Zasada Zbigniew 698
Starosta 827
Wicestarosta 798
Pozostali członkowie Zarządu 450
Joanna Naspińska 757
Dębowski Donat 671
Eugeniusz Paluch 643
Sekretarz 838
Skarbnik 761
Wydziały 608
Wydział Architektury i Budownictwa 863
Marek Kowal-Naczelnik 861
Wydział Komunikacji i Transportu 425
Gajewska Janina-Naczelnik 678
Dobrzyńska Małgorzata 609
Szynkielewska Joanna 636
Górak Ewa 705
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 406
Kubicki Piotr-Naczelnik 715
Łałyko Danuta 717
Romanowska Teresa 551
Niedbalska Monika 743
Olejnik Jadwiga 722
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 447
Grygo Krzysztof-Naczelnik 697
Jednostki organizacyjne 692
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 490
Tomasz Domżalski 855
Zarząd Dróg Powiatowych 451
Tadeusz Przyborski 881
Stanisław Pierzchała 739
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 416
Lech Gaworek 720
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 474
Magda Dryll 713
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku 442
Teresa Cierachowska 646
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 453
Izabela Misiak 1184
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 475
Bożena Ryc 675
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 476
Anna Kurszewska 772
Zespół Szkół w Pasłęku 458
Edward Skalij 837
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku 407
Maria Kizyk 817
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 484
Marian Matuszczak 746
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 554
Krystyna Brinkiewicz 921
Dom Dziecka "Orle Gniazdo" w Marwicy 484
Agnieszka Pytlarczyk 736
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku 464
Teresa Brewka 757
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 503
Dariusz Zaradkiewicz 819
Janusz Piotr Śnieżko 801
Oświadczenia majątkowe 2012 rok 1234
Barbara Lewandowska 987
Paulina Mańkowska 756
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 1174
Radni 534
Zagalski Ryszard - Przewodniczący 587
Dębowski Donat 429
Gago Krzysztof 485
Hajdukonis Piotr 480
Lichuszewski Zbigniew 421
Marcinkowski Tomasz 551
Naspińska Joanna Bożena 380
Paluch Eugeniusz 557
Popiołek Lech 541
Romanowski Jerzy 560
Romanowski Maciej 641
Rutkowski Zbigniew 575
Szumała Krzysztof 360
Wasik Dorota 696
Wroński Ryszard 463
Zamojcin Marek 469
Zasada Zbigniew 459
Starosta 644
Wicestarosta 554
Pozostali członkowie Zarządu 354
Joanna Naspińska 415
Dębowski Donat 466
Eugeniusz Paluch 379
Sekretarz 675
Skarbnik 663
Wydziały 545
Wydział Architektury i Budownictwa 413
Marek Kowal-Naczelnik 490
Wydział Komunikacji i Transportu 2080
Gajewska Janina-Naczelnik 519
Dobrzyńska Małgorzata 430
Szynkielewska Joanna 460
Górak Ewa 650
Małgorzata Lubowiecka 561
Paulina Mańkowska 433
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 350
Kubicki Piotr-Naczelnik 442
Łałyko Danuta 482
Romanowska Teresa 393
Niedbalska Monika 471
Olejnik Jadwiga 412
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 360
Grygo Krzysztof-Naczelnik 432
Jednostki organizacyjne 583
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 377
Tomasz Domżalski 588
Zarząd Dróg Powiatowych 344
Tadeusz Przyborski 510
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 371
Lech Gaworek 508
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 319
Magda Dryll 531
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku 397
Teresa Cierachowska 511
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 331
Izabela Misiak 571
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 316
Bożena Ryc 607
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 355
Anna Kurszewska 547
Zespół Szkół w Pasłęku 365
Katarzyna Panimasz 764
Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku 329
Maria Kizyk 543
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 337
Marian Matuszczak 439
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym 348
Krystyna Brinkiewicz 462
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy 459
Agnieszka Pytlarczyk 640
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku 353
Teresa Brewka 490
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 365
Janusz Piotr Śnieżko 399
Oświadczenia majątkowe 2013 rok 1021
Barbara Lewandowska 579
Janusz Otręba 1056
Stanisław Pierzchała 522
Janusz Piotr Śnieżko 535
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 1490
Radni 541
Przewodniczący - Ryszard Zagalski 451
Dębowski Donat 383
Gago Krzysztof 425
Hajdukonis Piotr 659
Lichuszewski Zbigniew 440
Marcinkowski Tomasz 482
Naspińska Joanna 418
Paluch Eugeniusz 430
Popiołek Lech 415
Romanowski Jerzy 407
Romanowski Maciej 354
Rutkowski Zbigniew 412
Szumała Krzysztof 408
Wasik Dorota 439
Wroński Ryszard 439
Zamojcin Marek 402
Zasada Zbigniew 364
Starosta 569
Wicestarosta 556
Pozostali członkowie Zarządu 325
Joanna Naspińska 450
Donat Dębowski 419
Eugeniusz Paluch 440
Sekretarz 615
Skarbnik 654
Wydziały 616
Architektury i Budownictwa 341
Marek Kowal - Naczelnik 597
Komunikacji i Transportu 350
Janina Gajewska - Naczelnik 476
Małgorzata Dobrzyńska 434
Ewa Górak 464
Barbara Lewandowska 450
Małgorzata Lubowiecka 448
Paulina Mańkowska 484
Joanna Szynkielewska 452
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 1690
Piotr Kubicki - Naczelnik 640
Danuta Łałyko 426
Monika Niedbalska 495
Jadwiga Olejnik 438
Teresa Romanowska 588
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 333
Krzysztof Grygo - Naczelnik 582
Jednostki organizacyjne 647
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 488
Tomasz Domżalski - Dyrektor 479
Magdalena Moneta 523
Zarząd Dróg Powiatowych 207
Tadeusz Przyborski - Dyrektor 409
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 286
Lech Gaworek 507
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 291
Magda Dryll - Dyrektor 524
Oświadczenia majątkowe - początek V kadencji 707
Radni 435
Przewodniczący - Ryszard Zagalski 341
Małgorzata Bartnicka 573
Halina Chabowska-Pędrak 341
Donat Dębowski 361
Henryka Dzika 425
Krzysztof Gago 346
Roman Kogut 379
Zbigniew Lichuszewski 453
Joanna Naspińska 461
Lech Popiołek 329
Jerzy Romanowski 344
Maciej Romanowski 372
Tomasz Rozenbajgier 470
Zbigniew Rutkowski 344
Andrzej Sidor 375
Ryszard Wroński 402
Marek Zamojcin 390
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 1328
Radni 548
Przewodniczący - Ryszard Zagalski 408
Małgorzata Bartnicka 407
Halina Chabowska-Pędrak 456
Donat Dębowski 515
Henryka Dzika 348
Krzysztof Gago 586
Roman Kogut 516
Zbigniew Lichuszewski 677
Joanna Naspińska 319
Lech Popiołek 398
Jerzy Romanowski 698
Maciej Romanowski 612
Tomasz Rozenbajgier 593
Zbigniew Rutkowski 450
Andrzej Sidor 405
Ryszard Wroński 329
Marek Zamojcin 516
Starosta 444
Wicestarosta 351
Pozostali członkowie Zarządu Powiatu 129
Joanna Naspińska 278
Donat Dębowski 259
Zbigniew Rutkowski 271
Sekretarz Powiatu 586
Skarbnik Powiatu 392
Wydziały 460
Wydział Architektury i Budownictwa 396
Wydział Komunikacji i Transportu 272
Naczelnik Wydziału - Janina Gajewska 284
Małgorzata Dobrzyńska 289
Ewa Górak 301
Paulina Mańkowska 329
Joanna Szynkielewska 358
Małgorzata Lubowiecka 273
Aleksandra Korzeniowska 372
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 238
Naczelnik Wydziału - Piotr Kubicki 761
Teresa Romanowska 382
Anetta Siółkowska 337
Zofia Puzyrewska 468
Jadwiga Olejnik 269
Alicja Tymiec - Głuszyk 343
Monika Niedbalska 359
Anna Zimolzak 424
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 171
Naczelnik Wydziału - Krzysztof Grygo 372
Jednostki organizacyjne 349
Zarząd Dróg Powiatowych 445
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 210
Dyrektor - Tomasz Domżalski 333
Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej - Magdalena Moneta 341
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 339
Liceum Plastyczne 468
Zespół Szkół Zawodowych 328
Zespół Szkół 387
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 461
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 407
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 406
Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie 738
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 1258
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 658
Szpital Powiatowy sp. z o.o. 399
Zakład Aktywności Zawodowej 574
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 171
Prezes Zarządu Szpitala -Teresa Irena Cierachowska 63
Prezes Zarządu Szpitala - Iwona Chełchowska 63
Naczelnik Wydziału Komunikacji - Janina Gajewska 55
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Katarzyna Chorąży 54
Referent Wydziału Komunikacji i Transportu - Monika Ostojska 57
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 1449
Radni 179
Przewodniczący Ryszard Zagalski 412
Małgorzata Bartnicka 330
Halina Chabowska-Pędrak 331
Henryka Dzika 345
Donat Dębowski 77
Krzysztof Gago 334
Jerzy Romanowski 459
Zbigniew Lichuszewski 241
Roman Kogut 440
Joanna Naspińska 119
Lech Popiołek 362
Tomasz Rozenbajgier 430
Zbigniew Rutkowski 220
Ryszard Wroński 380
Maciej Romanowski 76
Andrzej Sidor 316
Marek Zamojcin 409
Starosta 196
Starosta Maciej Romanowski 629
Wicestarosta 160
Wicestarosta Zbigniew Lichuszewski 574
Pozostali Członkowie Zarządu Powiatu 138
Joanna Naspińska 386
Donat Dębowski 497
Zbigniew Rutkowski 464
Sekretarz Powiatu 425
Skarbnik Powiatu 349
Wydziały 161
Wydział Architektury i Budownictwa 104
Naczelnik Wydziału - Marek Kowal 329
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 151
Naczelnik Wydziału - Krzysztof Grygo 293
Wydział Komunikacji i Transportu 147
Naczelnik Wydziału - Janina Gajewska 275
Naczelnik Wydziału - Katarzyna Chorąży 305
Ewa Górak 310
Joanna Szynkielewska 224
Małgorzata Dobrzyńska 295
Małgorzata Lubowiecka 286
Paulina Mańkowska 332
Aleksandra Korzeniowska 287
Monika Ostojska 337
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 123
Naczelnik Wydziału - Piotr Kubicki 238
Teresa Romanowska 204
Jadwiga Olejnik 195
Monika Niedbalska 203
Anetta Siółkowska 205
Zofia Puzyrewska 229
Alicja Tymiec - Głuszyk 234
Powiatowe jednostki organizacyjne 88
Zarząd Dróg Powiatowych 187
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 19
Dyrektor - Tomasz Domżalski 171
Kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej - Magdalena Moneta 200
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 174
Liceum Plastyczne 198
Zespół Szkół Zawodowych 151
Zespół Szkół 156
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 280
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 179
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 161
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 187
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 161
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 149
Zakład Aktywności Zawodowej 151
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 170
Szpital Powiatowy sp. z o.o. 194
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 804
Radni 66
Przewodniczący Ryszard Zagalski 191
Małgorzata Bartnicka 163
Halina Chabowska - Pędrak 153
Donat Dębowski 141
Henryka Dzika 143
Krzysztof Gago 194
Roman Kogut 163
Zbigniew Lichuszewski 238
Joanna Naspińska 200
Lech Popiołek 180
Jerzy Romanowski 174
Maciej Romanowski 224
Tomasz Rozenbajgier 194
Zbigniew Rutkowski 201
Andrzej Sidor 170
Ryszard Wroński 89
Marek Zamojcin 180
Starosta 209
Wicestarosta 137
Pozostali Członkowie Zarządu Powiatu 144
Sekretarz Powiatu 139
Skarbnik Powiatu 161
Wydziały 53
Wydział Architektury i Budownictwa 218
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 198
Wydział Komunikacji i Transportu 429
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 360
Powiatowe jednostki organizacyjne 55
Zarząd Dróg Powiatowych 175
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 50
Dyrektor 131
Kierownik Pieczy Zastępczej 161
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 101
Liceum Plastyczne 136
Zespół Szkół Zawodowych 102
Zespół Szkół 127
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 117
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 145
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 160
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 145
Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie 131
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 139
Zakład Aktywności Zawodowej 192
Szpital Powiatowy sp. z o.o. 217
Informacje o Środowisku 7382
EKOPORTAL 388
Powiatowe Programy Ochrony Środowiska 590
Raporty z wykonywania Powiatowych Programów Ochrony Środowiska 363
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy 676
Pozwolenia zintegrowane 607
Koncesje Geologiczne 2714
Historyczne Zanieczyszczenia Powierzchni Ziemi 210
ogłoszenia 7858
Ankieta 3865
Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznej 3540
zamówienia publiczne 20384
Zarządzenia Starosty Elbląskiego 4302
2009 2076
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3725
Konsultacje społeczne 2718
Konsultacje społeczne archiwalne 1301
Wybory samorządowe 2014 4870
Kalendarz wyborczy 792
Okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu 1946
Powiatowa Komisja wyborcza-skład 906
Dyżury PKW 938
Protokół z wyborów do Rady Powiatu 1436
Protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego 1172
Informacje o wyborach 900
Poradnik Interesanta 4422
Ochrona Środowiska/Rolnictwo 12383
Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu 5338
Komunikacja 38535
Statystyka OSK 819
Rejestracja pojazdów 5692
Prawo jazdy 1913
Transport, OSK, SKP 620
Architektura/Budownictwo 14748
Geodezja/Nieruchomości 3203
Rachunki bankowe 2498
Ogłoszenia 5946
Wydział Geodezji 967
Komunikacja i Transport 523
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 707
Wydział Architektury i Budownictwa 1863
Informacje o wnioskach i decyzjach inwestycji wpływających na środowisko 207
Obwieszczenia o inwestycjach 163
Zgłoszenia robót budowlanych 6697
Audyt Wewnętrzny 808
2016 358
2017 439
2018 109
Nieodpłatna pomoc prawna 2099
Kontrola zarządcza 678
2016 308
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Elbląskiego 304
2017 127
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Elbląskiego 282
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2016 264
2018 4
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 11
ZIT bis Elbląg 442
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2016 412
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2016 642
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 612
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 663
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.4.2 - 2017 458
Nabór wniosków - Poddziałanie 2.2.2 - 2017 395
Nabór wniosków - Poddziałanie 8.2 445
Nabór wniosków - Poddziałanie 7.2.2 - 2017 296
Nabór wniosków - Poddziałanie 9.1.2 - 2018 64
Stowarzyszenia zwykłe 1271
Nadzór właścicielski 315
Biuro Rzeczy Znalezionych 60

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 781
Statystyka 8014
Strona główna 5028
Instrukcja korzystania z BIP 2864
O Biuletynie 2489
Rejestr zmian 173222
Redakcja Biuletunu 2429
Mapa serwisu 4432
Powiaty i gminy 3982
Urząd Marszałkowski 0
Dziennik Ustaw i Monitor Polski 893

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 16083
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu